Page 5

ЗМІСТ КОМЕНТАРІ Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Короткий коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ДОДАТКИ Деякі правові акти у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Цивільний кодекс України (витяг). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Господарський кодекс України (витяг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Закон України «Про фермерське господарство» (витяг) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Рішення Конституційного суду України від 11 листопада 2004 року № 16-рп/2004 у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України “Про споживчу кооперацію”, частини четвертої статті 37 Закону України “Про кооперацію” (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації) . . 157 Декларація про кооперативну ідентичність, прийнята XXXI Конгресом Міжнародного кооперативного альянсу у 1995 році . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Рекомендація Міжнародної організації праці 193 «Рекомендація про сприяння розвитку кооперативів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

3

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...