Page 158

5.8. У випадку схвалення рішення правлінням Кооперативу про надання послуги або постачання матеріально-технічних засобів виробництва з відстроченням платежу між членом та Кооперативом має бути укладений відповідний договір.

Розділ VI. Прикінцеві положення Зміни та доповнення до Правил вносяться за рішенням загальних зборів членів Кооперативу.

Голова Кооперативу

__________ (підпис)

156

____________________ (ініціали, прізвище)

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...