Page 156

4.13. Облік членів (асоційованих членів) Кооперативу та передачі паїв. 4.13.1. Облік членів (асоційованих членів) Кооперативу та передачі паїв ведеться в реєстрах за формою, затвердженою правлінням Кооперативу. Реєстри поділяються на реєстри членів (асоційованих членів) та реєстри сплати/передачі паїв. Реєстри ведуться на паперових носіях у формі журналу, аркуші якого мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом голови Кооперативу та завірені печаткою Кооперативу. Реєстр членів Кооперативу веде та зберігає секретар правління Кооперативу. 4.13.2. Кооператив веде окремо реєстр членів Кооперативу та реєстр асоційованих членів Кооперативу. 4.13.3. До реєстру членів заносяться дані про особу члена (асоційованого члена), а також розмір його пайового внеску. Реєстр членів (асоційованих членів) Кооперативу містить порядковий номер, прізвище, ім’я та по батькові, адресу члена (асоційованого члена), дату подання заяви про вступ, дату прийняття рішення правлінням Кооперативу, дату вступу члена (асоційованого члена), розмір пайових зобов’язань, суми сплачених у рахунок пайового внеску, та дату виходу з Кооперативу. 4.13.4. Протягом ___ днів після схвалення загальними зборами Кооперативу рішення правління Кооперативу про прийом членів Кооперативу секретар правління Кооперативу зобов’язаний видати кожному з членів посвідчення про членство. Форма посвідчення затверджується правлінням Кооперативу.

Розділ V. Ціноутворення та фінансові відносини з членами Кооперативу 5.1. Ціни на послуги кооперативу та порядок введення їх в дію затверджуються загальними зборами Кооперативу. 5.2. Правління Кооперативу щорічно розробляє та виносить на розгляд загальних зборів проект цін на послуги Кооперативу, які будуть надаватись членам Кооперативу. 5.3. При розробці проекту цін на послуги Кооперативу правління Кооперативу зобов’язане дотримуватись структури ціни, яка передбачає: 1) прямі витрати (сировина, матеріали, оплата праці, інші прямі витрати); 2) накладні витрати – не більше __% від суми прямих витрат; 3) цінову безпеку (прогнозований рівень інфляції та ціновий запас на випадок подорожання вартості матеріалів/послуг інших організацій) – не більше ___% від суми прямих та накладних витрат; 4) розмір податку за обраною Кооперативом системою оподаткування. 5.4. Коригування цін на послуги в межах до __% здійснюється правлінням Кооперативу виключно у випадку перевищення закладеного в структурі ціни рівня інфляції та/або підвищення ринкової вартості основних 154

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...