Page 153

Розділ IV. Порядок формування майна Кооперативу 4.1. Сплата вступних внесків. Член Кооперативу зобов’язаний сплатити вступний внесок у повному обсязі протягом ___ днів після схвалення правлінням Кооперативу його кандидатури про прийом в члени Кооперативу. 4.2. Сплата обов’язкових пайових внесків. 4.2.1. Обов’язкові пайові внески вносяться пропорційно участі члена в господарській діяльності Кооперативу у відповідності з його зобов’язаннями щодо цієї участі, які він бере на себе відповідно до цих Правил. 4.2.2. Якщо середній обсяг участі члена у діяльності Кооперативу на певні види послуг за останні три роки перевищує його зобов’язання, які визначені у заяві про вступ, більш ніж на _____%, розмір пайового внеску збільшується на такий же відсоток. 4.2.3. Якщо особа перебувала у Кооперативі менше ніж три роки, для визначення середніх обсягів діяльності береться розмір зобов’язань щодо участі в господарській діяльності за період, протягом якого член перебував у Кооперативі. 4.3. Сплата додаткових пайових внесків. 4.3.1. Члени Кооперативу мають право внести додатковий пай понад обов’язковий пай, який передається ними за власним бажанням до пайового фонду. 4.3.2. Додаткові пайові внески членів Кооперативу обмежуються. Розмір додаткового пайового внеску кожного члена Кооперативу визначається як відсоток від загального розміру пайового фонду і не може перевищувати ___% його суми. Додаткові пайові внески можуть бути переведені в обов’язкові внески, якщо зобов’язання члена Кооперативу зростають. 4.3.3. Член Кооперативу може робити додаткові пайові внески тільки у тому випадку, якщо він сплатив 100 % обов’язкових пайових внесків або зобов’язався це зробити не пізніше ніж через місяць після вступу. 4.4. Пайові внески асоційованих членів Кооперативу. 4.4.1. Асоційовані члени зобов’язані утримувати свої паї у пайовому фонді Кооперативу протягом щонайменше _____ років. 4.4.2. При сплаті пайового внеску в майновій формі асоційований член Кооперативу повинен отримати згоду правління Кооперативу. Майнові пайові внески обліковуються за цінами, погодженими між асоційованим членом Кооперативу та правлінням Кооперативу. 4.5. Умови сплати пайових внесків. 4.5.1. Для нового члена Кооперативу порядок сплати пайових внесків, основою яких є зобов’язання щодо участі у діяльності, є наступним: 1) ________% протягом 1 місяця після схвалення кандидатури правлінням Кооперативу; 2) решта _________________________________________________. 151

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...