Page 111

Стаття 40. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативних організацій Кооперативні організації самостійно провадять зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб›єктів господарської діяльності України та іноземних суб›єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами; Точніше, видається, визначення цієї діяльності, що міститься в Господарському кодексі України. Зовнішньоекономічною діяльністю суб›єктів господарювання, за Кодексом, є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та (або) робочою силою (ст. 377). Порядок використання доходу кооперативної організації в іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України. Кооперативи мають право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території України, а також валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Кооперативи мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та іншими актами валютного законодавства України. 128

ʟˑˊˇ˪ˎ VII ʞʟʗʙʶʜʥʔʑʶ ʞʝʚʝʕʔʜʜʮ Стаття 41. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кооперативи та кооперативні об’єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом року з дня набрання чинності цим Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом. 3. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об’єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

128 Режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов›язки суб›єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

109

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...