Page 11

Таким чином, сільськогосподарський виробничий кооператив, з одного боку, є видом виробничого кооперативу, з іншого – видом сільськогосподарського кооперативу, оскільки має характерну для них особливість: об’єднує виробників сільськогосподарської продукції9 – фізичних осіб. За винятком зазначеної особливості сільськогосподарський виробничий кооператив має ті ж характерні риси, що й будь який інший виробничий кооператив: x є юридичною особою; x створюється шляхом об’єднання виключно фізичних осіб; x його члени зобов’язані брати трудову участь у діяльності кооперативу; тобто особисто здійснювати виробничо-господарську діяльність; x змістом діяльності є провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності; x метою діяльності такої юридичної особи є одержання прибутку. сільськогосподарський кооператив – юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування; Відповідно до статті 6 Закону України «Про кооперацію» за напрямами діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житловобудівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо. Закон України «Про кооперацію» визначає кооператив як юридичну особу, утворену фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування (стаття 6) . Таким чином, сільськогосподарський кооператив є одним із видів кооперативів, з особливостями, встановленими Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію». Отже, норми Закону України «Про кооперацію», окрім визначених Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» особливостей, стосуються у повній мірі сільськогосподарських кооперативів.

9 Термін «виробники сільськогосподарської продукції» використовується у значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський перепис».

9

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...