Page 104

законодавства України. Кооперативне об’єднання може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов›язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському та третейському суді. Кооперативне об’єднання не має права втручатися у господарську діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – членів Кооперативного об’єднання. Дивись також коментар до статті 7 цього Закону. Стаття 32. Установчий договір кооперативного об›єднання Установчий договір кооперативного об›єднання повинен містити: − склад засновників кооперативного об›єднання, їх найменування, дані про державну реєстрацію; − порядок створення кооперативного об’єднання; − відомості про розміри та порядок сплати вступних, членських та інших внесків; − рішення про обрання та повноваження посадових осіб, відповідальних за створення, реєстрацію та організацію роботи кооперативного об’єднання; − рішення про затвердження статуту кооперативного об’єднання; − порядок формування і використання доходів кооперативного об’єднання; − порядок виходу з кооперативного об’єднання. Установчий договір може містити інші положення з питань діяльності кооперативного об’єднання. Установчий договір кооперативного об’єднання є близький за змістом до протоколу про наміри, який рекомендується оформлювати при створення кооперативу. Однак обов’язковість протоколу про наміри та вимоги до нього не встановлені законодавством. Окрім того, установчий договір має містити рішення про затвердження статуту кооперативного об’єднання. Це мало б означати, що на установчих зборах спочатку приймається статут кооперативного об’єднання, а потім цей факт фіксується в установчому договорі. У такому випадку установчий договір відграє роль протоколу загальних зборі. Хоча й протокол теж повинен бути. Таким чином, роль установчого договору – за наявності статут – є не до кінця зрозумілою, однак він є обов’язковим для кооперативних об’єднань. Кооперативне об’єднання є «кооперативом кооперативів», тому норми, що стосуються кооперативів, застосовуються до кооперативного об’єднання (стаття 10 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» Слід звернути увагу на те, що у кооперативному об’єднанні є членські внески, які не сплачуються у кооперативах (дивись коментар до пункту 2 статті 1 (термін «членський внесок») Закону України «Про 102

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...