Page 103

ствами для надання допомоги та послуг їх господарствам, то кооперативні об’єднання створюються для допомоги і послуг кооперативам.. Навіщо ж кооперативам об’єднуватися? Відповідь у простому прикладі: невеликим кооперативам треба вести бухгалтерський облік. Тобто кожному кооперативу необхідно утримувати бухгалтера. А якщо об’єднатися, тоді один бухгалтер зможе обслуговувати більшу кількість кооперативів. Створення та організація діяльності кооперативних об’єднань – об’єднань сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, регулюється, зокрема, нормами законів «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію», Цивільним та Господарським кодексами України. У кооперативного об’єднання – організаційні та економічні кооперативні основи. Питання про входження кооперативів в об’єднання кооперативів вирішується виключно загальними зборами кооперативів. Дивись коментар до пункту 2 статі 1 (термін «кооперативна організація») та до статті 10 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Стаття 31. Порядок створення кооперативного об’єднання Кооперативне об›єднання створюється за рішенням установчих зборів, конференції, з’їзду уповноважених представників кооперативів, кооперативних об’єднань. Установчі збори, конференція, з›їзд ухвалюють установчий договір, затверджують статут та обирають органи управління кооперативного об’єднання. Кооперативне об›єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, передбаченому законом. Першим кроком до створення кооперативного об’єднання є створення ініціативної групи, розробка пропозицій щодо майбутньої діяльності такого об’єднання, проектів установчих документів, прийняття загальними зборами кооперативів рішення про створення кооперативного об’єднання і призначення повноважних представників кооперативів, які будуть вести переговори, брати участь в установчих зборах (конференції, з’їзді) кооперативного об’єднання та підписувати установчі документи. Порядок проведення установчих зборів, та дії, пов’язані із державної реєстрацією аналогічні з проведення установчих зборів кооперативу. Кооперативне об’єднання є юридичною особою. Статус юридичної особи Кооперативне об’єднання набуває з дня його державної реєстрації. Кооперативне об’єднання є некомерційною, неприбутковою членською організацією. Кооперативне об’єднання має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банківських установах, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки, знак для товарів і послуг, емблему відповідно до 101

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...