Page 102

безпечних умов праці, рішення соціальних і інших задач, що вимагають капітальних витрат. Частина коштів неподільного фонду кооперативу може скласти його резервний фонд, який створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків). Неподільний фонд ліквідованого кооперативу можна розглядати як резерв для розвитку інших кооперативів і кооперативного руху загалом. Закон не визначає критерії та порядок вибору кооперативу, якому передається майно, а також порядок такої передачі. Це доцільно було зазначити у статуті кооперативу. Зарахування майна кооперативу до доходу бюджету виглядає досить дивною нормою, потребує механізмів реалізації та уточнень щодо того, до якого саме бюджету зараховується майно неподільного фонду, а також, як цим майном розпорядиться бюджет.125 Дивись також коментар до пункту 2 статі 1 (термін «неподільний фонд» та пункту 3) Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію

ʟˑˊˇ˪ˎ III ʙʝʝʞʔʟʏʡʗʑʜʔ ʝʐஓʲʓʜʏʜʜʮ Стаття 30. Кооперативне об’єднання Кооперативне об’єднання – спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об’єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів. Членом кооперативного об’єднання також може бути інше кооперативне об’єднання. Кооперативні об’єднання створюються та діють з місцевим (сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці Крим) або загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями. Члени кооперативного об›єднання будь-якого рівня – кооперативи, кооперативні об’єднання – зберігають статус юридичної особи. Якщо кооперативи створюються фермерами, фермерськими господарствами126, особистими селянськими господарствами, домогосподар125

Виникає ще одна проблема: а що буде, якщо для органу влади (утримувача бюджету) є неприйнятним формулювання ліквідаційної комісії про напрямки використання майна? 126 Закон України «Про фермерське господарство» Фермерські господарства разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками мають право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, кооперативні банки, спілки, інші об›єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств. А створені за участю фермерських господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими (стаття 26).

100

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»  

Передрук видання "Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів", здійснено...