__MAIN_TEXT__

Page 1

Звіт про роботу відділу державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради за 2017 рік.


Слайд № 1

Калуській міській раді актом прийому-передачі від 28.04.2017 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України передані функції державного архітектурно-будівельного контролю та 04.05.2017 відділ почав виконувати роботу згідно переданих функцій.


Слайд № 2

За звітний період відділом опрацьовано та надано суб’єктам господарської діяльності : o 10 сертифікатів

o 3 повідомлення по класу наслідків (відповідальності) СС1 o 51 повідомлення по будівельному паспорту o 49 декларацій про початок виконання будівельних робіт o 1 дозвіл на виконання будівельних робіт o 261 звернення фізичних та юридичних осіб


Слайд № 3

Аналіз роботи відділу Правопорушення у Сертифікати Адміністративні сфері містобудівної правопорушення 2% діяльності 1% 0% Позапланові перевірки 9%

Дозволи 0%

Повідомлення СС1 1% Повідомлення будпаспорт 11% Декларації про початок 10%

Звернення фізичних та юридичних осіб 55% Сертифікати Повідомлення СС1 Декларації про початок Звернення фізичних та юридичних осіб Адміністративні правопорушення

Декларації про готовність 11%

Дозволи Повідомлення будпаспорт Декларації про готовність Позапланові перевірки Правопорушення у сфері містобудівної діяльності


Слайд № 4 Фінансова діяльність відділу Всього План на 2017 профінансовано рік за 2017 рік

Код

КЕКВ

4810180

2111

заробітна плата

312 000,00

307608,39

2120

нарахування на оплату праці

75600,0

74807,72

10200,0

7587,38

9300,00

4658,37

2210 2240

Усього

Предмети і матеріали, обладнання та інвентар Оплата послуг (крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

6 000,00

4031,77

2271

Оплата теплопостачання

9700,0

3870,47

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1300,00

0,00

2273

Оплата електроенергії

3400,00

0,00

2800

Інші поточні видатки

100,00

0,00

427600,0

402564,10


Слайд № 5

Винесено 6 (шість) постанов – 45050 (сорок п’ять тисяч п’ятдесят) гривень. Оплачено повністю – 36550 (тридцять шість тисяч п’ятсот п'ятдесят) гривень. Винесено 1 (одну) постанову по справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на загальну суму – 50520 (п’ятдесят тисяч п’ятсот двадцять) гривень. Постанова скасована рішенням головного будівельного інспектора Управління державної архітектурнобудівельної інспекції в Івано-Франківській області від 13.11.2017 Видано 10 (десять) сертифікатів та оплачено на загальну суму – 79528 (сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот двадцять вісім) гривень.


Слайд № 6 Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб Вихідна кореспонденція 41 - позапланова перевірка 40

36

36

35

31

30

32

25

22

20 15

26

23

20 17

30

22

20

17

18

18

14

11 10

8

10 5

4

5 4

4

0

0

0

8 4

0

0

Позапланові перевірки

6 5 2

2

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

0

3 0

Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб Вихідна кореспонденція

Profile for KMR

Dergkontrol 2017  

Dergkontrol 2017  

Profile for ukr2588
Advertisement