Page 9

tek dolgozni, ideértve a tanítást is,

Ez a kis szöveg a szerelmemhez, egy

sejtik (maguk a melegek se), milyen

amit egész életemben csináltam.

Márk nevű férfihez szól, aki tizenöt

sokan vagyunk, hogy szinte minden-

Olyankor a csónak közepén érzem

éve az élettársam. A verseskötet

ki ismer melegeket, még ha nem is

magam.

végéhez van csatolva, és több játékos

tud róla. Az elfogadáshoz vezető út a

„A napló hazudik. […] Támadó, tu-

utalás van benne Esterházy Péterre,

megismerés. A jelenlegi parlamenti

dálékos barát […]” – írja A napló című

akit szerettem és becsültem. Nem

elnökkel is az a baj, hogy nem ismer

versben. Ez egy általános ítélet a

zavar, ha a melegségemet széles kör-

közelről melegeket, különben nem

műfajról, vagy csak a saját vi-

ben megtudják, ugyanis a legna-

beszélne szamárságokat. (Íme, meg-

szonyulást mutatja az emlékezés-

gyobb baj, hogy az emberek nem

szólaltam.)

hez? Nem merem általában leszólni a naplót, hiszen abból is sokféle van. Én sose csináltam, borzadok a gondolattól, hogy az emlékeimbe így belegázoljon valami. Mert belegázolás: az én emlékeim természetesen alakulnak, szűrődnek, színesednek vagy szürkülnek. Ezt nem akarom kontrollálni valami papírokkal, holmi tényekkel, az úgynevezett valósággal. Az Önismereti slágerben megjelenik a bibliai hét főbűn. A vers főszereplőjének egyetlen bűne a kevélység, ami a gőg, a nagyképűség szinonimája, de akár a büszkeségé is lehet, amit nem feltétlenül gondolunk bűnnek. Létezik-e jó és rossz, vagy ezek a kategóriák csak nyelvi konstrukciók? A „hét főbűn” egy hagyományos elnevezés, a mai pontosabb nevük „hét fő jellemhiba” volna. Nem peccatumok, hanem vitium-ok. Egyik se bűn igazán, csak mindegyik veszélyes, mert elhatalmasodhat, bűnre vihet. Ez a vers játékosan sorolja föl őket – sok dolgom volt velük az Isteni Színjáték fordítása közben. És igen, létezik jó és rossz, lehet jót tenni és lehet rosszat. Az igazi Márk-változatban nem először jelenik meg a magánélete. Zavarja, ha egy magánéleti kérdésből közéleti lesz, vagy aktuálpolitikai témákban kell megszólalnia? 2019/június új könyvpiac 9

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. II. szám  

2019. II. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement