__MAIN_TEXT__

Page 19

A remény könyve Dénes Tamás–Dlusztus Imre

N. Pál József könyvajánlója

Meggypiros mezben – A magyar labdarúgó válogatott játékosai 1902-2019 Nemzeti Értékek Könyvkiadó, 727 oldal, 14 910 Ft

A modern kori futball az utóbbi száz-

emlékezete csak nem képes fakulni ben-

ja, s valamennyi (a rossz véget ért ma-

százötven esztendő „nagy története”,

nünk. Dicső múltunkra az is „emlékezik”,

gyar-szlovákig 939) válogatott mérkőzés

emberi valónk elbeszélhetőségének ki-

aki – életkora miatt – nem emlékezhetne

részletes adattára ez, a forrásokat össze-

tüntetett alkalma. Játék, üzlet, ugyan-

már, s e jelenség a mámorra való készen-

vetve, többször levéltári kutatásokkal

akkor lokális, vallási, nemzeti identitások

lét s a hisztériára való hajlam oly széles

kiegészítve, pontosítva mindazt, ami ed-

megtestesítője is, aligha van faktora az

dimenzióját kalapálta a lelkekbe, ami

dig volt tudható. Alapkönyv tehát, min-

életnek, ami az azonosulás, a másiktól

másutt példátlan lehet.

den, a magyar válogatottat magáénak

való elkülönülés, a rajongó szeretet, s a

Néha azt gondolom, nincs náció a

tudó szurkoló és futballkedvelő bibliája

dühödt ellenszenv, a mámor s a vigasz-

földön, ami úgy vetné meg e játékot s

lehet. Tengersok képpel – néhány kivétel-

talhatatlan csüggedés formáit hozzá

mindent, ami – a róla való beszédtől a

lel valamennyi játékos s nagyon sok

mérhetően fejezné ki, nemzedékről

stadionépítésekig – hozzá tartozik, mint

gárda fotója látható –, több kiegészítő

nemzedékre örökítve a hagyományt.

a magyar, de olyan se, ami – lelke mélyén,

adatsorral (legtöbbszörös válogatottak,

Azt, hogy a labdarúgás a sportok

bevallatlanul is – a miénkhez hasonlatos

legtöbb gólt szerzők stb.) s egy – amolyan

„királyának” nevezhető, nem merem állí-

hevülettel remélné a föltámadást. Elég

könyv a könyvben módon – hatvanöt

tani, de tény, hogy több embert szólít

2015-16 történéseire emlékezni csupán!

részre elosztott szöveges, számos érde-

figyelemre – és több pénzt mozgat! –,

Mert hiába a hosszú nyomorúság, az

kességet (vesztes vébé döntőink „titkai”

mint az összes többi sportág együttvéve.

öröm vágya él, kicsi siker reményével bár-

például) alaposabban kibontó folyamat-

Akadhat tájék, ahol a jégkorong, a kosár-

mikor előhívható, így – megszállott köny-

történettel találkozhatunk, így históriai

labda, a gyeplabda, más egyéb vezeti a

ves emberként állítom – e munka is az

kirándulást is átélhet, aki kézbe veszi.

sort, ám a futball világbéli elsődlegessé-

öröm emlékét képes fölidézni oly alapos-

Érdemes-e labdarúgásról szóló köny-

gén vitázni aligha érdemes.

sággal, ami ritkaságszámba megy. Dénes

vet írni és olvasni nálunk ma is még,

Nálunk különösen nem, hisz egyedi a

Tamás és Dlusztus Imre – szó szerint –

vitatni lehet, én azt mondom, igen, hisz

mi históriánk e műfajban is! Mert a világ

súlyos és impozáns könyve olyan gazdag

aki e monumentális kötetben ide-oda

élvonalába tartozónak tudhattuk ma-

kötet (lexikon és történeti elbeszélés

barangol – asztalon kiterítve, lapozgat-

gunkat majdnem a kezdetektől úgy öt-

együtt – mondanám), ami ilyen formá-

va tegye, ha zsibbadt karokat nem akar!

hat évtizeden át, a hatvanas esztendők

ban nem született magyar nyelvterületen

–, oly utazásban lesz része, ami e já-

második feléig biztosan, aztán kezdtünk

eddig. Valamennyi (2019 szeptember 9-ig

tékhoz – s az élethez – való kedvet, meg

visszacsúszni egyre inkább, s egyre gyor-

1001) címeres mezben pályára lépett

a futballban való bizalom reményét is

sabban is talán, ám az egykori nagyság

játékos arányosan kidolgozott nacionálé-

visszahozhatja talán. 2019/december új könyvpiac 19

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement