__MAIN_TEXT__

Page 17

trilógia. De szem előtt tartjuk, hogy az

történet sem gyerekeknek szól. Valószí-

ténetbe. Az újító történetmesélés és a

efféle pályázatok segíthetnek új tehet-

nűleg, már csak a politikai áthallások

humor meg a csavar is jó út, de a leg-

ségek felfedezésében, a Móra Kiadó pedig

miatt is, inkább a felnőtteknek való.

fontosabb inkább az, hogy aktív közremű-

erre nagy hangsúlyt kíván fektetni a

HJ: Nagyon ritkán gondolok arra, hogy

ködésre lehessen bírni őket.

jövőben.

kinek írok, de biztos vagyok abban, hogy

HJ: És a történetnek sem kell feltétlenül

ez se gyerekeknek, maximum fiataloknak

humorosnak lennie. A kötetben volt

szól.

például egy nagyon jó sci-fi, és voltak

Hogyan néztek ki

olyan kalandos történetek, amik szerin-

az alkotói folya-

tem szintén alkalmasak erre.

mat egyes állomá-

A saját ’48-as képük mennyiben tér el

sai?

most, mint gyerekkorukban, esetleg a

HJ: A pályázati

látszatra színes történetek beszürkültek,

kiíráshoz én túl

avagy pont ennek a fordítottja történt?

öreg voltam, Réka

HJ: Nekem a ’48-as képem az írás vagy az

viszont nem. És

azt megelőző, kutatómunkának csak

mivel szerencsére

nagyon vastag túlzásokkal nevezhető

arra alapötletem-

olvasgatások alatt nemigen változott.

re, hogy ez egy

Inkább az volt meglepő, hogy hányszor

A ’48–49-es forradalom és szabad-

1867-ben született, tizenéves gyerek által

múlt nüanszokon a magyar történelem

ságharc évfordulója kapcsán meghirde-

írt levél legyen, Réka ráhúzta azt, hogy a

abban a másfél évben.

tett alkotói pályázaton az Önök írását

levél nagyjából ötven évvel később

MR: Nekem talán az változott, hogy

értékelte a zsűri a legjobbnak, a szöveg a

kerüljön elő, már tudtunk közösen dol-

közelebb került hozzám a történet.

48 másképp elnevezésű antológiába is

gozni és később közösen pályázni.

Sokszor kellett feldolgoznunk anno gim-

bekerült. Könnyen adta magát az ötlet a

MR: Ő az öregebb, úgyhogy ő is írta azt,

náziumban színdarabokhoz, tanulni róla

Hát hol van itt megszállás? című szöveg-

ami régebben volt, én meg a huszadik

dolgozatokhoz. A nemzeti értékét mindig

hez?

századi szálat, amit én találtam ki. Persze

tiszteltem, de sem a történelmet, sem

MR: A „48 másképp” pályázatról a Móra

egy csomó ötletünk volt a másik szöve-

Petőfit nem szerettem soha. Az, hogy ‘48-

egy másik kiadványának a bemutatóján

géhez is, volt, ami ezek közül csak akkor

cal kezdtünk el foglalkozni és újraírni a

hallottunk először.

derült ki, amikor elkezdtünk belepiszkálni

történelmet, sokkal közelebb hozta, jóval

HJ: És ott szinte azonnal bevillant, hogy

a másik szövegébe: így például az, hogy

inkább a szürkéből változtatta színessé a

ezt az egészet egy gyerek nézőpontjából

Széchenyi egy monarchista lesz.

sztoriját.

kellene megmutatni, és az is, hogy miben

HJ: Végül volt vagy 30 mentett szövegvál-

legyen ez a 48 más, mint a valódi. Szóval

tozat a Google Docsban, mire végül mind-

ilyen értelemben könnyen jött az ötlet,

ketten elfogadtuk a másik kekeckedéseit,

ráadásul, meglepő módon, Rékának is tet-

és az olyan megjegyzéseket, hogy „Te, a

szett. Pedig ő elég erős kontrollom szokott

dátumot akkor hogy írták? Mit tudom én,

lenni.

te éltél már akkor”.

MR: Jó, hát aztán elég sokat kellett dol-

Mit gondolnak, könnyű felkelteni a

gozni azon, hogy rendes szöveg legyen

kamaszok érdeklődését a történelem

belőle.

iránt, vagy egyszerűbb egyet csavarni a

Miért döntöttek úgy, hogy gyerekeknek

tárgyalt történelmi eseményen, segéd-

kezdenek el írni?

letként a humorhoz nyúlni, hogy a ti-

MR: Nem csak gyerekeknek írunk, bár

zenévesek jobban megértsék, miről van

Jánosnak vannak gyerekversei, igaz, azok

szó?

a skandináv gyerekversek sem elsősorban

MR: Nem feltétlen a változtatás a fontos,

gyerekeknek szólnak. Ez a pályázatnyertes

hanem hogy bevonják a diákot a tör2019/december új könyvpiac 17

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement