__MAIN_TEXT__

Page 14

„Kis Magyar Szoció” Tódor János

Váczy András könyvajánlója

Menekültek, csicskák, közmunkások Dodeskaden Kiadó, 2019, 2650 Ft

Tódor János legfrissebb, Menekültek,

A Hajtóvadászat adósokra, avagy

tása: „de még annak sem volnátok

csicskák, közmunkások című köte-

Egy alkalmi pénzbehajtó feljegyzései a

jók”), avagy Kápók és közmunkások

tének már az első és hátsó borítója

szerző „beépülésének” történetekkel

négy etűdje.

(Ivanics Zsolt munkája) több, mint

megspékelt portrévázlata. Hason-

Vérbeli riporteri terepmunkával

elgondolkodtató: a szerző elmondása

lóképpen a hazai valóságra nyitott

alapozta meg a szerző, kötete két,

szerint a vezeték és keresztneve közé

olvasó előtt nem felsejlő, a kiszolgál-

combos tételét. Az Egy Szálasi-hívő pol-

a magyar címert szánták, de az nem

tatott, nincstelen, tanyák nyomorúsá-

gármester ámokfutása, avagy Az érpata-

megy, akkor a Kádár-félét, az sem,

gos odúiban melóztató „csicskák” és

ki modellben napnál is világosabban

akkor a Rákosi-félét, az sem… maradt

„kényurak” függésviszonyfeltárása

láttatja Orosz Mihály Zoltán pol-

egy miniportré; alcíme elől Nemzeti

a Felszabadíthatatlan rabszolgák, avagy

gármestert, a hazug szociális, újhun-

konzultáció hét tételben, hátul pedig

A magyar csicska ritkán lázad tételben.

garista „érpataki modell” kiagyalóját

a Kerítés nem kolbászból készült. Szó,

Cigánypénzek, káoszprojektek, avagy

és elképesztően abszurd, szélsőjob-

mi szó, megadja a kezdő lökést.

A putrifelszámolások fejezet kezdő-

bos mutatványait. Ha nem lenne vér-

„Agyonverték vagy szívelégtelen-

mondata előrevetíti a mai napig

valóság, paródiának vennénk és rö-

ségben halt meg a Fejér Megyei Szent

megoldatlan káoszt: „Nem lehet pon-

högnénk. Sajnos, nem az…

György Kórház pszichiátriájának zárt

tosan tudni, hogy a rendszerváltás

Az Elfogás, bevagonírozás, rabo-

részlegén a gánti ápolási otthonban

óta mennyit költöttek a kormányok

sítás, avagy Menekültek a hiszterizált

élő skizoid zavarokkal leszázalékot 49

öszszesen a roma integrációra. En-

Magyarországon című utolsó tétel az

éves férfi?” – kérdéssel startol az Egy

nek oka, hogy rengeteg foglalkoz-

2015-ös, Ásotthalomtól a Keleti

intézménylakó halála, avagy A szociális

tatási- és ösztöndíjtámogatást szo-

pályaudvarig és onnan az osztrák

„leprateleptől” a zárt osztályig című első

ciális alapon lehetett igénybe venni,

határig gyalog, vonattal vándorló

fejezet. Válasz nincs. Nem is lesz.

nem pedig úgy, hogy ki cigány, vagy

menekülttömeg történetét a szerző

Kobra Erik 21. századi magyar kálvá-

ki nem az.” Sunyi köpeny ez, alatta

személyes érintettségével (érzési,

riája a szakmai brutalitás és titko-

elpárolog a pénz, cserében, pon-

reflexiói, kalandjai) árnyalva.

lózás, a bürokrácia homályába süly-

tosabban a putriban hagyva a ci-

Tódor János könyve nem annyira a

lyeszti az érző és értelmes ember

gányokat. Porig alázott közmunká-

városi, hanem a magyar vidék hiteles

pusztulástörténetét. Hiába a kemény

sok és rasszista helytartóik világába

kordokumentuma. Felráz, sokkol,

terepmunka, hivatalos levelezés, a

vezet a Szappant kéne főzni belőletek

hogy lássuk, érezzük azt, amiben

szociális húsdaráló működik…

(idézet egy munkavezetőtől, folyta-

élünk.

14 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement