__MAIN_TEXT__

Page 11

lyos, a fiatalság a legnagyobb érték… mi

zelebbről láttam a szempontokat. Egy

A legutóbb egy interjúban azt mond-

a véleményed erről?

negyvenes várandós nőnek ma rengeteg

tad, lehetséges, hogy nem írsz már

Az ifjúság kultusza a 20. század második

szűrővizsgálaton kell részt vennie, akko-

szépirodalmat, inkább kultúrtörténet-

felétől erősödött fel, és persze nem

riban ez a perspektíva nem létezett, és az

tel foglalkozol. Mit tudhatunk a követ-

csupán a külsőségek és a test kapcsán,

orvostudomány sem állt olyan szinten,

kező könyvről?

hanem a kultúrában is. A fiatalságnak

hogy a születés előtt bármit megtud-

Most nem írok könyvet. Vannak ugyan

megvolt az értéke a múlt századfordulón

janak a magzatról. Magát a terhességet is

távoli terveim, de egyelőre még lehe-

is, különösen a házassági piacon és per-

csupán a magzat megmozdulása után, a

tőségem sem lenne írni, amíg a most

sze a nők kapcsán. Hiszen a középosz-

4-5. hónap körül tudták biztosra venni,

tízhónapos kisfiam bölcsődébe nem

tálybeli nő számára a szép és fiatal test

terhesgondozásra nem jártak a nők,

megy. Az elmúlt évek kultúrharca ben-

volt az a tőke, amiből a legtöbbet kellett

akkor fordultak orvoshoz, ha vérzést

nem úgy csapódott le, hogy hagyom a

kihoznia egy megfelelő státuszú és anya-

vagy a magzatmozgás lanyhulását ta-

szépirodalmat tőlem távolra sodródni,

gi helyzetű férj révén. A középosztálybeli

pasztalták vagy esetleg közvetlenül

de a nőtörténet feltárását továbbra is

nők ugyanis nem dolgoztak, nem is dol-

szülés előtt, hogy az orvos vagy bába

fontos ügynek tartom. Viszont igazából

gozhattak, a férj jelentette gazdasági

esetleg megmondja a szülés valószínű

valami egész mást szeretnék elkezdeni a

létalapjukat. Akkor egy nő már huszas

időpontját.

közeljövőben, remélem, sikerülni fog.

évei közepétől vénlánynak számított. Ma már nincs ilyen fogalom, a nők gyakorta 30-40 évesen kötik első házasságukat, de azért a fiatal vagy fiatalos test nyilván örökre a vágy egyik legfontosabb tárgya az emberiség számára. Ebből a könyvből megtudhatunk arról is sok mindent, hogy milyen örökséggel kell szembenéznünk. Fény derül rá, hogyan tekintettek abban az időben a nők testére, és hogyan érezték magukat ők a saját testükben. Az utóbbi években előtérbe kerültek olyan kérdések, amikről eddig nemigen esett szó: az érzelmi, fizikai bántalmazás okozása és elszenvedése, ezek generációkon átívelő hatásait pszichológusok, terapeuták boncolgatják: vajon átfordítható az örökölt sors traumája poszt-traumás növekedésbe? Hogy látod ezt a kérdést? Őszintén szólva nem mélyültem el ebben a témában. A könyvet olvasva feltűnt, hogy Hugonnai Vilma is negyvenévesen szülte a legkisebb gyerekét; te éppen a könyv írása közben voltál várandós. Hogyan hatott ez a munkára? Ez bizonyára sokat segített az anyaságról szóló fejezet megírásában, hiszen kö2019/december új könyvpiac 11

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement