__MAIN_TEXT__

Page 10

Kamaszkortól időskorig FOTÓ: DOBOS TAMÁS

Szécsi Noémit kérdezi Szepesi Dóra

Legújabb életmódtörténeti műve a

problémákkal is fordultak hozzá vagy a

összenyomja a belső szerveket. Káros

19-20. század fordulójára kalauzol,

szexuális élet zavarai miatt mentek

talán leginkább azért volt, mert korlátoz-

témája a szépség, egészség, termé-

orvoshoz, és kértek tőle tanácsot.

ta a nők mozgásszabadságát. Bár az alak-

kenység és szexualitás. A könyv ka-

Számomra szimpatikus, ahogyan Hu-

formálás szempontjából is volt szerepe,

maszkortól időskorig mutatja be a test

gonnai Vilma a szegényektől nem kér

viselete passzívabb létezésre, a dekoráció

meghatározó szerepét a női sorsban az

pénzt a vizsgálatért és olcsóbb gyógy-

funkciójára korlátozta a nőket. Talán

1800-as évek végétől az 1900-as évek

módokkal kúrálja őket. Az is nagyon

éppen ezért álltak ki a reformruháért az

első évtizedéig.

érdekes, ahogyan megjelennek a kor

akkor szerveződő feministák is, a Femi-

A kötetnek egyik legfontosabb forrását

áramlatai az egészségügyben, például

nisták Egyesülete ugyanis 1904-ben ala-

dr. Hugonnai Vilma, az első magyar

a vegetáriánizmus, a vízkúra, a fürdő-

kult meg.

orvosnő hagyatékában fellelhető szá-

kúra valamint az öltözködés terén a

Emlékszem Kertész Erzsébet Vilma dok-

zadfordulós rendelési naplók képezik.

reformruha…

torasszony című könyvére. Úgy tűnik, a

Hogyan találtál rá a dokumentumokra?

Hugonnai Vilma egyrészt takarékos-

téma most is időszerű, nemrég jelent

Mi volt bennük a legérdekesebb?

kodásból, másrészt tudományos kíván-

meg a Hugonnai Vilma-képeskönyv,

Sokan írtak már Hugonnai Vilmáról, és

csiságból lett vegetáriánus az egyetemi

kislányok számára. Hogy tetszik ez a

rendszerint megemlítették a rendelési

évei alatt. Olyan jól érezte magát, hogy

feldolgozás?

naplókat, bár rendszerint olyasmit,

később mint orvos gyógymódként is

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom,

amiből a páciensei társadalmi össze-

alkalmazta a növényi étrendet több

egyébként a szerző, Kertész Edina elkö-

tétele leszűrhető. Az eseteket önmaguk-

különféle betegségre is. A vegetáriánus

telezte magát a női sorsok gyermek-

ban még nem elemezték. Tudtam, hogy

étkezés fogalma a 19. századtól kezdett

könyves feldolgozása mellett, azóta

a könyvek az Orvostörténeti Múzeum

terjedni, sokszor fürdőkúrák része volt,

újabb kötet jelent meg egy másik hős-

Levéltárában találhatóak. Sok más mel-

de mikor éppen divatos lett volna, jött az

nővel. Ugyanakkor nagyon várom, hogy

lett, nagyon érdekes volt látni, hogy az

első világháború és azalatt meg azután

egyszer elkészüljön egy életrajz is

akkor orvosnőként az országban egyedül

inkább kényszer lett a hústalan étkezés.

Hugonnai Vilmáról, ha már regény és

működő Hugonnai Vilmához többség-

A reformruha egyszerűen olyan ruha

mesekönyv is született az életéről bőven.

ben nők fordultak. A doktornő sokszor

volt, amely nem igényelt fűzést, a test

A könyvben kifejtett témák – szépség,

foglalkozott várandós nőkkel, bábákkal

természetes alakját követte. Sokan kar-

egészség, termékenység és szexualitás

együttműködve szüléseket kísért, és

doskodtak ugyanis amellett, hogy a

– mindig aktuálisak. Persze van válto-

gyakran nem csupán testi, de pszichés

szoros fűző viselete egészségtelen,

zás, korunkban a testkultusz hangsú-

10 új könyvpiac 2019/december

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. IV. szám  

2019. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement