Page 6

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

24 ország 850 vendég 145 kiállító Az idei, immár 26. Budapesti Nem-

szólítják meg szüleiket. Lesz koncert

őket érintő témákban. A Könyvtáros

zetközi Könyvfesztiválon 24 ország

és közös éneklés Bíró Eszterrel és

Klubban Vajon fog olvasni? címmel – a

képviselteti magát, a három és fél nap

Gryllus Vilmossal, diafilmvetítés Varró

Kolibri, a Pagony és a Móra Kiadó

alatt közel 850 vendég – művészek, írók,

Dániellel, mesedélelőtt a Pagony szer-

szerkesztőinek részvételével – beszél-

tudósok – részvételével. 145 kiállító várja

zőivel, interaktív kézműves foglalko-

getés lesz arról, hogy mivel segítsük az

a közönséget színes könyvkínálattal,

zás cseh és lengyel illusztrátorokkal,

olvasni tanuló gyerekeket, mit ne

valamint író-olvasó találkozókkal,

felolvasó- és papírszínház, játszóház,

tegyünk soha, mekkora a tanárok,

könyvbemutatókkal, dedikálásokkal,

gyermekfoglalkoztató, s több vetél-

szülők és a kiadók felelőssége az

felolvasásokkal, koncertekkel és kiállítá-

kedő a Gyerek(b)irodalom-ban. Ebben

olvasóvá nevelésben? Tehát nemcsak a

sokkal – összesen csaknem 400 ese-

az évben is sor kerül a közkedvelt

gyerekek, kamaszok, szülők, hanem a

ménnyel – 2019. április 25–28. között a

Irodalom Jelmezben versenyre neve-

pedagógusok együttműködése és az

Millenárison. A könyvkínálat szerte-

zett iskoláscsapatok jókedvű, szóra-

oktatásba kerülés is a cél a gyerek-

ágazó, minden korosztály számára tar-

koztató bemutatkozására. A képre-

könyvkiadók számára. Ugyanígy az

togat újdonságokat. A programokról, a

gényrajongók pedig a Millenáris B

ifjúsági könyvkiadók programjaiban is

könyvekről és a kiállítókról elérhetők a

épület galériáján interaktív foglal-

központi téma az olvasásnépsze-

folyamatosan frissülő információk a

kozásokon vehetnek részt péntektől

rűsítés a gyerek- és kamaszolvasók

www.bookfestival.hu honlapon és a

vasárnapig.

körében: mesekönyvek, fantasy- és

www.facebook.com/budapestinemzet-

Külön meg kell említeni, hogy

kalandregények ismertetésén keresz-

körülbelül egy évtizede egy újfajta

tül, illetve rendhagyó irodalmi óra

A legfontosabb változás, hogy a

kortárs gyermek- és ifjúsági könyvki-

és sajtótájékoztató keretében. Az

Könyvfesztivál a Gyerek(b)irodalmat

adás indult útjára, ami hétköznapi, az

utóbbi Ezeket bátran olvashatod a

idén a fiatal olvasóknak a Millenárison

olvasó gyerekek és szülők mindennap-

gyerekednek, avagy egy új védjegy

belül részben új helyszínen alakítja ki:

jaiban előforduló problémacsoportok

születik címmel a Manó Kiadó szer-

a régi Teátrum épületéhez újonnan

köré épít könyvsorozatokat. Ez azért

vezésében.

épített, exkluzív környezetben, a Mil-

fontos, mert a ma gyerekkönyvet

Az állandó megújulás mellett a

lenárison található Nemzeti Táncszín-

lapozgatókból lesznek a felnőtt olva-

hagyományok megtartására is törek-

ház előcsarnokában. Felsorolni is ne-

sók. Amíg a gyerekeknek a szüleik

szünk. A Magyar Könyvkiadók és

héz azt a sok játékos ötletet, amivel a

vásárolják a könyveket, a kamaszok

Könyvterjesztők Egyesülése Buda-

gyermekkönyvkiadók az olvasás sze-

már maguk válogatnak a nekik szóló

pest főpolgármesterével, a Főváros

retetére ébresztik rá a gyerekeket,

kötetekből, s szerencsére van miből az

támogatásával huszonöt esztendeje

kozikonyvfesztival oldalon.

6 új könyvpiac 2019/április

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement