Page 19

tíz évben teljesen felbomlott. Az Ág a

fontos ütőérre tesszük az ujjunkat, ha

jelenti, hogy annak sok mindent ké-

szembe cím vitte volna a Farkas köny-

ide tesszük, és itt mérjük a pulzust. Mi

ne kibírnia, pedig csak egyetlen

vét, ha képes lennék megírni. A má-

tizedik éve élünk a külső nyóckerben,

megközelítés, ami nem tudja betöl-

sodik, Ballada a reményről címnél,

tehát nem a levegőbe beszélek. És itt

teni ezt az őrült nagy tisztet, akár-

mikor Gábor kirostálta az ez alá álló

kapjon helyet az a négy szó személyes

mennyire őszinte és hiteles rögzítés

dalszövegszerű és retorikus verseket,

vállalásunkról, a MERSZ-klubról: mi

is. Sokkal több elismerést kapott,

elgondolkodtam, a kötetcím miatt

Hátratolt Helyőrség vagyunk. Itt

mint amennyit érdemel. Jöjjenek

megküzdjek-e ezért az egyért. Kell ez

indul a keleti turné, kifelé Kőbányára,

most már az új versek, új hangok.

a műfaj, de nem ide, kell egy zenés

aztán meg sem áll a Nyírségig,

Mióta a kötet nyomdába ment, fölsza-

CD, ahhoz éppen illeni fog a pré-

Tiszahátig, Bácskáig-Bánátig akár.

badult végre a kezem, mást csinálok –

dikálás és a danolás. Ám amint új

Budai születésű vagyok, ott éltem le

például megírtam ennek a frekven-

minősége lett, a kötet új címet kívánt,

első 55 évem, Szerbiában meg a

tálttá lett versnek a másik oldalát is, a

és ezt nem dobta ki egy verscím se.

Vajdaságban eddig „csak” művészeti

tükör háta mögöttit.

Elkezdtem olvasni őket, és egyiknek a

okból jártam (pedig családi okból is

A „Tapasztalat” súlyos ciklusával

végén megtaláltam ezt: az igazi idő

mehettem volna életem társa vagy

zárul a kötet. Erről mit tudhatunk?

– rábólintottam, igen, ez a kötet címe,

fogadott fiam míján, de valamiért

Ez itt a lélek és tudat fejlődéstör-

ebben minden benne van: az idő re-

soha nem így mentünk). A csúcstól a

ténetének éppeni szakasza. Nekem a

lativitása, a koronként, élőlénytör-

legaljáig mindenféle szintet látni ott,

legfontosabb rész az egész könyv-

zsenként, személyenként, eseten-

de egy biztos: bár még mindig min-

ben. De azóta továbbléptem: keve-

ként másképp megélt idő. Egy teknős-

denütt ott vannak a háborús nyomok,

sebb szóval, sokkal egyszerűbben

nek, egy kiskacsának egész más az

mégis, művészetet csinálnak és keres-

próbálom elmondani a tapaszta-

igazi idő, mint az ember 70-80 éve,

nek, befogadó és nyitott módon. Azt

lataimat. Látni majd a következő

a történelem évezredei, az embrió

bizonyítják: akarni kell a művészetet,

verskötetemben lehet.

9 hónapja. És akkor még ott van az is,

mert jót tesz. Ők aztán pontosan

ami a versben: ki-mi mikor, hol, ho-

tudják, hogy persze, kell az új ül-

gyan érzékeli.

tetvény és a téglafal, de ahol a

Nagyon tetszik a „Keleti turné”,

művészet megtelep-

mesélsz erről is?

szik, ott a többi is

Ez a ciklus szociofotókból álló ocs-

meglesz. Mert az az

mány kép a régióról, ahol élünk,

élet. Életfeldolgozó,

délkeletre le, északkeletre fel. Kellően

életmentő.

reménytelen terep ez. Az ember meg

A „Család-nóta”

akarja írni, hol él, és hogyan élnek

ciklusban van a

azok, akik valójában ott élnek – mert

’Szertartások’, a

mi itt burokban élünk, el se hagyjuk

Quasimodo-fődí-

hermetikus űrhajónk kabinját. Ez a

jas versed.

művészlét a nyóckerben, vagy az

Az, hogy megnyer-

értelmiség kiköltözése a tanyavilág-

tem vele a díjat,

ba. Próbálom megrajzolni a képeket,

egy oldalról kötelez,

amik körülveszik az életemet, de

más oldalról viszont

nem tagadható le az a távolság sem,

szembesít a vers

amennyiben ez nem a mi életünk,

egyszeri, egyetlen,

csak tapasztalói vagyunk, ha kell,

csak magáért felelő

segítői, ha kell rokonszenvező ábrá-

minőségével. Nyer-

zolói, de mindig tudni kell, ki a csak

tem egy díjat egy

jóvátevő, javító vendég. Ám nagyon

verssel,

ami

Falcsik Mari

Az igazi idő

Jelenkor Kiadó Kft., 2019, 160 oldal, 1999 Ft

azt 2019/április új könyvpiac 19

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement