Page 12

Örökre turisták maradunk? FOTÓ: CSAPODY KINGA

Egy magyar könyves gondolatai New Yorkról

„…Európában azért dolgozunk, hogy élhes-

Az első, ami feltűnik az egyszeri könyves-

sókhoz. New Yorkban ez nagyon másképpen

sünk, itt pedig [New York-ban] azért élünk,

nek, hogy bár a világ nagy könyvsikereinek

van (és mivel a világgazdaság szerkezeti

hogy dolgozzunk.”

80%-a ebből a városból indul, New Yorkban

jellemzőit, nemcsak a könyvesben, hanem

mennyire nincsenek könyves plakátok az

minden ágazatban a legerősebb szereplő

utcákon, és mennyire nincsenek könyves-

szokása határozza meg, ezért valójában az

New York a munkáról szól, mondja egy ma-

boltok sem az egész belvárosban. Egyetlen

összes jelentős piac átvette New York

gyar lány a közel tíz éve készült dokumen-

outdoor plakát jött szembe a nyolc nap alatt,

működését). A szerzők Manhattanben nem

tumfilmben. A Times Square-en sétál, miköz-

és könyvesboltokat ugyan láttam, voltunk a

keresnek kiadókat, a kiadók pedig a

ben filmezik, aztán a munkahelyére, a

híres Strandben és pár Barnes&Noble üzlet-

legritkább esetben állnak szóba szerzőkkel,

Reuters hírközpontjába lép be, és két ellen-

ben (amik egyszerre könyvesboltok, papír-

vagy pláne műfordítókkal. Egy közvetítői

tétes dolgot lehet látni az arcán. Az egyik a

írószerkereskedések és ajándékboltok), de az

rendszer végzi a tartalmak előszelektálását,

fáradt beletörődés: európai ember nehezen

a könyvesbolti gazdagság, amit Budapesten

és ez a rendszer folytatja le a tárgyalásokat a

érzi komfortosnak a mérhető teljesítmé-

megszoktunk, New York-ban ismeretlen. Pár

kiadókkal, a szerzőnek nem kell értenie az

nyekre és az állandó hajtásra épülő amerikai

helyre lehet csak menni, ahol széles kínálattal

üzlethez, nem kell mással foglalkoznia, mint

üzleti világot. A másik, ami látható, az annak

találhat könyveket az olvasó

tudata, hogy mégis, hogy minden emberte-

(igaz, mondjuk, hogy ugyan-

lensége ellenére tény azért, hogy a világ

akkor rengeteg pici üzlet van,

gyújtópontja az a lüktető valami, aminek ő az

ahol speciális tematikájú

egyik tisztségviselője. És ha valaki a világ

könyvritkaságokat kaphatunk

közepén dolgozik, elérte, amit szakmailag el

nagyon drágán, láttam például

lehet.

falatnyi butikot, ahol beat

Donáth Mirjam

Manhattanben az európai könyves akkor

könyveket árultak, és csak azt).

is turista, ha épp dolgozni van ott. Emiatt ez a

Idehaza, amikor könyv-

beszámoló meg sem próbálja megmutatni

szakmáról beszélünk, minden-

vagy elmagyarázni, hogy milyen, hogyan

ki a szerző-kiadó-könyvkeres-

működik a világ könyvszakmájának centru-

kedő hármasára gondol, a tar-

ma. Fogalmam sincs róla, hogyan működik.

talomfejlesztési és termék-

Miközben úgy alakult, hogy alig több mint

irányítási folyamatok arról

egy hét alatt végigültem húsznál több tár-

szólnak, hogy a szerző kiadót

gyalást a világkönyves vezetőivel idén feb-

keres magának, a kiadók

ruárban (egy céges delegáció tagjaként), és

műveket és szerzőket keres-

szembe jött pár olyan nyilvánvalóság, ami a

nek, aztán a produktumot a

magyar szerzők számára nem biztos, hogy

kereskedők segítségével meg-

nyilvánvaló, de bizonyosan fontos.

próbálják eljuttatni az olva-

12 új könyvpiac 2019/április

FLATIRON BUILDING

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2019. I. szám  

2019. I. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement