Page 10

Egy éjjel, amikor mindenki olvas

Olvasás Éjszakája

Katica-Könyv–Műhely Holden Rose, alias Kovács Attila

Fert Mónika coach és Bacsa Katie

gyermek és ifjúsági regény író valódi

tinimentor már igazi összeszokott sza-

hátizsákos országjáró. Az ország 18

kértőpáros a tinik problémamegoldá-

megyéjében tartott több ezer 8 és 18 év

sában. FELNŐNI TABUK NÉLKÜL és ÍGY

közötti gyereknek korcsoportos elő-

LESZÜNK MI SZUPERCSAJOK című

adásokat az olvasás megszerette-

könyveik minden kamasz gyereknek

téséről. A gyerekek odavannak Attila

ajánlott olvasmányok az önismerethez

humoros és közvetlen előadásaiért,

és az egészséges önbecsüléshez. Szer-

A 18. században pezsgő szellemi és

melyek észrevétlenül rávezetik és

zőink nem kezelik tabuként a kényes

kulturális életet élő Pécelt választotta

kíváncsivá teszik a kis hallgatókat a

kérdéseket, és minden tini problémára

helyszínül a Katica-Könyv-Műhely az

könyvek és az olvasás iránt. Legújabb

igyekeznek megoldást találni.

Olvasás Éjszakája alkalmából. A város

mesekönyve a figyelemfejlesztést se-

jelenleg is számos történelmi neveze-

gíti elő a gyermekek számára.

Pécel

polgármestere,

Szöllősi

Ferenc Attila, nem csak a város irá-

tességnek otthona. Híres kastélyok,

Szigeti Jenő művelődéstörténész

nyításában áll helyt, hanem apaként is

kúriák, villák falai közt rengeteg ismert

professzor közvetlen és egyszerű

példát mutat. Nemrég megjelent

író, irodalmár, tudós találkozóhelye

stílusával egyből lenyűgözi a közön-

könyve mély mondanivalójával az

volt. A régi Prónay-kúria, mely jelenleg

séget. Lebilincselő meséi, érdekfeszítő

apákhoz szól, mennyire fontos szerepet

állandó kulturális és szórakoztató

régmúlt, igaz történetei nem csak a

játszanak gyermekük életében, és gon-

programokat kínál Pécel szívében,

gyerekeknek, de szüleiknek is szólnak

dolataival gyökeresen megváltoztatja

Kúria Rendezvényházként üzemel,

értékes mondanivalójukkal. Régi

életüket.

16 órától fogadja olvasni szerető ven-

barátnéja, Petrőczi Éva – irodalom-

Természetesen idén sem marad-

dégeit szeptember 29-én.

történész, József Attila-díjas író, költő

hat ki színes palettánkról Kemény

– költészetét is bemutatja a közönség

András fantasztikus előadása Heltai

számára.

Jenő (János bácsi) romantikus és

A rendezvény kakaó partival, katicacsoki kóstolóval és meseolvasással indul, ahol gyerekek olvasnak fel

Mézes Judit stresszoldó szakértő,

egyben humoros költészetének be-

gyerekeknek. Ezt követően Nádasi-

sikerkönyv-sorozata a gyerekek és a

mutatásával a közönség szórakoz-

Ozsvár Andrea meseíró mutatja be a

szülők egyik kedvence. VIGASZTALÓ

tatására A SZERETNIVALÓ NŐK té-

bájos Rebekát, egy olyan cserfes, kí-

és BÁTORÍTÓ meséivel a hétköz-

mában, mely programunk záró részét

váncsi kislányt, akivel mindig történik

napokban megjelenő nehézségekre

alkotja.

valami izgalmas és furcsa dolog. Rebi

kínál segítséget és megoldást – szülők-

Nagy szeretettel várjuk minden

bábformában elevenedik meg az apró

nek és gyermekeiknek – meséken ke-

kedves olvasni szerető vendégünket és

közönség örömére.

resztül.

a mesék, az irodalom kedvelőit!

10 új könyvpiac 2018/szeptember

2018. III. szám  
2018. III. szám  
Advertisement