Page 7

A Balassi Műfordítói Nagydíj

műalkotások, melyeknek bemutatásával és

története, pannóniai vonat-kozásai) időzíthető

A Balassi Műfordítói Nagydíj adományozásá-

népszerűsítésével, külföldi olvasók közötti ter-

a díj átadása, az felhívja a figyelmet a magyar

nak célja, hogy magyar állam ezzel a díjjal is

jesztésével megvalósulhat a kulturális

műfordítók tevékeny-ségére is.

kifejezze elismerését azokért a műfordítói tel-

diplomácia egyik legfőbb célkitűzése a pozitív

A díjazottak személyére a Publishing

jesítményekért, amelyeknek köszönhetően a

országimázs-építés. A műfordítás komoly

Hungary program kezdeményezésére a külföl-

külföldi olvasók saját anyanyelvükön megis-

ismereteket igényel, nem csupán fordítás,

di magyar intézetek, a külképviseletek és a

merhetik a klasszikus és kortárs magyar iro-

hanem az eredeti szerző hangjának lehető leg-

Magyar Fordítóház Alapítvány bevonásával a

dalom kiváló alkotásait. Hasonló rangú díj

pontosabb megszólaltatására vállalkozik az

Külföldi Magyar Intézetekért és Oktatási

jelenleg nincs a szakterületen, ezért várható,

adott nyelven. Hasonló elismerés eddig nem

Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

hogy az további jelentős teljesítményre

létezett, pedig számos műfordító van, aki évek,

tesz javaslatot. A díjazottak személyét a

ösztönzi az irodalmunkat fordító külföldieket.

évtizedek óta végzi áldozatos munkáját a ma-

Publishing Hungary programot felügyelő

A Balassi Műfordítói Nagydíjban (lak-

gyar irodalom külföldi megismertetéséért.

kuratórium hagyja jóvá

helytől függetlenül) az a külföldi műfordító

Munkájuk teszi lehetővé, hogy a világszínvo-

A díj egy oklevélből és 3500 euró pénzju-

részesülhet, aki teljesítményével, a lefordított

nalú magyar irodalom ne maradjon nyelvi

talomból áll. Az oklevél díszes kivitelben

művek minőségével és mennyiségével hírne-

elszigeteltségben, hanem elfoglalja méltó

készül, tartalmazza a díjazott nevét és az

vet szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai

helyét a világirodalomban. Kormányzati cél és

adományozás évét.

tevékenysége széles körben ismert, hiánypótló.

adósság törlesztése, hogy az írók mellett az

Az értékelésnél figyelembe vehető, ha a

őket tolmácsoló műfordítók tevékenysége is

díjazandó személy segíti az ifjabb fordítóge-

elismerésre kerüljön, ahogy teszik ezt más

neráció szakmai fejlődését.

országok is (orosz, német, kínai, cseh, amerikai

A tervezett díj azon műfordítók tevékenységét ismeri el, akik magyar irodalmat fordí-

stb. műfordító kapott már elismerést az év legjobb magyar irodalmi fordításáért).

tanak idegen nyelvre. A műfordítók magas

A Balassi Műfordítói Nagydíj pénzdíjas, és

színvonalon végzett munkája alapvető

ha a szeptember 30-i Jeromos napra (a

követelménye annak, hogy létrejöjjenek azok a

műfordítás világnapja, Hieronymus, élet2018/december új könyvpiac 7

2018. IV. szám  
2018. IV. szám  
Advertisement