__MAIN_TEXT__

Page 1

298 Ft / 1 Eur

www.ujkonyvpiac.hu

XXVIII. évfolyam, 2018. IV. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja

MEGJELENT! KO LTAI RÓBE R T ÖNÉLETRAJZI KÖNY VE A SZERZŐ 75. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL!

Bővebb ismertető a könyvről a 12. oldalon

BŐVEBB ISMERTETŐ A KÖNYVRŐL

A 12. OLDALON


Álommanó a barátom 3490 Ft 235 × 260 mm 96 oldal

Állatkölyök a barátom

Karácsony éjjelén – h hangoskönyv angosköny v

3490 Ft 235 2 35 × 260 260 mm mm 96 9 6 oldal oldal a al

3490 3 490 FFtt 265 250 265 × 2 50 mm mm 24 oldal 24 o ldal

Mesék ék szárnyán szárnyán 3990 Ft Ft 210 × 2 270 70 mm mm 188 oldal ldal al

A boldog hóember 1290 FFtt 1290 1 80 × 1 40 m m 180 140 mm 1 2 oldal oldal d 12

Karácsony ez erdőben 1290 Ft 1290 Ft 1 80 × 1 40 m m 180 140 mm 1 2 oldal oldal 12

1047 47 Budapest,, B Baross aross u u.. 91–95. 91–9 95. 5 • TTelefon: elefon: on n (06-1) n: (0 1)) 272 2 1313 3 • Fax: Fax (06-1) (0 06-1) 272 72 1312 • E-mail: ail: napraforgo@napraforgokiado.hu ai napr nap p afforgo@ pr @napraf aforgokkiad do.hu • w www.napraforgokiado.hu ww.n napraf a orgokkiado.h hu


A tartalomból Katalint Lafferton Kálmán 4 Gál kérdezi

Tisztújítás után

Alapvető feladatunk a kis kiadók megmentése, akik a könyvszakma átstrukturálódása és az Alexandra csődje miatt elvesztették árbevételüknek több mint a felét és ezáltal rendkívül nehéz helyzetbe kerültek.

8 Szepesi Dóra tudósítása

Legközelebb majd sikerül

Igen korán, tizenkilenc éves korában lett író, az Új Írás közölte novellaciklusát. Hatalmas klasszikus írók hordozták a tenyerükön, irtó sikkes lett, az utcán felismerték, szerepelt néhány tévéműsorban (persze mindenki azt az egy adást nézte).

13 Szász László könyvajánlója Totális színház

Mostantól a kultikus helyet egy emlékezetes kiadvány örökíti meg: a Csíksomlyói passió összefoglaló címen ismert monumentális szabadtéri előadás súlyos, képi és szöveges emlékezetét rögzíti.

6 Vickó Árpádé a Balassi Műfordítói Nagydíj

Átadták a nagydíjat A magyarországi szerzőkön kívül a vajdasági magyar irodalmat is folyamatosan fordította: Gion Nándor, Tolnai Ottó, Németh István, Herczeg János, Böndör Pál, Faragó Kornélia, Szombathy Bálint, Sebők Zoltán, Losoncz Alpár, Lovas Ildikó könyveit.

19 Szepesi Dóra könyvajánlója

A megismerés korlátai

10 Lackfi Jánost Koncz Tamás kérdezi Állat is, angyal is

Talán fülfetisiszta lennék? Egy biztos, miközben dolgoztam a regényen, csak úgy röpdöstek köröttem a fülek. Rátaláltam Déry Tibor A fületlen című krimijére, valaki meg kapásból megemlítette nekem a római katona fülét levágó Szent Pétert.

A „bevezető fecsegés” után nyolc fejezet következik, életről és halálról, alkotásról és kudarcról, arról, amit megérthetünk és amit sohasem érthetünk meg. Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer évig élhetnénk? Hogyan ad értelmet az ember saját, pillanatnyi létének a földi élet végtelen folyamatában?

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.:(30)871-9620, Fax: 274-8745 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

Meghitt kar ácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 2018/december új könyvpiac 3


Tisztújítás után Gál Katalint, az MKKE elnökét Lafferton Kálmán kérdezi

Az Magyar Könyvkiadók és Könyvter-

vásárt. Valamennyi támogatást innen-

megjelentetett könyvek kiadásához sok

jesztők Egyesülése (MKKE) januári

onnan össze tudunk kalapozni, de ez

pénzre volna szükség, de a korábbi forrá-

tisztújítása óta nem telt el egy év, visz-

már nem az az „aranykorszak”, amikor

sok java része eltűnt, illetve nagyon le-

sza van még a karácsonyi könyvforga-

biztosan számolhattunk a működé-

csökkent. De átalakult a szakma struk-

lom, de talán még sem korai, hogy az

sünkhöz szükséges pénzzel. Azzal is

túrája is. A kis kiadók nem jutnak elég

új összetételű elnökség megszabta

szembe kellett néznünk, hogy nagyon

lehetőséghez, ám a közepes méretű ki-

irányokról, az elért eredményekről

durva vesztességeket szenvedett el a

adók is megszenvedik a mostani hely-

kérdezzelek.

könyvszakma a tönkrement cégekkel,

zetet. Nem kicsit, hanem nagyon. Ráa-

Mivel hosszú évek óta tagja vagyok az

akik elsősorban a kis vállalkozásokat

dásul adótörvényi szabályozatlanság mi-

elnökségnek, folyamatos áttekin-

rántották magukkal. A nagy cégek

att számos könyvkiadót súlyt iparűzési

tésem van arról, hogy mi történik a

kompenzálni tudták a keletkezett

adó meg nem fizetése miatt kirótt bírság.

szakmában. Szerintem csak az elnök-

hiányokat. Az Alexandra csődje na-

Egy ilyen helyzetben, ahol ennyire

ség összetételében történt nagyobb

gyon nagy pofon volt…

megváltoztak a külső és belső felté-

arányú változás, amúgy minden megy

…túl van már rajta a könyvszakma?

telek, hogyan tudta megmutatni ma-

tovább nagyrészt azon a nyomvon-

Nem vagyunk még túl. Szeptember ele-

gát a könyvszakma az idei áprilisi

alom, ahol korábban is, de némi kor-

jén volt egy szakmai beszélgetés a Petőfi

könyvfesztiválon?

rekcióval, mert megváltoztak a külső-

Irodalmi Múzeumban, ahol L. Simon

Szerintem várakozáson felül jól sikerült

belső körülmények. Az egyik ilyen

László országgyűlési képviselő KSH sta-

a könyvfesztivál. Összesen 160 magyar

külső körülmény, hogy eltűntek a

tisztikákra hivatkozva elmondta, hogy az

standon mutatták be újdonságaikat a

külső pénzforrásaink. Az NKA-tól, a

elmúlt három évben több száz könyv-

könyvkiadók, 100 külföldi és 400 ma-

MASZRÉ-től, az MKA-tól, a felsőok-

kiadással foglalkozó vállalkozó ment

gyar író, tudós, művész vett részt a

tatási szakkönyvtámogatástól érkező

tönkre. A különféle specializálódott

budapesti seregszemlén, ahol több mint

pályázati pénzek mostanra lényegé-

kiadók, például a tudományos és szak-

170 színvonalas program közül válo-

ben megszűntek, miközben meg kell

könyvkiadók ugyancsak folytatják az

gathatott a nagyközönség. Az idei évben

állnunk a lábunkon és változatlanul

agóniájukat, Gyurgyák János, az Osiris

Daniel Kehlmann, neves német író

megrendezzük a Budapesti Nem-

Kiadó igazgató-főszerkesztője drasztiku-

kapta a Budapest Nagydíjat, Szerbia

zetközi Könyvfesztivált, az Ünnepi

san csökkenő példányszámokról beszélt

pedig díszvendégként bemutatta a

Könyvhetet vagy a Frankfurti Könyv-

az előbb említett fórumon. Az általuk

könyvkiadását.

4 új könyvpiac 2018/december


Jövőre ki a nagydíj várományosa, illet-

Duna a Budai Várral, a Lánchíddal, az

mi láthatjuk vendégül a közeljövőben a

ve ki lesz a díszvendég?

Erzsébet híddal remekül fogja emelni a

koreai könyvkiadást a budapesti könyv-

Egy igazi könyves fenegyerek, Karl Ove

rendezvény színvonalát. Ha beválik a

fesztiválon.

Knausgard norvég író és reményeink

helyszín, akkor reményeim szerint a

Az eddigi könyvforgalmi adatok is-

szerint Norvégia lesz a díszvendég.

Vörösmarty térrel összekötve később is

meretében milyen évre számíthat a

Mivel jövő októberben Frankfurtban is

tervezhetünk vele.

könyvszakma?

Norvégia lesz a díszvendég, még nem

Hogy alakult idén az MKKE taglétszá-

Az idei év első tíz hónapja alapján a nagy

érkezett hivatalos elfogadó nyilatkozat

ma, sikerült a tagok számát növelni?

hálózatok képviselői diszkrét forgalom

Sikerült, több mint húsz új szervezet

növekedést várnak. A karácsonyi forgal-

Hogy sikerült a könyvhét, terveztek-e

lépett be, aminek köszönhetően jelen-

mat nem merték előre megjósolni, de a

változtatásokat a rendezvény lebo-

leg 124 cég alkotja az egyesülést.

januártól-októberig mutatkozó eladási

nyolításában?

Nagyon örülök, hogy ezek között szép

számok bizakodásra adhatnak okot.

Kénytelenek leszünk, mert jövő júniusra

számmal találhatók határon túli

Köztudomású, hogy az egész évi forga-

szétverik a Vörösmarty teret. Ugyanak-

könyvkiadók.

lom szempontjából a karácsonyi könyv-

a norvég könyvszakmai egyesülettől.

kor nem rendezhetjük meg a könyvhetet

Melyik nagyobb nemzetközi könyv-

eladás mindig is meghatározó, nem lesz

a bazilika előtti téren sem, ahol koráb-

vásáron képviseltette magát az egye-

ez másként idén sem, de erről majd csak

ban már voltunk. Ezzel a problémával a

sülés?

utólag lehet nyilatkozni.

nyár végén felkerestük az V. kerületi pol-

– Az MKKE kizárólag Frankfurtban állít

Jövő évben mire kívánjátok helyezni a

gármestert, aki az Ünnep Könyvhét hely-

standot. A Publishing Hungary szerve-

hangsúlyt, mik főbb terveitek?

színének felajánlotta a Duna Korzót,

zésében évről-évre jelen vagyunk a lip-

Szeretnénk tovább növelni a taglétszá-

amit köszönettel elfogadtunk. Ez a Viga-

csei és a bolognai könyvvásáron. Fontos

mot. Fontos, hogy minél több kiadó

dó és a Március 15-e tér között húzódó

lenne a jövőben a londoni könyvvásáron

tömörüljön az egyesülésbe, mert akkor

Duna-part. Ez már önmagában hozzá-

is megmutatni magunkat. Ezen kívül a

még erőteljesebben tudjuk képviselni a

járul a rendezvény megújításához. Fon-

tagjaink egy része rendszeresen részt

könyvszakma érdekeit. Alapvető fela-

tos lenne a könyvpavilonok felújítása,

vesz a marosvásárhelyi és a belgrádi

datunk a kis kiadók megmentése, akik a

ami nem egyszerű és nem olcsó mulat-

könyvvásáron is. Örömmel újságolha-

könyvszakma átstrukturálódása és az

ság. Keressük a sétányon a megfelelő he-

tom, hogy jövőre díszvendégek leszünk

Alexandra csődje miatt elvesztették

lyet a színpadoknak is. A pazar látvány, a

a szöuli nemzetközi könyvvásáron, majd

árbevételüknek több mint a felét és ezáltal rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Nagyon fontos lenne a számukra anyagi támogatást kiharcolni, hogy ne vesszen el az a szellemi tőke, amivel ők rendelkeznek. Mit gondolsz a papíralapú könyvkiadás jövőjét illetően? A szakkönyvkiadás területén komoly műhelyek agóniájának lehetünk tanúi, pedig kiesésük pótolhatatlan szellemi veszteség. Nem vesztettem el az optimizmusomat, de a körülmények nem hasonlítanak az induláskori „aranykorszakra”, amikor a férjemmel, Vince Gáborral belevágtunk a könyvkiadásba. Talán nem is racionális ez az optimizmus, ezért inkább reménynek mondanám. 2018/december új könyvpiac 5


Vickó Árpádé a Balassi Műfordítói Nagydíj

Átadták a nagydíjat Menczer Tamás államtitkár köszöntője

gatja külpolitikai és külgazdasági céljaink meg-

összekerültek feleségével, szerbül beszélget-

„A művészet, a kultúra és az irodalom olyan

valósítását is – mondta el az államtitkár.

tek, majd édesanyja kis idő alatt megtanult

helyekre is el tud jutni, úgy tudja megszólítani

A Balassi Műfordítói Nagydíj egyfajta élet-

magyarul. Vickó Árpád magyar elemibe és

az emberek szellemét és szívét, ahogyan sem-

műdíj, amely figyelembe veszi a jelöltek által

szerb gimnáziumba járt. 1976-tól napjainkig

mi más nem. Ezért is tartozunk különös hálával

lefordított művek mennyiségét és irodalmi

nyolcvan könyvet és tizenhárom színpadi

azoknak, akik a kultúrát képviselik, akik a

értéket. A díjjal egyidejűleg 3500 euro anyagi

művet fordított le, ezért nem könnyű áttekin-

kultúrán keresztül öregbítik Magyarország

megbecsülés jár.

teni a fordításait. Hamvas Béla, Konrád György

hírnevét a világban, ezért tartozunk hálával

Tolnai Ottó költő laudációja

és Végel László fordításaival lett az egyik

azoknak, akik segítenek abban, hogy amit

A műfordító tevékenysége hasonlatos a japán

legtekintélyesebb újvidéki fordító – jegyezte

magunkról gondolunk a világban, azt mások is

rizstermesztők munkájához: „Japánban volt

meg Tolnai, majd Vickó fordításaiból közül

megértsék.” – kezdte Vickó Árpád méltatását

alkalmam látni, hogy mennyire egységesek,

három kötetet külön is kiemelt: Szerb Antal

az államtitkár.

akárha valami égi vízmérnök rajzolta volna

Utas és holdvilág, Örkény Egyperces novellák,

„A műfordítóink áldozatos munkája teszi

ezeket a bizonyos csatornarendszereket, és

Polcz Alen Asszony a fronton című művét.

ugyanis lehetővé, hogy a világszínvonalú ma-

mégis mennyire egyéniek, hogy úgy mondjam,

A kétezres évektől egyre jobban kezdett

gyar irodalom ne maradjon meg a ránk jellemző

háztájiak ugyanakkor. Szerettem nézni, ahogy

kötődni Vickó Esterházy Péter regényeihez.

nyelvi elszigeteltségben, hanem elfoglalhassa

a rizstermesztő földművesek felgörgetik súlyos

„Figyeltem, hogyan hangolódik rá az Ester-

méltó helyét a világirodalomban. A Balassi

nagy köveiket, ráengedik a hegyi patakok vizeit

házy-szövegek bájosan bravúros, ugyanakkor

Műfordítói Nagydíjjal fejezzük ki, mennyire

a földjeikre, majd visszagörgetik őket, kisebb

matematikai pontosságú, hideg kombina-

nagyra tartjuk azokat a műfordítói teljesít-

réseiket saját gönceikkel, gúnyájukkal duga-

tórikájára, cseleire, hogyan válnak narkotikum-

ményeket, amelyeknek köszönhetően a külföl-

szolva el.”. – kezdte laudációját Tolnai Ottó.

má számára az Esterházy-kötetek.” – emlé-

di olvasók saját anyanyelvükön ismerhetik

Majd sorjázni kezdte a már lefordított magyar

kezett vissza Tolnai Ottó. De arról nem szabad

meg a klasszikus és kortárs magyar irodalom

írók, költők – Petőfi Sándor, Ady Endre, József

megfeledkeznünk, hogy fordított Jászi Oszkár,

kiváló alkotásait.” – folytatta Menzer Tamás.

Attila, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Illyés

Bibó István, Szűcs Jenő, Kiss János, Eörsi István,

Októbertől a nyugat-balkáni országokat

Gyula, Ottlik Géza, Cseres Tibor, Juhász Ferenc

Kertész Imre könyveket is.

felölelő kulturális évadot, jövőre pedig kon-

– műveit, amelyek nem kis tekintélyt szereztek

centrált kulturális megjelenést tervezünk Dél-

a magyar irodalomnak Szerbiában.

A magyarországi szerzőkön kívül a vajdasági magyar irodalmat is folyamatosan

Koreában, Japánban és Izraelben. Ezen prog-

Tolnai elmondta, hogy bár fiatal korától

fordította: Gion Nándor, Tolnai Ottó, Németh

ramsorozatokkal tud megmutatkozni a ma-

ismeri Vickó Árpádot, egy interjúból ismerte

István, Herczeg János, Böndör Pál, Faragó

gyar művészeti, szellemi élet, ami erősíti a

meg jobban az élettörténetét. Vickó apja

Kornélia, Szombathy Bálint, Sebők Zoltán,

közös érdekek és értékek megtalálását, támo-

újvidéki magyar fakereskedő volt, amikor

Losoncz Alpár, Lovas Ildikó könyveit.

6 új könyvpiac 2018/december


A Balassi Műfordítói Nagydíj

műalkotások, melyeknek bemutatásával és

története, pannóniai vonat-kozásai) időzíthető

A Balassi Műfordítói Nagydíj adományozásá-

népszerűsítésével, külföldi olvasók közötti ter-

a díj átadása, az felhívja a figyelmet a magyar

nak célja, hogy magyar állam ezzel a díjjal is

jesztésével megvalósulhat a kulturális

műfordítók tevékeny-ségére is.

kifejezze elismerését azokért a műfordítói tel-

diplomácia egyik legfőbb célkitűzése a pozitív

A díjazottak személyére a Publishing

jesítményekért, amelyeknek köszönhetően a

országimázs-építés. A műfordítás komoly

Hungary program kezdeményezésére a külföl-

külföldi olvasók saját anyanyelvükön megis-

ismereteket igényel, nem csupán fordítás,

di magyar intézetek, a külképviseletek és a

merhetik a klasszikus és kortárs magyar iro-

hanem az eredeti szerző hangjának lehető leg-

Magyar Fordítóház Alapítvány bevonásával a

dalom kiváló alkotásait. Hasonló rangú díj

pontosabb megszólaltatására vállalkozik az

Külföldi Magyar Intézetekért és Oktatási

jelenleg nincs a szakterületen, ezért várható,

adott nyelven. Hasonló elismerés eddig nem

Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

hogy az további jelentős teljesítményre

létezett, pedig számos műfordító van, aki évek,

tesz javaslatot. A díjazottak személyét a

ösztönzi az irodalmunkat fordító külföldieket.

évtizedek óta végzi áldozatos munkáját a ma-

Publishing Hungary programot felügyelő

A Balassi Műfordítói Nagydíjban (lak-

gyar irodalom külföldi megismertetéséért.

kuratórium hagyja jóvá

helytől függetlenül) az a külföldi műfordító

Munkájuk teszi lehetővé, hogy a világszínvo-

A díj egy oklevélből és 3500 euró pénzju-

részesülhet, aki teljesítményével, a lefordított

nalú magyar irodalom ne maradjon nyelvi

talomból áll. Az oklevél díszes kivitelben

művek minőségével és mennyiségével hírne-

elszigeteltségben, hanem elfoglalja méltó

készül, tartalmazza a díjazott nevét és az

vet szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai

helyét a világirodalomban. Kormányzati cél és

adományozás évét.

tevékenysége széles körben ismert, hiánypótló.

adósság törlesztése, hogy az írók mellett az

Az értékelésnél figyelembe vehető, ha a

őket tolmácsoló műfordítók tevékenysége is

díjazandó személy segíti az ifjabb fordítóge-

elismerésre kerüljön, ahogy teszik ezt más

neráció szakmai fejlődését.

országok is (orosz, német, kínai, cseh, amerikai

A tervezett díj azon műfordítók tevékenységét ismeri el, akik magyar irodalmat fordí-

stb. műfordító kapott már elismerést az év legjobb magyar irodalmi fordításáért).

tanak idegen nyelvre. A műfordítók magas

A Balassi Műfordítói Nagydíj pénzdíjas, és

színvonalon végzett munkája alapvető

ha a szeptember 30-i Jeromos napra (a

követelménye annak, hogy létrejöjjenek azok a

műfordítás világnapja, Hieronymus, élet2018/december új könyvpiac 7


Legközelebb majd sikerül Szepesi Dóra tudósítása

Egy barátság és két szerelem regénye, zenés felárral, avagy a válási tanácsadó is ember. Vámos Miklós tizenegyedik nagyregénye, a Legközelebb majd sikerül, kilenc fejezetből áll, és a nyelv eszközeivel Beethoven egy-egy szimfóniájának szerkezetét, mondandóját, hangulatát, lendületét követi. Nem is lehet véletlen, hogy a New York

sott egy levelet, amelyet törzskávéháza asz-

együtt felírta, a lánya például, aki 1977-ben

Palace Budapest (Boscolo) Róma termében,

talához kézbesített a pincér. (Borzalmas a

született, első megszólalásakor egész mon-

az október 12-i könyvbemutatón vendégfel-

személyzet, gyönge a konyha, csapnivaló

datban nyilatkozott: „Nem megy semmi.” A

lépőként koncertet adott a SÁRIK PÉTER

hely, de messze vannak egymástól az asz-

szocializmus sűrű ködében ez teljesen

TRIÓ. Dzsesszt játszottak, mégpedig Beet-

talok, ő ott jól érzi magát). Egy ismeretlen

adekvát mondat volt. – tette hozzá.

hoven feldolgozásokat, a 9. és 7. szimfó-

ember a következőt írta neki: „Kérem, ha ír,

Hogyan született ez a „zenés regény”,

niából.

csak magyarul írjon. Se latin, se görög, se

amelynek a borítóján is zongorabillentyűk

Az Olvasás Éjszakáján mondta Vámos

angol stb. Köszönöm, egy olvasója.” Elsőre

vannak? Vámos gyerekkora óta szoros kap-

Miklós, hogy az Athenaeum Kiadótól sze-

szíven ütötte az üzenet, de rájött, hogy a

csolatot ápol a zenével, volt otthon zon-

retne nyugdíjba vonulni. Bár erre remélhető-

Hattyúk dala című regényére gondolhatott az

gorájuk. A telt idomú, kontyos tanárnőt, aki

leg sokára kerül sor, nem lehetetlen, hiszen

illető, amelyben 2000 év történetét meséli el,

állítólag híres zongoraművésznő rokona volt,

idén már a második könyvét jelentette meg a

és ahogy haladunk visszafele az időben,

a nagyszülők fizették. (Szívből utálta, mert a

kiadó. Szabó Tibor Benjámin igazgató, a

értelemszerűen előfordulnak idegen szavak…

szép kottákat összefirkálta. Egyszer játszott

bemutató elején elárulta, mindig szeretett

Szívesen megkérdezné azonban a levél íróját,

nekik, fellépő ruhában, erős dekoltázzsal, sok

volna Szabó Dani lenni, az a gyerekszínész,

hogy a telefon, a fészbuk, az eke szavakat leír-

púderrel ült a zongoraszékre. A pianínó nem

aki a Lehetetlen című műsor elején kijött a

hatja-e? Majd megkérdezte a közönséget,

lett felhangolva, a szék recsegett, miközben

színpadra, elmesélt egy vicces történetet,

emlékszünk-e még, mi volt az első szavunk?

mazurkát játszott, a botrányt fokozta, hogy

majd lazán hátrafordult, intett és azt mond-

Az ő első szava így hangzott: tititá. De ez a szó

elszakadt egy húr…) Megtudtuk, a sznobokat,

ta: Függöny! Most is erre a hívó szóra lépett

nem a morze ábécéből jött, az igazság az,

mint amilyen az édesanyja is volt, azért

színpadra az est házigazdája és főszereplője,

hogy az édesanyját a háború alatt egy barát-

szereti Vámos, mert szeretik a művészetet,

Vámos Miklós, (jól ismert aktatáskájával), és

nője bújtatta, az ő férje volt Siki bá, ebből lett

csak nem értik. („Elmehetnénk apáddal egy

a tőle megszokott közvetlenséggel egy stand

a tititá. Az első szó egész életre fontos útmu-

fincsi koncertre, a Zeneakadémiára, meghall-

upot adott elő – jutott is minden percre

tatás – vélekedett, érdemes megjegyezni. Ő a

gathatnánk egy Beethovent, egy ötödiket,

legalább egy derültség! Elöljáróban fölolva-

gyerekei első szavait sok fontos dologgal

Tatatatamm!”) Kezdetben nem is író, hanem

8 új könyvpiac 2018/december


írni… A szerző maga is mindig nagyon szeretett volna zenéről írni; ahogy Mendelssohn mondta, mert a zene olyan bonyolult dolgokat tud elmondani, aminek elmondásához a szavak nem elég pontos eszközök. Vámos, saját bevallása szerint betegesen irigyli a zenészeket, legszívesebben sikeres karmesterként töltötte volna az életét, de hát író lett. A regény szerkezete egy hirtelen támadt ötlet alapján született meg. Ha a Borgisz 9 hónap története volt, ez legyen 9 évé, – gondolta, amelyben minden fejezet egy év, és mindegyik egy Beethoven szimfónián alapul. Próbálta a zenét imitálni szavakkal, nagyon jó volt vele játszadozni. A FOTÓ: ERDÉLYI GÁBOR

fejezeteknek 4 alfejezete van, ezek a tételek,

rocker akart lenni, beatzenész. Berki

Magyar Hírlap, az Új Írás, Vámos anyalapja és

(a 6. szimfónia 5 tételből áll). Elárulta azt is,

Tamással (akiből óriási jazz énekes lett) ket-

a Hungária Kávéház működött. Ez utóbbiban

hogy írás közben a tételeket hallgatta, – és

ten alkották a Gerilla együttest, középen

lehetett kapni „írószendvicset”, ez volt a

próbált ezekhez igazodni: ha azt szeretné,

csereszabatosan lányok váltották egymást.

legolcsóbb, egy kibővített vajas kenyér. Első

hogy lassítsanak az olvasásban az olvasók,

Volt is egy pillanat, amikor úgy nézett ki, a

regénye, a Borgisz, meghívásos regénypá-

lassítani fognak, ha azt hogy gyorsítsanak,

zenénél marad, nem így lett. Viszont ezelőtt

lyázatra készült. A cím egy nyomdai betű-

gyorsítani fognak, és lesz, amikor megállnak.

6-7 évvel újra feléledt benne a vágy, hogy ren-

méret, a 9 pontos betű neve, úgy érezte, ez

Természetesen olvasás közben is lehet hall-

desen megtanuljon gitározni, vett egy

valami nagyon furcsa. Többen azt gondolták,

gatni a megfelelő zenét. A regény lapjain

gyönyörű fekete gitárt, és Bornai Tiborral

hogy egy jugoszláv partizán neve… A regény

Beethoven életéről sok minden feltárul, már

(Dránival) együtt elkezdtek gyakorolni.

kilenc fejezetből áll, minden fejezet egy

a könyv címe is, a Legközelebb majd sikerül

Megtanulták Vivaldi A négy évszakából a Tél

hónap története, főszereplője a 18-19 éves

például Beethoven idézet. Akkor mondta ezt,

tétel Largoját, írt rá szöveget, fel is léptek. Az

Najn Iván, az ő nyomdában eltöltött 9

amikor a zenekar hamisan játszott. Néhány

Európa Kiadó megjelentetett egy könyvet,

hónapját írta meg. Most, a pálya vége felé

hamis hang nem zavarta, viszont a lendület

rock dalszövegekkel, főleg Beatles szá-

úgy gondolta, eltelt egy élet, érdekes lenne

nagyon érdekelte. Meglepő módon, ragasz-

mokkal, magyar költők, köztük Vámos

megnézni, mi lett ezzel a figurával, aki jogi

kodott hozzá, hogy maga vezényeljen, s ha

Miklós fordításában. Ennek a bemutatóján

karra járt, akárcsak maga a szerző. Vámos

azt akarta, hogy halkan játsszon a zenekar,

Bornai beszélgetett vele, majd előadták a

beszélt életének egy rejtelmes fiókjáról,

leguggolt, ha erőteljes hangzást szeretett

Paperback writert, a „Ponyvaírót”. Bevallása

arról, hogy sokan kérnek tőle élet-halál

volna elérni, hadonászni kezdett, ha fortissi-

szerint ő is az – de ez a címke az angolszá-

kérdésben magánéleti tanácsot. („Értem az ő

mo-t, fölugrott. A legfontosabb sikerét a 9.

szoknál (nem úgy, mint nálunk) nagy dicsé-

gondolkodásukat, én az egész országot fél-

szimfóniával aratta, ennek előadásához

ret, azt jelenti, annyira veszik a könyveit,

revezettem a televízióban azzal, hogy hall-

annyi zenész kellett, hogy a legnagyobb szín-

hogy puha fedéllel is ki kell adni.

gattam, ott ültem, és ugye aki hallgat, az

padon sem fértek el. A színházterem oldalsó

Igen korán, tizenkilenc éves korában lett

okos...”) Az új regényben Najn Ivánból Nagy

folyosóin is ültek, két alkarmesterrel dolgo-

író, az Új Írás közölte novellaciklusát. Hatal-

Iván lett, egy olyan figura, akihez vadide-

zott.

mas klasszikus írók hordozták a tenyerükön,

genek fordulnak válási tanácsért. Barátai

Az est második felében következtek a

irtó sikkes lett, az utcán felismerték, szerepelt

elviszik egy Basszuskulcs nevű romkocsmá-

megdzsesszesített Beethoven zenék Sárik

néhány tévéműsorban (persze mindenki azt

ba, ahol valaki a születésnapját ünnepeli.

Péterékkel. Ráadásként – a közönség közre-

az egy adást nézte). Debütálása éppen a

Nagy Iván hangmérnök, kicsi, törékeny,

működésével – az Örömódát is előadták,

könyvbemutató épületében történt, ahol

bemutatják egy hórihorgas filmírónak, a

majd az olvasók, a bemutató végeztével

akkoriban a Szépirodalmi Könyvkiadó, a

neve Kiss Iván, és éppen zenéről akar filmet

hosszú sorokban vártak a dedikálásra. 2018/december új könyvpiac 9


Állat is, angyal is FOTÓ: MOLNÁR MIHÁLY

Lackfi Jánost Koncz Tamás kérdezi

Az emberélet útjának elején is el lehet tévedni, de az vesztődik el csak igazán, aki saját magát sem ismeri. Lackfi János regénye, a Levágott fül a választott és elkerülhetetlen tévutakról, buktatókról szól – a szerzőt az új kötetről kérdeztük. A Levágott fül oldalain két, gyöke-

Éjszaka a földön című filmjének

resülő lány sztoriját. Az érett anyu-

resen eltérő életút fut egymás mel-

Béatrice Dalle-alakította karaktere

kákra vadászó apukának is van köze

lett – megismerhetjük Lilit, a szóki-

szülte. Igazi nem-látó amazon, aki

valóságos személyhez. Az össze-

mondó vak lányt, és osztálytársát,

látott már pár csatát, és nem kér a

esküvés-hívő komputerzseni gye-

Zalánt, akit egy talált levágott fül

„nem-beteg" társadalom pátyolga-

reket jó pár internetes leletből gyúr-

ránt bele egyre vadabb kalandok-

tásából.

tam össze...

ba. Hogyan választotta a két karak-

Tény az is, hogy tudtam nem

A történet kapcsán David Lynch

tert, miért ők lettek a regény hősei?

magamból dolgozni, saját vér nél-

Kék bársony című thrillere jut

Először a levágott emberi fül motí-

kül üres elméleteknek, afféle pa-

eszembe: a főhős, az eminens

vuma volt meg, mint ami egy nyu-

pírkutyáknak éreztem volna a sze-

egyetemista is egy levágott fület

galmas életet kibillenthet sarkai-

replőket. Úgyhogy haragjuk az én

talál, és magánnyomozása deka-

ból. Mit kezdjünk vele? Nyomoz-

dühösködéseim megfogalmazása.

dens helyekre, életveszélyes hely-

zunk? Jelentsük? Elássuk? Kiszárít-

Viharos szülőkapcsolataikba tettem

zetekbe sodorja. Látta a filmet,

suk? Archiváljuk? Lefagyasszuk? Ku-

saját vívódásaimból. Életszeretetük

hatott ez a regényre?

tyának dobjuk, felejtsük el? A ka-

gyökere bennem van. Kétségbeesé-

Ifjúkoromban láttam, és először

masz-karakter, aki a fület megtalál-

seik, kíváncsiságuk, fájdalmaik, örö-

alighanem öntudatlanul bukkant

ja, a maga belső viharaival sokkal

meik, vágyaik, szégyeneik, félel-

fel agyamból az elfelejtett motí-

izgalmasabbnak tűnt, mit egy fel-

meik mind megtalálhatók nyomok-

vum. Aztán egyre jobban élveztem,

nőtt, aki vágyik az izgalmakra, de

ban énnálam. Viszont sok kamasz-

hogy remixet készítek, mai (képzelt

már tudatában van vesztenivalói-

történetet gyerekeim vagy ismerős

közeljövőbeli) magyar helyszínekre

nak. Már ha átlagos felnőtt. Mert

diákok múltjából horgásztam, mint

áthelyezve a fül vezérelte ámok-

egy alvilági karakter esetében ez a

például a fogkefével intim kapcsola-

futást.

fül-lelet nem is túl nagy szám. A vak

tot létesítő, majd erről óvatlanul

Korábbi nagyregénye, a 2007-es

lány figuráját részben Jim Jarmusch

fotót küldő, és gimi-szerte elhí-

Halottnéző visszaköszön az új

10 új könyvpiac 2018/december


könyvben? Én abban is találtam

tragédia – édesanyja elvesztése –

Kellett speciális háttértudás ah-

egy szőrpamacsos fület, igaz, nem

majd egy betegség révén formá-

hoz, hogy egy vak kamaszlány

levágottat.

lódik; Lili elszenvedi, Zalán vá-

helyzetéből mutassa be a világot?

Talán fülfetisiszta lennék? Egy

lasztja a sorscsapásokat. Mit üzen

Egyfelől számos, vakokkal készült

biztos, miközben dolgoztam a re-

egymásnak ez a két életút, miért

interjút olvastam, merítettem be-

gényen, csak úgy röpdöstek köröt-

kerülnek párba, párhuzamba?

lőlük illő tisztelettel. Másrészt

tem a fülek. Rátaláltam Déry Tibor A

Lehet, hogy a szélsőségesen elté-

igyekeztem nem kímélni maga-

fületlen című krimijére, valaki meg

rő életutak közt nincs is akkora

mat. Nagyon szeretek látni, hab-

kapásból megemlítette nekem a

különbség. Hisz mindkettejükből

zsolni a látványokat, próbáltam,

római katona fülét levágó Szent

könnyen kibújik az állat is meg az

minél inkább ennek elvesztésében

Pétert. És a bűntény regénybeli fel-

angyal is. És végül mindketten dön-

élni. Kihasználom-e eléggé, hogy

oldása is egy zsámbéki rendőrségi

tenek valami általuk választott jó,

látok vagy automatizmusnak ve-

ügyből jön, melyet korábban megír-

egyféle értékes túlélés mellett, bár

szem? Törvényszerű, hogy épp

tam dráma-jelenetként, s most rá-

a fájdalmak így se megspórolha-

most írtam erről, mikor lassan

jöttem, hogy hoppá, nagyon idekí-

tók. Zalánt vonzza, hogy Lili milyen

olvasószemüvegre lesz szükségem.

vánkozik! Nemrég Johanna lányom

erős, Lili meg folyton próbára teszi a

Persze nem jártam hónapokig

hozott Bécsből egy Van Goghról el-

fiút, mert tutyimutyinak tartja.

bekötött szemmel, mint egy vak

nevezett levendulaszappant, kibon-

Egyszerre vonzzák és taszítják egy-

szerepre készülő színész, de belül

tottam, és egy fül lenyomata volt

mást.

ilyesmit éltem át, próbáltam

belepréselve, amiről az ajándékozó

A szimultán vezetett történetek

rápörögni a tapintásokra, ízekre,

sem tudott.

ellenére nincs igazi kapcsolat a két

szagokra.

Zalán példás előéletű gimnazis-

karakter között. Miért tartotta kü-

Milyen olvasóközönségnek szánta

taként kezdi – ministrál, gondozza

lön mederben történetüket?

a Levágott fület?

kistestvéreit – bár kissé unatkozik.

Nem akartam bulizós-szerelmes-

Egy gimnazista már felnőtt-köny-

Aztán, ahogy a fül hozzákerül, áta-

ismerkedős kamaszregényt csinálni,

veket olvas, ha olvas. Úgyhogy a

lakul személyisége:, botrányvideót

annyi van belőle! Mindent lehet per-

tizennégy évestől a százévesig ter-

készít saját apjáról, bűnügyekben

sze izgalmasan, de ez egyáltalán

jedő korosztályt céloztam be. En-

vesz részt, messze sodródik énjé-

nem vonzott. A kihívás érdekelt,

nél idősebbek kamasz felügyelete

nek korábbi kereteitől. Hogyan

hogy lehet-e a szerelemről áttétele-

mellett olvashatják. A pubi mind-

változhat meg ennyire valaki né-

sen beszélni, úgy, mintha a két felet

annyiunkban ott van, többé-kevés-

hány héten belül?

fal választaná el. Például nagy ked-

bé bebörtönözve. Na, őt szólítja

Tőle kell megkérdezni, szerintem a

vencem, Orhan Pamuk járt el így Az

meg ez a könyv, azt remélem. Meg

lefojtott indulatok szabadulnak fel

ártatlanság múzeumában. Ott hosz-

a többi részünket, amelyek nem

benne. A sok jegelt harag, a sok

szú évtizedekig pácolódik a pár a

tudnak mit kezdeni ezzel a zsivány-

belül kavargó kérdés robbantja

szerelemben, mely hihetetlen szí-

nyal.

világát. Egyik pillanatban jó vagyok,

nesen bontakozik ki, miközben kon-

a másikban rossz. Hogy is van ez?

krét közeledés szinte alig történik.

Sose mondjam, hogy sose... A

Szabad titokban bűnözni, és példás

Mindkét szereplőmet van, ami visz-

következő, készülő regényem sok-

életet színlelni? Vagy nyilvánosan

szatartsa a közeledéstől, küzdenek

szólamú lesz, felnőtt szereplőkkel.

rossznak és titkosan jónak lenni? A

saját vadságukkal, a szülői min-

És az utána következő hosszú-

srác keresi a válaszokat, a feloldá-

tákkal is. Egyszerre szabadszájúak

prózákból is kimarad Lili és Zalán,

sokat, és sokszor nem találja azokat

és idealisták. Úgyhogy a szerelem

ez biztos. Hogy bumerángként be-

vagy nem éri be velük. Bele is gaba-

inkább kérdőjel marad, de nagyon

csapódnak-e újra évek múltán, azt

lyodik a saját, sebtében hozott dön-

erős kérdőjel. Mint Kőműves Kele-

nem tudom. Egyik olvasóm sajnálta,

téseibe.

menné hamvai, talán láthatatlanul

hogy nem követheti tovább a

egyben tartja a regényt.

sztorit.

Lili története reálisabb, ő családi

Tervezi a folytatást is?

2018/december új könyvpiac 11


Színész. Láttató művész.

Nemcsak az igazat mutatja meg, hanem a valódit. Az idén 75 éves Koltai Róbert

lett, az erős és tapasztalt

a Sose halok meg? című köny-

segédmunkások mellett én

vében vall önmagáról, a vi-

labdába sem rúghattam. Gú-

lágról és „szenvedélyes léte-

nyoltak is eleget: „A Művész

zési formájáról”, a színészet-

Úr!” Na, majd én megmu-

ről. Arról az ötven évről, amit

tatom! – gondoltam, és ami-

színészként, rendezőként a

kor a Mester utcai közgáz

színpadon töltött. Felidézi

előtt állt meg az autó – aho-

azokat a szerepeket, ame-

vá anyukám járt egykor, és

lyek „pofon csapták”, és igazi

nekem ő járt az eszemben –,

színésszé tették, olyanná, aki

én is a kocsi végébe álltam.

egyik pillanatban sír, a má-

Kezembe rakták a hatalmas

sikban nevet. Visszaemléke-

üveglapokat, és én meg-

zik a gyerek- és iskoláskorá-

görnyedve elindultam a já-

ra, a főiskolai éveire, a kapos-

rókelők közt az ajtó felé.

vári évekre, ahol minden

Néhány lépés után azonban

elkezdődött a mára már le-

kioldódott a madzag, ami a

gendává vált Csiky Gergely

két számmal nagyobb mun-

Színháznál. Aztán a folyta-

kásnadrágomat tartotta, és a

tásra. Filmekre és színdara-

gatya csúszni kezdett lefelé.

bokra, kudarcokra és sike-

Megállt a forgalom. A járó-

rekre, pályatársakra és példaké-

kelők röhögőkoncertjét még ma is

pekre, barátokra és szerelmekre.

„Színművészeti főiskolás koromban

Teszi mindezt kifogyhatatlan ener-

történt velem, hogy nyaranta eljár-

Azóta is gyakran érzem magam

giával, vérbeli színészhez méltó be-

tam dolgozni, mert kellett a pénz, és

így az életben, a színpadon vagy a

leéléssel és életörömmel, hol har-

színházba játszani nem hívott a

kabaréban: Mindkét kezemmel fo-

sányabb, hol finomabb, de mindig

kutya se, ezért az egyik nyáron az

gom a nehéz üvegtáblákat, vigyá-

ellenállhatatlan humorral. A kötet

üvegesekhez álltam be cipekedni.

zok, hogy el ne törjenek, miközben a

végén található képmelléklet fotóin

Ők persze nem hitték el, hogy

gatyám lassan a bokámra csúszik, és

pedig életre kelnek az olvasottak, és

színésznek készülök. Vittük a nagy

kilátszik az ülepem.”

alakot kapnak az érzelmek.

táblákat ide-oda, de ha emelni kel-

12 új könyvpiac 2018/december

hallom…

Koltai Róbert


Totális színház Csíksomlyói passió

Szász László könyvajánlója

MMA Kiadó, 2018, 224 oldal, 4800 Ft

Ha Csíksomlyóról szó esett, néhány évtized-

Norbert; összefoglalja a magyar misztéri-

Passió című (ugyancsak patchwork-tech-

del ezelőtt az irodalomban járatos polgár-

umjátékok hagyományának és a megvaló-

nikájú) drámájának bevonása: a krisztusi

nak Tamási Áron furfangos székely legénye

sult előadás lényegét: „az emberi élet és

sorsnak azokat a mozzanatait állítja reflek-

ugorhatott az emlékezetébe: „azért vannak

lelkiismeret alapvető kérdéseinek és az

torfénybe, melyek korszakonként ismétlőd-

a barátok, hogy helyrehozzák nap nap után,

üdvösségtörténetnek szakrális, liturgikus

nek a történelemben. Jézust éppen azok

amit az ördög elrontott.” Mostantól a kul-

és egyben népi stílusú, …ősi és egyben mo-

árulták el, mondja a szerző, „akikkel csodát

tikus helyet egy emlékezetes kiadvány

dern irodalmi és népzenei megfogalma-

tett” – szavai a költő metaforikus és keserű

örökíti meg: a Csíksomlyói passió összefoglaló

zása”. A rendező, Vidnyánszky Attila szín-

vallomásaként hangzanak. Hasonlóképpen

címen ismert monumentális szabadtéri

padközpontú elemzése rávilágít, hogy ez a

személyes hangú szövegeket tesznek köz-

előadás súlyos, képi és szöveges emlé-

totális élményszínház csak valamiféle

kinccsé a Jézust, Máriát, Pilátust, az apos-

kezetét rögzíti oly módon, hogy egyszerre a

egészen különleges együttműködéssel va-

tolokat, Mária Magdolnát, a Sátánt, Ana-

vallási, a nemzeti és iskolatörténeti hagyo-

lósítható meg; nem csupán a Nemzeti

niást, Júdást megszemélyesítő színészek, és

mányok, kultúránk horizontján a néptánc, -

Színház művészeinek alakítását kellett

Zsuráfszky Zoltán koreográfus.

dal, -költészet és színjátszás egymásba

összehangolni a helyi (székelyföldi) nép-

Az önálló műalkotásokként is ma-

épülését is megrajzolja. A két Somlyó-hegy

táncegyüttesek, kórusok és zenekarok több

radandó fotók még egy zseniális megoldás-

közti Nyeregben megvalósult egyszeri

száz tagjának egyszeri részvételével (négy

ról tanúskodnak: Székely László díszletter-

esemény legfőbb létrehozói részben él-

nap alatt!), hanem a nagyon különböző

vező, a rögtönzés kényszere alatt, a végte-

ményeikről vallanak, részben szakmai ma-

stílusú szövegek nyelvezetét még a hely

len tájban kétoldalt hatalmas, megszagga-

gyarázatokkal egészítik ki a kiváltságos

történelmi és kultikus szellemével is. Ez a

tott vásznakat feszített ki, melyek így, a

alkalommal óriási méretűre növelt és a

2018. augusztus 18-i, megismételhetetlen

lenyugvó nap visszfényében a land art

tájba szervesült színpad látványosságait.

esemény, a Nemzeti Színház után a tájban

művészetnek is csúcsát tükrözik. A kötet

(Szükség is van értelmezésre, mert aki csak a

kiterjesztve még súlyosabbá tette a

legszélesebb áttekintésű dolgozatában

Duna TV adását követte, keveset foghatott

Vidnyánszky védjegyének számító „fosz-

Szász Zsolt összefoglalja „a csíksomlyói

fel a látvány bonyolult összetettségéből.)

lánydramaturgia” koncepcióját. Az előadás

szövegek professzionális feldolgozásá-

A hely szellemét leghitelesebben

fővonulatát a koreografált néptánccal, -dal-

nak” korszakait; jelentős előzmény Kerényi

képviselő Csaba testvér szólítja meg az

lal egybe-komponált 18. századi ferences

Imre 1981-es rendezése: ő nem érhette meg

olvasót a „szeretet misztériumának” nagy-

iskoladrámák jelenetei képezik; a Jézus

ezt a bemutatót – ám előtte tiszteleg Vid-

péntekre tekintő szavaival, és máris stíl-

áldozatával szimbolizált lét olykor elvisel-

nyánszky kötetzáró írása. A maga ren-

szerűen csatlakozik hozzá az 1731-es bemu-

hetetlen feszültségét az önálló színpadi stá-

dezéséről alázattal így vélekedvén: „Ez az

tatóból kiemelt idézettel („mély szeretetnek

tust hordozó mesemondó, Berecz András

egyszeriség nagyobb erény, mint a lecsi-

bőséges folyamja”) a szakértő Medgyesy S.

hivatott bizarr humorral oldani; Szőcs Géza

szoltság.” 2018/december új könyvpiac 13


Irodalmi ajánlatunk Lethal White – Robert Galbraith – 5505 Ft

J.K. Rowling krimije a Cormoran Strike - sorozat régen várt negyedik része. Igényes, kortárs alkotás remek érzékkel a londoni szleng és az angol nyelv finomságai iránt. Persze eredeti latin közmondások vagy vers idézetek sem lepik meg a Harry Potteren edződött olvasót. 2012 nyár, London az Olimpiára készül. Billy, egy problémás fiatalember kér segítséget Strike-tól, és egy olyan gyilkosságra hivatkozik, amit még kiskorában látott. A történet ott folytatódik, ahol a harmadik kötet véget ért: asszisztense, Robin esküvőjével. Nemsokára megbízást kapnak nyomozásra magától a kulturális ügyekért felelős minisztertől, akit megzsaroltak. Robin és Strike érzelmei, magánéletük is fontos szerepet kapnak, utóbbi immár társ a nyomozó irodában. Majd Robin egy találkozóra sietve egy épp meggyilkolt tetemre bukkan…

Killing Commendatore Hb – Haruki Murakami – 6595 Ft

Egy harmincas portréfestő Tokióban elhagyja feleségét, és egy híres festő, Tomohiko Amada hegyi otthonában találja magát. Amikor a padláson egy korábban nem látott festményt fedez fel, rejtélyek láncolatát indítja el. A megoldáshoz egy olyan utazásban kell részt vennie, amely egy titokzatosan csengő harangot, egy Idea két láb magas fizikai megtestesülését, egy kifogástalan üzletemberrel való találkozást is felöleli. Szerepel egy koraérett tizenhárom éves lány, egy náci gyilkossági kísérlet a második világháború idején Bécsben, egy gödörben a művész háza mögött az erdőben, és egy alvilág, ahol Kettős Metaforák kísértenek. A kortárs irodalom e mesterműve arra keresi a választ, hogy a saját múltunkkal történő szembenézés elhozza-e a nyugalmat, vagy csak még nagyobb fájdalmat okoz, bűvészként egyensúlyozva adagolja a szerelmet és a magányt, a háborút és a művészetet, de tisztelettel hajt fejet A nagy Gatsby előtt is.

Little Fires Everywhere – Celeste Ng – 3540 Ft

Shaker Heights Cleveland nyugodt, virágzó külvárosa, ahol a házak színétől a szabályos keresztutakon át a lakók sikeres életéig minden tökéletesen elrendezett. Itt él Mrs. Richardson négy gyermekével és ügyvéd férjével. Elena a környék mintalakója, helyi újságíró, és legfontosabb alapelve a szabályok betartása. Ebbe az idilli kertvárosi buborékba költözik Mia Warren, a titokzatos fotóművész és egyedülálló anya, valamint tinédzser lánya, Pearl, akik a Richardson családtól bérelnek házat, de rövid idő alatt már nemcsak albérlők lesznek, hanem a szomszéd gyerekek életében is fontos szerepet kezdenek el betölteni. A rejtélyes múltú Mia azonban fel is bolygatja a gondos rendben élő közösség mindennapjait, amikor Richardsonék barátai egy kínai-amerikai kisbabát szeretnének örökbe fogadni. Váratlanul felbukkan a gyermek igazi anyja. Drámai küzdelem kezdődik, amely megosztja a város lakóit, és végül Mia és Elena ellentétes oldalra kerülnek.

Roar – Cecelia Ahern – 5110 Ft

Harminc nő, harminc történet. Történetek tele nevetéssel, suttogással, kiáltással. Ezek a történetek érdekesek, okosak, szellemesek, igazi öröm olvasni őket. Nő vagyok. Hallgasd, ahogy üvöltök. Elképzeltél már egy másik életet? Valaha is álltál egy döntés előtt bizonytalanul? Volt olyan pillanatod, amikor ordítani akartál? Ezek a nők a meghökkentő, valódi történeteikkel támogatnak, bátorítanak, bennünket példáikkal. A Nő, aki lassan eltűnt, A Nő, akit a polcon tartottak, A Nő, aki visszatért és kicserélte a férjét – fedezz fel harminc megható történetet, harminc nagyon is különböző nőtől. Cecelia Ahern az egyik legnépszerűbb, ír származású, kortárs regényíró. Mielőtt nekivágott az írásnak és a filmrendezésnek, újságírásból diplomát szerzett. Könyvei több mint 40 országban, 25 millió példányban keltek el világszerte.

In The Midst of Winter – Isabel Allende – 2865 Ft

A Kísérteház és a Japán szerető bestseller írója egy többgenerációs, gyönyörűen megírt regénnyel tért vissza. Ír küzdelemről, kitartásról és minden akadályt legyőző barátságról. A valaha volt legnagyobb Brooklyni hóvihar közepette váratlan barátság szövődik három ember között. Richard Bowmaster, a magányos egyetemi tanár hatvanas éveiben, összeütközik az okmányok nélküli, guatemalai bevándorló, Evelyn Ortega által vezetett autóval. Napjaink Brooklynjából a 70-es évek Chiléjébe és Brazíliájába utazunk, Allende csodásan szövi össze a szálakat emberségből, szenvedélyből és izgalmas történetmesélésből. Santa Montefiore írja Allendéről: Isabel egyenesen a szívéből ír szívünknek, és úgy érinti meg a szívemet, hogy gazdagabb leszek tőle.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 5. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Lelki segítség Barta György–Kunszabó Anna–Tárkányi Ákos

Kunszabó Zoltán könyvajánlója

Senki gyermekei

Szent István Társulat, 2018, 168 oldal, 1600 Ft

Év vége felé, amikor elromlik az idő,

mítosza megdőlni látszik a kötet

megtudják és megtapasztalják: Isten

meg karácsony is közeleg, eláraszt-

olvasásakor. Legtöbbjük már gyer-

képmásaként végtelenül értékesek!

ják a médiát a hajléktalanokkal fog-

mekkorában elveszti a család bizton-

Keresztény meggyőződésükből fa-

lalkozó anyagok. Különösen így van

ságot adó közegét, és „senki gyer-

kadóan vallják: az összetört ember

ez ebben az évben. A közterületek

mekeiként”, elhagyatva szinte tör-

belülről épül fel, talpra állásában

életvitelszerű használatát tiltó új

vényszerűen válnak testi-, lelki- és

legalább annyi, vagy inkább nagyobb

törvényről mindenkinek van véle-

szenvedélybetegekké, áldozatokká

szerepe van a lelki segítségnek, mint

ménye. Már-már így tűnik, a hajlék-

vagy éppen elkövetőkké. Minden

az anyaginak. Ezért igyekeznek min-

talanok problémáinak mindenki a

hajléktalan ember mögé nyugodtan

den – ahogyan ők mondják – vendé-

szakértője. Főleg azok, akik alig

odaképzelhetünk valamilyen tragé-

gükkel személyesen foglalkozni,

ismerik őket.

diát, legtöbbször egy fájdalmasan

meghallgatni őket. A lelkigondozó

A vélemények özönében valódi

felbomlott családot, de inkább töb-

munkatárs szobája előtt mindig van

sorsokat, tényeket kínál az a kötet,

bet. Hiszen hatalmas hátrányból in-

várakozó… ők igénylik ezt. Mint

amely huszonhat hajléktalan ember

dulva, jó minták híján saját család-

ahogy érdeklődés mutatkozik a

élettörténetét mutatja be, szociográ-

alapítási kísérleteik is rendre zátony-

keddi bibliaóra iránt is, természete-

fiai hitelességgel, de olvasmányos

ra futnak.

sen teljesen önkéntes alapon. Ezen a

módon. Az itt megjelent írások

A kötet talán legnagyobb erénye,

helyen beigazolódik Jézus szava, aki

alapját adó interjúkat szociológus

hogy nem felületes, szubjektív be-

szerint nem csak kenyér által él az

készítette, ám a szöveg magán viseli

nyomásokat tükröz. A szövegek – ta-

ember, hanem az ige által is, a jó szó

az irodalmi hajlamú társszerzők,

lán szokatlan módon – csapatmunka

által, s minden szó közül a legélette-

szerkesztők keze nyomát is. A rövid

révén készültek, a hajléktalanokkal

libb az Isten szava. A Mestert követve

szövegek tömörek, de lendületesek,

való mindennapi együtt létezés ered-

valahogy így van jelen az egyház a

sőt – ha szabad ilyet mondani – a

ményeként. A beszélgetések a mun-

legszegényebbek között évezredek

maguk módján szórakoztatóak is.

katársak napi munkája közben, a

óta, nem csak szezonális jelleggel.

Hiszen gondos nyomozó munka

Csak Egyet Szolgálat nappali mele-

Szeretetközösségből születtek

eredményeit rögzítik, a kutatás tár-

gedőjében készültek, amely az Új

ezek az írások egy szeretetteli helyen,

gya pedig a nagy „miért?” – Hogyan

Jeruzsálem Katolikus Közösség fenn-

bizalomteli baráti, testvéri beszél-

lesz valaki hajléktalanná?

tartásában működik. Egy olyan he-

getések jól kiérlelt gyümölcseként. A

Egy biztos: senki sincs véletlenül

lyen, amely azért jött létre nyolc

kötetet Dér András értő és erőteljes

az utcán. Az „életművész lázadók”

évvel ezelőtt, hogy az oda betérők

hajléktalanportréi teszik teljessé. 2018/december új könyvpiac 15


Szubjektív ajánlók az Aegon Művészeti Díj óravázlataihoz

„Sehol a világon nem foglalkoznak

Az értő olvasóvá nevelés útja az

tevékenységeket kerestünk, interaktív

ilyen intenzitással a kortárs művek

élményeken át vezet, azért az óra-

eljárásokat. Igénybe vettük a digitális

taníthatóságával…”

vázlatok szerzői (maguk is gyakorló

eszközöket, a PPT-t, a Prezit, a Swayt

„Az Aegon-díjhoz kapcsolódó tan-

tanárok:) olyan ötleteket, a hagyo-

is. Az „óravázlatok” az adott művekről

anyagfejlesztések eredményeként kö-

mányos és digitális eszközök hasz-

megjelent legjobb kritikákra épülnek,

zel hatvan kortárs irodalmi alkotásról

nálatával segített, megoldási javasla-

de tanárszerzőik – már csak lehetősé-

készültek tanárokat és diákokat egya-

tokat gyűjtöttek csokorba, amely

geik és kényszereik miatt is – sokszor

ránt segítő oktatási segédanyagok,

tanári is diák kincsestárként az is-

mélyebbre ástak a művekben, mint a

óravázlatok. A Magyartanárok Egye-

kolai munkában, az érettségire való

kritikusok. Lehetetlen a Világló rész-

sülete és a Magyar Irodalomtörténeti

felkészülésben, de akár a későbbi

leteket vagy a Báró Wenckheimet bevin-

Társaság irodalomtanárai olyan mód-

időkben is értékadó és értékteremtő

ni az órára, tehát a lehetetlent kellett

szertani útmutatókat, elemzési, értel-

szerepet tölthet be az olvasók éle-

megkísérelni.

mezési szempontokat gyűjtöttek,

tében.”

Részleteket kellett választani: a

amelyek segítségével a kortárs irodal-

Diószegi Endre

Nádas-regényből zseniális figurapá-

mi művek könnyebben olvashatók,

az Ady Endre Gimnázium tanára

rokat, a Krasznahorkai-könyvből krimit és kabarét. Grecsóval, Dragomán-

sikeresebben értelmezhetők. „A magyaróra nem poros múzeum”

nal, Spiróval, Kun Árpáddal, Péterffy

nak ilyen intenzitással a kortárs mű-

„Ahhoz, hogy érezzük, a magyaróra

Gergellyel, Kis Tibor Noéval, Tompa

vek taníthatóságával, hiszen nem csu-

nem poros múzeum, hogy az irodalom

Andreával, Szécsi Noémivel, Szilasi

pán a díjnyertes alkotás kap nagyobb

nem valami régi, elévült dolog, ki kell

A harmadik hídjával, Kemény és Ra-

publicitást, hanem egy-egy esztendő-

nyitni az osztályterem ajtaját a

kovszky lírájával, Térey drámájával

ben a 10 legérdekesebb, az iskolai iro-

kortársak előtt is. Nem árt, hanem

vagy éppen Szvoren novelláival köny-

dalomtanításban joggal beemelhető

használ a klasszikusoknak is, ha az

nyebb volt a tananyagkészítők dolga.

szövegekről is készültek, készülnek

újak párbeszédbe lépnek velük, régi-

Bár azt hiszem, ha egy mindenre

majd a jövőben is tanítást és megér-

ekkel. Nagy felelősség és izgalom egy

elszánt kolléga kinyitja, letölti a

tést segítő oktatási segédanyagok.

kortárs művet órakészre csomagolni.

Barnás Ferenc Másik halál vagy

A jelenleg elérhető óravázlatok két

Nyilvánvaló, hogy a díjazott vagy be-

Németh Gábor A mormota álma című

szempontból is újszerűek. Egyrészt

futólistás könyvek némelyike értékei

regényéről készült tananyagokat, meg

konkrét munkatervet kínálnak egy-

ellenére nem, vagy csak egyes részei-

fog lepődni, hogy talán, amit a cso-

egy szöveg feldolgozására, másrészt

ben esélyes az órai feldolgozásra. A

magocskák megismerése előtt képte-

az egyes szövegértelmezési, szöveg-

tananyagcsomagok készítőinek ezért

lenségnek

elemzési szempontok, tanítási mód-

mindig meg kellett találniuk a

Beférnek az ajtón.”

szerek mintegy adatbázisként más

műveknek azt a csücskét, aminél fogva

Arató László

szövegekkel való foglalkozáskor is

behozhatók a tanterembe. Részlete-

az ELTE Radnóti Miklós Gimnázium

használhatók.

ket, szempontokat, párhuzamokat és

tanára

Ma sehol a világon nem foglalkoz-

tartott,

mégsem

az.

2018/december új könyvpiac 17


Illő és illetlen Holch Gábor

Szepesi Dóra könyvajánlója

Ez a város egy távoli bolygó

Athenaeum Kiadó, 2018, 376 oldal, 3699 Ft

Az Athenaeum Kiadó magyarok kül-

segíti a kulturális határokon átívelő

telés? Az illő és illetlen viselkedés, a

földön sorozatában jelent meg Holch

vezetői feladatok elvégzésében.

hétköznapi reakciók területén mutat-

Gábor Ez a város egy távoli bolygó című

Számunkra idegen szokásokat, kul-

kozó eltérésben éppen az a legfájdal-

sztorikkal, objektív tényekkel és szub-

túrákat megismerni mindig nagy él-

masabb, hogy gyakran a legszentebb

jektív meglátásokkal teli könyve,

mény, egyben megpróbáltatás, kultúr-

meggyőződéseinkbe, legmélyebben tisz-

amelyben arról vall, hogyan vált világ-

sokk is lehet, különösen, ha együtt kell

telt értékeinkbe taposnak bele. Az

polgárrá több évtizednyi útkeresés

működnünk. A könyv legérdekesebb

egymástól eltérő szokásvilágokra tett

után.

fejezetei közé tartoznak az ázsiai kul-

sértő megjegyzések, elszólások a kuta-

Milyen a mindenhová és sehová sem tar-

turális szokásokról szóló részek. Egy cég

tók szerint az agy amigdala néven is-

tozás tudatállapota? Hogyan tekint

terjeszkedésekor a vezetők meg kell

mert vészkapcsolóját ingerelve a fizikai

hazánkra az ázsiai metropoliszok fény-

hogy tanulják, hol milyen hozzáállás,

támadáshoz rendkívül hasonló reakciót

évnyi távolából egy világpolgár? Tizen-

viselkedés és szokások segítségével

váltanak ki. Ilyenkor jön jól az önismeret

hat éve él Kínában, foglalkozása inter-

érhető el üzleti eredmény. Interkultu-

és a tájékozottság a másik kultúráját

kulturális vezetési tanácsadó és coach,

rális menedzsmentnek hívják azt a szak-

illetően.

sanghaji otthonából és tucatnyi európai

területet, amely a mindenki számára

Az expat (külföldre áttelepült sze-

és ázsiai ország között ingázva végzi

elfogadható megoldást célozza, és egy-

mély, az angol expatriate szóból), öné-

munkáját, közben pedig angol és ma-

fajta hidat ver az egymással szemben

letrajzi vallomása távoli városok hétköz-

gyar nyelvű könyveket, cikkeket ír, kelet-

álló kultúrák között. Egy olyan megjegy-

napjaiba, ünnepeibe és konfliktusaiba is

nyugati üzleti kapcsolatokról szakem-

zés például, amely Magyarországon a

bepillantást enged: kalandozó Ázsia-

bereknek és szórakozni vágyóknak. Ez a

magabiztos ügybuzgóság jele – írja

kutatók, egykori kínai vörösgárdisták,

könyv inkább az utóbbiaknak szól. A

Holch Gábor, Japánban udvariatlanság-

ötcsillagos hajszában élő üzletemberek,

szerző már kisgyerekként megtapasztal-

nak számít, Kazahsztánban pedig tesze-

hindu vallásos ünnepre és hongkongi

ta a külföld ízét, édesapja munkája

tosza akadékoskodásnak tűnik a helyi

utcai tüntetésre készülődő városlakók

révén családjuk néhány évig Bagdadban

kollégák szemében. De a vallási meg-

testközeli történetein keresztül indulhat

élt. Távoli tájak és kultúrák utáni vágya

győződés figyelmen kívül hagyása is

az utazás – térben és időben. Bár a könyv

később sem szűnt. Tanulmányai lehető-

nézeteltéréshez vezethet. Bali szigetén

írója nem akar senkit meggyőzni a világ-

vé tették például, hogy diplomataként

feltehetjük a kérdést, az őslakosok által

polgárság előnyeiről, élményei és ta-

az ENSZ kötelékében dolgozzon, majd

reggelente az istenek számára a

pasztalatai alapján lebilincselően ösz-

tolmács lett, főiskolai tanár, a HVG

tengerbe szórt étel valóban szent ritu-

szetett képet kaphat az az olvasó is,

sanghaji tudósítója, egyetemi előadó és

álé, vagy azoknak a turistáknak van

akinek nincs kedve két bőrönddel

tréner, jelenleg multik menedzsereit

igazuk, akik szerint felelőtlen szeme-

nekivágni a nagyvilágnak.

18 új könyvpiac 2018/december


A megismerés korlátai Géczi János–Csányi Vilmos

Szepesi Dóra könyvajánlója

Őszi kék

Athenaeum Kiadó, 2018, 336 oldal, 3999 Ft

Két, Arany Jánosi korban lévő okos

Janka, valamint Buborék és Dugó –

miszerint a kertben a panoráma egyál-

ember baráti beszélgetésébe belehall-

Géczi János kutyái. Az etológus szerint a

talán nem érdekli őket, mert a kert a

gatni nem mindennapi élmény. Csányi

kutyák idővel elkezdenek beszélni és

növénystruktúrába való bezárkózást

Vilmos etológus a köztudattal ellentét-

akkor többet megtudhatunk róluk,

szolgálja, ahonnan nem is akarnak

ben nem csak a Kutyák, szőrös gyerekek

mert azt remélhetőleg ma már a köz-

kilátni.

népszerű könyv szerzője, számos szak-

gondolkodás is elfogadja, hogy az álla-

Beszélgetés közben a megszerzett

mai publikációja mellett szépirodalmat

tok is gondolkodnak. Nem nyelvben,

tudásukra, az emlékezetükre hagyat-

is ír. Az Őszi kék – élet történet konstruk-

hanem képekben, mint az autisták

koznak, és egyetértenek abban, hogy a

ció című könyvben beszélgetőtársa, egy

legtöbbje. Fény derül arra is, hogy

memóriával korunkban is törődni kel-

barát, kolléga, Géczi János író, biológus,

Csányi Vilmos utazásai alkalmával azért

lene. Milyen kár, hogy manapság az

egyetemi docens.

járja az állatkerteket, mert kíváncsi,

iskolában úgy gondolják, a memoriter

Az Athenaeum Kiadó gondozásában

hogy az adott kultúra miként fogadja

valami szörnyű dolog! Pedig a memória

megjelent beszélgetőkönyv intellek-

az állatokat, hogyan különíti el őket,

ugyanúgy tréningre szorul, mint az

tuális utazásra hív: két homo sapiens

mennyire enged közel hozzájuk, illetve

izmok. A gondolkodási struktúrák nem

próbál átlépni az emberi megismerés

mennyire veszi tekintetbe az állatok

sokat érnek, ha nincs tartalom, amivel

korlátain. A „bevezető fecsegés” után

saját igényeit. Nagyon tetszik, ahogyan

kitöltsék őket. Az archaikus társadal-

nyolc fejezet következik, életről és

a kertről nyilatkoznak: egy kert szem-

makban nem létezett írás, külső

halálról, alkotásról és kudarcról, arról,

lélésekor az élet térben-időben zajló

memóriatárolás, a közösség legfőbb

amit megérthetünk és amit sohasem

láncfolyamatát élhetjük át. Nyilván-

kincsének az öregek memóriája bizo-

érthetünk meg. Mihez kezdenénk, ha

való lesz, hogy csakis változás létezik, az

nyult. Szellemesen ellamentálgatnak a

holnaptól ezer évig élhetnénk? Hogyan

állandó leépülés és felépülés, és azok

könyvben még arról is, mi lenne, ha

ad értelmet az ember saját, pillanatnyi

pillanatai. Az ember élete is ilyen. Egy

hosszan élnénk. Milyen érdekes lenne,

létének a földi élet végtelen folya-

kertésznek ez a folyamat teljesen egy-

például ha elmennénk a háromszáz

matában? De szót ejtenek olyan té-

értelmű. Ha figyeljük a virágokat és a

éves Géczi bácsihoz és megnéznénk,

mákról is, mint például az utazás, a

növényeket; a csíranövény eleinte még

éppen milyen verseket írt! Végezetül

főzés, a kert, a barátság – ezekről is

ki se bújt a magból, aztán kifejlődik és

egy jó tanács még Csányi Vilmostól:

lebilincselően, sokoldalúan. Természe-

majd’ egy év, mire megjelenik rajta a

öregségben olyan feladatokat érdemes

tesen állattörténeteket is megosztanak,

virág. A kert egésze, szépsége egy év

találni, amelyek serkentenek, hogy

szóba kerül egy Zebulon nevű nö-

alatt úgy tárul föl, hogy közben el is

foglalkozz velük. Számára a kert a fela-

vényevő és levegőből lélegző hal, meg

múlik. Ezek után már meg sem lepődik

dat. Nem bírja elviselni, hogy az állatok,

persze Csányi kutyái, Bukfenc, Jeromos,

az olvasó egy különös szemponton,

a növények szenvedjenek. 2018/december új könyvpiac 19


Arts and Crafts John Ruskin

Osman Péter könyvajánlója

A XIX. század viharfelhője

Typotex Kiadó, 2018, 345 oldal, 3900 Ft

Votisky Zsuzsa emlékére

Róla, a minden tudások klasszikus kút-

alighanem örök igazság: „Ő tudta, jobban,

Ruskin életművéből elsőként azt emeljük

fője, az Encyclopaedia Britannica szó-

mint én, hogy hiábavaló dolog olyasmiről

ki, aminek a napi életünket gazdagító

cikkéből: „Angol művészet- építészet- és

beszélni, amit a tömeg saját magától

hatását azok is érzik, akik soha a nevét sem

társadalomkritikus, tehetséges festő, pró-

észrevenni nem bír.”

hallották. Szellemi kútfője volt két, egyen-

zai írásaiban stílusművész. Fontos példája

A kötetben szereplő írásai természete-

ként is meghatározó jelentőségű áramlat-

a viktoriánus Bölcsnek vagy Prófétának.

sen elsősorban a kultúr- és a művészet-

nak: az Arts and Crafts mozgalomnak,

Vitairatok szerzője, amelyek széleskörű

történet iránt érdeklődők számára jelen-

amely célul tűzte ki az igényes minőség és

kulturális és társadalmi változások életre

tenek csemegét. Megállapításai és követ-

az esztétikai érték iránti kereslet felélesz-

hívására törekedtek.” (kiemelések tőlem –

keztetései viszont ennél sok-kal szélesebb

tését a felemelkedő tömeggyártás hitvány

OP) A Typotex ajánlójából: „Ruskin, a XIX.

figyelmet is érdemelnek. Egy példa erre:

termékeivel szemben, valamint az utolsó

század legnépszerűbb angol műkritikusa

Gyenge így összegzi egy meghatározó

nagy stílusnak, a szecessziónak. Utóbbi

és művészeti írója olyan befolyással ren-

jelentőségű tételét, amely – reméljük! – ma

hozta a nagy áttörést a művészet világa és a

delkezett, amely napjainkban már teljesen

is érvényes:

tömegek mindennapi élete között. Célul

elképzelhetetlen. Túlzás nélkül állítható,

„A művészet úgy változtathatja meg a

tűzte ki, hogy alkotásaival a tárgyi világ-

hogy a modern festészetről szóló munkái

mindennapok életét, úgy alakíthatja át a

ban a szükségest esztétikai élménnyé, a

alapvetően határozták meg az akkori

közönséges világot, hogy beleképződik,

hasznost élvezetessé tegye, hogy a kia-

művészeti közgondolkodást.”

azaz a használat során annak díszítőele-

lakítás emelje a tárgy értékét, a tárgy pedig

A kötetet Gyenge Zoltán értő, színes és

meként jelenik meg. Nem várható el egy

büszkén hirdesse azt. A nagy stílusok közül

érdekes tanulmánya vezeti be, amely még

liverpooli szövőnőtől, egy manchesteri

elsőként, hirdette is a haszonelvűséget, azt

némi malíciától sem mentesen segíti az

bányásztól, hogy Botticelli-képeket imád-

hogy a tárgyaival hasznos célokat akar

olvasót megérteni, milyen volt Ruskin az

jon szabadidejében, de az igen, hogy teás-

megfelelő formákkal szolgálni. Mindezzel

ember, s milyen volt életműve, és annak

készlete, széke, ágytakarója stb. a használ-

az Arts and Crafts és a szecesszió életre

igazán széleskörű hatása. Pl.: „John Ruskin

hatóságon túl a szépet (is) kifejezze. A

hívták a továbbiakban mind nagyobb

bár teljesen a viktoriánus kor szülötte volt,

művészet a gyakorlatban (...) az ipar-

jelentőségre emelkedő ipari formater-

egy tagadhatatlanul érdekes alak, aki

művészet létjogosultságát teremti meg.

vezést. Mindennek a hatása ma is sokban

egyszerre képviseli a korszakot és lóg is ki

Ruskint lefordítva: ez a szép a használat-

meghatározó a cégek gazdasági tevékeny-

belőle. Személyes élete és elméleti

ban. Persze ezzel a ’magas művészet’ nem

ségében, az épített környezetünk kia-

működése egyaránt.” Idéz Ruskin nagy

veszíti el mindenek felett álló prioritását.

lakításában, szintúgy a dízájn- és tárgy-

felfedezettjétől, William Turnertől egy

Ám az alacsonyabb rendű vezet el a ma-

kultúránkban. Íme Ruskin öröksége a mai

mondatot, amely nagyon sokat elmond

gasabbhoz: »Isten éppúgy jelen van a falusi

gazdaságban!

róla, a törekvéseiről és csalódá-sairól, és

házakban, mint a templomokban.«”

20 új könyvpiac 2018/december


Jók és rosszak Dóka Pétert Szekeres Nikoletta kérdezi

Lehet-e szuperhősökről újszerű könyvet csinálni? Vannak-e csak jó karakterek? Milyen kapcsolódási pontok vannak a különféle műfajú, de azonos szerzőjű regények között? Dóka Péterrel Szupermalac és Űrpatkány című gyerekregénye kapcsán beszélgettünk alkotásról, műfaji sokszínűségről, rajzfilmről és a váltásról. Ismét olyan műfajú könyvet olvas-

is megnéztem egy csomót. Egyre job-

stúdióban kezdte a pályáját, róla te-

hatunk tőled, amit eddigi köteteid-

ban kezdtem felismerni a kliséket, a

hát valóban elmondható, hogy művé-

ben még nem próbáltál ki. Minek

tipikus fordulatokat, és arra gondol-

szete a magyar rajzfilmgyártás fény-

köszönhető, hogy mindig új terü-

tam, írni kellene egy vicces szuper-

korából táplálkozik. A szövegemre

letet hódítasz meg?

hősös könyvet, vagyis egy zsáner-

sok minden hatott, maga a kiinduló

Igazából nem tudom. Időről-időre

paródiát. Aztán beteg lettem, nem

történet – az első fejezet – A rút kiska-

elkezd érdekelni egy zsáner, ki

tudtam kiszállni az ágyból, és két hét

csa parafrázisa, de az űrben játszódó

akarom próbálni, mennyire tudom a

alatt összehoztam a Szupermalac első

részeket Stanislav Lem Kiberiáda című

saját képemre alakítani, mennyire

változatát – mondhatni: gyógyszerek

kötete is erősen befolyásolta, legaláb-

tudok a keretein belül maradva alkot-

hatása alatt.

bis utólag erre jutottam. Természete-

ni. Lehet, hogy csak keresem a saját

Voltak-e neked, illetve az illusztrá-

sen számos képes regény is inspirált,

műfajomat, és a hozzá vezető út ez a

tornak ihletői? A könyv vizuális meg-

többek között Lakatos István remek

sok próbálkozás.

oldásai erősen emlékeztetnek a ma-

Emma és Tesla sorozata, valamint egy

Hogyan jutottál a szuperhősős

gyar rajzfilm fénykorára, és gyakran

tucatnyi angol nyelvű könyv, ame-

történetekig? Lehet még újat kihoz-

a szövegek is ezt idézik, másrészt a

lyeket a Móra Kiadó szerkesztőjeként

ni a témából?

nálunk még igen ritka, talán Lakatos

ismertem meg – rengeteg képes regény

A Lila királylány című könyvem elég

István nevével fémjelezhető angol

érkezett az utóbbi években a kiadóba,

érzelmes kötet, és amikor 2014-ben

típusú regényekre jellemző abszurd

ezek egy részét meg is jelentettük

megjelent, azt gondoltam, jólesne

szürrealitás is megjelenik, a sztori

magyarul. Lakatos István egyébként

most valami teljesen másmilyen

írás megszokott szabályait felrúgó

olvasta a Szupermalac ősverzióját, sőt

könyvet írni, valami vagányat, egysze-

stílusával…

az ő kérésére változtattam meg a

rűt, talán kicsit közönségeset. Ismer-

A sorozat rendezője, Máli Csaba

trilógia végét, ugyanis szerinte a zár-

tem akkoriban egy kissrácot, aki

Dargay Attila egyik utolsó tanítványa

lat túlságosan lehangoló lett volna.

imádta a szuperhősfilmeket, ezért én

volt, a legendás Pannónia Rajzfilm-

Így most valamivel vidámabb.

22 új könyvpiac 2018/december


Mi volt előbb, a rajzfilm vagy a

Szupermalacnak is megvan a maga

Meddig tart Csócsó és Pati törté-

könyv? Hogyan készülnek a tévés

előzménye: A kék hajú lányban szere-

nete?

darabok, és mennyiben más a forga-

pel egy szárnyas malacot ábrázoló

A rajfilm tizenhárom részes lesz, és a

tókönyvírói és a regényírói munka?

rajz, innen jött a repülő malac ötlete.

végén szeretnék Máli Csabával az

A könyv volt előbb. Létezett az

Csak hát egy igazi szuperhős szárnyak

epizódokból összeállítani egy egész

említett ősszöveg, amelyből előbb

nélkül repül.

estés filmet. Erre van pályázati pénz –

megírtam az animációs sorozat epi-

A Viharlovag – Fekete eső című, soro-

persze csak akkor, ha elnyerjük. Már

zódjainak nagyjából a felét, aztán

zatnak induló regényed nem foly-

az epizódok készítésénél odafigye-

újabb – jól rajzolható – részeket írtam

tatódott, pedig ott is egy új, izgal-

lünk arra, hogy a kisebb sztorikból

a rajzfilmes változatba, végül ezek

mas világba lépsz be…

majd össze tudjunk rakni egy na-

közül többet utólag beemeltem a

A Viharlovagot két évre teljesen kiszo-

kibővített kéziratba. Tavaly Dávid

rítottam az életemből, de annyira,

Min dolgozol mostanában, ha ép-

Ádám szerkesztő kollégám javasla-

hogy író-olvasó találkozókon sem

pen nem rajzfilmet csinálsz vagy

tára a történetet három részre osztot-

voltam hajlandó róla beszélni. Úgy

szerkesztesz?

tam, így jött létre a trilógia, amelynek

éreztem, ez a regény a legnagyobb

Azt tervezem, hogy nem írok többé

első kötete a most ősszel megjelent

kudarcom, semmi értelme nem volt

gyerekeknek – a Szupermalac és Űrpat-

Hősök leszünk! Ami a forgatókönyvírói

több mint két évet szánnom rá az

kány trilógia az utolsó nekik szóló

munkát illeti: először nehezen érez-

életemből. Nemrég azonban a ke-

munkám –, és szeretnék szépen bú-

tem rá ennek a hasznos hat percnek a

zembe került, egy lendületből elolvas-

csúzni. Jelenleg egy felnőtteknek

ritmusára (a hét perces epizódokból

tam a feléig, és meglepően szórakoz-

szóló színdarabon dolgozom, vala-

egy percet tesz ki az eleje és vége fő-

tatónak találtam. Egy író barátom sze-

mint egy több mint száz éven átívelő

cím), úgyhogy szorgalmas tanulóként

rint annak idején rosszul olvastam a

regényen. Bár nem váltam azzá a si-

megnéztem több száz hasonlóan

saját könyvemet, mert ez nem fantasy

keres és imádott íróvá, aki gyerekko-

hosszú rajzfilmet a neten, és rende-

– annak tényleg nem volna jó –, hanem

romban szerettem volna lenni, vi-

sen kielemeztem a szerkezetüket.

inkább egy vicces meseregény, csak

szont mégiscsak író lettem, s ezért

Mostanra már megírtam tizenkét

kár, hogy némileg összecsaptam a

hálával tartozom minden olvasóm-

részt, ebből hat el is készült, úgyhogy

végét. De igazából már mindegy, hogy

nak és okos kritikusomnak. Negyven-

szert tettem némi rutinra.

milyen a Viharlovag: ennyi idő eltelté-

négy éves vagyok – én már csak

vel már nem érdemes folytatni.

azokat a történeteket szeretném

A szereplők viccesek, és persze élnek

gyobb ívű történetet.

az antihős klisével is, ráadásul egyik

Amikor szerkesztesz és amikor írsz,

megírni, amelyek valóban fontosok

régi regényed szereplője, Pati pat-

az nyilván két egészen eltérő atti-

nekem.

kány inkarnációja is megjelenik. Ho-

tűdöt kíván, hogyan hatnak ezek

gyan és miért épp egy malacból és

egymásra?

egy patkányból lett szuperhős?

Az írás a szerelmem, a szerkesztés a

Néha nehéz eldönteni, hogy valaki

munkám. Olyan vagyok, mint egy

antihős-e vagy hős. Nemrég néztem

zenész, aki mellesleg zenét is oktat, és

meg újra a Tim Burton féle Batman

időnként tanul ezt-azt a tanítványai-

visszatért, és szinte sokkolt, milyen

tól, illetve a tanítás formában tartja.

személyiségzavaros az összes fősze-

Érdekes, hogy íróként rengeteget vál-

replője, jók és rosszak egyaránt.

toztatok egy-egy szövegen, szerkesz-

Szóval szerintem szinte minden vala-

tőként viszont legendásan keveset

mirevaló szuperhősnek van sötét ol-

javítok, inkább a szókratészi „bábás-

dala, ráadásul néha igazi antihősként

kodó módszerben” hiszek, vagyis

viselkednek – kivéve talán Amerika

kérdésekkel, beszélgetéssel segítem a

kapitányt. Egyébként nem csak Pati

szerzőt abban, hogy világra hozza a

patkányt emeltem át ebbe a könyvbe,

saját gondolatait. 2018/december új könyvpiac 23


Nekem ez ad örömet… Interjú Scur Katicával, a Katica-Könyv-Műhely vezetőjével

Mikor alakult a kiadó?

működést a partnereinkkel. Most már nem

Vörösmarty téren évről-évre kiállítunk. Első

2015-ben alakultunk, alig több, mint három

nekem kell kopogtatni az ajtókon, aminek

perctől kezdve részt veszünk az Olvasás Éjsza-

évesek vagyunk.

nagyon örülök.

káján. Illetve a kiadó nevéhez kapcsolódva

Mi volt a célod a kiadó megalapításával?

Hány könyvetek jelent meg mostanáig?

tavaly óta létezik a Katica-napi Vigasságok,

Korábban magam is írtam ismeretterjesztő

Első évben négy, idén már tizenkét könyvnél

amit egy Ráday utcai kávéházban rendezünk

cikkeket, könyveket egészségnevelés és biblia-

tartunk, ha mindet összeszámolom, akkor

meg. Itt felolvasásokra, szerzőkkel való

ismeret témakörben. Sok rossz tapasztalatot

több mint harminc könyvnél járunk. Jelenlegi

találkozásokra, beszélgetésekre és forró csoki

szereztem ezek megjelentetése során, ezért

terveink szerint 2019-ben 15-16 könyvet sze-

majszolás mellett gyerekeknek tartott kéz-

úgy határoztam, létrehozok egy olyan kiadót,

retnénk megjelentetni. Óvatosan tervezünk,

műves foglalkozásokra kerül sor. Mindemel-

amely kifejezetten az első könyves írókat

de nagyon jó érzés, hogy a könyveink felét

lett nagyon büszke vagyok a második alka-

segíti. Azt szerettem volna elérni, hogy azok a

már után kellett nyomnunk.

lommal megrendezett Írópalánta táborokra,

negatív élmények, amelyeket annak idején átéltem, másokkal ne ismétlődjenek meg.

Kik terjesztik a könyveiteket?

amelyekre 25-30 gyerkőc próbálta papírra

Valamennyi jelentős könyvterjesztő, min-

vetni érzéseiket, gondolataikat. Sok vissza-

De nyilván az is fontos volt, hogy milyen

denkivel sikerült megállapodnunk. Emellett

térő, tehetséges gyermeket ismertünk meg,

könyveket szeretnél megjelentetni?

nagyon sok iskolában, óvodában tartunk

akikben a jövő nemzedék íróit látjuk fel-

Természetesen. Mivel anya vagyok, folyama-

könyvbemutatót, főleg vidéken. Vannak

növekedni.

tosan figyelem, hogy a gyerekeimet milyen

olyan partnereink is, akik elviszik olyan

Milyen célból indítottátok útjára a nyári

életkori sajátosságok jellemzik, pontosan

helyekre a könyveinket, ahol nincsenek

táborokat?

látom, mire van szükségük. Azaz olyan

könyvesboltok.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megis-

könyveket szerettem volna kiadni, amelyek

Megéri ezeket a vidéki könyvbemutatókat

merkedhessenek kortárs magyar írókkal. Az

nem csak olvasási élményt jelentenek, de

megszervezni, van elég érdeklődés irántuk?

írókkal való találkozások mellett íráskészség

segíti tanulásukat és szellemi fejlődésüket is.

Nagyon sok munkával jár, valóban fárasztó,

fejlesztést tanítunk a gyerekeknek, megmu-

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek

de megelégedettséggel tölt el az erre szánt

tatjuk nekik, hogyan kell felépíteni egy

olvassanak és ez által is fejlődjenek.

energia. Vidéken sokkal hálásabb a közönség,

történetet, különféle megoldandó egyéni és

Mik voltak a legnagyobb nehézségek, ami-

mint Budapesten, az emberek sokkal inkább ki

csoportos feladatokat kapnak, a hét végére

vel meg kellett küzdened?

vannak éhezve egy-egy kulturális eseményre,

pedig megírják a saját történetüket, novel-

A célkitűzéseim teljesítése, mert mindig ma-

mint a fővárosban. Itt mindig nagyszámú

lájukat, amit felolvasnak egy táborzáró ren-

gasra teszem a mércét. Kezdetben kevés volt

közönség előtt zajlanak a könyvbemutatóink.

dezvényen közönség előtt. Nagyon jó érzés,

a szerzőnk, címünk, nem voltak kapcsolata-

Milyen nagyobb rendezvényeken tudjátok

hogy ezekben a táboroknak a gyerekek rend-

ink. Ezeket fel kellett építeni, és ki kellett ala-

megmutatni a könyveiteket?

kívül jól érezték magukat és sok pozitív vissza-

kítani egy színvonalas, megbízható együtt24 új könyvpiac 2018/december

Mindenek előtt az Ünnepi Könyvhéten, a

jelzést kaptam a szülőktől.

– LK –


Énekelt versek A Napraforgó Könyvkiadó lemezajánlója

Major Eszter és barátai

Napraforgók – Évszakok

Napraforgó Könyvkiadó, 2018, CD + könyvcsomag: 4990 Ft

A Napraforgók – Major Eszter és barátai

felnőttek, a szülők számára is él-

Gyula Jr. (Fagyi), Csipa a Hooligansből

című lemezen Major Eszter dalszö-

vezetes hallgatni ezeket a számokat.

(Bicikli), Siklósi Balázs (Nyári szerelem),

vegíró Évszakok című, modern gyerek-

A dalok megzenésítésével a Nap-

Lombos Marci „Lombos úr” (Szúnyog)

verseket tartalmazó leporelló-soroza-

raforgó Könyvkiadónak eleinte egé-

és Bereznay Dani (Felhők). Olyan

tában megjelent költemények feldol-

szen szerény tervei voltak: csupán

kuriózumokat is hallhatunk a leme-

gozása hallgatható meg.

néhány, akár egy énekessel és gitár-

zen, mint hogy Cleo Mitilineou ciprusi

Major Eszter, az ismert dalszöveg-

kísérettel előadható dalt szerettek

operaénekes magyarul énekel (Gumi-

író az Évszakok verseiben költőként is

volna, amellyel egy-egy rendezvé-

csizma), vagy ezen a lemezen hall-

bemutatkozott. A költeményeket han-

nyen jobban megszólíthatják a gye-

hatjuk először együtt Kökény Attilát a

gulatuk és témájuk alapján két-két

rekeket, jobban ráirányítják a figyel-

kisfiával, Lalival (Szivárvány).

leporellóba válogatták szét, így jött

met az Évszakok leporellókra. Ennek

A lemez a Napraforgó Könyvkiadó

létre az „álom” és a „kaland” tematika.

szellemében készült az első néhány

gondozásában, a Magneoton Kiadó

Előbbi inkább az évszakok hangu-

dal, amelyek a tavaszi és a nyári

közreműködésével jelent meg. A CD

latát, míg utóbbi az adott évszakban

élményeket, emlékeket dolgozzák fel,

önállóan is beszerezhető, de egy

jellemző elfoglaltságokat járja körbe.

ám ahogy telt az idő, egyre több dal

könyvcsomag részeként is elérhető,

Eszter dalszövegírói múltjából kifo-

született, így lassan megfogalmazó-

amelyben a lemez mellett megtalál-

lyólag a verseknek nagyon erős a rit-

dott az a gondolat, hogy jó lenne

ható az a négy verses leporelló is,

mikája, jól szavalhatók, ezért felme-

lemezre vinni ezeket a dalokat.

amelyből a dalszövegek származnak,

rült az ötlet, hogy esetleg énekel-

Számos ismert művész – akik a

illetve két kifestőfüzet, ahol a

szakmai kapcsolaton túl Eszter bará-

gyerekek kiélhetik a kreativitásukat,

Dusík Gábor zeneszerző hazai és

tai is – igent mondott Eszter felkéré-

újragondolhatják a leporellók rajzait,

nemzetközi szakmai körökben egy-

sére, és elvállalta egy-egy dalt elének-

miközben hallgatják a dalokat.

aránt jól ismert és sikeres, Szlová-

lését. A tizenkét dal tizenkét előadót

kiában élő és alkotó zeneszerző neve

kapott, és szinte mindenki elmond-

talán a magyar nagyközönség számá-

hatja magáról, hogy a lemezen első

ra mostanáig kevésbé volt ismert,

alkalommal énekel gyerekeknek.

azonban a Napraforgók lemez megje-

Major Eszter (Rügy) mellett elvállalt

lenésével először készült magyar-

egy-egy számot Szekeres Adrien

szlovák koprodukcióban gyerekle-

(Sárkányeregetés), Völgyesi Gabriella

mez. A dalok gondolat- és dallamvilá-

(Napraforgó), Claudia Balla (Nyuszi),

ga nem csak a kicsiknek szól, hanem a

Kocsis Tibor (Madárcsicsergés), Éliás

hetők is lehetnek.

2018/december új könyvpiac 25


A W. W.I. W .I.T..C.H. C.H. ĂŠĂŠss a Fairy Fairy OOak ak ++tȉ‡#Ä‘‡#ÂŒtČ… ȉ‘Č…ČŒČŒ%#3Č…'Č… tȉ‡#Ä‘‡#ÂŒtČ… ȉ‘Č…ČŒČŒ%#3Č…'Č… Elisabetta Gnone

Olga, a papĂ­rlĂĄny 1. A KĂœLĂ–NLEGES UTAZĂ S 320 oldal, fordĂ­totta Todero Anna, 3499 Ft A regĂŠny kiskamaszoknak szĂłl, Ăśnmaguk elfogadĂĄsĂĄrĂłl kĂśnnyed stĂ­lusban, kĂśzhelyek nĂŠlkĂźl, sok kalandba ĂŠs bolondozĂĄsba ĂĄgyazva.

Olvass bele MÓRA K KÖNYVKIADÓ ÖNYVKIADÓ ZR ZRT. T. 1066 Budapest, Budapest, Jókai u. 6. TTel.: el.: +36-1-320-4740 • mora@mora.hu Webåruhåzunkban W ebåruhåzunkban 25% az alapkedvezmÊny

@mora.rajongo @ mora.rajongo @ @morakonyvkiado morakonyvkiado

MÓRA MINTAB MINTABOLT MINT ABOL OLTT 1066 B Budapest, udapest, Jókai u. 6. TTel.: el.: +36-1-999-9568 • bolt@mora.hu Azz ßzletben 25% az alapkedvezmÊny A


Beszélő mozdonyok A Móra Kiadó könyvajánlója Phillip Reeve

Csillagvonatok – Railhead I.

Móra Kiadó, 2018, 352 oldal, 2499 Ft

A sci-fi regényei nyomán világhírűvé

tízezer évbe is beletelne, ám a K-vo-

Zen leszegett fejjel ment, így

vált szerző legújabb univerzumának

natnak ez csupán pár másodperces

először csak a lány vaskos bakancsát,

különleges világai között vonatok

ugrás. A kapukon nem lehet sem

piros esőkabátját és a dereka köré

közlekednek. A mozdonyok gondol-

átgyalogolni, sem kocsival áthajtani.

kötött övet pillantotta meg. Fel-

kodnak, éreznek, beszélnek, éne-

Rakéták és lövedékek ugyanúgy nem

emelte a tekintetét. Az esőkabát

kelnek – és egyetlen másodperc alatt

jutnak át rajtuk, mint a lézersugarak

kapucnijának árnyékában kislányos

tesznek meg több ezer fényévnyi

vagy a rádióhullámok. A K-Bahnon

arc halvány körvonala sejlett fel, de e

távolságot. Utasaik között akad

kizárólag vonatok közlekedhetnek: a

pillantásnál többre már nem maradt

császár, jó szándékú tolvaj, zseniális

Birodalom vén, bölcs vonatai, sár-

ideje…

android és elvetemült politikus

kány-szépségesek, amelyek sebesség-

Már kezdte azt hinni, hogy megúsz-

éppúgy, mint a világmindenség vala-

ről és távolságról álmodnak, miköz-

ta, amikor meghallotta a légcsavarok

mennyi bolygójának, csillagának

ben vágtatnak világról világra.

cserregését, és hátranézve meglátta a

ezerféle különböző lakója.

Az imént nem holmi közönséges

drónt, amely úgy lebegett a járókelők

Izgalom, intrika, szerelem, politi-

személyvonat futott be. Először is,

feje felett, mint valami nagy csere-

ka, tudomány – minden, ami egy

nem voltak vagonjai, csak egy dupla

bogár. Az alján levő baljós gubókban

igazán jó könyvhöz kell.

vezetőfülkés, hosszú, fekete moz-

Zen fegyverzetet gyanított. Ha a drón

„Hallga csak…

donyból állt, amely még ekkor is

utoléri, a nyakára hozná a zsarukat.

Épp a Harmónia utcán futott,

gőzölgött a K-kapun való átkeléstől. A

Így hát kékről feketére kapcsolta át

amikor meghallotta. Eleinte halk volt,

peron végére gyűlt vonatleső sín-

ómódi flanel okoskabátja színét, és

de aztán egyre tisztábban szólt, túl-

kószák izgatottan karattyoltak, és

befúrta magát a tömegbe.

szárnyalta az utcák moraját. Odakint

Zen úgy vélte, van is miért. Bármely

Nappali műszakos munkások bak-

a sötétben, túl a városon szirénahang

más éjszakán ő is ott tülekedett volna

tattak hazafelé a gyárnegyedből, az

búgott fel magányosan, akár a bálnák

köztük, hogy minél jobban szem-

ellenkező irányban éjszakai műsza-

éneke, ő pedig erre a hangra várt. A

ügyre vehesse a látványt. Mert ez a

kos kollégáik masíroztak dolgozni.

Csillagközi Expressz bedübörgött az

vonat gigászi, ádáz gépezet volt,

Riksák és lebegő mágneskocsik evic-

Arany Elágazás felől, és jöttében

tüskés és páncélos, akár egy dinosza-

kéltek előre az ázott esőköpenyek,

dalolt.

urusz, és lövegtornyokkal meg raké-

kalapok és esernyők áradatában. És az

taindítókkal

a

utca túloldalán, mozdulatlanul, ott

kapun, és máris másik világba csep-

Hálózati Birodalom jelvénye ékes-

állt a piros kabátos lány és egyenesen

pensz. Ilyen messzire űrhajóval utazni

kedett…

őrá meredt…”

Vonatra szállsz, az átmegy a K-

tűzdelt

törzsén

2018/december új könyvpiac 27


A

PAPIRUSZ BOOK KIADÓ karácsonyi ajánlata

MARGARET T. TÉCZELY Hol vagy, Rómeó?

„Legvadabb álmaimban sem képzeltem volna, hogy az FR – felnőttkori randizás – ilyen KT, értsd: kurva nagy téboly lehet. És amikor azt mondom, téboly, konkrétan elmebajra gondolok. Szöget ütött a fejembe, vajon a többi nőnek, akik özvegyként vagy válás után visszakerülnek a levesbe, ugyanezek-e a tapasztalatai. Az enyémek annyira szürreálisak, hogy egyszerűen muszáj megosztanom őket, egyrészt azért, hogy kiengedjem a gőzt, másrészt abban a reményben, hogy így a szemébe nevetünk annak a sorsnak, amelyet a legrosszabb ellenségünknek sem kívánunk – na jó, talán a legrosszabbnak igen.” Ebben a könyvben egy, az Amerikai Egyesült Államokban élő, egyedülálló, saját vállalkozásában dolgozó magyar hölgy szeretné az itthoni olvasókkal is megosztani eredeti, kalandos, néha kacagtató életének egy részét, szórakoztatásul és tanulságul. Megosztani a párkeresés kínját és örömét, a reménykedést és a csalódást, ami akár erőt is adhat nekünk. A szerző nem felejti magyar gyökereit, ezért tartja fontosnak, hogy hazánkban is megjelenjen az USA-ban már kiadott első kötete. Ez a könyv is igazolhatja azt a gondolatot, hogy valóban mindegy, a világ mely táján él az ember, attól még érzelmi élete, vágyai és reményei mindenütt egyformák. A5, 148 oldal, fűzött, 2350 Ft

A. I. WILLIS Victoria

Milyen életet élnél, ha a világon bármit megtehetnél, és bárkit megkaphatnál? Victoriának, kivételes képességeitől hajtva már nagyon korán fel kellett tennie magának ezt a kérdést. És ő meghozza döntését… Eltelik néhány évtized. Egy középkorú irodalomtudós, akinek rejtett vágya, hogy egyszer igazi Író válhasson belőle, kap egy levelet, amely felforgatja körülötte a világot. Egy fényes tavaszi napon Victoria arra kéri fel, hogy írja meg a határokat és tabukat átlépő élete igazi történetét. Szenvedéllyel és szenvedéssel teli időszak kezdődik a férfi életében. Végső soron a tét nem kevesebb számára, mint a túlélés. A túlélés egy olyan világban, ahol a lehetetlen is lehetségessé válik. Ahol az Angyal izületi bántalmakban szenvedő idős úrként jár az emberek között. Ahol az ösztönök bármikor a józan ész fölé kerekednek, és elmosódik a határ a gonosz és nemes között. Egy olyan mai világban, amelyet újra és újra áthat a 19. század géniuszának, Oscar Wildenak dekadens szellemisége. A5, 168 oldal, fűzött, 2500 Ft

PAPIRUSZ BOOK KIADÓ 1126 Budapest, Böszörményi út 8. E-mail: papirusbook@gmail.com

Művészet Magyarországon 1956–1980 A beszorítottság a két világrendszer közé,

Kulturális, szellemi téren a Szov-

ugyanakkor a fejlődés kényszere a kelet-

jetuniótól való függés a régió orszá-

európai kommunista hatalmak több-

gaiban a szovjetkonform marxizmus

ségét, így a magyar politikai vezetést is

helyi erőviszonyokra lebontott modell-

folyamatos önkorrekcióra kényszerítette,

jeiben jelent meg, többnyire egy szűk

amely idővel e rendszerek természetes

hatalmi elit képviseletében. A kelet-

erőinek, a gazdaság, a tudomány és a

európai társadalmakban azonban voltak

művészet szereplőinek is nagyobb moz-

olyan erők, a demokrácia irányában

gásteret biztosított. Kötetünk arra vál-

elkötelezett ellenzékiek, gazdasági szak-

lalkozik, hogy ezt az önkorrekciós folya-

emberek, tudósok, művészek, akik a

matot vizsgálva jobban megérthessük a

nyugati, fejlődéspárti orientációban

művészet helyzetének és értékelésének

voltak érdekeltek. Ennek a két frontnak a

állandó változását a szocialista időszak-

szembenézése, újra és újra kialkudott

ban.

egyensúlya alkotja a kettős beszéd

Összefoglalva: a sztálinizmus modell-

dinamikáját. A kettős orientációnak ez

je még nem tűrte el, sőt keményen szank-

az ellentmondásos jelensége folyama-

cionálta a kettős beszédet, de az ötvenes

tosan napirenden volt a hatvanas-het-

évek végétől, amikor a kelet-európai

venes években, és a korszak alapmintá-

államok eltérnek a totalitarizmus modell-

jaként különböző mértékben ugyan, de

jétől, a rendszer adta ideológiai keretek

meghatározta a kelet-európai társadal-

között már megkísérelték megvalósítani

mak életét és kultúráját.

mindazt, amit a piac és a többpártrend-

Sasvári Edit

szer testesített meg a (nyugati) demokratikus társadalmi berendezkedésekben. Ennek a jelenségnek, amely különböző módokon artikulálódott a kelet-európai társadalmak gazdasági, politikai és kulturális életében, a létezést nem lehetett nyíltan beismerni. A totális igényű kommunista hatalom kettős játékot játszott: engedte is, tiltotta is a kapitalista társadalom bizonyos modelljeinek átvételére irányuló törekvéseket. Ez az ellentmondásos logika tette lehetővé azt is, hogy a hatvanas évek közepétől a hivatalos, államilag finanszírozott kultúrában is engedtek bizonyos ártalmatlannak tűnő nyugat-európai formákat megjelenni.

A kettős beszéden innen és túl Művészet Magyarországon 1956–1980

Vince Kiadó, Budapest, 2018 205x265 mm, 384 oldal, kötött, 12 000 Ft


Az Oxford University Press ajánlata: Oxford Exam Trainer B1 – 5200 Ft Felkészülés a középszintű angol érettségire. Rézműves Zoltán, Brigit Viney, Gareth Davies

Új, felkészítő könyv a középszintű érettségi vizsgára, a 2017-től érvényben lévő vizsgaszabályzatnak megfelelően B1 szinten. Bemutatja mind a 10 érettségi témakört, és külön fejezetben foglalkozik az új, Gazdaság témakörrel. Az Oxford Exam Trainer lehetővé teszi, hogy a tanóra keretén belül a diákok a számukra motiváló és érdekes témákon keresztül készüljenek az idegennyelvi érettségire. A tankönyv készségekre bontva, és a vizsgaleírásban szereplő témakörökhöz kötve gyakoroltatja be a vizsgán előforduló feladattípusokat. Mind a 12 fejezet a témakör szókincsének átismétlésével, és begyakorlásával kezdődik. A kötet legvégén fejezetenként (azaz érettségi témakörönként) csoportosított, kétnyelvű szószedet található. Újdonság, hogy a kötet nyelvtani ismétlést és gyakorlatokat is tartalmaz a nyelvhelyesség részben, illetve a könyv végén elhelyezett Grammar reference mellékletben.

Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition ISpeaker, IWriter DVD-ROM – 12 995 Ft

A leghíresebb angol értelmezőszótár. Több, mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az előző kiadáshoz képest 700 új szó a nyomtatott szótárban és 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi íráskészség fejlesztés (esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10 oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk). ISpeaker. 56 oldal színes képes szótár, Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található, Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásművek felépítése, szerkesztése a szoftver segítségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében, társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources: videók, óratervek, feladatlapok.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos Coe/Harrison/Paterson – 4990 Ft

Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülők számára, hiszen áttekinti és gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítőjeként, de hasznos segítője lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvű magyarázatokat tartalmaz. Bőséges gyakorlási lehetőséget ad mind a magyarázatokat követő feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlő leckék révén.

The Time Machine (Dominoes 2) – H.G.Wells – 1560 Ft The Time Machine (Dominoes 2) Mp3 Pk – H.G.Wells – 2060 Ft

A scifi klasszikusa, a műfaj egyik megalapozója. A történet helyszíne London, időpont - XIX. század. Az író, mint egy baráti társaság résztvevője számol be a köztük elhangzottakról. Kellemes beszélgetést folytatnak a térről és időről, illetve ezek határainak átjárhatóságáról. A következő találkozón a vendégek a házigazdára várakoznak, aki kisvártatva viseltes állapotban lép be az ajtón. Kiderül, hogy utazott az időben, és elmeséli, hogy miket tapasztalt 802701-ben. Akkor találkozott az eloikkal is, de visszatért saját idejébe. A Domino egy színes képes, interaktív sorozat felső tagozatos diákok számra. A sorozat új kiadványa, motiváló olvasást tesz lehetővé, miközben könnyedén fejleszti a nyelvi készségeket. A dramatizált letölthető hanganyag a beszéd értés fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt.

Hamlet - Dominoes 1 – William Shakespeare – 1560 Ft Hamlet - Dominoes 1 Mp3 Pack – William Shakespeare – 2060 Ft

Shakespeare klasszikusa ebben a kiadásban mint izgalmas képregény csodálatos illusztrációkkal érdemes az újra olvasásra is. Mi üthetett Dánia hercegébe? Tökéletes élete volt, barátokkal, szerette barátnőjét, Oféliát. Ám hirtelen meghalt az apja, a király. Szelleme megszólítja Hamletet, és bosszúra hívja fel fiát, mert gyilkosság áldozata lett. Hamletnek erkölcsi kötelessége, hogy utána járjon, és elszámoljon a bűnössel. A Domino egy színes képes, interaktív sorozat felső tagozatos diákok számra. A sorozat új kiadványa, motiváló olvasást tesz lehetővé, miközben könnyedén fejleszti a nyelvi készségeket. A dramatizált letölthető hanganyag a beszéd értés fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt.

A könyvek megvásárolhatók: Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

Oxford Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu www.oupsbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu


Írónia és rezignáció Borcsa János könyvajánlója Molnár Vilmos

Csodák ideje

Kárpát-medencei T., 2018, 192 oldal, 3500 Ft

Nem idegen az emberi természettől sem az iró-

(Mese Isten nevéről), illetve: „Közeli apró csodákon

nia, sem a rezignáció. Hogyha csak az egyiket

is jó ámulni.” (Iker mesék) Persze van olyan sze-

Ezt mondhatnók Molnár Vilmos olyan sze-

vagy csak a másikat tapasztaljuk a másikkal való

replője is az írónak, aki kétkedve gondolkodik a

replőiről, mint például Regina néni, akinek az

találkozásunk során, adott ponton már fárasz-

csodákról, kiváltképp a hétköznapok keretei

atomról tartott tudományos előadásában (!) si-

tónak, illetve unalmasnak érezzük a vele való

között tudja nehezen elfogadni létüket, mert

került megnyugtatnia a rokon kisfiút, aki egy

együttlétet. Ha viszont a kettő mint lelki és szel-

ugye – kérdezi –, csoda-e egy kopott csoda? (A si-

moziban látott filmbeli szörnytől úgymond szer-

lemi beállítottság, mint emberi jellemző együtt

vatag) Egy frappáns írói meghatározás szerint

felett megrettent. Ama rettenetnek a kiváltó oka

van jelen társunkban, azt érezzük, hogy jól

pedig „a csoda az, ami nem létezik, hogy

– így Regina néni –: az atom, s az atom pedig

múlatjuk az időt...

megtörténjék, mindaddig, amíg meg nem

nem más, mint: egy olyan dolog, hogy, továbbá:

történik. (Az értelmetlen csoda)

Gagarinnal áll kapcsolatban az egész. Ebből az

Ezt érzi recenzens, ha például Molnár

szép hülyeséget.”

Vilmos rövidprózáit olvassa. Lépten-nyomon

Ugyancsak ezzel egybehangzó, tudatos

„előadásból” mindent (!) megtudott a kisfiú az

érezni a csoda jelenlétét, vagyis felismerhető

törekvésnek látom a válogatott kötet szerkezeti

írásáiban az a „tartalmi mozzanat”, amelyen a

felépítését, hiszen Csodára várva, Ha megtörténik a

„Egyszerre lehullt a lepel, s bevallom, eléggé

modern elbeszélőművészet – Szerb Antal szerint

csoda, Oldalági mirákulumok, Nagyanyámék má-

meglepődtem. Gagarinról (...) hallottam már

a regény – nyugszik. Ezeknek a „csendes csodák-

giája című ciklusokba sorolta a szerző írásait, a

egyet-mást, de azt nem gondoltam volna, hogy

nak” az elbeszélése során jelenik meg aztán az

mintegy három évtizedes novellisztikáját bemu-

ebben is benne van a keze – szól az én-elbeszélés.

irónia és a rezignáció.

tatandó.

– Hogy még az atommal is összeszűrte a levet!

atomról, s félelme is feloldódott...

Molnár Vilmos legutóbbi rövidpróza-

Kellően megerősítik Molnár Vilmos írásai azt

Szóval ilyesmikkel foglalkozott, amíg odafenn

kötetét, A legfelső stáció címűt (Csíkszereda,

az írói vélekedést, hogy egyszerű, közönséges dol-

járt. Persze, amilyen kétbalkezes volt, elszúrt

Bookart, 2017) olvasva éreztem ezt gyakran, de

gokban tud jól elrejtőzni a nem mindennapi.

valamit, s megtörtént a baj. Mint szappanos lé-

úgy vélem, érvényes ez a meglátás szinte az író

Hadd egészítsem ezt ki azzal, hogy az ilyen dol-

ből a buborék, egyszerre megjelent a szörny. Ha

egész novellisztikájára , amelyből különben nem-

gok és események előadásában tud igazán szi-

atommal matatnak, mindig ez a vége: nagy szar

rég adott ki egy válogatást Csodák ideje címmel a

porkázó lenni az író, s egyszersmind ilyenkor

kis papírban. Szerencsére a Jóisten résen állt, s

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit

érvényesül ironikus beállítottsága. De nem vált ki

röviden elintézte Gagarint. A rakéta földhöz

Kft. Budapesten. Ennek a válogatásnak a mottója

belőle maró gúnyt némely szereplő ostobasága

csapódásakor pedig elpusztult az atom is. Béke

Reményik Sándor Csendes csodákcímű versének ez

sem, nem válnak nevetés tárgyává figurái még

poraira. Atom nélkül pedig odalett a szörny ereje,

a két sora: „A mindennap kicsiny csodái /

akkor sem, ha valamilyen nagy-nagy ostobaságra

nemsokára ki is purcant. A nyüvek egyék meg!”

Nagyobb és titkosabb csodák.” Aztán maga az író

„képesek”. „Egy igazán buta gondolat többnyire

(Regina néni és az atom)

is néha ilyen értelemben összegezett egy-egy

szinte eredeti már – jegyezte meg egy alkalom-

Íme, így tud tálalni az író egy buta gondola-

írásában, mondván: „Egyszerű, közönséges dol-

mal Esterházy Péter. – Valami új, ami neked

tot, amelyről kijelenthető, hogy már-már – ere-

gokban tud jól elrejtőzni a nem mindennapi.”

eszedbe se jutna. Épp az eszed takarja el azt a

deti!

30 új könyvpiac 2018/december


A Kossuth Kiadó ajándékötletei az egész családnak! Nigella Lawson

NIGELLA ASZTALÁNÁL „A könyvben olyan ételek szerepelnek, amelyeket a saját konyhámban, az otthonom kényelmében szoktam készíteni, és nap mint nap a családom – és immár az olvasók – asztalára kerülnek. Ezek a fogások azt az ízvilágot tükrözik, amelyet mindig is szerettem. Nem igényelnek olyan technológiát, tudást vagy szakértelmet, amivel egy egyszerű halandó ne rendelkezne. Az élet épp elég bonyolult – legalább a főzés legyen egyszerű.”

STREET FOOD

7500 Ft webáruházunkban

6375 Ft

A street food mozgalom a 21. század egyik legizgalmasabb gasztronómiai jelensége. Ez a gazdagon illusztrált, átfogó útikalauz hat kontinens nagyvárosainak legjobb street food helyeit és ételkülönlegességeit mutatja be, Bangkok és Peking színes forgatagától Stockholm és San Francisco kézművespiacaiig.

8500 Ft webáruházunkban Brigitte Bardot

7225 Ft

A KÜZDELEM KÖNNYEI A 84 éves Brigitte Bardot szemében ott vannak a küzdelem könnyei, miközben visszatekint a közel fél évszázados munka eredményeire. Ez az elszánt élharcos fáradhatatlanul küzdött – és küzd a mai napig – az állatok védelméért. Robbie Williams

CSAK ŐSZINTÉN... 3400 Ft webáruházunkban

2890 Ft

www.kossuth.hu

Robbie Williams korunk egyik legszórakoztatóbb és legbotrányosabb popsztárja: aki sorra nyeri a díjakat, és akinek százezrek követik mindennapjait a közösségi oldalakon. Azt viszont kevesen tudják, mi rejlik a felszín mögött: milyen rögös út vezetett odáig, hogy Robbie leszokjon a függőségeiről, kezelni tudja a kóros szorongását és teret adjon végre az életében a szerelemnek.


Lepje meg szeretteit a รผnnepi ajรกnlatรกval! 6]DEy9LYLHQeJLVHJtWลƒNNHOV]DEDGRQD]XWDGRQ โ€“ A csoda Te magad vagy! ร”WPXWDWyPDJDGOHJ\ลƒ]pVpUHpVD]pOHWFpORGPHJWDOiOiViUD

1HNHG V]yO KD Q\LWRWW YDJ\ D] pJL VHJtWลƒN YLOiJiUD pV WXGQL DNDURGKRJ\PLO\HQOHKHWลƒVpJHLGYDQQDN0HJPXWDWRPKRJ\ EHIRO\iVROMDDV]DEDGViJDNDSFVRODWRNDWDPXQNiWpVD]HJpV]VpJยQNHW %HWHNLQWpVW DGRN D] DQJ\DOL WDQiFVRNNDO HOOiWRWW ~W W|UYpQ\HLEH ROYDVKDWV] D] HOHQJHGpVUลƒO HJyUyO NRUOiWRNUyO pV DV]HUHWHWKDWDOPiUyO

...mert olvasni

รถrรถm!

Peter Krassa: Akasha krรณnika

ยฒ6RUVXQNHOUHQGHOWHWHWWYDJ\DV]DEDGDNDUDWXQNPลN|GLN" 6]iPXQNUD D] LGลƒ YpJHV PtJ D]$NDVKD NUyQLND V]HPSRQWMiEyON|]|PE|V6]iPRVW|UWpQHOPLV]HPpO\LVpJQHNPiUVLNHUยOW PHJIHMWHQL D] LGลƒ WLWNiW$ V]HU]ลƒ (UQHWWL SiWHU LGลƒJpSpQHN OHtUiViWยฒPHO\NpSHVD]LGลƒXWD]iVUDLVKLWHOHVHQLVPHUWHWLDPLD YLOiJHOลƒWWUHMWYHOpWH]LN

Sanjiv Chopra รฉs Gina Vild: Kรฉt legfontosabb nap โ€žร‰leted kรฉt legfontosabb napja az, amelyen megszรผlettรฉl, รฉs az, amelyen rรกjรถssz, hogy miรฉrt.โ€ โ€“ Mark Twain A boldogsรกg vรกlasztรกs kรฉrdรฉse. Ha megtalรกlod cรฉlodat, akkor a boldog รฉlet mellett dรถntesz. A kรถnyv megmutatja, hogyan talรกld meg HQ-d, azaz DEROGRJViJKiQ\DGRVDW0HJJ\ลƒ]ยQNDUUyOKRJ\ D EROGRJ pOHW WLWND QHP HJ\ OX[XVDXWy YDJ\ KLYDONRGyUXKDGDUDEKDQHPDEHOVลƒKDUPyQLDPHJtalรกlรกsa รถnmagunkkal รฉs a vilรกggal. Bรกr az ehhez YH]HWลƒ~WJ|U|QJ\|VGHDKRJ\(GLVRQPRQGWDD NXGDUFDOHJMREEDWDQtWyPHVWHU

Keresse Ker esse kedvezmรฉnnyel kรถnyveinket a Kiadรณban, vagy a www www.triviumkiado.hu .triviumkiado.hu weboldalon! Tel./fax: Tel./fax: (1) 248-1263, 06-20 31 311-9359 1-9359 Kรถvessen minket a facebookon: www www.facebook.com/triviumkiado .facebook.com/triviumkiado

Profile for Tibor Benjámin Szabó

2018. IV. szám  

2018. IV. szám  

Profile for ukp_digi
Advertisement