Page 28

A skandináv krimi új színei Az Animus Kiadó könyvajánlója Camilla Läckberg

Az idomár

Animus Kiadó, 2017, 336 oldal, 3490 Ft

Ha megnézzük az elmúlt évek fel-

olvassák, és nagyon úgy tűnik, Läckberg

Victoria meghal a kórházban mielőtt

hozatalát a skandináv krimiket illetően,

lendülete kicsit sem csökken. Első

kikérdezhetnék, így az ügy felderítése

láthatjuk, hogy egyre több a női író, akik

regénye, a Jéghercegnő 2003-ban jelent

nagy hátránnyal indul. Amíg Patrik

új színnel gazdagítják a hatalmas kíná-

meg, és azonnal a svéd sikerlisták élére

Hedström nyomozó ezen az ügyön dol-

latot.

repítette őt. Két év múlva neki ítélték Az

gozik, felesége Erica egy régi gyilkossági

A skandináv irodalomra jellemző tár-

Év Írónője címet. Hazánkban 2009-ben

esetről ír könyvet, ami korábban nagy

sadalomkritikus és pszichoanalitikus

jelentette meg első regényét az Animus

port kavart. Hogy pontos képet kaphas-

szemlélet ugyanis úgy tűnik, igencsak jól

Kiadó, amelyet sorban követett a többi is.

son, látogatni kezdi a börtönben az ügy-

áll a nőknek. Nem véletlenül. Az a fajta

Legfrissebb regényével

érzékenység ugyanis, ami többnyire a

Az idomárral Läckberg

nők erénye, ezekben a realista krimikben

ismét megmutatja, mi-

tökéletesen kiaknázható. És amíg a férfi-

ért is szeretjük annyira

asabb felfogású krimik inkább az

a női skandináv szer-

akciódús jelenetekre koncentrálnak,

zőket. A sztori az első

addig a női írók hihetetlen érzékkel

oldaltól az utolsóig tele

mutatják meg a felszín alatti sötétebb,

van feszültséggel, izga-

„északi hangulatot”. Az alkoholizmus, a

lommal, és a cselek-

prostitúció, a családon belüli erőszak, az

mény

elidegenedés és hasonlóan súlyos

közepette lassan sze-

kérdések ugyan rendre megjelennek a

münk elé tárul, mi is lakozik az emberi

férfi szerzők műveiben is, de ha a

lélek mélyén.

bonyodalmai

L e g fr i s s e b b r e gényével Az idomárral Läckberg ismét megmutatja, miért is szeretjük annyira a n ő i s k an d i n áv szerzőket.

ben elítélt asszonyt, és megmagyarázhatatlan érzései támadnak. Mintha az eset egyáltalán nem az volna, aminek látszik. És miközben a két szál lassan összeér, megismerhetjük a fjällbackai közösség

múltját

és

jelenét, a közösség és a családok titkait.

Camilla Läckberg ezzel a történettel ismét komoly kérdéseket feszeget és

mélyebb lelki folyamatokat kell érzék-

A történet egy balesettel indul. Egy

miközben mi tövig rágjuk a körmünket, a

letesen megmutatni, a női szemlélet

meztelen lány botorkál ki az útra az

szerző ügyesen teszi fel a nagy kérdést:

sokat hozzáad az ábrázolás hite-

erdőből, akit egy épp arra haladó autós

vajon létezik a Gonosz? Vajon erősebb,

lességéhez.

elüt. A lányt azonnal kórházba szállítják,

mint a bennünk lévő Jó?

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint

ám közben kiderül, hogy ő egyike azon

És amíg mi a válaszokon agyalunk, az

az elmúlt évek egyik legkedveltebb női

fiataloknak, akik az utóbbi hónapokban

írónő valószínűleg már újabb mesteri

skandináv szerzője, Camilla Läckberg fel-

eltűntek a környéken. Ráadásul sokkal

krimin dolgozik, hogy új és új oldalról

bukkanása. A svéd írónőnek évről évre nő

rémisztőbb az állapota, mint azt a bale-

mutathassa meg nekünk, mi is van a fel-

a rajongótábora, könyveit világszerte

setben szerzett sérülések indokolnák.

szín alatt.

28 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you