Page 24

Életről, lélekről FOTÓ: REVICZKY ZSOLT

Szarka Károly interjúja Tisza Katával

Tisza Kata

Akik nem sírnak rendesen

Scolar Kiadó, 2017, 232 oldal, 3490 Ft

Tisza Kata íróként, majd rögtön médiaszereplőként robbant be a köztudatba. Első kötetét, a Pesti kínálatot az őt ért rablótámadás után írta, később az erdélyi magyarokkal szembeni előítéleteket feldolgozó Magyar pszicho lett közönségsiker. Aztán egy évtizedre elvonult a nagyobb nyilvánosság elől, közben élt egy ideig Thaiföldön is. A gyereknevelés mellett pszichológiai tanulmányokat folytat. Legújabb könyve, az Akik nem sírnak rendesen tudományos kutatásaihoz kapcsolódik. A szépirodalom és a pszichológia

Érdeklődésem a kezdetektől a pszi-

Mára felismertem, hogy bármihez

chológia felé vitt, az írást mint pályát

fogok, a központi kérdés mindig ez lesz:

Nem tudom különválasztani őket, mert

pedig sosem választottam volna, mert

miként lehetne az emberi kapcsolatokat

az írás az életről szól, az élet pedig a

állandó kételyeim miatt nem lett volna

építőbbé tenni? Sokszor vegzáltam

lélekről. Az összes jelentős író ért a lélek-

elég bátorságom hozzá. Tény, hogy

magam amiatt, hogy miért nem fog-

tanhoz, zsigerileg és éleslátással. Első

mindig egy trauma feldolgozásának

lalkozom inkább mással, mert ebben

írásaim is ebbe az irányba próbáltak

vágya vitt oda, hogy írni kezdjek, mert

sok a tabu, és kihívom a sorsot magam

tapogatózni, de még hiányzott belőlük a

olyankor felszabadultam. Semmitől

ellen, mivel mindig a saját személyem-

kellő önismeret, nagyobb léptékű kul-

sem szabadulunk felejtéssel és elfojtás-

mel lesznek azonosítva a karakterek, és

turális és társadalmi összefüggések

sal, mert úgy csak konzerváljuk és hor-

ennek tisztázása rengeteg értékes

ismerete, amelyek segítségével az

dozzuk a fájdalmat, míg ha szem-

energiát von el, miközben nem akarok

embert nem elszigetelten, hanem kon-

benézünk vele, és elemezzük, akár

magyarázkodni: van egy privát és egy

textusban értelmezem, illetve kellett

szóban, akár írásban, akkor van esé-

szakmai énem. A tudományba mene-

hozzá az a kutatói és élettapasztalat,

lyünk arra, hogy feldolgozzuk és

külve arra jutottam, hogy az ember élet-

amelynek segítségével nem egyetlen

elengedjük. Ha visszagondolok, mi volt

minőségének legfontosabb mutatója

perspektívával, hanem számos perspek-

gyerekkoromban az első olyan könyv,

emberi kapcsolatainak minősége, má-

tíva összevetésével vizsgálódom. Sokat

ami lenyűgözött, akkor az egyértelműen

sodsorban pedig a munka, amit végez.

adott, hogy elvonultam elemezni saját

Németh László Iszonya, ami egy

Így aztán megbékéltem magammal,

magamat, a folyamatot, ami velem

házasságiszony rendkívül érzékeny

mondván, mindig is a legfontosabb do-

történt, és megpróbáltam egy másik

elemzése, és mai napig emlékszem,

loggal foglalkoztam: hogyan is szeret-

szemléletű szakmai tudást is szerezni.

mennyire foglalkoztatott ez a kérdés.

hetnénk jobban?

mindig is összetartozott nálad?

24 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
2017. I. szám  
Advertisement