Page 20

Egy életed van Hányattatásaim címmel ismét új Gyarmati

hogy olyanokkal is megesnek rossz dolgok,

szembe kellett néznie: az olimpiai bajnok apa

könyvvel jelentkezik a Saxum Kiadó. Rövid

akik ismert, híres emberek, akiknek megbi-

és anya nem tudtak belenyugodni az olimpiai

idő alatt ez a hatodik könyve Gyarmati

csaklik az élete.

„csak” ezüstérembe.

Andreának, ami azt mutatja, hogy a kiadó

Hosszú évek óta sok könyv megjelent a

Andreának komoly törést jelentett életében

bízik a szerzőben, ő pedig jókedvvel forgatja

bulimiáról és az anorexiáról. miben külön-

szülei válása, erről korábbi könyveiben is

a tollat. Hogy honnan datálódik a kiadó kap-

bözik ez a korábbiaktól?

olvashattunk.

csolata a szerzővel, arról Pataki Istvánné

Mindenekelőtt a személyes hangvétele miatt.

Ebben a könyvben is sok részletet megoszt

kérdezi Jenei Tamást, a kiadó vezetőjét.

A szerző hangsúlyozza, nem celebtörténetet

velünk édesanyja, Székely Éva életéről, a

A kiadó a korábbi években könyvsorozatban:

olvasunk az evészavaros Gyarmati Andreától:

tehetséges úszóról, akit származása miatt

Kérdések és válaszok címmel reagált az inter-

fájdalmas az út a betegségtől a kilábalásig.

kirekesztettek, majd l952-ben olimpiai

neten feltett szülői kérdésekre Ranschburg

Pszichológus segítőjével, Csernus Imrével,

bajnokságot nyert, és végül ő lett Andrea edző-

Jenő tanácsaival. A Tanár úr halála után meg-

furcsa és mulatságos jelenetek után végül jó

je is. Felteszi a kérdést, szabad-e kiteregetni a

kerestük Gyarmati Andrea gyermekorvost,

barátságba kerültek. Csernus javasolta az

családi történeteket, végül a közreadásuk mel-

hogy folytassa a sorozatot, aki ezt szívesen

Alapítványt és a csoportos terápiát, ahol

lett dönt, mert azok másnak is tanácsot adhat-

felvállalta. Első két könyve a szülőknek adott

találkozott drogosokkal, alkoholfüggőkkel,

nak problémáik felismerésében és feldolgo-

válaszokat tartalmazta az evésről és a

bulimiásokkal, megismerkedett története-

zásában.

betegségekről, majd sorra kerültek a gyer-

ikkel, így tudott szembe nézni saját evésza-

Mennyiben ad új fogódzókat a Hányatta-

mekorvos tanácsai és más történetek a szerző

varával, hogy megtalálja az okot, amely a

tásaim az evészavar kialakulásának felis-

életéből. A napokban kerül a boltokba Andrea

betegségéhez vezetett.

meréséhez és a gyógyuláshoz?

hatodik könyve. Hangvételében és a könyv mondanivalójában mintha eltérne a korábbiaktól?

Korábbi könyveiből úgy tűnik, hogy ezt

A könyv az elhatározás utáni utat részletesen

gyerekkori élményeiből vezette le?

ismerteti, de a visszaesés, kudarc fázisait is.

Igen, családi történeteket említ, de általános

Meg kell találni az evészavar okát korábbi

Valóban. A korábbiak a gyermekekről és

tapasztalatokra is hivatkozik. Statisztikai ada-

életünkben. Ha belenézel a múltba, láthatod,

Andrea életének történeteiről íródtak, ez a

tok szerint nő a túlsúlyos gyerekek száma, a

mit hibáztál – véli a szerző, és a gyógyuláshoz

könyv pedig saját problémáiról, az étkezési

lakosság 5o%-a pedig túlsúlyos. Igen nehéz

vezető utat következetesen végig kell járni.

anomáliákról és a megoldási lehetőségekről

kikerülni ebből, amikor rendellenes étkezési

Reméljük, hogy ez az okos, őszinte könyv sok

szól. Arról, hogyan küzdjük le evészavaros füg-

szokás uralja a mindennapjaidat, negatív

olvasónak kapaszkodót, segítséget nyújt,

gőségünket: hogyan segítsünk magunkon és

hatással van egész életedre. Tanulmányokat

emellett olvasmányos, kellemes stílusával

mutassunk példát és mintát azoknak, akik

említ, amely szerint a gyermekkorból ere-

szórakoztat is.

ugyanebben a cipőben járnak. A könyv nem

deztetően a bulimia és az anorexia olyan fia-

magamutogatás, inkább komoly kapaszkodó

taloknál jelentkezik, akik úgy érzik, nincs

lehet az olvasó számára: azt fogalmazza meg,

beleszólásuk saját életükbe. Ezzel neki is

A könyv bemutatója a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2017. április 22-én, szombaton 17 órakor lesz a Millenárison, a Márai teremben. A szerzővel Endrei Judit beszélget.

20 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you