Page 19

Nagyképű ítélkezésnek hangzik, ha azt

gyöngy hattyú tollán.” Ez elég magyará-

kájához. Ugyanakkor nem szívesen me-

mondom, hogy azért szeretem legjobban

zatnak, ugye?

gyek ki személyesen a barikádra. Ehhez

a balladákat, mert azok a legjobbak?

4. A walesi bárdok és Nemzeti dal jelen-

gyáva vagyok, és nem vagyok eléggé nár-

Arany alanyi lírájával kicsit nehezebben

tése önnek? – Úgy, mint magyar költő-

cisztikus. Csinálja az, akinek az jobban áll,

azonosulok, lévén egész más az élethely-

nek, fiatal liberális értelmiséginek és

és kevésbé fél a felé szálló sípszótól és

zetünk.

nagyon Kemény és nagyon Zsófinak,

paradicsomoktól.

ebben a nagyon nemzeti és nagyon ke-

5. Hídavatás és az Őszikék és Margit-

nekem azt a drámai helyzetet, amelyben

resztény és nagyon boldog új világban.

sziget – a kutyasétáltatáshoz képest.

teljes mélységében át tudom élni a sze-

A walesi bárdok és a Nemzeti dal két na-

Igen, a Margit-hídhoz és a Margit-sziget-

replők szenvedését. És azt a szépséget is

gyon külön jelentés. Arany szomorú,

hez nagyon közel lakom, gyerekkoromban

elém teszi, amiért újra és újra át akarom

passzív rezisztenciája áll szemben Petőfi

oda hordtak ki legelni, és most is oda visszük

élni. Egyáltalán nem érzem horrornak,

(verbális) lázadásával. Jelen pillanatban

ki a kutyát, ha nincs időnk nagyobbat sétál-

sőt, épp az a lényege, hogy nem az. Arany

ebből a szempontból lelkileg hozzám

ni, vagy nem kell beérnie egy ház körüli

balladáiban nem öncélú gyilkolászás zaj-

Petőfi áll közelebb, alkatilag viszont

pisi-körrel. És igen, tényleg olyan szeren-

lik, hanem vállalt sorstragédiák játszód-

Arany. Én is megírtam a magam forradal-

csés vagyok, hogy sokszor előfordult, hogy

nak le a szemünk előtt.

mi slamjeit, forradalmi rapjét, sőt nem-

a szigeten a kolostorromoknál vagy egy

3. A balladákon belül Ágnes Asszony

sokára megjelenik a Rabok tovább című

nagy platánfa alatt elmondták nekem A töl-

története. Ez a mű mitől az egyik nagy

regényem, aminek talán elég a címét

gyek alatt-at, és sokszor találgattunk, hogy

kedvence?

felvillantanom, hogy bizonyítsam: szoro-

ki honnan ugrott a vízbe a Híd-avatásban.

„Liliomról pergő harmat, / Hulló víz-

san kötődöm Petőfi forradalmi retori-

6. Családi kör, ami olyan giccses, hogy már fáj, olyan szép, hogy az már sok, és annyira megnyugtató, hogy az már zseniális… Önöknél otthon mit szól a bogár, ha nekirepül a falnak? Hát azt szólja, hogy kopp, mi mást szólhatna? És a cica is „óvakodva lépked, hosszan elnyult testtel”. Rengeteget idézzük Arany sorait, mikor éppen úgy hozza az élet. Talán ha összeadnám, statisztikailag többet, mint más költőkét. És tényleg, tulajdonképpen eddig még bele se nagyon gondoltam, hogy valószínűleg ez nem minden családban van így. De hátha az ilyen Arany-válogatásoknak köszönhetően a jövőben sem fog drasztikusan csökkenni azoknak a családoknak a száma, ahol így van. A Móra Kiadó új sorozatának bemutatója a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

FOTÓ: NÉMETH DÁNIEL

A balladákban viszont megteremti

Millenáris, D épület 2017.04.22., szombat, 14.00–15.00, Kner Imre terem REPOSZT – Klasszikus költőink és szlemmerek? Hogy kerül a csizma az asztalra? Résztvevők: Kemény Zsófia, Pion István, Gábor Tamás Indiana és Szálinger Balázs

2017/április új könyvpiac 19

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you