Page 18

Arany Reposzt Kemény Zsófit kérdezi Sultz Sándor Arany János versei Kemény Zsófi válogatásában és kommentelésével Móra Kiadó, 2017, 128 oldal, 1999 Ft

A „Reposzt” a Móra Kiadó újabb nagy ötlete. Fiatal magyar költők válogatják és kommentálják benne költészetünk nagyjait. Gábor Tamás Indiana József Attilája és Pion István Petőfi Sándora mellett, íme Kemény Zsófi teszi közzé kedvenc Arany János verseit, és ezekről röviden megfogalmazott gondolatait. A sorozat szerkesztője Eszterág Ildikó. A kiadó célja? Klasszikusok fiataloktól

ennek megfelelően a Családi kör évekig

es Pilvakerre, amit aztán kicenzúráztak

fiataloknak. Bizonyítván, hogy nagyon

volt az altatóversünk. Más Arany-

a műsorból. Az, hogy Ildikónak eszébe

is olvasni való művek ezek. És ahogy

versekkel, főleg balladákkal együtt. A

jutott ezt a dolgot éppen a slammerekre

kemény Zsófi kommentálja őket, neki

szüleink minden este olvastak és énekel-

bízni, nagyon bátor és eredeti ötletnek

bárki elhiheti, aki eddig hideglelést

tek nekünk, nagylélegzetű epikus

érzem. Mivel mi a szóbeli költészeti

kapott egyetlen vers elolvasásától is,

műveken kívül verseket is (és általában

hagyomány mai képviselői vagyunk,

hogy jé, tényleg… egyik-másik tök zsír

népdalokat énekeltek, egy-két virág-

valószínűleg kicsit más szempontok

király. „Arany nem poros, Petőfi nem

énekkel és zsoltárral színesítve). Amikor

alapján válogatunk verseket, mint az

röhejes idealista, József Attila meg nem

Eszterág Ildikó megkeresett az ötlettel,

utóbbi évtizedekben megszokott volt.

lúzer.” A megifjodott Akárki véleménye

hogy slammerként olvassak, válogassak

Amikor slammerként kiállunk egy szín-

lehet, nem is annyira trendi.

és

nemzeti

padra, az azonnali (első hallásra való)

1. Arany János minden magyar lírikus

klasszikus költőt, elsősorban felső

erőteljes hatásra törekszünk. És ezt

ősapja. De ön a szülei által is, mond-

tagozatos diákok számára, én még

tiszteljük más költőkben is. Vagyis

hatni, beleszületett ebbe a rokonság-

választhattam Arany, Petőfi és József

valószínűleg mi a bombasztikusabb ver-

ba. Ehhez képest kérdés, hogy az

Attila között. És én azonnal, ösztönből

seket vesszük elsősorban észre egy élet-

ősapa verseinek szeretete családi

lecsaptam Aranyra. (Bár például a János

műben. És szerintem tényleg ezeknek

vonás-e, vagy inkább a sorozat-

vitézt kábé kívülről tudom.) Valószínű-

van a legnagyobb esélye arra, hogy

szerkesztő meghívása alapján ki-

leg azért, mert azonnal kedvem támadt

megragadják a tizenévesek figyelmét.

virágzott ötlet.

újra Aranyt olvasni, amit időközben

2. A válogatás alapján egyértelmű von-

Családi vonás is. Apám egyik legna-

évekig nem tettem. Kivéve A walesi bár-

zalma látszik a balladákhoz. Mi ennek

gyobb versének címe Az eperfa lombja,

dokat, amiből parafrázist is írtam a 2014-

az oka? Drámaiság? Horrorra akadva?

18 új könyvpiac 2017/április

széljegyzeteljek

egy

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you