Page 17

hallhattunk Bartók Mandarinjáról, mert Kocsis Zoltán spontán jellemezte a körülöttünk zajló világot: aggódással, nem nélkülözve a humort – de ebben a cseppet sem biztató összképben is ott volt a hit, a tenni akarás, az életszeretet sugallata... Már az új könyv első lapjain szóba kerül Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter és a kormány kultúrát segítő munkája – miközben a kiadást az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta. Szerencsés dolog így „hazabeszélni”, nem tart attól, hogy emiegyszerre sok mindenre és mindenkire.

málódhat az együttes karmesterük

att túlságosan is lojálisnak, hálásnak

Igaz, ez nem volt evidens sokak számára.

halála után – és léphet a helyére

tartják majd?

És mindenre emlékezett – évtizedekre

hasonló képességű, tudású utód?

Az első oldalakon Hoppál államtitkár

visszamenő-en, de ezeket a „szem-

Nagy és fontos kérdés. Egyelőre marad-

írása olvasható. Nem mindenben harmo-

besítéseket” jórészt magánál tartotta,

jon számunkra a várakozás teli nyi-

nizál a kötet problémafelvetéseivel, de a

csak egyes célzásokból vált nyilván-

tottság. Nagyon várjuk az új Kocsis

Kocsis-örökség ápolásának további sorsa

valóvá, hogy megvan neki ez az emlék-

Zoltánokat. Én is – Kovács Géza főigaz-

érdekében

mozaik is.

gatóhoz, és sokakhoz hasonlóan – Eötvös

felkérését.

fontosnak

éreztem

a

Mi az, ami miatt Kocsis Zoltán perfek-

Pétert szerettem volna látni a zenekar

A TV2 tavaly indította el Zenebutik

cionizmusa mellett – vagy annak elle-

élén, de Hamar Zsoltnak is meg kell adni

nevű csatornáját, szó szerint fel-

nére is – szerethető volt? Miért ragasz-

a bizalmat, lehetőséget. Tanulságos

használva az ön közismert műsorának

kodtak hozzá barátai, közvetlen mun-

példa: amikor a huszonöt éves Leonard

címét. Akkor azt mondta, nincs köze a

katársai?

Bernstein Bruno Walter helyett beugrott

brand átvételéhez, nem is kérdezték

Csak a magam nevében beszélhetek:

egy hangversenyt vezényelni a New York

meg – de ha az új műsor átveszi a régi

a zord, szertelen külső megnyilvánulásai

Philharmonic élén – overnigt success volt

szellemiségét, akkor „megenyhül”.

ellenére a Zoli-jelenség legmélyén nem-

1943. november 14-én, – utána egyetlen

Hogy látja közel egy év elteltével,

csak gondolkodó, de mélyen érző – így

esztendőre kapott másodkarmesteri

érdemes megenyhülnie?

szenvedő! – ember volt. Azt hiszem,

megbízást ugyanott, de később több,

Nem nézem ezt a kifejezetten másoknak

előbb-utóbb valaki feldolgozza azt, hogy

mint ezer koncertet vezényelt a New York

szánt műsorfolyamot. Változatlanul jó

Kocsissal nemcsak zseniális művészt,

Philharmonic karmestereként…

lenne „megenyhülni”…

zenészt, hanem kivételes gondolkodót

Mennyiben érdekes a kötet egy, a

veszítettünk – függetlenül művészi tevé-

komolyzenei életben és a szakmában

Két kötet van készülőben: az egyik a

kenységétől! Utolsó, 2016. szeptember

járatlan olvasó számára? Miért aján-

Zeneközelben 4 – Beszélgetések egy rádiómű-

17-i beszélgetésünk végén spontán szóba

laná neki – már ha megtenné?

sor kiváló meghívottjaival (Erdő Péter,

Dolgozik újabb köteten?

hozott aktualitásokat. Itt a felületesnek

Úgy ajánlanám, hogy a szigorúan vett

Eötvös Péter, Dr. Vajda János, Sass Sylvia

hangzó szavak mögött – az őt jól ismerők

szakmai részeket, elemzéseket hagyja ki.

és mások), a másik terv: a KOCSIS-emlékek

kódolhatják – irdatlan tudás, tapasztalat,

A többi meg gazdagíthatja a Zoliról alko-

– hangban és képben: a saját 12 egyórás,

életismeret van. Tele aggódással, szere-

tott képet.

vele készült rádióműsor hangban és

Melyik az ön számára legfontosabb

videón, valamint az évtizedek alatt össze-

Képes lesz megőrizni Kocsis Zoltántól

interjú, beszélgetés a kötetben, és

gyűjtött kizárólagos fotók tucatjai.

kapott karakterét a Nemzeti Filhar-

miért?

Reményeim szerint „egyikük” még idén

tettel, ugyanakkor hittel…

monikusok? Hogyan változhat, for-

Talán a legutolsó, mert zseniális elemzést

napvilágot lát. 2017/április új könyvpiac 17

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you