Page 16

Mindenre figyelt Juhász Előddel beszélget Koncz Tamás Juhász Előd

Kocsis Zoltán – Utolsó beszélgetés Nap Kiadó, 2017, 272 oldal, 3900 Ft

Zoli zsenialitása nem csak művészetében, de az élet minden területén jelentkezett. Abszolút hallása mellett abszolút memóriája is volt, zord megnyilvánulásai pedig érzékeny, szenvedő embert rejtettek – mondja Juhász Előd újságíró régi ismerőséről, Kocsis Zoltánról. A szerző most Utolsó beszélgetés című kötetével emlékezik a kétszeres Kossuth-díjas zongoraművészre és karmesterre. Kezdjük az előzményekkel. Hat évvel

egy ilyen ember társaságában lenni?

ben célzok is egy feszültségre, ami rajtam

ezelőtt jelent meg a művész 60.

Sohasem éreztem nyomasztónak a

kívül, mások által keletkezett közöttünk,

születésnapja alkalmából kiadott

közelségét, igaz, találkozásaink nem túl

de nyomban lehetett korrigálni, és ő is

Kocsis Zoltán – Juhász Előd mikrofonja

gyakoriak, és többnyire „megszerve-

mea culpázott. Zoli nagyon közvetlen,

előtt című kötete, most pedig a Kocsist

zettek”, célzottak, valamilyen témára

elragadó, sőt, kedves is tudott lenni, de

búcsúztató Utolsó beszélgetés. Mekkora

koncentrálóak voltak. Nem kérkedett

bizonyos távolságot – ami hol erősebb,

az átfedés a két könyv között?

ismereteivel, egyenrangú beszélgető-

hol lazább volt – úgy hiszem, szinte min-

Csak a Függelékben van átfedés (l. „Fel-

társnak tekintett, ez – úgy hiszem, –

denkivel tartott.

ütés”). Ez a könyv kizárólag a KOCSIS 60

kitűnik a két közös könyvből. Azt viszont

Személyes kapcsolataiban Kocsis a

utáni eseményeket taglalja.

több évtized hátterével sem merném

tehetséget, teljesítményt vagy egysz-

Kocsis Zoltán zseniális karmester,

leírni, hogy közeli barátja lettem volna,

erűen a másik embert értékelte?

zeneszerző és előadóművész volt, aki

bár azt hiszem, ilyen nem is volt. Inkább

Zoli mindezt együtt értékelte! A tehet-

otthonosan mozgott az irodalom, az

így mondanám: közeli haverja lehettem,

séget ugyanakkor súlynak, komoly

újságírás, a számítástechnika, és a

aki előtt sokszor megnyílt, kényes témák-

felelősségnek tartotta és nem méltányol-

történelem területén, ráadásul borá-

ban is – legyen az politika, művészsors,

ta senkinél, ha nem párosult munkával. A

szokat megszégyenítő sommelier

hódítások, – mert tudta, hogy az általa

másik ember akkor érdekelte igazán, ha

műveltséggel bírt. Mindenben a

közöltekkel nem élek vissza, azokat nem

valamilyen szinten és témában számára

tökéletességre törekedett – ugyanezt

szellőztetem. Olyan ez, mint az orvosi,

is érdekes gondolatokat cserélhetett vele.

várva el másoktól is. Nem frusztráló

vagy ügyvédi titoktartás. Az első kötet-

Az üresjáratokat kerülte. Odafigyelt

16 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you