Page 13

célom az állásfoglalás: én közvetítő vagyok a beszélő és az olvasó között. Dokumentumregényt írok, de a leírtak nem a történteket, hanem a Törőcsik Mari nevű személy életét és szemléletét dokumentálják. A beszélgetéseken a kérdező feladata, hogy elindítsa, terelje a riport alanyát. Újdonság, hogy kis terjedelemben, de magadról is beszélsz, valamint Törőcsik telefonbeszélgetéseit is rögzíted. Az első beszélgetések rögzítése közben világossá vált, hogy a könyv „főutcája” a jelen idő lesz, azaz mi történik most. Közben természetesen folyamatosan mászkálunk Mari nyolcvan évének „mellékutcáiban”, sőt ott

FOTÓ: STEKOVICS GÁSPÁR

töltünk több időt, de az origó a „most”: mi van velünk? Örülünk a nap-

belül ötven órát rögzítettem. A könyv-

Ez volt a Munka, nagybetűvel: a közös

sütésnek, megtervezzük az ebédet,

be persze beleloptam diktafonon nem

olvasás. Egy igazi színész tisztában van

sört töltök, Mari fázik, én folyton pisil-

rögzített beszélgetés-töredékeket is,

a pillanat értékével és múlékonyságá-

ni járok, újra meg újra megcsörren a

amik séta közben elhangzottak.

val. Nem hisz – és igaza van – az

telefon, Mari intézkedik vagy egy

Törőcsik élete telis-tele van kedves

örökkévalóságnak szánt, rögzített,

barátnővel fecseg… És ha ő elmondja

és tanulságos történetekkel, nehéz

kimerevített pillanatban. A konkrét

egy-egy titkát, könnyeket előhívó fáj-

lehetett válogatni? Mi maradt ki?

helyzetre lefordítva: Marit rettentően

dalmas emlékét, én sem hallgatha-

Sztorik, amiket nem tudtál beil-

zavarta minden leírt betű, vagyis saját

tok. Milyen alapon várjak teljes bizal-

leszteni, vagy történetek színé-

szövegének olvasása szinte kín-

mat valakitől, ha én magam nem

szekről és rendezőkről, akik mély

szenvedést okozott neki. Inkább

teszem a tenyerébe az életemet?! De

nyomot hagytak benne, mint

mesélt, mint olvasott. Én viszont el

nem a szereplési vágy lop bele engem

Gellért Endre, Major Tamás, Iglódi

nem tudtam képzelni, hogy a „Könyv”

is a könyvbe, hanem az a fajta legfőbb

István, Garas Dezső..

úgy jelenjen meg, hogy annak ne

cél, hogy legyen kettőnk mellett még

Nagyon sok történetet hallgattam

legyen egyetlen sora se, amit ő nem

egy kiváltságos az asztalunknál: maga

meg sokszor. Részben mert Mari

olvasott. Szóval itt „erőszakkal” éltem:

az olvasó. Tulajdonképpen ez volt

boldogan meséli el újra meg újra, és

addig manővereztem, amíg végül

számomra a legfontosabb: olyan

miért vegyem el az örömét, részben

közösen „kivégeztük” a teljes szöveget.

szöveg szülessen, amivel találkozva

mert nem tudhattam, mikor milyen

Marival közösen „kiszelektáltuk” a napi

minden egyes olvasó azt élje meg,

új kincse ragyog fel az életnek. Azt

politikát, illetve ő főleg arra ügyelt,

hogy ott ül velünk a kerti asztalnál.

remélem, a könyvbe nem kerültek

hogy mindenki említve legyen, akit

Nos a beszélgetés felvétele ennek a

ismétlések, legalábbis nagyon ügyel-

szeret. Csakhogy Mari majd’ mindenkit

folyamatnak, mármint a könyv el-

tem arra, hogy egy-egy történet vagy

szeret, ahogyan persze őt is majd’ min-

készítésének legkellemesebb része.

motívum egyszer bukkanjon fel – de a

denki szereti, bizony sokan kimarad-

Hány órányi anyagot rögzítettél?

legjobb pillanatban és helyen.

tak. Abban bízom naiv módon, hogy

Húsz találkozásunkat dokumentálják

Törőcsik Mari elolvasta a szöveget.

mindaz, ami belekerült a könyve, egy

az egyes fejezetek. Azt tippelem, körül-

Javított és húzott?

teljes életet visszhangzik. 2017/április új könyvpiac 13

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you