Page 10

Publishing Hungary - 2017 Intejú Hammerstein Judit helyettes államtitkárral Jelentős változásokat élt meg az elmúlt fél évben a Balassi Intézet. Egy kormánydöntés értelmében augusztus végével megszűnt önálló költségvetési szerv lenni, üzemeltetési szempontból teljes intézményrendszerével integrálódott a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM). Az integráció azonban nem jelentette azt, hogy ne őrizte volna meg többek közt a magyar kulturális intézetek szakmai felügyeletét. Hammerstein Judit helyettes államtitkárt, a Balassi Intézet vezetőjét az idei tervekről, a külföldi magyar könyves rendezvényekről Lafferton Kálmán kérdezte. Befejeződött az intézet integrációja? Igen, megtörtént az intézmény integráció-

gyobb költségvetési keret áll a rendelke-

külképviseletünket célzott kérdőívekkel,

zésünkre.

melyek arra keresték az átfogó választ,

ja úgy, hogy a Balassi Intézet szerteágazó

Kifejezetten erős rendezvényekkel

hogy milyen a magyar irodalom pozíciója,

feladatainak java részét változatlanul viszi

készülünk az idei évben. Ezek közül kie-

ismertsége világszerte. A beérkezett

tovább a KKM-en belül is. Bár a minisztéri-

melkedik a lipcsei, a bolognai és a frank-

anyagok kiértékelése folyamatban van. A

umi struktúra számos kihívás elé állított

furti könyvvásáron való részvételünk, de

végeredmény biztosan sok tanulsággal

minket a feladatok ellátásánál, jól

kiállítunk a szentpétervári, a moszkvai, a

szolgál majd.

haladunk az új működés kialakításával. Az

szófiai és a marosvásárhelyi könyvmust-

Idén kik fogják képviselni Magyarorszá-

intézet a korábbi évekhez hasonló nagy-

rán is. Visszük tovább a hagyományos

got a Lipcsei Könyvvásáron és milyen

ságrendű költségvetéssel gazdálkodhat.

programjainkat: a Donau Lange kapcsán

programokkal veszünk részt?

Mekkora támogatásra számíthat a

ott leszünk Bécsben, Bukarestben és

A március 23-án nyíló lipcsei könyvvásáron

Publishing Hungary program?

Stuttgartban, és ugyancsak támogatni

teljesen megújult, formabontó standdal

Annyival mindenképpen kedvezőbb a

fogjuk a Margó Fesztivál és a Dunapest

jelentkezünk. Természetesen ezúttal is a

helyzet, hogy a Publishing Hungary prog-

Fesztivál nemzetközi programját.

friss fordításokra helyezzük a hangsúlyt,

ram nem az NKA, hanem a KKM direkt

A jövőben nyitni szeretnénk a spanyol

így az egyik kiemelt programunk Péterfy

finanszírozásával valósul meg. A leg-

nyelvterület felé, ezért tájékozódás

Gergely Kitömött barbár című könyvének

fontosabb, hogy nem kell előre megfinan-

céljából elmegyünk a guadalajarai könyv-

bemutatása lesz a Grassi Múzeumban. A

szíroznunk a rendezvényeket, ezáltal

vásárra, hogy felmérjük, miként tudnánk

kötetből a közismert német színész, Ilja

sokkal kiszámíthatóbban tudjuk bonyolí-

az amerikai kontinensen hosszabb távú

Richter olvas fel, míg a szerzővel Jörg

tani a programjainkat. És természetesen

építkezésbe kezdeni. Felkerestük továbbá

Plath, a Neue Züricher Zeitung irodalomkri-

annak is örülünk, hogy a tavalyinál na-

valamennyi külföldi intézetünket és

tikusa beszélget majd.

10 új könyvpiac 2017/április

2017. I. szám  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you