Page 5

val kínálnak a kiadók Bassford-mutációkat (az első világsiker színezőkönyv alkotója Johanna Bassford), már minden elképzelhető tematikában

elérhetők

ezek a felnőtteknek szóló, kreatív stresszoldó termékek, de akvizíciós oldalról egyre kevésbé érdekli a piacot a színezés. A hullám lecseng. A foglalkoztatókönyvek új generációja,

FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE – ALEXANDER HEIMANN

az ún. pusztítókönyvek (tépd szét, kávézd

A magyar jelenlét számára idén is az

a hagyományos értelemben vett szépiro-

le, hajtogass belőle repülőt, kend össze

5-ös Halléban található, erre az évre

dalomra koncentrálnak (amely szegmens

rúzzsal – a legtipikusabb cím a termék-

szépen megújított nemzeti stand adott

az egész világon kisebb piaci erőt

csoportban a Nyírd ki ezt a naplót!)

otthont. A magyar kiadók, egy-két

képvisel), a kiadók kizárólag önállóan

láthatóan nem válnak jelentősebb trend-

kivételtől eltekintve, nem üzemeltetnek

próbálkoznak figyelmet kelteni, bizalmat

dé, a mutációképződés szintje nagyon

céges standokat, így a magyar sales-es

ébreszteni szerzőik, könyveik iránt. Talán

alacsony. A német thrillerek Fankfurtban

tárgyalások egy jelentős része is a

egy átütő, mindenhonnan látható piaci

mindig nagyon látványosak, de az ott esé-

közösségi térben történt, ez folyamatos

siker billentheti át a bizalmi kapcsolót a

lyesnek mutatkozó sztárkönyvek a leg-

élettel töltötte meg a platformot. Az

világkönyvesben a magyar tartalmakkal

ritkább esetben váltak/válnak valódi

alkotók közül idén Barnás Ferenc,

kapcsolatban. Jelenleg, mindenesetre, az

nemzetközi sikerré (talán Marc Elselber

Forgách András, Böszörményi Zoltán,

a helyzet, hogy a 6-os Halle harmadik

Blackoutja volt az egyik kivétel). A

Péterfy Gergely és Darvasi László kép-

emeleten elhelyezett ügynökségi center-

keményvonalas skandináv krimik ural-

viselte hazánkat Frankfurtban, az írókkal

ben (ahol egy óriási térben legalább 700

mát mára felváltotta a jóléti társadalmak

ezúttal is neves német közírók, szer-

irodalmi ügynökség kínálta a kiadóknak a

belső feszültségeire ugyanúgy koncent-

kesztők, médiaszemélyiségek beszélget-

könyveket megvételre) alig találkozhat-

ráló, de a krimiszálat hátrébb mozgató,

tek. (Az alkotói programokat 2016-ban is

tunk magyar könyves ajánlásokkal, a ügy-

vagy azt teljesen elhagyó, komor északi

a Balassi Intézet szervezte és finanszíroz-

nökségek nem foglalkoznak a szerző-

társadalmi regény, miközben tovább

ta, Publishing Hungary programján ke-

inkkel.

hódít a svéd szatíra is. Nem lehet nem

resztül.)

A vásár paiacokat kereső rights

észrevenni, hogy az amerikai kiadók

A piacilag is fontos magyar tartalmak

holderek (a jogok kezelőit) és a tartal-

kínálatában egyre nagyobb felületet

külföldre áramoltatása, sajnos, továbbra

makat kereső kiadókat köti, nagy sikerrel,

foglalnak el az abszurd könyvek. (A ter-

is rendkívül esetleges, alapvetően sikerte-

zajosan. Az ezt kísérő, színes kulturális

mékcsoportot legjobban Simone Lia They

len. Egyelőre nincs nemzetközi bizalom a

programkínálat pedig bemutat több száz

Didn't Teach THIS in Worm School [Na,

Magyarországról érkező művekkel kap-

írót a szakma képviselőinek és a sajtónak.

ezt nem tanították a kukaciskolában!],

csolatban, ezért alig történnek sales-es

Ezerfelé futó szándékok, esztétikai

amelyben a főszereplő Laurence (egy

üzletkötések, a frankfurti magyar sze-

krédók, könyvpiaci megközelítések, de a

giliszta) megpróbálja lebeszélni az

repvállalás elsősorban akvizíciós kö-

frankfurti vásár alapelveiben világkon-

önmagát flamingónak gondoló csirkét

téseket jelent. Mivel a közösségi források-

szenzus van: nyitott piac, szabad

arról, hogy megegye őt.)

ból finanszírozott programok elsősorban

véleményáramlás, folyamatos párbeszéd. 2016/december új könyvpiac 5

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement