Page 4

Kiadói perspektívák FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE

Frankfurti Könyvvásár 2016 Szabó Tibor Benjámin beszámolója

Frankfurt minden évben egy hihetetlenül

gyobb könyves konzorciumok hatalmas

kurzusokat (most már negyedik éve)

pontos, éppen ezért nagyon összetett

standjainak belépő falán egyre hosszabb

kivették a szabadon látogatható vásártér-

látleletet ad/jelent a nemzetközi könyv-

felsorolás jelzi, hogy mely kiadók tartoz-

ből, és a 4-es Halléban, elzártan üzemelő

szakma aktuális állapotáról. A 2005 óta

nak az adott vezérmárkához (Penguin

(800 eurós regisztrációval lehet belépni)

Jürgen Boos vezette vásár elsősorban egy

Random House, Hachette, Bonnier,

ún. Business Clubba emelték át. A

ún. highlight trade show (vagyis egy bol-

MacMillan, Simon&Schuster, HarperCol-

könyvszakma vezető üzletemberei itt

hacikrusz, ahol az óriásplakátokkal,

lins). A tőkekoncentrációs folyamatok

osztják meg egymással tapasztalataikat,

standszörnyekkel és koncertekkel a kiál-

látványosak. Koncentrált volt a vásár

terveiket – a könyvszakma érzékeny pont-

lítók nagyobbnak, csillogóbbnak, kívá-

abban az értelemben is, hogy egyre

jai a trendfordulók, sikeres megjóslá-

natosabbnak akarják mutatni portékái-

kevesebb könyvet lehet közvetlenül a

sukon (melyik zsáner mikor válik

kat, mint amilyenek), másrészt a világ-

kiadóvállalatoktól beszerezni, most már

divatossá) egész vállalatbirodalmak sorsa

könyvest uraló tartalomügynökségek

sokszor a kisebb kiadók címei is az ügy-

múlhat, ezért ilyen témájú tanácskozás

üzletkötési pontja (összességében dollár-

nökségi lefedettség alá kerültek. És kon-

minden évben van a Business Clubban.

milliárdokért cserélnek gazdát szerzők,

centrálódik a világpiac abban az értelem-

A tartalmak felől megközelítve az ide

művek, sorozatok, portfóliók, pontosab-

ben is, hogy a nemzetközi szerzői márkák

vásár a színezőkönyvek alkonyát hozta.

ban ezek felhasználási jogosultságai),

egyre jobban eluralják az európai kiadók

Elképesztő mennyiségben és specifikáció-

harmadrészt pedig egy Hyde Park-szerű

kommunikációját is –

megszólalási pont a világ írói, könyvki-

idén tűnt fel először,

adói és kereskedői számára, egy hely,

hogy a német kiadóknak

ahol elmondhatják szakmailag, tár-

helyt adó 3-as Halléban

sadalmilag vagy esztétikailag fontos

az óriásplakátok jelentős

üzeneteiket.

részén már nem német

Ha a 2016-os rendezvényt egyetlen

szerzők

mosolyogtak,

szóval kellene jellemezni, minden bi-

hanem az adott kiadó

zonnyal a koncentráltság lenne az a szó.

által Németországban

Miközben a világkönyves piaci teljesít-

gondozott

ménye évről évre nő, a vásár mérete

New York Times best-

folyamatosan csökken. Ez már a második

seller listás írósztár.

valamelyik

év, amikor a 7-es és 8-as pavilont nem

Miközben a vásár dif-

kapcsolták be a rendezvénybe, mert nem

ferenciálódik is. A való-

volt rá szükség. Közben pedig a legna-

ban fontos szakmai dis-

4 új könyvpiac 2016/december

FOTÓ: FRANKFURTER BUCHMESSE

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement