Page 28

Ilyen még nem volt Nánási Anita könyvajánlója Mark Frost

Twin Peaks titkos története

Athenaeum Kiadó, 2016, 368 oldal, 3990 Ft

A rejtélyes kisvárosokról szőtt történetek

ták a tengerentúlon annak idején a

beszélünk, ez a könyv tágabb és szűkebb

közül az egyik legérdekesebben elmesélt

konkrét Twin Peaks-i magnónaplót.)

értelemben is különlegesnek számít.

és legegyedülállóbb hangulatú Twin

Angol nyelvterületen több könyv jelent

A szerző persze azzal nem titkolt céllal

Peaksé: a Laura Palmer-gyilkosság, annak

meg a sorozathoz köthetően – még Twin

írta meg ezt a könyvet, hogy felcsigázzon

felderítése, és az azt követő és körülölelő

Peaks útikalauza is elkészült, amelyben

minket az új évad előtt. A gazdagon

események idestova 26 éve írták be magu-

úgy vezetnek végig miket a városon,

illusztrált kötet tulajdonképpen nem is

kat a tévésorozatok történelmébe. David

mintha lelkes turisták lennék. És akkor

regény, hanem egy akta, és ebből kifolyólag

Lynch és Mark Frost sorozata jövőre

még azokról a kötetekről nem is be-

talán nem olyan gördülékeny – viszont a

újraéled, ennek örömére pedig utóbbi egy

széltünk, melyek nem a szórakoztató iro-

rengeteg levél, újságcikk, fénykép, illusztrá-

könyvvel is hozzájárult a Twin Peaks-

dalom berkein belül születtek, hanem

ció található benne, amelyek olyan színessé

legendához.

elemzik és boncolgatják a kultsorozatot.

teszik, hogy igazi csemegének számít a

A Twin Peaks titkos története valószínű-

Na, de olyan könyv, mint a Twin Peaks

Twin Peaks-rajongó olvasó számára. A

leg az egyik legkülönlegesebb kiadvány,

titkos története, ilyen még nem volt. És nem

könyv megszeretéséhez, megértéséhez

amit egy rajongó a témában valaha is a

csak Twin Peaks témában, hanem úgy

nem egy klasszikus regényt kell várnunk: ez

kezébe vett. Ahhoz pedig, hogy ez

alapból a tévésorozatokat illetően nem

a sztori nem úgy működik, hogy van egy

egyértelművé váljon, ki kell térnünk egy ki-

sok ilyen remekül összerakott kiadvány

bevezetés, egy kibontakozás, egy nagy

csit a már korábban megjelent kötetekre.

látott napvilágot – szóval, nagy pacsi Mark

konfliktus, meg egy katarzis. Ilyenekből –

Magyarul, még az Fabula gondo-

Frostnak. A tévésorozatos könyvek nem

mint ahogy már fentebb említettük – már

zásában, jelent 1991-ben a Jennifer Lynch

ritkaságok hazánkban sem, gondolok itt

született egy-kettő.

által jegyzett Ki ölte meg Laura Palmert?

többek között a Buffy, a vámpírok réme, a

Úgy kell a kezünkbe vennünk a Twin

című könyv, majd rá egy évre Scott Frost

Bűbájos boszorkák, a Lost, sőt még a nagy

Peaks titkos történetét, mintha mi is nyo-

tollából Dale Cooper naplója. Bár utóbbi

dél-amerikai szappanopera-láznak kö-

mozást folytató ügynökök lennénk. Akár-

enyhén szólva megtévesztő: a fülszöveg és

szönhetően a Vad angyal regényvál-

csak Tamara Preston, akinek a jegyzeteivel

a hátlapon látható Audrey Horne-fénykép

tozataira – azonban ezek többnyire tulaj-

van ellátva a kötet. Mintha a kezünkbe kap-

azt sugallja, hogy a könyv Cooper ügynök

donképpen nem túl tehetséges szerzők

nánk az utóbbi évtizedek legrejtélyesebb

Twin Peaks-ben magnóra vett kommen-

sokszor unalmas és rosszul megírt fanfic-

városkájának teljes és rettentően részletes

tárjainak leirata. Ehhez képest Dale 13

tionjei voltak. A Twin Peaks titkos története

feltérképezését, legyen szó indián legen-

éves korától kezdett naplója, egészen

a hazai könyvpiacon ezt a negatív tenden-

dákról, családi viszályokról, vagy akár az 51-

azzal bezárólag, hogy elindult nyomozni a

ciát igyekszik megtörni.

es körzethez köthető Földön kívüli észle-

Laura Palmer-gyilkosság ügyében. (Egyéb-

Lényeg a lényeg: akár a tévésoroza-

lésekről. Ebbe a szerepbe pedig nagyon

ként hangoskönyv formában, Kyle

tokhoz készült kiadványokról, vagy

könnyen beleélheti magát az olvasó.

MacLachlan felolvasásával tényleg kiad-

konkrétan a Twin Peakshez köthetőkről

Mondhatni, minden út Twin Peaks-bevezet!

28 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement