Page 22

Tulipános forradalom N. Pál József könyvajánlója Bérczes Tibor

A holland foci

Akadémiai Kiadó, 2016, 315 oldal, 5200 Ft

Emlékszem, bűvölten csodáltam a het-

bölcsész, néderlandista, e kultúra

tartást is védeni? Mert az előítélet-

venes évek elejének Ajaxát, meg az

tisztelője, kutatója, ráadásul – szeren-

mentesség szép dolog, de mit tegyünk,

1974-es holland válogatottat. Játékuk

csére – a futball szerelmese is. Nem

ha e játék mégis a letagadott nemzeti

valami sosem látott újdonságot jelen-

monográfiát írt, egy-egy téma – az

büszkeség alkalmává lesz mindunta-

tett, szorítottam is értük rendesen,

Ajax-jelenség históriája, a holland-

lan, ha egy csapat fehér játékosai az

miért veszítették el a vébédöntőt, azó-

német (futball)viszony stb. – kifejtését

összejöveteleken külön ülnek rend-

ta sem akarom érteni, mint ahogy azt

interjúk, egy-egy jól választott cikk

szerint, ha a futball a más kultúrából

sem értettem, hogy került elő ez a

fordításai tagolják, mégis gondo-

érkezettek beilleszkedését mégsem

csoda néhány év alatt. Hisz a hollan-

latébresztő, informatív egésszé áll

oldja meg problémamentesen.

dokat a hatvanas években mi is gond

össze a kötet.

Mert az például, hogy a Hollan-

nélkül gyűrtük le általában, nem –

E „szélesebb kontextusban” a sze-

diában meghonosodott „zsidózás”

illetve csak 1945 előtt – jártak világ-

kularizált és individualizált holland

nem is antiszemitizmus, hogy az

versenyen, klubcsapataik sem villog-

életforma mint jelentős eredményeket

elkülönülés nem előítélet, hanem kul-

tak igazán, s aztán hirtelen ott termet-

hozó eszmény jelenik meg jól kive-

turális, habituális különbség csupán,

tek, messze előttünk már, a labdarú-

hetően, ám nem kritikátlanul. Bérczes

bizony igen rabulisztikusan hangzó

gás históriájába is alaposan beleszólva.

Tibor a rendszeretetnek a kreatív

érvelés nekem. Lehet, a holland más-

Nem állítom, hogy Bérczes Tibor

képességet alárendelő, ugyanakkor e

hogy éli meg ezt, de az is, hogy nagy

könyve e titkot minden eresztékében

hajlamot ki is bontó „szabadságmá-

szabadságmámorában átveri ömagát,

megfejtette nekem, de hogy a futball-

mor” hátulütőjére is figyel. Például

s megindul saját felszámolása felé.

ról szóló irodalom egyedi munkával

arra, hogy a hollandiai zsidóság német

Ám Johan Cruyff játékának emlé-

gyarapodott, azt igen. Nem „foci-

megszállás alatt való nyolcvanszáza-

két nem lehet felszámolni soha. Bér-

könyv” ez igazán (a meccsek lajstromát

lékos elpusztítása nyomán kelt lelkiis-

czes azt mondja, a zseni feltűntétől

fölösleges keresni benne), ellenben

meretfurdalás és zsigerileg „antina-

minden megváltozott. Biztosan így

társadalom- mentalitás- és kultúr-

cionalista” attitűd milyen ambivalens

van, de képesek vagyunk-e a játéknak

történet is, illetve mindez együtt, e já-

magatartásformákat hív elő. Mit jelent

arra az 1970-1974 közti csodájára

ték, mint összetett jelenség történe-

a tolarencia mindenekfelettiségére

emlékezni még, vagy a show káprázata

tiségében is vizsgált bázisán. A szerző

esküdve a velejéig intoleráns maga-

mindent elborít?

22 új könyvpiac 2016/december

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement