Page 19

tesz a szövegnek Aliz unokám is. Rengetegen mondták, milyen felszabadító érzés a friss életet ott látni, mozogni a halál mellett, s nem rossz reflexeinkre hallgatva eltakarni a kicsik szemét, letagadni azt, ami nyilvánvaló Beválogatta Jean-Pierre Siméon Jaj, mi szegények! című versét is, ami keményen figyelmeztet a társadalmi egyenlőtlenségekre – vízbe fulladó migránsokra, a banánköztársaságok elnyomottjaira. Fontos, hogy minderről tudjon egy gyerek? Mert ha nem válogatom be, nem tud róla? Ez folyik a csapból is, a gyerekek Trumpról beszélgetnek az iskolában.

burgum! Érződött, hogy az illetőnek jól

mű után bezárt. Azt hittem, nagyon új

Ami húsbavágó valóság, azt érdemes

esik háborogni, mondtam is, háborgási

dolgot csinálok, mert elképesztően

normálisan átbeszélni velük, és egy jó

szabadság van. Az antológia több ezer

közvetlen viszony jött létre a témát

vers, azt hiszem, az átbeszélés, legnor-

példányban elfogyott, a balhék meg

beküldő olvasókkal. Várady Szabolcs

málisabb módja. A szórakoztatás nem

csak jót tesznek a szövegeknek. Az iro-

levele olvastán azonban a fejemre csap-

zárja ki, hogy fontos dolgokról szólhas-

dalom halála az unalom, és nem a

tam, és rájöttem, mennyire ősi dolgot

sunk értelmesen, színesen, sodróan. Így

szeretet vagy a gyűlölet, hiszen ezek

művelek. Azt írta: „jók ezek a szerep-

teszik ezt a francia szerzők, így a ma-

éltető, heves érzelmek.

versek”. Hát ennyi. Újat akarsz, és

gyarok is. Tóth Krisztina, Szabó T. Anna,

Valósággal ontja a szövegeket – hon-

Finy Petra, Varró Dani és mások jóval

lapján versgyárat is működtet, ahol

Min dolgozik jelenleg, és mikor

kendőzetlenebbül beszélnek kis és nagy

az olvasók beküldött élményeit kon-

várhatóan mikor jelenik meg?

problémákról, mint elődeink, ám ettől

vertálja irodalommá. Nem tart attól,

Számos év munkájának megjelenése

nem lettek kevésbé viccesek vagy izgal-

hogy mennyiség-minőség egyensúlyi

torlódott össze erre az őszre-télre.

masak.

játékában nevét a mennyiséggel

Kisjuli lányom kalandjairól az Élni hogy

kötik össze?

kell? kötet tudósít. Elindult a Dombontúli

Mit gondolsz, lesz olyan közfel-

nyakig ülsz a régiben.

háborodás a súlyosabb versek miatt,

Még sose hallottam, hogy egy dzsessz-

mesék sorozata. Kijött ifjúsági regé-

mint amilyen a tankönyvekbe is be-

zenészt kritizálnának, amiért túl sok

nyem, a Szerelmi nyomozás. Kaláka-CD-

kerülő Véletlen esetében volt?

hangot fúj ki a hangszerén. Az irodalom

vel láttak napvilágot a Kutyából szalonna

Aki fel akar háborodni, az úgyis fel fog...

számomra életforma, nemigen írok, ha

szólásversei. Vörös Istvánnal közös,

Aranysityak című mai magyar antoló-

nem érzem úgy, hogy valamit meg kell

magyar dalszövegekből írt munkánk, a

giám kapcsán kaptam például egy mér-

fogalmazni. Amúgy nem a sok vagy a

Csavard fel a szöveget! is kapható lesz.

ges levelet, mert egyik kollégám vala-

kevés a fő kérdés, hanem a minőség.

Claude Ponti izgalmas szülőkatalógusát

melyik versébe (nagyon finoman) bele-

Weöres minden áldott nap írt, mégse

fordítani szép munka volt, a cím

foglalta a menstruációt. Hogy hát, hogy

rosszabb költő Pilinszkynél.

magáért beszél: Cseréld le a szüleidet! Ki-

ilyet, meg hogy nahát, meg hogy irgum-

Ami a Versgyárat illeti, százhetven

ki választhat magának... 2016/december új könyvpiac 19

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement