Page 11

visszatérek-e a képernyőre. Úgy

mikor kell tudatosan lélegeznie,

kor nagyon sokat dolgozom, egy kicsit

vagyok ezzel, hogy nekem a képernyő

akkor meg tudja a kapacitást növelni

zaklatottabban élek, vagy/és naponta

nem jelent túl sokat. Nem azt mon-

sokszorosára, mind az életfunkciók

megeszem nyolc gombóc fagylaltot,

dom, hogy semmit, de az nekem egy

kapacitását, mind a szellemi kapa-

mint nyáron, akkor utána az ember

eszköz arra, hogy valamit elmondjak.

citását, a nyugalmát – és sorolhat-

azt mondja, hogy még mielőtt ki-

De nekem a könyv is egy eszköz.

nám. Én arra jöttem rá, hogy lám,

alakulna ez a rossz szokásom, váltok.

Sokkal inkább azt mondom, hogy

milyen érdekes technika! Hogyha a

Ilyenkor egy-egy ilyen módszer nekem

legyen valami jó feladat, amiben az

művészetben lehet használni a hang-

nagyon sokat segít, két-három hétig

én személyiségemre és az én tudá-

képzésben, akkor minden másra lehet

táplálkozom vagy élek valamilyen

somra van szükség, és hogy azt

használni. A tudatos légzés egy nőnél

egészséges módszer szerint, és akkor

képernyőnek, rádiónak, üzleti kom-

előjön a szülőszobán, a szakmájában

visszatalálok a saját ritmusomba.

munikációnak, PR-nek, reklámnak, a

– oly sok helyen! Milyen sokszor

Az Olvasás Éjszakája mit jelent önnek,

kommunikáció összes más műfajá-

mondjuk azt az életben: végy egy

akár konkrétan, akár elvontan?

nak hívják, mindegy. Azt gondolom,

nagy levegőt! – és indul valami új. Hát

Nálam pont fordítva van, mert álta-

hogy a tartalom a kérdés, utána meg-

én vettem egy nagy levegőt – és így

lában az éjszaka az olvasásé. Mire a

találjuk hozzá a formát. Ezt a formát

lett ez a könyv.

gyerekemet lefektetem, megvolt a

keresem most, ha képernyő, akkor

Ebben a beszélgetésben mondta el

meseolvasás, mire kijövök a szobából,

képernyő, ha könyv, akkor könyv, ha

azt is, szeret más bőrébe bújni, bu-

fél tíz. Kegyes pillanatokban még

gondolat, akkor gondolat. Szóval nem

szon utazva elképzeli, milyen éle-

találkozom a férjemmel és tudok vele

a képernyőt keresem, hanem a tar-

tek lehetnek a házak ablakai

beszélgetni. A lefekvéshez kötődik az

talomhoz keresem a formát.

mögött. Említette, hogy „a fiktív

olvasás, ami nem túl szerencsés, mert

élő

nővé válásáról” fog könyvet írni…

ilyenkor az ember nyilván már nem

Facebook kerekasztal-beszélge-

Ez nagyon érdekes lenne, gondo-

tud mennyiséget olvasni, viszont

tést, Ördög Nóra vezetésével a

lom, sokan szívesen olvasnánk! Le-

rendszeresen olvasok. A nyár az más,

tudatos én-időről. Nagyon érdekes

hetséges, hogy ez lesz a következő?

akkor el tudok keríteni olyan idősza-

volt a téma, arról beszélgettek,

Igen, igen! Ez a könyv arra volt jó,

kokat magamnak, amikor nappal is

hogy az alkotó nők, a családanyák

hogy eszembe jut, mi mindenről

tudok szabadságot teremteni az

hogyan tudnak lecsípni maguknak

lehetne még írni. Az is kulisszatitok,

olvasáshoz. Mindenki másfele van, a

egy kis saját időt. Itt ön elmondott

hogy egyszer csak rám szól a kiadó,

gyerekeink nyaralnak, nincs annyi

néhány figyelemre méltó dolgot,

hogy na, most már állj, le kell adni!

munka, akkor tudok jobban haladni.

említette például a légzéstech-

Most már ne tovább, az majd már egy

Ezért is készült nyáron ez a könyv,

nikát, amit a Színművészeti Főisko-

másik lesz. Tehát beindult egy csator-

egyébként. A rendszeres olvasás

lán tanultak.

na… Igen, ahogy ott a beszélgetésben

nekem az éjszaka vagy a késő este.

Nemrégiben

láttam

egy

Igen, én ott nagyon sok mindent meg-

elmondom, valóban a fiktív életekről

Mely szerzőkkel találkozna szíve-

tanultam, amit az életben tudok ka-

is kéne írni egy könyvet! Hogy mit

sen egy ilyen Olvasás Éjszakája ren-

matoztatni.

értek ezalatt, majd kiderül.

dezvényen, vagy ki az, aki most

A légzéstechnikára visszatérve,

Az oldalán olvashattuk azt is, hogy

foglalkoztatja?

arra gondoltam, de jó, hogy ezt

a nyári giga méretű fagyik után,

Engem több író is foglalkoztat. Most

mondja, mert lélegezni mindenki

iskolakezdéskor életmódot vált.

nyilvánvalóan nagyon érdekel, hogy a

tud, hát nem?

Miben áll ez a változás?

Kepes mit írt, mert nagyon szeretem.

Nem! Szerintem nem tud senki

Én időről-időre kipróbálok tech-

Az Olvasás Éjszakáján alapvetően a

lélegezni, az egy automatizmus, ami

nikákat, módszereket, csinálok tojás-

könyv a főszereplő, nem pedig az író.

kapott, és ha jól használja, – és ez így

kúrát, szénhidrátmentes heteket, mé-

Nálam az a furcsa helyzet, hogy a ter-

van sok minden mással –, tudatosan

regtelenítést. Gyakorlatilag, amikor

mékre a személyem fogja ráirányítani

is tud lélegezni. Vagy tudja, hogy

valamilyen időszakom lezárul, ami-

a figyelmet. 2016/december új könyvpiac 11

2016. IV. szám  
2016. IV. szám  
Advertisement