Page 1

298 Ft / 1,30 Eur

KÖNYVVILÁG

www.ujkonyvpiac.hu

XXI. évf., 2011. október

• K Ö N Y V K U LT Ú R A • K Ö N Y V K R I T I K A

Elõttünk a háború tizedelte, megzavarta közösség Kritika Iancu Laura Szeretföld címû regényérõl

FOTÓ: CSAPODY KINGA


Tartalom

4 A hónap tárcája Szabó Róbert Csaba: A Sötétség Cirkusz 6 Rózsássy Barbara: Plasztikusság, irónia, dekadencia Mohás Lívia: A dekatlon férfi. Irma. Prokopiosz 7 Márai nem volt gõgös Szõnyi Zsuzsával beszélget Csapody Kinga és Szabó Tibor Benjámin 10 Onagy Zoltán: A szülõföld regénye Iancu Laura: Szeretföld 12 Horkay Hörcher Ferenc: Ki tud többet Magyarországról? Magyarország szubjektív Atlasza 13 Hahner Péter: Atlasz – rólunk Magyarország szubjektív Atlasza 14 Az emberhatású evolúció Szabó T. Attila biológus professzorral beszélget Bán Magda 16 Békés Mérton: Ordítva érvelni Nemzet és radikalizmus 18 Pál Ferenc: Amióta Jauss sokszor idézett elõadásában... A francia irodalom története 20 Arany Mihály: Bori éneklõ lova, avagy erdélyi bestiák egy iskolaregényben Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae 21 Tandori Dezsõ: A szuper-szürrealista katalán Salvador Dalí 22 Határok nélkül Bihari Zoltánnal beszélget Pécsi Györgyi 24 Kiadók ajánlják 26 Kovács Lajos: Gazdag, mint a Múzeum Egere Két egér kalandjai sorozat 28 Takács Géza: A tanári önérzet (láthatatlan) mezõtúri lovagja Achs Károly: Csak azért is iskola 29 Kiss Gábor: A sarampó, a firhang, a makuka és a troszka. Magyar tájszótárak 30 A flamand krónikás Paul Verhaeghennel beszélget Tornai Szabolcs 31 Szabó Gábor: A történet arcai Paul Verhaeghen: Omega minor 32 Horváth Márta: Poggyásszal Bécsbe Álmok köntöse. Magyar írók Bécs-élménye 33 Bombitz Attila: A dolgok vágyott rendje Adalbert Stifter: Nyárutó 34 Miklya-Luzsányi Mónika: Ki az igazi keresztény? Szalai András: Más Jézus, más lélek 35 Szirtes Borbála: „Akit szeret az Úr, megdorgálja azt” Csernus Imre: A fájdalom arcai 36 Gyürky Kata: Vissza a Szovjetunióba Vasile Ernu: Született Szovjetunióban 37 N. Pál József: „...hordozd szívedben. Éld e rossz világot...” Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül 38 Miklya Anna: Megmérettetett és semmilyennek találtatott Fejõs Éva: Helló, London 39 Karafiáth Orsolya: Becsapódás Linn Ullmann: Stella zuhan 40 Darvasi Ferenc: Bevezetés a magyar futball történetébe Hegyi Tamás: Minden idõk 50 legjobb magyar futballistája 41 Újdonságok ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

3


A hónap tárcája

A Sötétség Cirkusz Sokáig azt gondoltam, nem fog bekövetkezni, de a múlt héten megtörtént, bár nem mondhatni, hogy egyik napról a másikra dõlt el, hanem valószínûleg régóta, nagyon régóta érlelõdött az, hogy végül is huszonöt évvel ezelõtt nem álmodtam, hanem valóban életem legfélelmetesebb cirkuszában jártam. Valamiféle álomként csorog át még mindig bennem a diktatúra is, födémek csúsznak egymásba. Az elmúlt hétvégét a Szilágyságban töltöttük, elvileg otthon, gyakorlatilag kétszázhúsz kilométerre attól a helytõl, Marosvásárhelytõl, ahol élünk. Az olvasók kedvéért mondanám, hogy a Szilágyság Erdélyben van, de hazudnék, ha ezt és így mondanám, mert tulajdonképpen a Partiumban van, és Erdély túlságosan romantikusnak, Tündérkertnek tetszik, ha a Szilágyságot vesszük összehasonlítási alapul. Mert hiába a változatos földrajzi forma, dombok, hegyek, lapályok, összességében isten háta mögötti, infrastruktúra nélküli, nyomorult hely ez, amit egy ideig el lehet tán viselni, de hosszú távon csak a pálinka marad meg a száz éve betiltott nova szõlõ leve. Magam sem élek, élnék itt, mi tagadás. Bagos a Réz-erdõ közelében fekszik, és hiába, hogy csak a mesékben van Réz-erdõ. Ahogy a Meszes szerpentinjein leereszkedünk Zilahra, elkezdõdik. A fenyves, ami foghí-

Szabó Róbert Csaba (1981, Szilágybagos, Románia) Kötetei: Az egész Antarktisz kontinens (Mentor Kiadó, 2006) Kutyák birodalma (Bookart Kiadó, 2009) Temetés este tízkor Elbeszélések (Bookart Kiadó, 2011)

jasan ügyel a városra, a déli oldalon elvadult szõlõ-telepek, a Kraszna-utca állandó, erõs jelenlétét nem tudom távol tartani magamtól, de mégsem állnék meg a világ kincséért sem Jajdonban, Szilágyi István városában, ahol kõ hull apadó kútba, pedig a feleségem sokszor könyörög, hogy megnézhessük a Wesselényi-szobrot. Aztán következik Szilágysomlyó, a fenséges Magura-heggyel, aminek árnyékában iskoláimat jártam. Nem messzi Somlyótól található az egykori észak-erdélyi központi gyûjtõláger gazzal felvert, hûlt helye. Arra kanyarodsz Ipp felé, mutatom. De mi élesen Bagos felé térünk, nem mintha sikerülne megúszni bármit is, bal kéz felõl a Vérper, ahol a szerzetesek menekülnek folyton a tatárok elõl, a falu fölött messze, a Réz-hegység zöldes homályában Valkó vára, amit a török rombol le. Eszmélésem stációi. De ezek mind mégsem képesek annyira hatni, mint huszonöt évvel ezelõtti álmom, amikor Szilágysomlyóra vittek cirkuszba, a nyolcvanas években, és iszonyattal figyeltem a porondot, ahol a számomra máig megfejthetetlen, Twin Peaks-be illõ jelentek zajlottak (fehér Tarbant köröz sötétpiros függönyök között), amik miatt, azt hiszem, utóbb írásra adtam a fejem. Az elmúlt hétvégén rájöttem, nem álom volt. Akkor micsoda? Egy alkotói folyamat kezdete, amikor elkezdett valami lassan kitisztulni. De csak most, amikor megfelelõ távolságra kerültem szülõföldemtõl, válik nyilvánvalóvá, hogy ebbõl a kivételes, poros meg sáros vidékbõl aligha tudnám kiszakítani magam, és közben hálát adok, hogy a kisfiam a gyerekülésében vidáman nézi az elsuhanó dombokat, és soha fogalma sem lesz mindarról a sötétségrõl, ami körbevett egykor minket abban a Cirkuszban, a nyolcvanas évek legmélyén. Leparkolunk a ház elé, a Réz-erdõ fái alá. 4

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


K Ö N Y V V I L Á G K Ö N Y V K U LT Ú R A K Ö N Y V K R I T I K A K Ö N Y V V I L Á G K Ö N Y V K U LT Ú R A K Ö N Y V K R I T I K A

Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja Következõ számunk megjelenik: 2011., november 14. lapzárta: 2011., október 28.

Üdvözlet az Olvasónak!

Az irodalomról számokba (jó, konkrétan pénzbe) fojtva. A Szlovák Köztársaság kisebbségi ügyekért felelõs kormányhivatala (amelyet Csehszlovákia egykori, utolsó

Felelõs kiadó Lafferton Kálmán

budapesti nagykövete, a hungarológus végzettségû Rudolf Chmel vezet jelenleg) minden évben pályázatot hirdet kisebbségi kultúrproduktumok állami támogatására.

Fõszerkesztõ Pécsi Györgyi Felelõs szerkesztõ Szabó Tibor Benjámin Fõmunkatárs Bombitz Attila Szerkesztõbizottság Kányádi Sándor Tandori Dezsõ Tõzsér Árpád Szerkesztõségi titkár Nemec Andrea

Például szépirodalmi könyvek támogatására. Jó sok, Szlovákiában gondozott magyar könyv megjelenését segítik, kötetenként 2000–3000 euró dotációval. Az olyan hat-nyolcszázezer forint. A Magyarországon megjelenõ magyar könyvek (a Magyar Könyv Alapítvány felszámolása óta) kizárólag a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kollégiumaitól remélhetnek segítséget, jellemzõen két-háromszázezer forintot szokott kapni egy-egy kötet. Most azon ne akadjunk fenn, hogy ez az utóbbi összeg egy ezer példányban megjelenõ, átlagos terjedelmû, kemény kötéssel készített könyv esetében konkrétan a nyomdaszámlára sem elég. Arra pláne ne gondoljunk, hogy egy könyvvel, ha komolyan vesszük, a nyomtatás után legalább annyi, nagyon költséges munka/feladat van (a terjesztés megszervezése, a piaci marketing,

Kiadja: Lafferton és Tsa Kft.

a szerzõ és olvasóközönsége közötti kapcsolat szervezett építése stb.), mint a

Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai utca u. 26. Tel.: 210-9933, 210-9934 Fax: 210-9935 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu www.ujkonyvpiac.hu

szerû igazságra. A Szlovák Köztársaság kormányhivatalának pályáztató szerve

Terjesztik: könyvkereskedések, Lapker Zrt., Kaiser’s, Interspar, Auchan, illetve elõfizethetõ a szerkesztõségben

nyomtatás elõkészítése során. Nem, ezeket most felejtsük el. Koncentráljunk az egy-

a szlovákiai adófizetõk pénzébõl többet áldoz egy-egy magyar nyelvû szépirodalmi könyv támogatására, mint amennyit a Magyar Köztársaság kultúrfinanszírozást végzõ pénzalapja, az NKA egy-egy, ugyancsak magyar nyelvû könyv dotálására a kiadóknak megítél. A több, az olyan háromszoros összeget jelent. Kicsit talán bonyolult, álljunk, meg, gondoljuk végig, aztán: ez azért mégiscsak komikus! Oké, most demagóg voltam. De attól még – tények, számok makacs dolgok.

Nyomás: Pauker Nyomda Felelõs vezetõ: Vértes Gábor igazgató HU ISSN 1215-5551

felelõs szerkesztõ

A lapban megjelent írások nem föltétlenül egyeznek a szerkesztôség véleményével. Az írások tartalmáért a szerzõk vállalják a felelõsséget. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó felelõsséget nem vállal

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

5


Rózsássy Barbara

Plasztikusság, irónia, dekadencia Mi a tragikum? Az elesettség, kifosztottság érzése ben-

plasztikus kegyetlenséggel szembesülünk, például az

nünk, mintha elhagyatottan állnánk emlékeink kútja elõtt,

abortusz képeinél: „faragott lábú hatalmas ebédlõasztal

s belepillantva fölgyûrûzne, mi szétszabdalt vágyaink-

viaszos vászonnal leterítve. Rövidebb oldalán, a sarkok-

ból, reményeinkbõl maradt – zúzalék-csont, por légbe

nál két magas támlás ebédlõszék kifelé fordítva. Ezekre

szállva? Vagy sokkal inkább a kitárulkozó mélység ma-

támaszkodnak a lábszárak. Feje fölött sötét csillár, sötét

ga? Annak átélése, hogy hiába tettünk bármit, hiába

az egész szoba, hanem akár két reflektor, olyan erõs fé-

próbáltuk meg jobbá formálni sorsunk, végül látjuk,

nyû lámpák világítanak a combok közé (...) most kiadja,

mennyire kevesek maradtunk mégis, mert nincs meg-

ami még alig több, mint semmi.” Másrészt azonban, a

váltás, csupán az a rövidke, ingatag híd billeg alattunk

tömör plasztikusság mellett szépen megkomponált ké-

ég és föld között, amin kevés idõre megvethettük lá-

pekkel találkozunk, meglepõ módon leginkább ott, ahol

bunk.

a legkevésbé várnánk: Prokopiosz vallomásában. –

Mohás Lívia könyvét olvasva (A dekatlonférfi, Irma,

Mohás Lívia A dekatlonférfi Irma Prokopiosz Három kisregény Argumentum Kiadó 2011, 342 oldal, 3100 Ft

Prokopiosz – három kisregény) ilyesféle érzések járják át

a szorongásom. (...) Kísértettek pedig (...), ültek a válla-

a befogadót, ahogy oldalról oldalra kiutat keresne az út-

mon, akár a madarak (...) Máskor a hátam mögött álltak,

vesztõbõl, hol a szavak, mondatok is mint labirintus te-

csak néztek. Ma reggel elpárologtak, tempósan, lassú

kerednek egyik lapról a másikra. Bár kétségtelen, itt

szárnycsapással. (...) ahogyan a forró kõrõl felszippant-

nemcsak lelki, de nyelvi labirintusban is találjuk magun-

ja a vizet a nap. (...) Elõbb mintha lazulni kezdett volna

kat, azt is fontos megjegyeznünk, hogy nem a posztmo-

valami vaspánt, azután halkan pattant, és ekkor meg-

dern öncélúság csûri-csavarja tekervényeit. Itt a nyelv

mozdultak mellemen a kõmadarak, lendültek és száll-

nem fölvett póz, nem álruha, hanem arra szolgál, hogy

tak.”

a folytonosság érzését keltse bennünk. Így lehet, hogy

Plasztikusság és finomság azonban a legritkább

olykor az a benyomásunk támad, egy helyben topor-

esetben különíthetõ el ilyen élesen egymástól, többnyire

gunk, hiszen nem a történet a lényeg, ami elvihetne

úgy váltakoznak, mintha a haldoklás fázisainak filmjét

minket egyik pontból a másikba, nem az útnak indulás,

vetítenék elõttünk, ahol a halál maga – akár a bergmani

vagy a megérkezés pillanata számít – sokkal inkább a

Suttogások és sikolyok éles, fehér és vörös kontúrokkal

múltból fölsejlõ jelenések, amelyekrõl „ma sem tudja, lá-

rajzolt világában – állandóan érezteti jelenlétét. Nem-

tomás volt-e vagy valóság, forró nyár, déli óra, a csend

csak akkor, amikor ez szóval kimondatik, amikor az író

és a reszketõ levegõ talán alkalmasak arra, hogy felsza-

megfogalmazza a maga konkrétságában, de ott van

kadjon valami függönyféle és belelássunk a rajtunk kívül

minden rezdülésben, mint a lapozás közben finoman

létezõ régióba”.

sercegõ papír, suhogtatja szoknyáját köröttünk.

Bár az írások nagy része szinte személytelen han-

A kötet harmadik fontos pontja az a finom utalásso-

gon szólal meg (csaknem úgy érezzük, az író szándéko-

rozat – fõként a Prokopiosz lapjain –, ami már nem csu-

san próbálja magától eltávolítani emlékeit, miközben

pán az egyén halálára, de egy sokkal tágabban értel-

mégis egyetlen célja azok felszínre hozása), mindvégig

mezhetõ hanyatlásra vonatkozik: annak félreérthetetlen

pontosan érezzük a szerzõi szándékot: az õszinte kitá-

felismerésére, hogy a kor, a kultúra, amiben élünk és

rulkozás, a kíméletlen önelemzés sorai ezek, ahogy

hinni akartunk, egyre silányabb arcát mutatja felénk.

egyik-másik szereplõ „megkísérli kihallgatásra rendelni

Nem direkt, nem elsõ síkon értelmezhetõ állítások ezek,

az emlékeit.” Mert „mit sem ér valakinek a naplója, titkos

fanyar iróniájuk inkább továbbgondolásra késztet: „Teg-

irata, ha õszintétlen, ha tele lenne elhallgatásokkal”.

nap megint bevitettem magam a városba (...), kipróbál-

S valóban úgy tûnik fel elõttünk minden, mintha ki-

6

„Ezen a mai, boldogságos kora nyári reggelen elmúlt

tuk a vízöblítéses klozetot, megint dicsértem magamban

hallgatóteremben ülnénk. Szembõl éles fény világít ar-

a bizánci államhivatalnokok igényességét, amiért ilyen

cunkba, elvakít, nem látjuk tõle annak pillantását, aki

helyre kis kõépületeket rittyentettek többfelé, lehetséges

szigorú kérdéseit intézi hozzánk. Õ a személytelen jelen

a megkönnyebbülés nyugodtan.” S lehetséges az is,

lévõ, ki – lassan-lassan ráébredünk – nem más, mint sa-

hogy épp ez a tragédia maga? – Egyszerre könnyûnek

ját képmásunk, ahogy valami furcsa, torz fényû tükörbõl

és nehéznek láttatja magát, akár olvasmányunk. S elhi-

néz vissza ránk. A három kisregényt olvasva egyrészt

teti, nem sorsunk, de feladatunk a lényeg. ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Szõnyi Zsuzsával beszélget Csapody Kinga és Szabó Tibor Benjámin

Márai nem volt gõgös Beszélgetés Szõnyi Zsuzsa kultúraszervezõvel, aki Rómában otthont és közösségi helyet teremtett a nyugati emigráns magyar irodalomnak. A férjével, Triznya Mátyással a 60-as évektõl, Rómában mûködtetett irodalmi, mûvészeti szalonjuk ma már legenda. Szõnyi Zsuzsa rakott krumpliját enni a Triznya kocsmában – manapság is úgy tartják számon az egykori résztvevõk, ahogyan a kitüntetéseiket. Miért, hogyan alakult ki ez a szellemi közösségi tér az olasz fõvá rosban? 1949-ben menekültünk el Magyarországról, át a zöldhatáron, elõször ugyan elfogtak, de végül sikerült eljutnunk Olaszországba. Rómában telepedtünk le. Akkor kevés magyar élt ott, az európai országok nem szívesen fogadták be a sztálnista diktatúrák elõl menekülõket. Nekünk is csak a filmes Korda Sándor segítségével sikerült. Légüres térben voltunk, hat-nyolc magyart ismertünk, tartottuk a kapcsolatot, közös programokat szerveztünk, sokat jártunk kirándulni. Az olaszok ekkor kezdtek magukhoz térni a vesztes háború után, a gazdasági és civilizációs nagy bumm idején mindenki autót vett Olaszországban, akkor kezdett nekünk is jobban menni. Vásároltunk egy Fiat 600-ast, és bebarangoltuk vele az országot. Egyik hétvégén a tengerrõl tartottunk hazafelé, amikor (sokadszor) egy kilométeres dugóban találtuk magunkat, hatalmas torlódások voltak, mert az úthálózatot még nem fejlesztették fel a rengeteg autóhoz. Órák óta szobroztunk a bénult kocsioszlopban, mikor férjem azt mondta, hogy ebbõl elég, nem fogunk azért autózni, hogy együtt legyen a baráti társaság – inkább találkozzunk vasárnaponként nálunk. Eleinte mindössze nyolcan, tízen voltunk, jó hangulatban beszélgettünk nagyokat, Váradi Endre egyszer hátradõlt az asztalnál, s ezt mondta: „Gyerekek, olyan jól érzem itt magam, mint egy kocsmában!” Így lettünk Triznya kocsma, és nem szalon vagy kör vagy egyéb, puccos dolog. Késõbb a társaság bõvült. Például egyre több magyar ösztöndíjas mûvész érkezett Rómába valamennyi idõre, a legtöbbször nem tudtak olaszul, nem voltak kapcsolataik, õk nálunk kötöttek ki elõbbutóbb. Boldogan jöttek, és egymásnak mondták, adták tovább a hírünket. És tényleg rakott krumplit csináltam, mert azt egyszerû elkészíteni, csak krumpli és tojás. A kolbászt hozták hozzá Magyarországról, mást akkor nem is hozhattak. Direkt úgy oldottam meg, hogy ne legyen nagy fõzés, nagy teher, ne legyen ez vendégség. Ezért is maradt meg a kocsma név. Meg azért, mert nagyon jó hangulat volt, mindenki a saját természetes jókedvét hozta, nem volt nagy fölvágás. Odaszoktak az emigráció mûvészei is, rengeteg ember megfordult nálunk, ma is, akármerre megyek, mondják, hogy „én is kocsma tag voltam”. Nem is emlékszem mindenkire. ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

7


A Triznya kocsma az ellenzékiség, a Magyarországon tomboló államszocialista diktatárával szembeni ellenállás szimbóluma volt. Az itthonról érkezõ vendégeknek nem lettek problémáik abból, hogy önöknél töltötték az idõt? A szabadság volt a fõ, nem az ellenállás. Alkotó emberek jöttek hozzánk, hogy szabadon beszélgethessenek. Egyébként nem féltek a kocsma tagok, nem is nagyon bántották õket, egyetlen komolyabb esetre emlékszem csak. Egy zongoramûvésznõért, aki szintén a mûvészeti akadémián volt ösztöndíjas fél évre, az ÁVÓ jött ki Olaszországba, mert nagyon barátkozott velünk. Össze se csomagolhatott, szinte az utcáról vitték el. Aztán idehaza valahogy kimagyarázta a dolgot, késõbb még vissza is engedték Rómába tanulni. Persze, a legtöbben azért nem hirdették, ha hozzánk indultak. Az akadémián, a magyar kollégium portásának mindig fel kellett írnia, hová mennek az ösztöndíjasok, ha épp elhagyták az intézményt. Azt kellett mondani, sétálni megyek. Egy alkalommal két mûvészettörténész egyszerre indult sétálni, de egymásnak se árulták el, hogy valójában hová mennek, egészen addig, amíg nyilvánvalóvá nem vált, hogy mindkettõjük úticélja a Triznya kocsma. A magyar államvédelmi szervek nyilván nem csak elvihették a tagokat, de egy idõ után küldhettek is önökhöz beépített embereket azzal a szándékkal, hogy információkat gyûjtsenek a közösségrõl. Ez azért ma is hozhat létre kényelmetlen helyzeteket. Voltak besúgók közöttünk. Szabó Ferenc, jezsuita barátunk, ki is kérte, elolvasta a jelentéseket, de mondtam neki, hogy én nem akarok tudni róla. Nem érdekel, ki volt ügynök. Nem tudjuk, kit, hogyan kényszerítettek együttmûködésre. Én azokat az embereket, akik hozzánk jártak, mind szerettem, szeretem, és így is kívánom õket megõrizni az emlékeiben. A Magyarországról érkezõ vendégek esetében, gyanítható, sok szor felmerült a kint maradás, a disszidálás kérdése. Voltak, akiket segítettek ebben, vagy akiket esetleg lebeszéltek? Minden nyáron egy Loire-völgyi vendéglátóhelyen, a Puli tanyán találkoztunk a barátainkkal. Cs. Szabó László Londonból, mi Rómából mentünk, õ mindig kidolgozta, hogy mikor melyik irányba, milyen útvonalon kiránduljunk, hol és mit érdemes megnézni. Egy francia üzletember azt gondolta, hogy megveszik majd ezt a kutyafajtát náluk, ezért elkezdett pulit tenyészteni a vidéki farmján. A kutyákból egy darabot se adtak el végül, a hely neve viszont megmaradt. Ott ültünk a Puli tanyán, Lili, a háziasszony mondta, hogy jön Illyés Gyula a feleségével fél óra múlva. New Yorkból érkeznek, Párizsba tartanak, és közben megállnak itt, mert Illyés találkozni szeretne Cs. Szabóval. Egész éjjel beszélgettek, ordítoztak egymással arról, hogy nem lehet alkut kötni, és hogy amit Illyés csinál, az meghunyászkodás, behódolás a zsarnok hatalomnak, ezt nem lehet, el kell jönni. Illyés erre azt mondta, hogy õ másképpen, külföldön nem tud megélni. Fõleg Flóra volt az, aki semmi estre sem akarta, hogy kinn maradjanak. A férjem piaristákhoz járt iskolába, Pilinszky János is, jól ismerték egymást. Amikor Pilinszky Párizsban összeveszett a nem tudom, hányadik feleségével, Juttával vagy kicsodával [Jutta Scherrer német vallástörténész], és tudta, hogy Rómában lakunk, írt nekünk le8

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


velet. Azt írta, õ úgy érzi, nem megy vissza Magyarországra, és azt

kulturális életrõl, késõbb politikáról. Szerettem rádiózni, de nagyon

szeretné, ha szereznénk neki fordítást, amibõl meg tud élni. Visszaír-

megterhelõ volt, nem politikai értelemben, hanem mert munkában

tam neki, hogy „Nem képzeled, hogy te, magyar költõ, külföldön

mindig több lett. Egyszer a miniszterelnök vasárnap esti, fél tízes

akarsz élni, mikor neked mindened a magyar nyelv, az ország. Men-

megérkezésérõl kellett volna tudósítani, kimenni elé, amire a férjem

jél csak szépen vissza!” Nem utazott rögtön haza, eljött hozzánk, ott

azt mondta, legyen elég, azonnal hagyjam abba, nem kell ez ne-

volt pár hónapot, már az útlevele is lejárt, egyre nagyobb volt a baj.

künk, hogy szétzilálja, tönkretegye az életünket a médiamunka. Két-

Végül a nõvére elintézte, hogy meghosszabbítsák a kint tartózkodási

három évig csináltam magyar adásokat az olasz rádiónál is, a Sza-

engedélyét, õ meg elfogadta, hogy nincs más lehetõsége, munkát

bad Európánál is. Hamar megtanultam és jól beszéltem olaszul.

nem kaphatott volna, máshoz nem értett. És jól is tette, hogy nem

Szerencsém volt, hogy akkoriban komolyan vették a latint, érettsé-

maradt kint, hiszen ezután jöttek a legszebb évei. Unokaöccse a

giztem is belõle, egyetemen a franciát tanultam, az is latin nyelv,

székesfehérvári múzeum igazgatójaként dolgozott, befogadta õt, ott

meg aztán, olyan közegben éltünk, hogy ritkán hallottam magyar

élt Pilinszky, rengeteg fiatal vette körül, nagyon szerették. Így lett

szót, ezért könnyû volt nekem az olasz.

boldog életének utolsó éve. Miközben a Triznya kocsma szellemi elosztó-központ is volt. Rész -

Márai Sándort említette, õ magától értetõdõ módon kulcsfigura ebben a beszélgetésben is. Márai nem volt a hagyományos értelem-

ben terjesztették a betiltott mûveket, részben ezek létrejöttében

ben kocsma tag, sokkal közvetlenebb szálak, évtizedeken átívelõ

(konkrétan a kiadásukban) is segédkeztek.

barátság fûzte össze a Triznya-Szõnyi házaspárt és Márai Sándort.

Az emigráns magyar írók könyvei kínkeservvel tudtak csak megje-

Máraiék Nápolyban laktak, fent a Posillipón, de gyakran jártak fogor-

lenni nyugaton. A nagy kiadók nem szerették gondozni ezeket a mû-

voshoz Rómába. Sokszor találkoztunk, eljöttek hozzánk beszélgetni.

veket, érthetõen, hiszen nem volt kinek eladni, képtelenség volt ter-

Az egyik ilyen látogatáskor mondta, hogy minden európai kiadónak

jeszteni. De ha találtak is kiadóházat, amelyik szóba állt velük, utána

elküldte minden könyvét, és mindegyik azt válaszolta, hogy nem ér-

se ment egyszerûen, mivel alig akadt nyomda, ahol magyar ékeze-

dekli õket az életmû. Francia nyelven jelent csak meg egy fordítás,

tes betûkészletet tartottak készleten, és egyáltalán nem lehetett ta-

A gyertyák csonkig égnek, ezzel próbálkozott mindenfelé, sikertele-

lálni tördelõt, aki például képes lehetett volna a magyar nyelv elvá-

nül. Emiatt valamivel késõbb, már Amerikában élve, elhatározta,

lasztási szabályai szerint betördelni a szövegeket. Rengeteget küz-

hogy kiadja saját pénzén a San Gennaro vérét és egy naplót, talán

döttek az írók, Márainak végül én találtam egy olasz nyomdászt,

az 1968-ast, ebben segítettem neki. Rómában szolgált egy bencés

Detti urat, a San Gennaro vére címû regényét õ nyomta ki, Márai

perjel, Békés Gellért. Jó barátunk volt, minden délután átjött beszél-

magánkiadásában jelent meg. Õ akkor már Amerikában élt, kefele-

getni. Akkor már harminc éve õ szerkesztette a római Katolikus

vonatokat küldözgettünk, késõbb a könyveket is át az óceánon. Mû-

Szemlét, amibe külföldi papok írtak. Ennek a lapnak a nyomdája ér-

ködött Bécsben egy könyvesbolt, amelyik befogadta a külföldön ki-

telemszerûen rendelkezett magyar betûkészlettel, tudtak magyar

adott magyar köteteket, oda sokat postáztunk belõle, vitték, vették,

szöveget tördelni, a két könyv megjelent, ezer-ezer példányban.

szerették.

Márai és felesége, Lola egyenként csomagolták és vitték a könyve-

A kocsma könyvtára véletlenül jött létre. Egyszer egy amerikai

ket a postára, adták fel a megrendelõknek. A többi példányt áthajóz-

megjelent, hogy õ a New Yorkban mûködõ Literary Council képvise-

tattuk New Yorkba. Szegény Márai abban a tudatban halt meg Ame-

lõje, a kommunisták által megszáll országok könyveit adják ki, olyan

rikában, hogy õ egy ismeretlen író. Érezte magáról, hogy egy valaki,

könyveket, amelyekhez más módon nem lehet hozzájutni. Megkér-

de azt is tudta, hogy teljesen ismeretlen. A könyvei Magyarországon

dezték, hogy hajlandók vagyunk-e külön könyvespolcot berendezni

sokáig nem jelenhettek meg, késõbb õ maga nem engedte a kiadá-

ezeknek a könyveknek, így akik jönnek hozzánk, válogathatnak, és

sukat. Az élete végén szomorú leveleket írt San Diegóból.

hazavihetnek ingyen, amennyit bírnak, akarnak. Csak nagyon kell vigyázni, hogy a határon ne legyen baja annak, aki vállalja a kockáza-

Néhány éve mutatták be Dárday István Az emigráns címû filmjét, amely Márai utolsó éveirõl szól. Hiteles képet ad a film az íróról?

tot. Több Márai-kötetet tartottunk, az emigráns íróktól gyûjtöttünk

Igen, minden így történt. Nekem még Rómába elküldte a forgató-

mindent, de voltak orosz szamizdat könyvek is „Próbáljátok meg,

könyvet Szalai Györgyi, a film társrendezõje. Válaszoltam is neki,

hazavihetitek” – mondtuk. Mindenki akarta. Elõfordult, hogy elvették

hogy elolvastam, és nagyon szép, költõi, de ne csinálják meg, nem

a határon, de más baja nem esett a könyvet csempészõknek, ké-

szabad. Annyira árad belõle a pesszimizmus meg a kétségbeesés,

sõbb pedig már az volt a jellemzõ, hogy ha a vámos el is kobozta

hogy inkább ne! Miközben igaz, persze. Márai így halt meg, teljesen

a tiltott könyvet, nem leadta, hanem eladta feketén, tehát mégiscsak

egyedül, csak egy néger fiú hordta az ételhordóban az ételt neki. Ez

célba ért.

borzasztó. Filmként nem rossz, de annyira szomorú képet fest, nem

Ez már szabályos földalatti tevékenység. Sõt, néhány évig (Bartóki

így kell emlékezni rá! Márainak sokszor nagyon jó kedve volt, szóra-

Zsuzsa néven) a Szabad Európa Rádió római tudósítójaként is dol-

koztató is tudott lenni és szeretett társalogni, csak épp nem akart

gozott. Rádiósként milyen feladatai voltak? Kulturális eseményekrõl

senkivel sem barátkozni, Amerikában pláne. Úgyszólván mi voltunk

készített anyagokat?

az egyetlen barátai, meg a fogorvos házaspár.

Az olasz közszolgálati rádióban dolgoztam sokáig, utána jött a Sza-

Jó, hogy említi Márai elszigeteltségét. Kialakult egy olyan kép,

bad Európa, plusz feladatként. Rómából kellett tudósítanom, a római

hogy a magányáról õ tehetett, önteltsége miatt nem volt hajlandó

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

9


kapcsolatot tartani az emigrációban sorstársaival. Sõt, egy ismert magyar irodalomtörténész egyetemi elõadásában azt találta mondani, hogy Márai már annyira gõgös volt, hogy saját magával is csak vasárnaponként állt szóba. Így volt ez?

Kezdjük ott, kezdjük azzal, hogy a kisregény ismeretlen erdõbe, idegen szociográfiai modu-

Nem, dehogy, egyáltalán nem! Barátságos volt, nyílt, figyelmes, ápolta emberi

lok közé, különleges nyelvi világba vezeti az

kapcsolatait. Az viszont igaz, hogy az emigráns íróktól is, a Magyarországról nyu-

olvasót. Szokni kell. Ráment egy nap, hogy

gatra utazóktól is félt. Attól tartott, akarnak tõle valamit, ezért nem is állt szóba ve-

megszolgáljak arasznyi rést, amin beleshetek

lük. Amikor Illyés Gyulát kiengedték New Yorkba, a PEN kongresszusára, felhívta Márait, hogy szeretne találkozni vele. Errõl szó se lehetett –, Illyés meg jól megsértõdött. Mi nem akartunk tõle semmit, nyilván érezte, ezért megbízott bennünk. Márai írásmûvészete ma már világsiker. A családja, a fogadott fiúk felesége, az unokái büszkék rá? Tartják a kapcsolatot?

a rövidke, 162 oldalas dolgozat lelkébe. Iancu Laura prózája nehezen adja át a kulcsot. A szögletes zárójelekkel leválasztott fejezetek lazán kapcsolódnak egymáshoz, a sok apró

Szerintem nem is tudnak róla. Márai maga mesélte, hogy a menye egy alkalommal megkérdezte, miféle nyelv ez, amin õ ír, miért nem angolul ad ki könyveket. Egyál-

részletben, egymást követõ anekdotában fel-

talán nem érdekelte õket Márai munkássága, a fiatalon meghalt fogadott fiukat, Já-

bukkanó személyek nevei némi zavart okoz-

nost [Babócsay János mérnök] is csak az autók, a számítógépek foglalkoztatták,

nak, vissza-visszalapozok, hogy ez most kicso-

az unokák magyarul sem tudnak. Márai halála után egy hajóládányi kéziratot hoztak haza, ez a Márai-hagyaték, a Petõfi Irodalmi Múzeumba került elõször, aztán

da. Idõben és térben történõ ugrásai Semprun

Mészáros Tibor hozzáfogott az anyag gondozásához. Márai Amerikában maradt

A nagy utazás címû regény szerkezetére emlé-

családjának se köze, se kapcsolata a hagyatékkal. Pedig Amerikába is csak Já-

keztet: Keleti Jeremiás útra kel Szibériából. Ez

nos miatt költöztek, mert Olaszországban nem volt megfelelõ színvonalú mûszaki

is nagy utazás. Kockázatosabb, kétségesebb.

képzés – Márai nem vágyott az Egyesült Államokba. A családból egyedül Lola ismerte, tisztelte íróként Márait, és miután Lola meghalt, nem maradt ott senkije. Boldog házaspár voltak? Mindent elmond, hogy kitartottak egymás mellett mindvégig. Márai idõnként udvarolt erre-arra, Tolnai Klárinak, másoknak is, de soha nem hagyta el Lolát. Értette, érezte, hogy õ az egyetlen társa, Lola pedig mindent elfogadott a férjének, olyan nagyon szerette. Róma nem hiányzik? A hazaköltözés óta járt ott? Nem hiányzik, most már leszámoltam Rómával. És annyi minden történik. Miköz-

Sokkal késõbb, a regény végén tudjuk meg, egy másik, háborúból visszatérõ katona, Falábú Márton elõadásából, hogy a faluközösségbõl vele bevonultak: „…sorolta tovább hosszasan a neveket, mind-mind meghaltak. Keleti Jeremiás egy kelderáros cigányasszony rokolyája alá bújtatta, de csak azért, hogy a leányát el-

ben az életmód, a hangulat azért marad, maradt belõle. Ezt a lakást is azért vettem ki, mert megláttam a teraszt. Ugyan a római valamivel, nem sokkal, de na-

vegye feleségül.” A köztes tíz esztendõ regé-

gyobb, itt is a terasz döntött. Most is, ha jönnek, mert idõnként szólok a régi társa-

nye a könyv.

ságból az embereknek, hogy na, gyertek – akkor elférünk a teraszon. Idén tavasz-

A falu háború utáni balladás, tragédiákkal összeszõtt

szal a Hadik Szalonban Trizsnya kocsmát szerveztek, és négyszázan voltak. Na-

tíz éve, a nyomor, az ínség, az aszály, a háború ha-

gyon sokat utazom, múzeumokba megyek Nyíregyházától Egerig, Százhalombat-

gyatékának feldolgozása, emésztetlensége. És (talán)

tára, Kaposvárra, mindenhova, ahol kiállították édesapám [Szõnyi István Kossuth-

az, hogy a háborúnak nincs vége, amíg a katonák ha-

díjas festõmûvész] képeit – a megnyitókra mindig elmegyek. És készül új könyv is.

za nem térnek. Férfiak nélkül a falu árva, nincs, ki

Levelek Otthonról címmel jelent meg a szüleink nekünk írt levelei, ennek a folytatá-

megvédje, mert a férfi: „minden helyzetben katona,

sa megjelenés elõtt áll a Kortárs Kiadónál. Levelek Rómából, ez lesz a címe.

katona, aki véd, harcol, biztonságot teremt, ha kell,

SZÕNYI ZSUZSA FOTÓIT CSAPODY KINGA KÉSZÍTETTE

persze öl (…). A férfi, ha beteg is férfi. A férfi része-

AZ ÍRÓ KÖTETEIT A KORTÁRS KIADÓ JELENTETTE MEG

gen is férfi. És a férfi holtan is férfi, és férj” – õk hiányoznak a faluból, és mert férfi nélkül az asszony is kiszolgáltatott, magányos. Elõbb a kor- és helymeghatározás kísérlete. Mikor, hol, miért történik, ami történik. A kormeghatározás nem egyszerû. Háború után vagyunk. Hogy az elsõ, netán a második világháború után, nem derül ki azonnal. Akár ezernyolcszáznegyvenkilenc is lehet, minthogy a szabadságharc után a honvédsereg életben maradt katonái is meglátogatták Szibériát, és csak a kifejezetten szerencsések látták viszont a szülõföldet. Keleti Jeremiás (nyilván beszélõ név, a Kr. e. 627-ben

10

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Onagy Zoltán

A szülõföld regénye született Jeremiás próféta történetére rímel, láto-

dó – elõadásban. Egy véletlenszerûen kiemelt idé-

mása, jóslatai és prédikációi szerint, ha a nép

zettel, ilyenformán: „Az erdõben szellõ fújt, a nap-

nem tér meg, ha az elit nem változtat életmódján,

sugarak átszúrták a lombkoronát, akárha az

Nabukodonozor, babilóniai király lerombolja Jeru-

egész erdõt villámlás járná át.”

zsálemet, és lõn, lerombolta) fejében egyetlen kó-

A mellékszereplõk háttértörténeteinek sorában

bor, igaz, drasztikus reformötlet fordul meg, miu-

a hatalom, az elöljárók, és a templomépítõ mester

tán felismeri a pásztorgyerekben felesége orosz

közös tehetetlensége, középkori képtelenségeik.

katonáktól örökül hagyott gyerekét, Nevenincs Pé-

A regényt egyébként is áthatja a sötétnek neve-

tert, felmerül, ha megöli, eltöröl minden nyomorú-

zett középkor matériája. A csapások mind isten-

ságot, amit a háború okozott.

csapások. Amint végigver a falun a természeti

Az olvasó – egy parádés képekkel felvezetett

csapások bármelyike, a dilettáns hatalom felké-

bekezdésben – Jeremiás születési helyén találja

születlenül és tehetetlenül áll, döntésük az, hogy

magát. „A dombokra felfutó zsákutcákon lassan az

a nép nem viselkedik megfelelõen, a nép a hibás,

utolsó vértócsa is fölszáradt, a fecskék visszatalál-

az elöljárók csavarnak a láncon. „János, menj,

tak az istállóba, és amit alig lehetett újra megszok-

kondíts három verset! Egyik vers hirdesse, hogy

ni: a határban visszhangzott a csend, az éjszaka

mától fogva egészen péntekig, három napon át

sötétjét sem lidércfény, sem tûzláng, sem robba-

a felnõttek csak egyszer étkezhetnek; a második

Iancu Laura Szeretföld Magyar Napló Kiadó, 2011 162 oldal, 1575 Ft

nás nem zavarta meg.” – ugyanakkor: a helyzet-

vers adja tudtára a népnek, hogy mindenki köte-

A szerzõ korábbi könyvei:

ben. Elõttünk a háború herélte, tizedelte, megza-

les megjelenni az esti vecsernyén (…), a harma-

varta közösség, középpontjábana lerombolt, újra

dik pedig azt hirdesse, (…) Isten több áldozatot

felhúzandó templommal. De a templom fala éjsza-

követel a néptõl (…). A népnek gyászt kell viselnie

Pár csángó szó Versek Hargita Kiadó, 2004

kánként, miként tette azt Déva vára, leomlik – idáig

nevezett napig, mindenki gyászruhát hordjon, ezt,

jutva azt gondoltam (az olvasó mindig gondol vala-

ezt akarja Isten.” Csakhogy se gyászruha, se étel,

mire, szerencsés, ha meglepi az író, másfelé ka-

a nép böjtöl meghirdetett böjt nélkül is.

nyarodik), a balladás hang, az archaikus kompozí-

Az olvasó meg-megáll. Visszaolvas, harminc

ció, a miniatúrákból építkezõ szöveg-egész az

oldalas távolságokat, keresztutalásokat köt össze

ezerszer feldolgozott Kõmûves Kelemen parafrázi-

elégedetten. Nincs aggály, nincs illúzió, a történe-

sa, nem pedig tálcán kínált lehetõség.

lem, különösen katonákkal – akár hiányzó kato-

Lassacskán derül ki, nehezen áll össze, hogy három, legkevesebb három fõszereplõre kell fi-

nákkal is egybeszabottan – maga a szörnyûség, a fájdalom. Egyedül a természet szépsége oldja

gyelnünk, a mellékalakok pontosan rajzolt, a hát-

a Szeretföldben megjelenõ családok pokoli pers-

térben jól elhelyezett kiegészítõ tragikai kellékek.

pektíváit. Nincsenek alkalmas vezetõk, nincs kö-

Az elsõ a katona, aki folyamatosan a történet fölött

zös hit, ergo, nincs közösség. A semmi van. Le-

lebeg, bár a nyitókép után csak a kötet harmadik

begõ, költõi eszközökkel tündéri realizmusba el-

harmadában jelenik meg újra a színen. A második

úsztatott semmi.

fõszereplõ Magdolna, a katona felesége, akit (vél-

Karmaiból kihullajt Versek Magyar Napló, 2007 Névtelen nap Versek Kortárs Kiadó, 2009 Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban Lucidus Kiadó, 2011

A költõként, szerkesztõként, néprajzkutatóként

hetõleg a sokat szenvedett, ám végül megigazult)

ismert Iancu Laura bemutatkozik íróként. Letette

bibliai Mária-Magdolna után keresztel Magdolná-

elsõ regényét. Az olvasó nem mondhatja, hogy itt-

nak a szerzõ. A harmadik fõszereplõ Magdolna

ott nincs hiányérzete, nem fogadta volna örömmel,

idegen családhoz (Cikó Demihez és feleségéhez)

ha a regény egy-egy szelete jobban rányit a szer-

kiadott, éppen hétéves – háború teremtette – gye-

zõ által ismert érzékelhetõbb valóságra, de úgy

reke: Névtelen Péter. A fogantatás története is fog-

érzi, a nyelv, a világ, a szemléletmód, a realizmus-

csikorgató dráma, Iancu kiválóan helyezi el a

ba mártott expresszív kifejezésrendszer olyannyira

szûkszavú, hárommondatos családi tragédiákat.

eltérõ a megszokottól, hogy azt hiszi, az õ hibája.

Fõszereplõ a geológiai közeg is, a hegyek, az er-

Az esetleges harmadik olvasat, netán Iancu Laura

dõ, jótékonyan poétikus – feszültség és drámaol-

következõ regénye megoldja a hiányt.

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Aranyréce Mesék Moldvából Hagyományok Háza, 2005

11


Horkay Hörcher Ferenc

Ki tud többet Magyarországról? „A magyarországi helyzet nem elszigetelt. Gonosz populista szél fúj

rakoztatni négy oldalon át. Vagy csatornafedelekrõl készült fotókból

Európa legnagyobbik részén. Populista politikusok ragadják maguk-

építeni képet. A nagyvárosi folklór kincseit gyûjteni: kerítésdarabokat,

hoz a nemzeti jelképeket, és a kollektív narratívák kisajátításával, illet-

eladott üzlethelyiségeket, pláza-részleteket, utcai õrangyalokat, síron a

ve rekonstrukciójával átírják országuk történelmét.” Ezek a sorok a Ma-

virágokat. Aztán jöhet a vidék, a kockaházak gyûjteményével megjele-

gyarország szubjektív atlasza címû kötet legvégén olvashatók. Szerzõ-

nítve. Tájképek a négy évszak színeiben. Vízparti bódék költészete.

je Annelys de Vet, fiatal holland dizájner, vállalkozó, akitõl a kötet kon-

Aztán az emberi viszonylatok. Gyermekeink osztálytársai, egy cigány

cepciója származik, és aki Bujdosó Attilával szerkesztõként is jegyzi a

család mindennapjai, jelmezbáli figurák, népmûvészet, falvédõgiccs.

sokszerzõs mûvet. Nos, az a benyomásom, kár ezekért a sorokért.

Aztán, a többség után, a kisebbség: Bódvalenke, egy homoszexuális

Nem is csak azért, mert felülírja a kötetkoncepciót, amelynek lényege,

fiú ébredésének folyamata, hajléktalanok. Büszke kutyatartók, és hor-

hogy definíciószerûen multikulturális ajánlatot tesz. Ez a fogalom mára

gászok nagy fogásai. Aztán a magyar ételek, köztük a legnagyobb

ugyan – a német kancellár közremûködésével – léket kapott, ám ere-

adu, a fõzelék. Kiárusított magyar termékek. A legnagyobb dobás az

detileg egy olyan nyilvánosságot jelentett, amelyben a párbeszédben

utcai harcos társasjáték. Persze, nem is rossz ötlet – elvégre az utóbbi

résztvevõk nem valami vagy valaki ellen beszélnek. Márpedig, ha erre

évek legnagyobb magyarországi közösségi traumájáról, a 2006-os

az összefoglalóra támaszkodunk, azt hihetnénk, épp a populizmus el-

pesti utcai összeütközésekrõl van szó. A baj az, hogy itt mintha elfo-

len született a kötet. Valójában azonban egy nemzetközi licenszrõl van

gyott volna az alkotói jó szándék szuflája. Történetileg hiteltelen

szó: elõször az Európai Unióról (észt nézõpontból) készített egy össze-

a narratíva: nem kerül elõ az „igazságbeszéd”,

állítást de Vet csapata 2004-ben, majd néhány éven belül elkészült

a fideszes ünneplõk elleni fellépés, a számozatlan

a holland, a szerb és a Palesztináról (sic!) szóló kiadvány. A magyar

rohamrendõrök ügye, a puszta hatalmi brutalitás.

változattal párhuzamosan állították össze a mexikói mixet.

Azt még talán lehetne „ironikusan” olvasni, hogy az

S hogy mi a tényleges cél? Dizájnerek, építészek, képzõmûvészek

utcai harcos „kétszer kupán vágja magát” mielõtt a

és más kreatív tervezõk fognak össze, hogy szubjektív módon jelenít-

médiának nyilatkozik. De vajon a játék címe: „Garáz-

sék meg a kiválasztott országot. Ezúttal fiatal magyar szerzõk Magyar-

dálkodj okosan” csakugyan vicces?

ország általuk megalkotandó „szellemi térképét” rajzolják meg.

Kár a kimaradt helyzetért. Szerencsére azonban

Az eredmény itt-ott, már-már a Tesz-vesz városra emlékeztet, idõnként

nem ez határozza meg a kötet egészét. Az ifjú alko-

egy gusztusos kifestõkönyvre, mégis jó belemerülni. Bámulatos és

tói csapat által festett friss Magyarország-képet

erõltetett, jópofa és idõnként félre sikerült ötletek keverednek lapjain,

ugyan itt-ott elhomályosítja a pártosság, s ez sokat

de a jó szándék legtöbbször érzékelhetõ. Hogy el akarja kerülni a kö-

ront a lendületes, ötletes – egyszerre komoly és játé-

telezõ történelmi kliséket, és a patetikus szóvirágoktól is idegenkedik,

kos – Ki tud többet Magyarországról? játékon.

mégsem lesz hûtlen a hazájához, a múltjához, a jelenéhez. A feszült-

De játékról van szó, ötletrõl, találékonyságról. Tehát

ségek oldására, a traumák enyhítésére, a gyûlölködések okainak meg-

a recenzens se sopánkodjon, és nyíltan vallja be,

ismerésére tesz kísérletet. Az egyén mindig – de vállaltan – torzító, ám

leginkább élvezettel nézte végig a kötetet.

õszinte perspektívájából.

(Magyarország szubjektív Atlasza. Subjective Atlas

Lássunk néhány példát. A szellemes elõszót, amely egymás mellé

of Hungary. Szerk. Annelys de Vet és Bujdosó

tett „Magyarország-cédulák”-ból áll, a költõ Parti Nagy Lajos jegyzi.

Attila. Kitchen Budapest – HVG Könyvek, 2011, 192

A szerzõ szokásához híven: virtuóz szöveg, és nincs is benne semmi

oldal, 2500 Ft)

bántó. Hogy elüt a kötet képes részeitõl, nem csodálható – másként gondolkodik egy író, mint egy képíró, pusztán errõl van szó. A dizájnerek elõre megadott témákra improvizálnak. Azt mondja nekik a szerkesztõ, hogy Magyarország-térképek, és õk elkezdenek rajzolni. Hogyan lehet az unalomig ismert országtér-képet „átrajzolni”? Tessék megnézni. S egy másik „kötelezõ” téma: alternatív országzászlók. Ez olyan feldobott labda, amit könnyen le lehet csapni – de ha poénos a megoldás, miért kell rajta megsértõdni? Aztán itt vannak az egyéni ötletek, egyéni elõadásban. A családtörténetet elmesélni világtérkép segítségével. A gyerekkori városrészletet felülnézetbõl. Budapesti házszámokat so12

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Hahner Péter

Atlasz – rólunk A Füst címû amerikai film fõszereplõje, Auggie úgy mutatja be bará-

zeum (/Con/Temporary Museum) igazgatója felkért ötven fiatal ma-

tainak saját világát, hogy hosszú éveken át minden reggel, pontosan

gyar alkotót, hogy készítsenek valamilyen képet maguknak és ne-

ugyanabban az idõpontban és ugyanabból a szögbõl készít egy

künk hazájukról – mégpedig a „definíció-szerûen multikulturális”

fényképet az utcájáról. Az Amélie csodálatos élete címû francia film

identitás jegyében. Készült hasonló „atlasz” az elmúlt évtizedben

egyik hõse a fénykép-automaták elrontott képeit gyûjti, amelyek

Palesztináról, Mexikóról, Szerbiáról, Hollandiáról és (a legrejtélye-

olyan rosszul sikerültek, hogy a szemétgyûjtõkben végezték, össze-

sebb címû) „az Európai Unióról észt nézõpontból”. A magyar kötet

tépve. Mindketten különös, egyéni módon rögzítették környezetük

átlapozása után az olvasónak elõször kedve támad megismerkedni

sajátosságait vagy embertársaik ismeretlen arcát. Hasonló módon

a sorozat korábbi kiadványaival is – majd rájön, hogy valószínûleg

mutatják hazánk különbözõ helyszíneit és lakóit e kötet munkatársai

ugyanúgy nem értené meg a külföldi kötetek utalásainak nagy ré-

is. Egyesek igazolványképeket készítettek a legkülönbözõbb babák-

szét, ahogy a külföldiek sem biztos, hogy tudni fogják, ki volt

ról, s még BKV-pecséttel is ellátták és kilyukasztották valamennyit,

Dugovics Titusz, a Rodolfo néven is emlegetett Gács Rezsõ vagy

mintha egy-egy bérletbõl kerültek volna elõ. Mások egymásra má-

éppen Zrínyi Miklós. Igaz, minden kép mellett található magyar és

solták ezer sátortetõs kockaház fényképét, megalkotva ezzel a „koc-

angol nyelvû magyarázat, de azért ezt a kötet mégiscsak elsõsor-

kaházak átlagát”. Készült sorozat a falakról eltávolított táblák és pla-

ban a mi számunkra készült, a mai Magyarország lakói tudják legin-

kátok után megmaradó, különös foltokról, valamint az 1-tõl 365-ig

kább értékelni a képek finom utalásait és történelmi összefüggéseit.

megszámozott házszám-táblákról, hogy az év min-

Ugyan melyik másik országban ismerik a Moszkva teret, a falvédõk

den napjára jusson belõlük egy. (És a szökõévek?

költészetét vagy a „Boci-boci tarka…” kezdetû mondókát?

Azokra vajon miért nem gondolt az alkotó?) A kötet

Bár akad itt jó néhány különleges „térkép”, én inkább egy végte-

egyes munkatársai mesét írtak az Erzsébet-híd és a

lenül sokszínû, formabontó és elgondolkodtató képzõmûvészeti al-

Belvárosi Nagyboldogasszony Plébánia-templom re-

bumnak tekintem ezt a kötetet, amely azt mutatja be, mit kívánt ki-

ménytelen szerelmérõl, mások megalkották az ideális

emelni világunkból a harmadik évezred elején egy többségében fia-

magyar hõs és a tökéletes magyar ellenség szobrát

tal és a mûvészettel, vizuális kommunikációval vagy mérnöki tudo-

különféle köztéri szobrok elemeibõl. Akad itt gyûjte-

mányokkal foglalkozó alkotógárda. Vannak itt szomorkás alkotások,

mény alternatív országzászlókból, a multinacionális

mint a szövegekbõl összeállított, villamoson utazó emberalakok

cégeknek eladott magyar termékekbõl és gyárakból,

együttese, vannak vidámak, mint a „bajuszgráf”, amely közismert

az aluljárók észre nem vett népérõl és a házakon ta-

honfitársaink arcszõrzetét idézi fel egyetlen vonal megfelelõ rezegte-

lálható dombormûvû „õrangyalok” arcáról is.

tésével. Vannak politikai táblázatok, amelyek vizuális eszközökkel

Mi ez a kötet tulajdonképpen? Nevezhetjük egyál-

jellemzik az elmúlt húsz év kormányait, és családi fotók, amelyeken

talán atlasznak? Azt hiszem, csak abban az értelem-

azt láthatjuk, milyen jelmezeket öltenek magukra legszívesebben

ben, ahogyan a különbözõ országok kultúráját és tör-

a kisiskolások. (Ki hitte volna, hogy 2006-ban egy papa és egy ma-

ténelmét ismertetõ könyveket is „kulturális atlasz” né-

ma is hajlandó volt beöltözni A hihetetlen család jelmezeibe kislá-

ven emlegetjük, bár több bennük a mûvészettörténeti

nyuk kedvéért? S vajon ki beszélhette rá azt a nyolc év körüli kisfiút,

illusztráció, mint a térkép. A Kitchen Budapest nevû

hogy Agatha Christie detektív hõsének, Poirot-nak öltözzön?) Jó ötlet

médialabor és Annelys de Vet, harminchét éves, hol-

volt felvenni a kötetbe Bódvalenke falu roma képzõmûvészek által ki-

land grafikusmûvész, az amszterdami (Kor)Társ Mú-

dekorált házfalait, a vízparti „stégek” groteszk építményeit és a balatoni halakat, büszke horgászaik kezében. Nekem a legjobban Kele Sára, Novák Péter János és Steiner Balázs Miklós kettõs sorozata tetszett, amely ismerteti, mi mindent rántanak ki honfitársaink, és milyen ételeket rántanak be – különleges felületet alkotva a legkülönbözõbb színû fõzelékek együttesébõl. Amit pedig a szobám falára is szívesen kitennék, azok Navratil Judit aprólékos gonddal megalkotott, féktelenül vidám színekben villogó grafikái, amelyek jókedvû fintorral ábrázolják felülnézetbõl (olykor nem is annyira jókedvû) világunkat. (Magyarország szubjektív Atlasza. Subjective Atlas of Hungary. Szerk. Annelys de Vet és Bujdosó Attila. Kitchen – HVG Könyvek, 2011, 192 oldal, 2950 Ft)

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

13


Szabó T. Attila biológus professzorral beszélget Bán Magda

Az emberhatású evolúció A darwini gondolat fejlõdésérõl címû karcsú kötete nemrég jelent

a fejlõdés következõ állomása a társadalmi megélés új minõsége

meg. Az lehet az olvasó érzése, hogy olyan tömény, esszenciális,

lesz. A világháló kiemelkedését ennek a szemünk elõtt zajló folya-

mintha egy nagy és vaskos átfogó mû vázlata lenne. Szinte min-

matnak a nyitányaként értékelem, bár nem vagyok biztos benne,

den oldalán annyi axiomatikus definíciót találunk, amelyeknek kifej-

hogy ez a helyes értékelés.

tésébõl külön-külön könyvet lehet írni, miközben kérdések tucatjait

Bár három évvel ezelõtt ünnepelte a világ Darwin születésének

vetik fel. Ezek közül néhányat feltétlenül szeretnék megbeszélni

200. évfordulóját, a rengeteg tudományos publikációból és tanács-

Önnel. Például: A világ megismerésérõl való tudás kumulációja

kozásból vajmi kevés szûrõdött le a köztudatba. Az egyik, szinte

okozta-okozza, hogy bizonyos korokban, mondjuk, a reneszánsz

Darwin fõmûvének, A fajok eredete címû munkájának megjelenése

idején, vagy a 19. század derekán Európa több pontján is ugyan-

óta ellenérzéseket kelt, az evolúció tana és a Biblia tanítása között

azok a természettudományos, társadalomtudományi vagy mûvészi

feszülõ ellentmondás. Vagy másképpen fogalmazva: a természet -

törekvések foglalkoztatják az embereket? John Needham – aki a Darwin-rokonságban a legnagyobb tudo-

tudományos kutatás eredményei és a vallás hogyan fér meg békésen akár egyetlen ember tudatában?

mányfilozófus volt, és egész életében a kínai tudomány történetével

Aki ma a Bibliát, mondjuk, a Paksi Atomerõmû által fejlesztett villany-

foglalkozott – errõl egy kis kötetét mi is kiadtuk magyarul Bukarest-

árammal világított, hûtött-fûtött lakásban olvassa, annak ennél jóval

ben a Kriterion Századunk címû sorozatában – nem szégyellte be-

nehezebb kérdéseken is el kellene gondolkodnia. Ugyanis mára már

vallani: nem érti, hogy bár a kínaiak évszázadokkal az európai rene-

csak a biológia az a tudományterület, ahol a (keresztény-vallásos)

szánszt, a földrajzi felfedezések korát megelõzõen minden fontos

hit ütközik a tudománnyal. A matematika, a fizika, a kémia igazságait

(haditechnikai, nyomdatechnikai, navigációs stb.) olyan tudás birto-

senki, még a legelvakultabbak sem kérdõjelezik meg. II. János Pál

kában voltak, ami az újjászületést lehetõvé tette volna ott is, még-

pápasága alatt megszületett állásfoglalás lényege éppen az, hogy

sem ott fejlõdött ki a modern tudomány. Mivel az én koromban már

„a teremtés folyamatos”. Az angol „tudomány” (science) szót megal-

némi okoskodást (hogy ne mondjam: bölcsködést) is megengedhet

kotó W. Whewell már 1833-ban leszögezte: „Ami … az anyagi vilá-

az ember: én a hitben hiszek. Abban hiszek, hogy a hitre való ké-

got illeti … az eseményeket az isteni hatalom nem úgy hozza létre,

pesség teremtette meg az embert, és a munka eredményességében

hogy minden esetben külön-külön beavatkozik a dolgokba, hanem

való hit sajátos képessége teremtette meg az európai embert. Hite a

úgy, hogy általános törvényeket szab”. Nem véletlenül lett ez a mon-

saját alkotásaiban, hite az istenekben (a görög és római korban), a

dat „A fajok eredete” legelsõ mondata.

templomokban, a városokban és falvakban, amelyekben élt, a közösségekben, a „nemzetségekben”, amelyekhez tartozott. Hite a

A beszélgetésünk címébe kiemeltem a kötetében gyakran elõforduló kifejezést: emberhatású evolúció. Mit jelent ez pontosan?

meggyõzõdésében – ami a kritikai gondolkodásnak is alapja.

Az evolúció, mint biológiai szakkifejezés, lényegében valaminek

„Noscere rerum refutase est”, ismerni kell a cáfolandó dolgokat,

(gén, géntermék, tulajdonság, populáció stb.) az idõegység alatti

idézve Pázmány Pétert, emlékezetbõl. Õ ezt jó öt évszázada, akkor

változását jelenti valamilyen környezeti, szelekciós folyamat hatásá-

írta, amikor vissza akarta hódítani a katolikus híveket a reformált hi-

ra. Fura, de érthetõ módon a kifejezés a tudomány történetében elõ-

tek táborából. A kritikai gondolkodás lehetett az az európai szellemi

ször az egyedfejlõdéssel kapcsolatban bukkan fel: az embrionális

haladást mozgató kiválogatás, mely az emberi gondolkodás valós

környezet a megtermékenyítés pillanatától születésünkig hihetetlenül

eredményeit halmozva vitte elõre kontinensünket a megismerés út-

gyorsan változik – és az embrió lényegében a sejtszintû szelekció

ján. Gyorsabban, mint a más földrészeken élõ embertársainkat. Ez a

terméke (errõl is szó van a lapokon). Ebben az értelemben – tréfá-

kumulatív memetikai szelekció (értékhalmozó szellemi kiválogatás)

san szólva – valamennyien az anyai és apai „emberhatású” evolúció

úgy is felfogható, mint az élõvilág fejlõdését mozgató kumulatív ge-

termékei vagyunk és ezt a petesejttõl az újszülöttig tartó egyedfejlõ-

netikai szelekció társadalmi meghosszabbítása.

dést senki sem tagadhatja, ha már egyszer megszületett. De –

A kérdés utalt a gyakorlatban ellenõrizhetõ tudás, a mûvészi

komolyra fordítva a szót – a növény- és állatnemesítés a szûkebb ér-

megsejtés és a közösségi megélés hármas egységére is. Az euró-

telemben vett emberhatású evolúció. Az a folyamat, amelynek során

pai reneszánsz idején a mûvészek a tudomány elõtt jártak: gondol-

például az emberi munka és értelem évezredek alatt keresztezéssel,

junk csak (Ajtósi) Dürer ember-, állat- és növény-ábrázolásaira, vagy

kiválogatással létrehozta a vackorból a császárkörtét, vagy a vad-

a Tiziano mûhelyében készült anatómiai rajzokra Vesaliusnak az em-

disznóból a yorkshire-i sertést. Tágabb értelemben emberhatású

beri testrõl írott híres munkájában, a „De humani corporis fabrica”-

evolúció a bioszféra mai (vissza)fejlõdése is.

ban. A napjainkban is tartó ipari forradalom korában a tudás vált ve-

Úgy sejtem, kevesen tudják, hogy magyar tudósok, gondolkodók

zetõ szerepûvé. Szeretném remélni (bár aligha élem már meg), hogy

milyen fontos szerepet játszottak a darwini elmélet kibontásában,

14

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


részleteinek kidolgozásában. Kevesen ismerik Beythe István nevét,

Kezdjük a fogalommal: a megtermékenyítési folyamatok a legtöbb

vagy Festetics Imre tevékenységét. Azt sem tudtam, hogy a gene -

esetben genetikai módosulásokkal is járnak az utódban – ezért én a

tika „föltalálásában” is fontos szerepe volt magyar elõdeinknek!

mesterséges beavatkozások esetén már az 1970-es évek óta a

Beythe István ebben a tudománytörténeti folyamatban csak azért ér-

„génszerelés” fogalmát igyekszem a magyarban meghonosítani a

dekes, mert már 1583-ban Németújvárott (ma Güssing) kristálytisz-

DNS-szintû emberi beavatkozások esetére.

tán fogalmazta meg a Darwin-elõtti álláspontot: „Tetteiben a teremtõ,

A modern génszerelt fajtákkal véleményem szerint elsõsorban

lám, bemutatta hatalmát. Semmit sem pazarol …”. Darwin éppen azt

az a gond, hogy nem estek át a kiválogatás, a szelekció szûrõjén-

ismerte fel, hogy a folyamatos teremtés bizony nagyon is pazarló, és

próbáján. Se a termék, se a teremtõje. Kezdjük a „teremtõvel”, a

az evolúció útját csak az adott környezethez jól alkalmazkodó válto-

genetikussal. Neki gyors eredmény kell, csak akkor kap pénzt a

zatok képesek bejárni – ha szerencséjük is van. A többség, bizony,

munkához. Egy pályázati ciklus igen jó esetben öt esztendõ, de in-

még azelõtt elpusztul, mielõtt utódai lehetnének. Vagy egyre keve-

kább három. Ilyen rövid idõ alatt csak nagyon „agresszív” genetikai

sebb utódot hagy. Ebben az értelemben mai népesedési problémá-

konstrukciókkal lehet látványos sikereket (és kétes eredményt) elér-

ink humánevolúciós problémák is. Festetics Imrével már más a hely-

ni. Ami a génszerelt terméket illeti: hogy mi történhet akkor, ha pél-

zet. A keszthelyi Georgikont alapító Festetics György testvéröccse

dául egy génszerelt élelmiszerbõl egy agresszív genetikai konstruk-

akkor ismerte fel a kiválogatás állatokat és növényeket, sõt, az em-

ció önálló életre kel a bélflóránkban, a bélhámsejtjeinkben, azt még

bert is fejlesztõ szerepét, amikor Charles Darwin még csak tízesz-

ma (szerencsére) senki sem tudja biztosan. De a technika rendel-

tendõs fiúcska volt. Ráadásul Festetics – tudomásom szerint a vilá-

kezésünkre áll, igen hatásos, csak éppen meg kell tanulni tökélete-

gon elsõként – azt is világosan felismerte, hogy ebben a folyamat-

sen ellenõrizni. Éppen mint a tüzet. Vagy az atomenergiát. A hagyo-

ban nem élettani törvényszerûségek, hanem egy új jelenségcsoport,

mányos keresztezés, a kiválogató fajtanemesítés – az egészen más

az 1819-ben általa a „természet genetikai törvényei”-nek nevezett

kérdés. Az már kiállta a szelekció, az idõ próbáját. Nem pusztította

örökletes folyamatok játszanak szerepet. Darwin viszont úgy halt

el az emberiséget. Sõt! Pedig ez is génmódosítás a javából… csak-

meg, hogy a keveredõ öröklõdés „fiziológiájában”, a vérárammal ter-

hogy ezt a természet végzi. Minden „agri-kultúra” genetikai módosí-

jedõ „páng-ének” ókori tanában hitt – egész életében. És ha már a

tások tömegén alapszik. Ez volt, ez van és ez lesz. Ha nem lett vol-

korai magyar evolúcionisták szóba kerültek, ne feledkezzünk meg a

na, ma is vadászhatnánk, halászhatnánk, gyûjtögethetnénk. Ami

gyõri bencés-tanárról, a Darwint személyesen is ismerõ 1849-es lon-

szórakozásnak jó ugyan, de próbáljon valaki ebbõl csak egy hóna-

doni emigránsról, Rónay Jácintról sem – de az õ sorsa is egy külön

pig megélni sokadmagával. Ráadásul már Shakespeare is felismer-

történet.

te (emlékezetbõl idézem), hogy „… a természetet úgy módolhatod

És végül: a genetika egyik fontos, napjaink legtöbb vitát kiváltó kísér -

csak, hogyha õ ad módot, s így, ha mûveled, az õ mûve ez és ter-

lete a génmódosítás. Be lehet-e tiltani azt, amit az ember már kitalált?

mészetes”. A FÉNYKÉPEN: SZABÓ T. ATTILA FOTÓ: CSAPODY KINGA

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

15


Békés Márton

Ordítva érvelni Fekete–fehér–piros színekkel, borítóján egy üvöltõ férfival jelent meg nemrég a Századvég Kiadó új kötete, amely Nemzet és radikalizmus címmel egy „új pártcsalád felemelkedésének” végigkövetését ígéri. A tizennégy tanulmányt felvonultató kötetet Lánczi András szerkesztette, a szerzõk többségükben a közismert konzervatív filozófus volt vagy jelenlegi hallgatói, akik mindannyian alapos politológiai tudással rendelkezve, egy-egy radikális nacionalista párt történetének és mûködésének nyomába eredtek. A kötet címe és alcíme önmagában programadó, hiszen tudatosan kerüli a politikai oldalak definícióját és a normatív minõsítést – hiszen nem használja a jobboldali vagy szélsõjobboldali jelzõket –, viszont meghatároz egy tartalmi (nemzet) és formai (radikalizmus) elemet, amely minden vizsgált pártnál jelen van. Az pedig, hogy a kötet új pártcsaládnak nevezi a tizenhárom – jóllehet egymástól sokban különbözõ – politikai szervezetet, úttörõ jelentõségûnek tekinthetõ. Nemzet és radikalizmus Egy új pártcsalád felemelkedése Szerk.: Lánczi András Századvég Kiadó, 2011 388 oldal, 4200 Ft

16

Míg Amerikában a ’60-as években megkezdõdött a

csúcsán egyszerre lehessen megvizsgálni az ide ve-

jobboldali populizmus és az extrém nacionalista

zetõ okokat, az egyes pártok indulását, és válaszolni

mozgalmak kutatása, addig a nyugat-európai politi-

arra is, hogy mi lehet a kifutása a folyamatnak?

katudomány a kettõezres évek elejétõl kezdett el mé-

A kötet újszerû, ugyanakkor nehezen vitatható

lyebben érdeklõdni a kérdés iránt. Ekkor vált ugyanis

nézõpontja szerint egy egységes pártcsaládról van

egyértelmûvé, hogy a hatalmon egymást hosszú évti-

szó, amely a politikai jobbközéptõl jobbra áll. Elneve-

zedek óta váltogató, programjukban hasonlóvá váló

zése nem egyszerû, hiszen ahogyan egyre inkább

bal- és jobboldali néppártok mellett létrejött egy új

jobbra tartunk, úgy haladunk a radikális jobboldaltól

pártcsoportosulás, amely leginkább elit-ellenesség-

az új jobboldalon át a szélsõjobbig és az újfasiszta

gel, a bevándorlás korlátozásának szándékával és a

szervezetekig. Ráadásul az sem biztos, hogy egyön-

multikulturalizmus elutasításával, rendpártisággal és

tetûen és egyértelmûen jobboldali értékvilágról be-

a nemzeti retorika felfokozott használatával jellemez-

szélünk akkor, amikor számos, a kötetben vizsgált

hetõ. Miután a gazdasági válság beköszöntött, és a

párt például támogatja az állami paternalizmust és

nyugati típusú jóléti állam modelljének krízise is nyil-

minimum kritikus a kapitalizmussal szemben, vagy

vánvalóvá vált, az Európai Unió sok országa – köztük

éppen a pártcsalád újabb generációjára (például a

Magyarország – közvéleménye pedig némileg jobbra

most nem vizsgált holland Szabadságpártra) nem

tolódott, a jelenség vizsgálata már nem csupán egy

jellemzõ a kulturális tradicionalizmus. Könnyen lehet,

eszmetörténeti érdekességre irányul, hanem egy

hogy a jobb- és baloldali beállítódás helyett – amint

napjaink politikai térképét átalakító általános folya-

a kötet is teszi – e pártok nacionalizmusát kell hang-

matra. Az új évezred elsõ évtizedének végén a fran-

súlyozni, amely ideológia a 19. század második felé-

cia Nemzeti Front köztársasági elnökjelöltje megszo-

ben, társadalompolitikai perspektívával nem rendel-

rongatta a jobbközép államfõ-aspiránsát, a holland

kezvén, kiesett a másik három, 1789 és 1848 között

és a belgiumi flamand bevándorlás-ellenes pártok

megszületõ ideológia (úgymint liberalizmus, konzer-

megsokszorozták szavazóik számát, a jobboldali ra-

vativizmus, szocializmus) versenyébõl. A szerzõk el-

dikális (vagy radikális jobboldali pártok) az Európai

fogadható munkahipotézise úgy szól, hogy a hang-

Parlamenti választásokon rendre bekerülnek a brüsz-

nemében radikális, üzenetében nacionalista pártok a

szeli törvényhozásba, a Jobbik és a Svéd Demokra-

demokrácia játékszabályainak elfogadásával külön-

ták szinte egyszerre lépték át a parlamenti küszöböt,

böztethetõek meg a szélsõjobboldali szervezetektõl.

végül az Igazi Finnek a szavazatok közel ötödét ka-

Életre hívásukban a jóléti állam válságát, az Európá-

pák meg legutóbb. A kötetben vizsgált tizenhárom

ba irányuló migráció társadalmi és kulturális követ-

párt többsége évtizedek óta talán éppen most van

kezményeit, valamint az uniós integráció hátrányait

népszerûsége csúcsán, ráadásul szinte egyszerre. A

nevezik meg. E három kiváltó ok azonban inkább a

kötet szerkesztõjének idõérzéke tehát jól mûködött: a

nyugat-európai frakciókra igaz, amelyek két szárnyra

pillanat minden szempontból adott ahhoz, hogy a na-

oszlanak: a pártcsalád francia–osztrák õsei gazdasá-

cionalista és radikális pártcsalád felemelkedésének

gilag baloldalibb, a skandináv modell dán és norvég ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


pártjai piacpártibb verziót képviselnek. A pártcsalád újabb, középeurópai leszármazottai egyértelmûen a szociális feszültség és a belföldi kisebbségek elleni elõítéletek termékei. A tizenhárom vizsgált pártot ugyanakkor egyenként és összességében is jellemzi az etnocentrikus retorika, a bevándorlás- és kisebbség-ellenesség, az elit- és establisment-ellenesség, az

Díjak, kitüntetések Albert Herceg-díj · Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgatója Gundel Életmûdíj · Kalász Márton költõ, író, mûfordító Híd-díj · Fehér Kálmán (Száz panasz és más versek címû kötete) Napút-díj · Erdélyi István régész

autoriter gondolkodásra való hajlam és az euroszkepticizmus. Olyan kérdésekben azonban eltérõek a nézeteik, hogy vannak a nemzeti egységhez ragaszkodó és szakadár pártok, piacpárti és a kapitalizmust az állam által szabályozni kívánó pártok, vallásilag meghatározott, vagy szekuláris, esetleg felekezeti kérdésekben indifferens pártok. Néhány évvel ezelõtt erõsödött meg az a tendencia, hogy a muzulmán migráns-kérdés kiélezõdése miatt az „ellenségem ellensége a barátom”-elv alapján álló Izrael- és cionista-barát tendenciák jelentek meg. Eközben maradandónak bizonyult az a kulturális törésvonal, hogy egyes pártok építenek a nosztalgiára, másik viszont aktuális ügyek mentén politizálnak. Érdekes kérdés az is, hogy a latin–mediterrán országokban miért nem erõsödött meg ez a fajta politizálás? További feldolgozást érne meg a Lengyel Családok Ligája, a német NDP, a hollandiai Szabadságpárt és az Igazi Finnek

Pályázati felhívás A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete pályázatot hirdet az Egyesület tevékenysége által érintett reprográfiai jogosultakat (szak- és szépirodalmi szerzõket, valamint könyvkiadókat) tömörítõ, Magyarországon nyilvántartásba vett szakmai és érdekvédelmi szervezetek, közösségi célokat szolgáló alapítványok, egyesületek számára az alábbi témakörökben: a magyar szak- és szépirodalom, valamint az olvasás és a könyv népszerûsítését szolgáló hazai és külföldi szakmai programok (2.1) és a könyvszakmai oktatás tevékenységének támogatása (2.2). A pályázatokat kizárólag postai úton fogadjuk el. A postára adás ha tárideje: 2011. október 14. A pályázatok elbírálására 2011. november 14-ig sor kerül. A részletes pályázati feltételek, a pályázati szabályzat és az adatlap az Egyesület honlapján (www.maszre.hu) megtekinthetõ, illetve letölthetõ. MASZRE VEZETÕSÉG

csoportja is. A több mint tucatnyi párt közül a közép-európaiak – a Szlovák Nemzeti Párt, a Jobbik, a Nagy-Románia Párt, a Szerb Radikális Párt és a bolgár Ataka – eleve baloldali(bb) gazdaságpolitikát követnek, amelynek egyik forrásvidéke a külföldi tõkével és multinacionális érdekekkel szembeni ellenérzés, etnocentrizmusuk komoly migráns-tömegek híján a hazai kisebbségekkel szemben határozódik meg (ötbõl háromnál ennek meghatározó része a magyarellenesség), kulturális konzervativizmusuk extrémitásba hajlik, az atlantista orientációval szemben az oroszok felé tekintgetnek, nosztalgikus szubkultúrájuk az országhatárok meg- vagy visszaváltoztatását is magában foglalja, mivel az adott nemzethez tartozók egyesítését tûzik ki célul. A nyugat-európai pártok – a francia Nemzeti Front, az Osztrák Szabadságpárt, a Dán Néppárt, a norvég Haladás Párt, a Brit Nemzeti Párt, a Svájci Néppárt, a Flamand Érdek és az Északi Liga – esetében a kötet megállapítja az elmúlt idõszak gazdaságilag balra tolódását, a markáns bevándorlás- és esetenként iszlám-ellenességet, valamint a kultúrkonzervativizmus sok esetben mérsékeltebb jelenlétét. A törésvonalak tekintetében megállapítható, hogy az Amerika-ellenesség egyedül a franciákat jellemzi, a svéd, a flamand, az észak-olasz és a svájci pártok továbbra is hisznek a piacban, és míg a Brit Nemzeti Párt vagy a Nemzeti Front össznemzeti nacionalizmust hirdet, némi birodalmi nosztalgiával, addig a Flamand Blokk célja minimum Belgium föderalizálása, az Északi Liga pedig a „padán” különállás érdekében jött létre. A kötet fontos és egy sokáig élõ meggyõzõdéssel szemben menõ megállapítása szerint mára a vizsgált pártok negyedére sem igaz, hogy a leszakadástól félõ középosztály, vagy a képzetlen alsóközéposztály szavazna rájuk, szimpatizánsaik körében nem állapítható meg a vidéki, vallásos és fiatal korcsoporttal való szoros korrelációjuk sem, míg az igaz, hogy többségében a férfiak preferálják õket. ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

63. Frankfurti Könyvvásár Kontinensünk egyik legrégebbi, méretében, kulturális kisugárzásában egyedülálló Frankfurti Könyvvásár idén 63. alkalommal nyitja meg kapuit. A szakmai és a nagyközönség számára a frankfurti vásárközpontban október 12–16. között tart nyitva a könyves seregszemle. A hivatalos megnyitóra október 11-én kerül sor a vásár Kongresszusi Központjában. Az idei rendezvény díszvendég-országa Izland lesz. A Frankfurti Könyvvásár kiemelkedõ eseménye a Börsenverein Béke-díj hivatalos átadása, amelyre idén október 16-án kerül sor a történelmi Paulskirchében. A német könyvszakma algériai írónak, Boualem Sansalnak ítélte a nagypresztízsû kitüntetést, amelyet eddig két magyar író vehetett át, a rendszerváltás utáni évben Konrád György, s 2004-ben Esterházy Péter. A díszvendég-ország „Mesés Izland” néven mutatkozik be, ennek keretében közel 30 jeles izlandi szerzõvel találkozhatnak az olvasók Frankfurtban. Andri Snær Magnason, Guðrún Eva Mínervudóttir, Hallgrímur Helgason, Jón Kalman Stefánsson, Kristín Steinsdóttir és Sjón, Yrsa Sigurðardóttir, a megnyitón is szereplo két neves alkotó, Arnaldur Indriðason és Guðrún Eva Mínervudóttir, valamint az ezévi „Nordic” irodalmi díj kitüntetettje, Gyrðir Elíasson is bemutatkozik a vásáron. A vendéglátó Németország idén is kitesz magáért, nagyon sok izlandi mûvet jelentetnek meg németül a vásárra idõzítve. A díszvendégnek járó frankfurti pavilonban több száz fotó és videó-portré jeleníti meg az izlandi irodalmat. Érdekesség, hogy a vendégség szervezõi „Mesés Izland” címmel a Facebook-on az izlandi állampolgárokhoz fordultak „Gyertek el Frankfurtba” kampánnyal – a német szervezõk korábbi tájékoztatása szerint júniusig több mint kétezre fogadták el a meghívást. A magyar nemzeti stand ez évben elõször új helyszínen található a Frankfurti Könyvvásáron. A vásár vezetõsége a 6-os számú csarnok funkcióváltása miatt gyakorlatilag újratervezte az évtizedek óta otthont adó 5-ös csarnokot. Új szereplõként oda került Hollandia, Belgium, a Baltikum országai, számos ázsiai ország, így a közép-és kelet-európai országok is helyet változtattak. Az új standszámunk: H 5.0 C958. A magyar stand 100 m2 alapterületû, félsziget jellegû, s áttekintést ad a hazai és határon túli legfrissebb magyar könyvtermés külföldön is figyelmet érdemlõ alkotásaiból. A standot Burger Barna fotómûvésznek a magyar irodalom jeleseirõl készített portréi díszítik. MKKE

17


Pál Ferenc

Amióta Jauss sokszor idézett elõadásában… …az irodalomtörténetet az irodalomtudomány provokációjának nevezte, némi tartózkodással vesszük kezünkbe az irodalomtörténeti mûveket. Pedig ez a romantika idõszakában megjelent és a pozitivizmus idején kiteljesedett „mûfaj” nemzedékek sorát ismertette meg egy-egy irodalommal, annak legkiválóbb alkotóival és mûveivel, megadva a gyors tájékozódás lehetõségét és a teljesség birtokbavételének reménységét. Nem tudható persze, hogy Szerb Antal könnyeden bennfentes világirodalom történetén kívül akad-e sok olyan irodalomtörténet, amelyet csaknem úgy lehet olvasni, mint egy regényt, s nem kell Laokoónhoz és fiaihoz hasonlóan reménytelen küzdelmet vívni a tengeri kígyókként tekergõzõ, szakkifejezésektõl és elvont elméleti fejtegetésektõl pikkelyes mondatokkal.

A francia irodalom története Szerkesztette: Maár Judit ELTE Eötvös Kiadó, 2011 944 oldal, 5800 Ft

18

Az egykor pályájuk delelõjén túljutott és élet-

adó, 1988 és 1994), de egy korszerû szelle-

mûvüket összegezõ, öreg professzorok juta-

miségû összefoglaló irodalomtörténet megje-

lomjátékának tekintett irodalomtörténetek ké-

lenése – az utóbbi években, a jaussi megálla-

sei, friss szellemû gyermeke az ELTE Bölcsé-

pításokra fittyet hányni látszó összefoglaló

szettudományi Karának Francia Tanszékén

mûvek (a német, orosz, amerikai, latin-ameri-

összeállt féltucatnyi irodalomtörténész, tudós

kai stb. irodalom történetének) megjelenése

tanár vállalkozása, A francia irodalom történe-

után – különösen idõszerûvé vált.

te, amely csaknem fél évszázados csendet

*

követõen jelenik meg. A magyar szellemi élet-

A majd ezer oldalas opusz, amelyet Maár Ju-

re, gondolkodásra és irodalomra a felvilágo-

dit, az ELTE Francia Tanszékének professzor

sodás korától fogva a legutóbbi idõkig – a

asszonya jegyez szerkesztõként, leginkább

Hemingway-hõsök és a nyomukban felvonuló

közvetlen természetességével, és olvasmá-

beat-nemzedék tõmondatos nyelven megszó-

nyosságával ragad meg. Az elsõ fejezet törté-

laló leegyszerûsített tömegkultúrájáig – meg-

neti áttekintése minden vaskalapos nagyké-

határozó hatást gyakorló francia irodalomnak

pûségtõl mentesen, a múltat a jelen vérkerin-

ugyanis 1963-ban jelent meg az utolsó teljes

gésébe kapcsolva ír az 1996-ban megrende-

összefoglalása. Dobossy László két kötetes A

zett ünnepségsorozatról, amelyen arról emlé-

francia irodalom története a maga 721 oldalas

keztek meg Franciaországban, hogy Klodvig

terjedelmével méltó folytatása és kiteljesítése

háromezer harcosával egyetemben felvette a

volt Haraszti Gyula a „Francziák” címmel

katolikus hitet. Ugyanilyen könnyed stílusban

megírt 283 oldalas irodalmi összefoglalójá-

ismertetik a szerzõk a középkor (Palágyi Tiva-

nak, amely a Heinrich Gusztáv által szerkesz-

dar), a 17. század (Kalmár Anikó) és a 18.

tett Egyetemes Irodalomtörténet második kö-

század (Cseppentõ István) irodalmát; ez a

tetében, a „Rómaiak és Románok” sorában

három fejezet korrajzaival, az egyes mûvek

jelent meg 1905-ben, a Franklin-Társulat ki-

tartalmának ismertetésébe elbújtatott vagy

adásában, majd a mintegy kétharmadnyi em-

beleszõtt mûelemzéseivel könnyen befogad-

beröltõ elteltével, 1927-ban a Szent István

hatóvá és szerethetõvé teszi ezeknek a szá-

Társulat kiadásában megjelenõ újabb A fran-

zadéveknek szerzõit és mûveit. A 19. század

cia irodalom történeté-nek, amelynek szerzõje

irodalmának bemutatását visszafogottabb

Dr. Birkás Géza 314 oldalon írt a gallok földjé-

hangvétel jellemzi. Az oldott elbeszélés helyé-

nek irodalmáról. Az utána következõ több év-

be az elemzés, az egy-egy korba, irányzatba

tizedes szünetet valamennyire kitöltötték

belesimuló írói munkálkodás elbeszélése he-

Gyõry János munkái, A francia dráma kialaku-

lyébe az írói életpályák és mûvek alapos, tu-

lása (Akadémiai, 1979) valamint A francia iro-

dományos terminusokban bõvelkedõ taglalá-

dalom története a középkorban (Tankönyvki-

sa lép, és a kissé túlburjánzó lábjegyzetekbe ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


számûzött kiséletrajzok olykor megakasztják a sok érdekességet is felvonultató szöveget, amelyet számos anekdota színesít. Így egy helyütt olvasható Albert Thibaudet, a neves irodalomtörténész megjegyzése, aki „a regényolvasást egyenesen a »bagózáshoz« hasonlítható rossz szokásnak véli” (646. o.), vagy Zola kétségbeesett megjegyzése, aki „rossz jel”-nek vette, ha regénye jól fogyott (645. oldal). A romantika és realizmus irodalmának kissé távolságtartó bemutatása ugyanakkor számos elméleti kitérõvel gazdagítja az olvasó tudását, köztük például a fantasztikus irodalom ismertetésével, amely szerencsés „mini-esszéként” nemcsak a mûfaj sajátosságait, hanem rövid történetét is felvázolja. Az irodalomtörténet vaskos kötetét íróasztala mellett emelgetõ, vagy az ágyba magával hordozó olvasó a huszadik század irodalmához érve revideálná húzódó izmai miatti morgolódásait. A jelenkori francia irodalom bõségét, sokszínûségét – talán terjedelmi korlátok közé szorulva – ugyanis nemegyszer csak rövid skiccekkel érzékeltették a szerzõk (Maár Judit, Horváth Krisztina és Tóth Réka), pedig az olvasó olykor itt is szívesen belefeledkezett volna az elbeszélésbe, s örült volna még egy-két-száz oldalnyi, írókról, mûvekrõl mesélõ olvasmánynak. A francia irodalom története, ahogy erre az elöljáró szavak figyelmeztetnek, csak a franciaországi irodalom története, sem a belgiumi, sem a kanadai irodalomról nem esik szó benne. Jelen vannak ugyanakkor a francia nyelv trópusi kalandjának gyermekei, FeketeAfrika és az Antillák frankofón irodalmai, némi posztkoloniális felelõsségvállalással pótolva ezen irodalmak ismertségének hiányát. Ebben az élvezettel lapozgatott és olvasgatott „francia irodalomtörténet”-ben mindazonáltal a jóindulatú, jámbor ámde figyelmes olvasó fennakadhat egy-két apróságon, amely némi sietõsségre és a szerkesztés figyelmetlenségére utal. A kezdetben szerényen csak évszámokra korlátozódó életrajzi jegyzetek egyre növekednek, s szükségtelenül elterpeszkednek, lexikoncikkekre emlékeztetõ tényközlésükkel nem a legszerencsésebben ellenpontozva az élvezetes olvasást. A másik ilyen zavaró apróság a mûvek címeivel kapcsolatos, mert a késõbbi fejezetekig, ahol lábjegyzetben szerepel egyegy mû fordítójának a neve, nem igazán tudjuk, hogy egy-egy készségesen magyarra átültetett címrõl, vagy egy magyarul valóban megjelent mû címérõl van-e szó. Ilyenképpen a Natchezek (472. o.) cím olvastán kétségbeesett keresésbe kezdtünk, azon töprengve, miért is nem magyarul olvastuk a Les Natchez-t, A budoár filozófiája (395. o.) esetében pedig nem értettük, miért nem az 1989-es (vagy a 2001-es) magyar kiadás Filozófia a budoárban köztudatba átment címe szerepel. Ezek persze olyan hibák, amelyek nem vonnak le semmit ennek a hatalmas odaadással elkészített munkának az értékébõl, mert egy második kiadásban minden további nélkül javíthatók. Reméljük, hogy a terjedelmes és olvasmányos szépirodalmi és természettudományos mûvek olvasói közül is minél többen kezükbe veszik A francia irodalom történetét, hogy megértsék s bizonyítva lássák egyre fogyatkozó elõdeink irodalmi és kulturális vonzalmainak tárgyát és okát. ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Az Oxford University Press ajánlata: A népszerû szerzõpáros, Michael Swan és Catherine Walter (Good Grammar Book, How English Works) új nyelvtankönyvet írt, három szinten. A Basic és Intermediate szint alapja a két korábbi könyv, az Advanced teljesen új, a haladó szintû nyelvtanulók számára készült (C1C2).. Színes ábrák, rövid példák szemléltetik a nyelvtan mûködését. Átvett cikkek, idézetek és versek, internet gyakorlatok, és rengeteg teszt (a könyvben is, és online elérhetõ) segíti a tanulókat a nyelvtan megértésében. A könyvhöz tartozó CD ROM a kiejtést és a hangsúlyozást gyakoroltatja. Kapható megoldókulccsal és kulcs nélküli változatban is.

Oxford English Grammar Course Basic With Key (Pack) Swan/Walter – 4730 Ft Oxford English Grammar Course Intermediate With Key (Pack) Swan/Walter – 5150 Ft Oxford English Grammar Course Advanced With Key (Pack) Swan/Walter – 5840 Ft

A könyvek megvásárolhatók: Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237. Tel: 254-0273 Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

Bookshop Kft. 1052 Budapest Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest Újpest rakpart 6. Tel: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu www.famuluskonyv.hu 19


Arany Mihály

Bori éneklõ lova, avagy erdélyi bestiák egy iskolaregényben Az ég, a tûz és a víz után itt a föld is: a Kalligram Kiadó

akkor itt is – mint a regény számos pontján – túlhajtottnak

gondozásában megjelent Láng Zsolt, szatmárnémeti szüle-

tûnik a szöveg, parttalan mellékszálak lassítják a cselek-

tésû író, a marosvásárhelyi Látó folyóirat szerkesztõje tetra-

ményt. Bori perspektívája feminin, fiús játékokról, fiúképze-

lógiájának negyedik kötete, A föld állatai.

letrõl és lányképzeletrõl beszél, miközben gondolataiban

Bátran vegyük kézbe az új kötetet még akkor is, ha nem ismerjük a többit (Az ég madarai, 1997 és A tûz és a

Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae IV. A föld állatai Kalligram Kiadó 2011, 312 oldal 2990 Ft

Ugyanakkor kétségtelen, hogy gyakorta kap szépen

víz állatai, 2003), igen laza kötõdés figyelhetõ meg a regé-

megrajzolt életképeket az olvasó. A nyolcvanas évek han-

nyek között. Elsõre nem is fogjuk érteni, a szinte betétek-

gulata, elvtársak és besúgók, megfélemlítõk és elnyomot-

ként elõbukkanó állatjelenetek vajon miért emelkedtek so-

tak alakjai bontakoznak ki. A pártvezetõk elõtt lezajló törté-

rozatcímmé. Ha azonban felütjük az elsõ kötetet, megtud-

nelemórán a diákok a három román országot egyesítõ Vitéz

juk, hogy a szerzõ a marosvásárhelyi Teleki Tékában buk-

Mihály vajdát jelenítik meg, az óra azonban zûrzavarba ful-

kant rá a mûfajra, mely valós és nem valós, de történetek

lad, mivel néhány diák kiesik a szerepébõl. Ez a motívum

által hitelesített állatokat vonultat fel. A harmadik könyvre ki

innentõl szinte az egész regényen végighúzódik, mindvé-

is nõtte kereteit, hiszen iskolaregénynek, fantasztikus re-

gig próbálják helyreállítani a rosszul eljátszott történelem

génynek, „áltörténelmi” regénynek legalább annyira nevez-

kerekét. Bekukkantunk egy-egy órára, ahol az érettségi

hetõ a mûfaj, mint bestiáriumnak. Sõt, a német Wende-

elõtt álló tanulók kamaszokat megszégyenítõ intelligenciá-

Roman (politikai fordulat regénye) is elõkerülhet mûfaji

val és retorikai képességekkel gyártják a szójátékokat, iro-

megjelölésként, mivel a cselekmény az 1989-es román for-

dalmi elméleteket, vagy éppen egy-egy természettudomá-

radalomba torkollik.

nyos példával hozakodnak elõ. A regény szerkezete olyan

A mû a nyolcvanas években, a Ceausescu-diktatúra le-

szempontból is mozaikos, hogy eltérõ nyelvi regiszterek és

csengõ idõszakában játszódik egy romániai magyar kisvá-

a megírtság színvonalának különbözõ fokai váltakoznak.

rosban, Satu Maréban, azaz Szatmárnémetiben. Míg a ko-

Dezseõ Attila magyartanár óráján gyönyörû sorok hangza-

rábbi kötetekben a fejezetcímekben is megjelentek a

nak el a (magyar) nyelvrõl: „A nyelv segíti a képzeletünket.

bestiárumnak megfelelõ állatok, A föld állataiban epizód-

(…) Látni segít a nyelvünk, meglátni, kilátni, belátni, ellát-

szereplõkké válnak. Megismerünk egy különleges, kékszõ-

ni.” Helyenként romániai magyar jellemrajzokat is kapunk

rû patkányt, egy éneklõ lovat, Bori, a regény fõszereplõjé-

ideillõ nyelvvel, a patkány pedig meg tudja különböztetni,

nek megmérgezett kutyáját, akinek éppen egy róka harap-

melyik szennyvíz jön román, és melyik magyar lakásból…

ja át a torkát, és aki hamarosan le fog zuhanni egy õsrégi

A szöveg játszik az olvasóval. Az állatepizódok majd-

üregbe... A regény saját mûfaji kereteit formailag is fesze-

nem mindig a bestiáriumi „tanmese” érzetét szugerálják,

geti. Boritól többször olvasunk naplórészleteket, a szöveg

ám a konklúzió, a végsõ összefüggés elmarad. A csatornát

olykor drámára emlékeztetõ dialógusformákba csap át,

rovó, éhségében a nõstényeket is felfaló, egyre növõ,

míg az utolsó oldalakra gondolatfolyammá dagad, és a

ugyanakkor „intelligens” patkány vajon a fenti ember-pat-

szerzõ pont nélkül, végtelen mondatokban sodorja, görgeti

kányvilágot sugalmazza? Bori „mesebeli”, mégis valós föld

olvasóját a romániai forradalom kezdete – és a regény vé-

alatti éneklõ lovában egy misztikus enigma, a lány fantáziá-

ge felé.

jának, intellektusának összetettsége fejezõdne ki? A hal-

Ha iskolaregényként olvassuk a mûvet, benne egy ro-

dokló kutya nyakát végül „árulóként” átharapja a róka – mi-

mániai magyar középiskola diákjait kísérhetjük figyelem-

re utal a haldoklás, a lassú agónia, az elmúlásba való bele-

mel, köztük is legfõképpen Borit, a tehetséges kamasz-

nyugvás és a velünk együtt élõ árulása?

lányt, akinek nemcsak magasröptû gondolataiba, hanem

20

gyakran az erõsebbik nem kiszolgáltatottjaként látja a nõt.

A regény nem szûkölködik apró bölcsességekben sem,

korával járó intim problémáiba, valamint szerelmi életébe is

amik viszont nem (feltétlenül) állnak össze egységes üze-

betekinthetünk, a nõgyógyásztól a szüzesség elvesztésé-

netté. Bori a regény végén egy csatornarendszerben bo-

nek részletesen taglalt kérdéséig. Számomra mindig kérdé-

lyong, szerelmét, Miklóst vonszolva magával, míg végül le-

ses, hogy az intimitás, szexualitás nyers tárgyalása meny-

küzdve az õt körülvevõ szennyet, megmenekülve a pat-

nyire önkényes egy irodalmi mûalkotásban, vagy miképpen

kánytól, maga mögött hagyva a múltat, kijut újra a fényre,

igazodik az adott szöveg törvényeihez. Tény, hogy egy ka-

ahol „csoda” történik, a forradalom várja. Úgy érzi, most el-

maszlány életének természetes velejáróiról van szó, ugyan-

kezdõdik végre az õ saját története… ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Tandori Dezsõ

A szuper-szürrealista katalán Egy mûvészeti kaland-önéletrajzíró? Gyõztes Don Quijote sem. És nem õrült spanyol. Salvador Dalí, persze, spanyol is, mert világfelsõ „feslett” festõ. Feslett? Meg ne kérdõjelezzem minden szavam. Élete csupa szépségben és gyönyörben telt, Babits szavai nyomán (õ ezt nem Dalíról, hanem az életrõl mondta ugyan, hozzátéve, hogy gyáván és árván rákérdezünk akkor rögtön, ez a sok szépség mind mire való? …), de nézzük másképp. Mûvelt család, rendes ifjúság, Costa Brava és nyaralóház… aztán a szabadság kalandja. Gondos nõi kezek, rokoniak. De valami felfokozott s egyre feljebb srófolódó önszeretet is kialakult festõnkben, valamint az abszurditás szürrealizmusa sem azon nyomvást folyt ecsetjébõl, hanem hiteles, szép átmenetek következtek. Büszke férfiportrék, tisztelettel, ám hamarosan elsõdleges

SALVADORT DALÍ · ÖNARCKÉP (1921 K.) · A KÖTET ILLUSZTRÁCIÓJA

de ennek szeri, száma nincs. A legfontosabb: hogy páratlan szépségeket látunk. Még a –

érzékiséggel megrajzolt-festett hölgyek… bizarr arányok, furcsa

mondom – nem pontosab tárgyhû borzalmak képein is. Az elidege-

emberközpontúság (aránytalan nagy és plasztikus, kifacsarodó alakok

nültség ábrázolásaiban. Gyönyörûségesen vannak megfestve a Dalí-

a pici tájban)… és készen állt minden ahhoz, hogy a kivételes

képek, a torzítások kiszámítottak (miközben zseni-spontának), a

technikai tudású, ötletgazdag mûvész elinduljon (ama jellegzetesen

giccs is kifigurázását kapja (a Don Quijote-képnek elmenõ

dalís irányban, mely az elsõ pillanattól fogva kuriózuma a piktúrának),

lovasábrázolás, a Halál…), a rózsákból alkotott fejû nõ combján a

világfestõ legyen, nemcsak tetszetõs, de virtuóz ficamaival/ban mély

szem még kéjlesõként, megkínánóként fut végig, ám a züllés vágyát

is. Igen, mély, ismétlem a szót. Magriette, a jeles, vele lélekrokon

nyomban megsemmisíti a szörnyû térd, a nevetséges póklábszár

belga megállt valamivel közelebb az ötletfesztészethez, Dalí volt –

stb. Az elsõ Dalí-kép, melyet „élõben” láttam a bázeli Kunstmuseum

különleges besorolás? – a realistább. Talán az átfogóbb. Ám az a jó,

égõ zsiráfja volt, a nevezetes csupa-fiók-lábbal az egyik alak, a

hogy mindhetten – voltak, vannak.

másik valami telegráfkezdeménnyel a hátán (vagy egyébbel),

S vissza így a globálisan nagy katalánhoz. Globális? Ez a kinti

tartásuk e rémfigu-ráknak fontoskodó, nevetséges, stilizáltságukban

világ, valamint a benti lélekvilág felé terebélyesedõ, netán

nem ijesztõ, inkább – utálom a szót – a röhej rejtelme, és közben

karcsúsodó, izmosodó, kéjelgõen formálódó „tájban” (emberek, de

lángol az apró zsiráf.

nem olcsó nemiséget sugallva), igen, a kinti világ konkrétan nem szól

Mit közvetítenek a figurák? Mit fejeznek ki jelentõségesnek

úgy istenigazából (fáj e szó) háborúkról, emberirtásról,

mondott arcok, Napóleoné pl., ahogy az orr terhes nõvé változik

rabszolgaságról, kizsákmányolásról (br! de gondoljunk mégis a

eredeti romok között (Dalí szavai, az õ címadásmûvészetének egyik

kapitalizmus naturalizmusára, melyet Van Gogh is megjelenített, a

elképesztõ változata), mire utalnak a képértelmezések (a festõ

tüneményrealista óriás-bensõséges, tündöklõ-visszafogott

részérõl), már ha nem épp semmire, Szent Antal megkísértése a

hipernagymester), Dalí világa nem „kifejtett” (bab? villan be a vicces

mily-apró-minden-emberi-történés képe, vagy épp a megfoghatat-

szó, adódik), de nem is babra megy. Életre-halálra mindig, csak ez

lanság hasonlata, a rejtelmek fokozása, netán mégis a veszélyek

nevetségessé van téve sokszor, ismétlem, abszurddá (plaszticitása

kivédése, semmibe-vétele-tétele? A pálya végén a szentnek

miatt ismét: babszurddá!) mert a nõi testek, férfi testek, ugye még a

megõrzött nõalakok, majd a kinetikus mûvészetbe kiszökkenõ

tereptárgyak is, mintha születésük pillanatában perdülnének ki valami

forgások etc.? Babits kérdi: ez a sok szépség mind mire való? De õ

hüvelybõl, ismétlem, szuperplasztikusan, ám nem hüvelykmatyik,

maga meg is adja a választ. Dalí mûvészete is úgy emberszabású,

mákszem-és-hüvelyk-hölgyek, és az érzékiség sem szaporítószerv-

ahogyan a mindig leszáradó, mégis egyre újranövõ piciny füszálon

központú. Dalí, fogjuk össze, távolról sem pornográf, sõt, semmiféle

(rövid ü-vel!) kénytelenek vagyunk eltöprengeni… bocsánat, ha

mûfaji meghatározás nem alkalmazható rá, mert naszcenz, születse-

mindenre felhozom ezt a hasonlatot. Joggal hozom fel itt, mert…

pillanata-béli, képzeletünk csupa szabadvegyértékûségeire apellál, magyarán, meghagyja a lehetõséget, hogy

Mert maga Dalí is vonatkoztatható sok újra-mindenre, majdnem mindenre. Egy épp a minap elmondani elmulasztott egzisztencialista

egy felülmúlhatatlan virtuózt lássunk,

viccel hadd zárjam, milyen is (olykor nekem) Dalí? „Borzasztó, ha

netán mesemondót, aforizmaszerzõt (a folyékony órák!),

semmi nem történik; borzasztó, ha bármi történhet; de a kettõ közti

tájábrázolót,

sávban a legborzasztóbb.” A borzasztóságnak ezt a mindennapi, ám

emberkapcsolatos metafizikust,

nem halálos terept találta fel magának festõnk, úgy, hogy egyszerre

emberi lényeket megvetõ globalistát,

nincs semmi, egyszerre lehet bármi, de méltóságunk marad.

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

21


Bihari Zoltánnal, a Xantusz Könyv Kft. vezetõjével Pécsi Györgyi beszélget

Határok nélkül Valamikor, a nyolcvanas években óriási volt az érdeklõdés a határon túli magyar könyvek iránt. Egy könyv piaci pozícióját ugrásszerûen megnövelte, ha határon túli, különösen, ha erdélyi kiadó könyve volt, egy ismertebb író könyvét pedig szinte csak protekcióval lehetett megszerezni. Aztán eljött a rendszerváltozás, a folyamat hirtelen megtorpant, és jó sok éve már – ismét – alig-alig tud hozzájutni a magyarországi olvasó a határon túli magyar kiadók könyvéhez. A kiadók ugyan menetrendszerûen megjelennek a Fesztiválon és Ünnepi Könyvhéten, a könyveik nincsenek jelen a magyarországi könyvpiacon. Hiányoznak a könyvesboltokból, és a közvélemény-formáló médiumok sem azokat népszerûsítik. Bihari Zoltán, a Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, vezetõje viszont arra alapította a cégét, hogy ezt a lehetetlen helyzetet fölszámolja – mégpedig piaci alapon. Hit, mánia, vagy jól végiggondolt üzleti számítás alapján döntött

ha valami nem jut be a nagy láncokba, nincs hova…

BIHARI ZOLTÁN

úgy, hogy a szomszédos országokban megjelenõ magyar nyelvû

A Xantusz Könyv Kft. tulajdonképpen ügynökség – nincs könyves -

könyvek magyarországi terjesztõje, kereskedõje legyen?

boltjuk, logisztikai telephelyük. Lehet így eredményesen, gazdasá -

Azt hiszem egyik sem, valahogy a véletlen hozta így. Egyetemistaként

gosan mûködni? Egyáltalán: hogyan mûködik ez a terjesztési forma?

besegítettem egy kiadónál, amely késõbb a millenniumi kézikönyvso-

Hát ha lenne könyvesboltunk, meg szép helyen bérelt szép irodánk,

rozatának határon túli kötetét rám bízta: szervezzem meg, szerkesz-

már biztosan tönkrementünk volna…! Bérlünk egy raktárat, illetve

szem, szerezzék rá pénzt, adjam ki, majd pedig adjam el... Mindez

igénybe veszünk egy teljes körû logisztikai szolgáltatást régi jó kollé-

egy nyolcszáz oldalas kézikönyv lett Magyarok a világban – Kárpát-

gákkal. Az irodánk a szüleim lakásán van, a postázásokat, számlázást

medence címmel. A könyv elkészült, a vállalkozás veszteséges volt,

onnan intézzük, illetve bárki érdeklõdõt szívesen fogadunk, a könyvek

viszont így születtek a kapcsolatok, s a felvidéki kiadók kértek meg,

ott is megnézhetõek és megvásárolhatóak. A havi költségeink ilyen

hogy próbáljam meg eladni az õ könyveiket is a sajátunk mellett. Az-

szerény mûködés mellett is jelentõsek, amit nagyon kis árrésekbõl kell

tán egyik kiadó jött a másik után, eleinte csak felvidéki kínálatunk volt,

kigazdálkodnunk, hiszen az elmúlt évek alatt folyamatosan nõttek az

majd erdélyi, s pár éve foglalkozunk a délvidéki könyvekkel. Ez is lé-

árrések a könyvszakmában, a kisebb jutalékkal dolgozó független bol-

pésrõl lépésre történt, hiszen a kollégák sorban abbahagyták a mun-

tok jelentõs része pedig eltûnt. A mi hasznunk így a forgalom arányá-

kát, s egyre több kiadó forgalmazása került át hozzánk. Így lettünk

ban egyre kevesebb, a költségek pedig folyamatosan növekednek.

felvidéki terjesztõkbõl határon túli könyvterjesztõk, egy nagyon széles,

Magunkat nem ügynökségnek nevezném, inkább disztribúciónak vagy

átfogó kínálattal. Jelenleg több mint ötven határon túli kiadó választé-

nagykereskedésnek. A kiadók értesítenek minden új könyvrõl, amiket

kát tartjuk, közel 2500 féle könyvet. Leszámítva a négy-öt legnagyobb

megrendelek, s a könyveket kiajánljuk a könyvkereskedelem minden fe-

kiadót, a többieknek mi vagyunk az egyetlen magyarországi partnere,

lénk érdeklõdõ szereplõjének. Az õ visszajelzéseik, rendeléseik alapján

azaz a teljes hazai forgalmazást mi végezzük.

szállítjuk ki a könyvesboltokba a könyveket. A legtöbb kiadóval kezde-

Ön szerint valóban nincs igény határon túli magyar könyvekre, vagy

tektõl úgy dolgozunk, hogy minden megjelenõ címbõl rendelünk, még

pedig a határon túli magyar könyvek iránt azért esett vissza az ér -

akkor is, ha üzletileg nem lenne értelme. Tartjuk a kiadó minden újdon-

deklõdés, mert a piac meghatározó kereskedelmi láncok nem ter -

ságát, és a lehetõségekhez képest igyekszünk a legjobb terjesztést vé-

jesztették azokat, és ennek a következményeit érezzük?

gezni. Így az egészen speciális könyvekbõl is tartunk, ami esetleg ki se

A jelenlegi könyvpiaci helyzetben szinte minden azon múlik, hogy mi

kerül a könyvesboltokba, de ha valaki keresi, nálunk megtalálja. Egyedi

kerül be a nagy láncokba, s ebben bizony a határon túli könyvek nem

kéréseket is próbálunk teljesíteni, olyan könyvekbõl, amelyek éppen

állnak túl jól. Persze nem is lenne indokolt minden határon túli könyvet

egyáltalán nincsenek a hazai forgalomban. Teljes adminisztrációt veze-

ezekben a boltokban népszerûsíteni, de mindenképpen szerény a pi-

tünk, s a fogyások szerint számolunk el a kiadókkal. Emellett vásárokon

aci jelenlétünk. Én alapvetõen nem ezt tartom a fõ problémának, hi-

sokszor mi képviseljük a kiadókat, vagy egyéb rendezvényeken, könyv-

szen ezeknek a boltoknak más az arculata, üzletpolitikája, amibe sok

bemutatókon, s ahol szükség van ránk, igyekszünk partnerek lenni a ki-

határon túli kiadvány nem fér bele. Nagyobb baj az, hogy az elmúlt

adóknak. Ezért szoktam mondani, hogy sok kiadónak teljes kereskedel-

években sorra szûntek és szûnnek meg a kisebb független könyves-

mi képviseletet látunk el – talán ez a legjobb kifejezés a munkánkra.

boltok, szakboltok, ahol tudtuk biztosítani a könyvek jelentétét egy-

Ha jól tudom, a Xantusz a gyerekkönyvtõl a szakácskönyvön át a tu -

egy tematikában. Ez a folyamat már drámai mértékû, így lassan oda-

dományos szak-, és igényes kortárs irodalomig minden könyvvel fog-

jutunk, hogy minimális könyvet tudunk kihelyezni a kereskedelembe,

lalkozik. Melyik típusú könyvre mutatkozik leginkább érdeklõdés?

22

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


A szakácskönyveink mindig népszerûek, a gyerekkönyvek bizonyos ré-

nem elég a könyveket kiadni, amikre a pályázatok biztosították a for-

sze is népszerû, itt nagyon fontos a kivitel, az illusztráció. Érdeklõdés

rást, hanem figyelembe kell venni piaci kritériumokat is, ami a kiadó ar-

van a történelmi témákra, a néprajzra, persze ezek már inkább réteg-

culatát, jó hírét és természetesen forgalmát növelheti. Így sincsenek ki-

könyvek. A kortárs szépirodalom sajnos nagyon háttérben van, itt

használva a lehetõségek teljesen, hiszen sokszor olyan könyvet is kis

akadnak azért kivételek, de összességében gyászos a helyzet ezen a

példányszámban adnak ki, amibõl Magyarországon jelentõsebb érdek-

területen. Hozzáteszem, hogy nem ismert szerzõkrõl van szó, de na-

lõdés mutatkozna, s a kis példányszám még osztódik a hazai és a ma-

gyon kevés, aki ismert és jelentõsebb érdeklõdés mutatkozik iránta a

gyarországi piac felé. Ha a kiadó tisztában van a magyarországi

mi kínálatunkban.

könyvpiaci realitásokkal, követi a folyamatokat, van jó rálátása, akkor

Úgy sejtem, elsõsorban Budapestre és a nagyvárosokba tudja eljut-

általában van egy fejlõdés, és tudunk jobb eredményeket elérni. De

tatni ezeket a könyveket.

ezen a téren is van még mit fejlõdni, úgy gondolom.

Sok vidéki helyre is szállítottunk, ezek nagy része megszûnt, a köny-

Azt tapasztalom, hogy igen szerény a határon túli magyar könyvek

vesboltok eltûntek. Most oda jut könyv, ahová a nagy kereskedelmi lán-

marketingje, reklámja – kevés könyvet/szerzõt bemutató rendezvényt

cok leosztják… gyakorlatilag vidéken már csak õk maradtak.

szerveznek. Szerkesztõként, kritikusként is megerõsíthetem: esetle-

A könyvügynökség két tényezõre nagyon érzékeny: a hazai kereskedelmi csatornák fogadókészségére, és a határon túli kiadók aktivitására.

ges, mely könyv jut el hozzám vagy más olyan lapokhoz, amelyek egyébként figyelmet fordítanak a határon túli munkákra.

Egy példát hadd mondjak: Ünnepi Könyvhéten hatvan határon túli kötet

Ez a másik nagy probléma, s érinti az elõzõ kérdést is, hiszen ez is a

forgalomba hozása volt a feladatunk. Ebbõl tíz került be a legnagyobb

kiadói aktivitáson múlik, s itt nagyon sok fejlõdni való volna. A mostani

láncok valamelyikébe, de valójában öt cím került ki érdemlegesen, ér-

piaci helyzetben fokozottan kulcskérdésnek érzem a marketinget, ez az

zékelhetõ módon. A szerzõk pedig jogosan jönnek és kérdezik, hol

egy eszközünk van, hogy a terjesztõket nagyobb rendelésre (vagy egy-

kapható a könyv, miért nem terjesztjük…? Ilyenkor nagyon nehéz el-

általán rendelésre) ösztönözzük, azzal ha megjelenik recenzió, vagy in-

mondani, hogy egyszerûen nem rendelnek az õ könyvébõl, s pár bolt-

terjú, már a piaci jelenlétünket is jelentõsen növelhetjük, s így talán a

ban tudjuk árulni. Erre persze kézenfekvõ a válasz a kereskedõktõl: pi-

forgalmat is. A mai világban egyébként is ez a terület elengedhetetlen,

acképes könyvet kell csinálni, s akkor nagyobb lesz a fogadókészség.

azt hiszem egyik kiadó sem engedheti meg magának azt a luxust,

De ezek féligazságok, mert a többi könyvre is van igény, csak kisebb

hogy ezzel nem foglalkozik, mégis nálunk még viszonylag sok a tenni-

mértékben, mint ahogy az megérné a nagy láncoknak. Korábban ez a

való ezen a téren.

feszültség azért nem volt ilyen szembetûnõ, mert sok kis szakbolt, füg-

Nekünk reklámra soha nem volt keretünk, s az egyéb marketingre úgy

getlen könyvesbolt felvállalta a kínálatot valamilyen mértékben, és hoz-

tekintettem, hogy az a kiadók feladata. Egy-két éve ezt másképp látom,

zá lehetett jutni a könyvekhez. S ezek folyamatos eltûnésével-csökke-

s úgy érzem, hogy lehetõségeinkhez képest muszáj bekapcsolódnunk

nésével párhuzamosan érzi az ember egyre jobban, hogy eltûntek ezek

a marketing munkába. Bevezettük, hogy minden újdonságról - ami je-

a könyvek a forgalomból. Miközben valójában a boltok tûntek el… A

lenleg 300-350 cím évente – értesítjük a felénk érdeklõdést mutató saj-

nagy hálózatok korábban sem tartottak több határon túli könyvet, sõt…

tót, kérés szerint recenziós példányt biztosítunk, ami a kiadókkal

mondhatom azt, hogy a munkánk révén itt is sokat erõsödött a jelenlé-

egyeztetve történik. Értesítünk minden egyéb szakembert, érdeklõdõt,

tünk, csak ez nem elégséges, az õ profiljuk, üzletpolitikájuk viszont

aki feliratkozik a hírlevelünkre, ahol a rendezvényekrõl, és egyéb hírek-

nem enged többet, amit az õ szempontjukból meg lehet érteni, még ha

rõl is értesülhetnek. Kellene rendszeresen katalógus, amire egyelõre

sokszor mi ezt másképp gondolnánk. Aztán olyan akadályok is vannak

nincs lehetõségünk, a kiadók közül pedig kevesen élnek ezzel a mar-

ezen a területen, hogy a feltételeket nem tudjuk teljesíteni, mert veszte-

ketingeszközzel. Két éve megújítottuk a honlapunkat, ahol további

séges ügyletet bonyolítanánk, amire egyébként nagyon sokszor volt

feljesztéseket szeretnénk megvalósítani, tervezzük a honlapunk reklám-

példa. A kiadók is meghúzzák a vonalat, hogy meddig mehetünk el, és

ját, marketingjét, próbálunk együttmûködni partneroldalakkal. Úgy néz

az 55%-os árrés sokszor nem fér bele, s fel sem ajánljuk terjesztésre a

ki, maradt az Internet, ahol a boltokban nem kapható könyveket kell

könyvet. Mindez persze szintén a piaci jelenlét rovására megy. Aztán

árusítsuk és népszerûsítsük.

arról se feledkezzünk meg, hogy itt már inkább cégcsoportokról be-

Kért, kapott valamilyen segítséget, támogatást a magyarországi álla-

szélhetünk a nagy kereskedõk esetében, akik értelemszerûen a saját

mi mecenatúrától?

kiadói köreiket részesítik elõnyben, ami megnyilvánul a rendelések szá-

Soha nem kértem állami segítséget, a cég kezdetektõl piaci alapon

mában, a bolti kihelyezésekben, bizonyos tematikák – melyekben van

szervezõdött. Úgy is gondoltam, hogy ez így van jól. Ez a hitem kezd

elég saját könyvük – háttérbe szorításában. Úgyhogy van elég dolog,

megtörni, nagyon sok nonprofit ügylet van a hátunk mögött, s a piaci

ami nehezíti a jelenlétünket. Összességében az elmúlt években a köny-

folyamatok évek óta nekünk kedvezõtlen irányba befolyásolják a lehetõ-

vek átlagos mennyisége, amit a boltokba tudunk kihelyezni, jelentõsen

ségeinket, az árrések amikbõl gazdálkodnunk kell, a felére csökkentek,

lecsökkent, nincsenek erre statisztikáim, de azt hiszem nem túlzó a 30-

és a mindig bizakodó jövõképem nagyon megingott. Nem tudom, ezt

40%-os csökkenés ezen a téren.

így, ebben a formában meddig lehet csinálni. Most úgy gondolom,

A munkánk másik oldalán a kiadók állnak, az õ aktivitásuk elég kü-

hogy feladva az elvünket, meg fogom próbálni az állami támogatás le-

lönbözõ, a teljes passzivitástól a megfelelõ részvételig minden találha-

hetõségét, veszíteni valónk nincs, kérdés hogy valaki érti-e miért kelle-

tó. A tendencia mindenképpen javuló, egyre több kiadó felismeri, hogy

ne támogatni egy könyvkereskedést…?

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

23


Kiadók ajánljék BIOENERGETIC KIADÓ 1121 Budapest, Svájci út 13. Tel./fax: 394-2682 E-mail: info@bioenergetic.hu • ww.bioenergetic.hu RUEDIGER DAHLKE A lélek árnyai Kibékülés titkos énünkkel Mindannyiunknak vannak elfojtott gondolatai, leplezett indulatai, kiéletlen vágyai. Különös módon mindaz, ami másokban taszít (vagy vonz) bennünket, saját rejtett lelki tartalmainkra utal. A kötet segítségével megismerhetjük és elfogadhatjuk tudattalanunkat, lényünk „sötét részeit”, hogy így – teljes emberré válva – kibéküljünk személyiségünk árnyoldalával. Az itt bemutatott fényterápia a tudatosulást, önmagunk vállalását szolgálja: a gyakorlatok elsajátításával nyitottabbá, barátságosabbá és türelmesebbé válhatunk – mind magunkkal, mind a körülöttünk élõkkel szemben. 2800 Ft RICHARD BANDLER Élj úgy, ahogyan szeretnél! A gyors és tartós változás titkai Lassan bármit vásárolunk, mindenhez jár recept, alkalmazási segédlet, használati útmutató... Íme egy gyakorlatias kalauz, mely nem kevesebbhez, mint Életünk mûködtetéséhez adja meg a vezérlõkódokat. Ezek segítségével mi irányíthatjuk sorsunkat, s végre úgy élhetünk, ahogyan mindig is álmodtunk róla! Roppant egyszerû tanácsok: emberi értékeink, erõforrásaink számbavétele, túllépés rossz emlékeinken, túljutás kellemetlen kötelezettségeinken, sort keríteni mindarra, ami boldoggá teszi az életet. Ugye, talán eddig is ott toporogtak tudatalattink peremén? Rajta, most tegyük tudatossá ezeket a gondolatokat, s hasznosítsuk a szerzõ olvasmányos stílusban megfogalmazott javaslatait! 2800 Ft LAZI KÖNYVKIADÓ 6722 Szeged, Gogol u. 6. Tel./fax: (62) 407-511 E-mail: info@lazikiado.hu • www.lazikiado.hu FEKETE ISTVÁN Búcsúzás A 27 kötetet kitevõ Fekete István-sorozat búcsúkötete néhány újonnan felfedezett írás gyûjteménye. Önéletrajzi- és vadászelbeszélések, hagyományos novella, sõt vers is szerepel az öszszeállításban, mely szemléletesen mutatja be Fekete István sokszínû életmûvét. Fekete István mûvei sorozat A/5, 184 oldal, kötött, 2600 Ft

24

Az állatok vonata sorozat

NYIRÕ JÓZSEF Székelyek A szellem Isten csodálatos ajándéka, kárpótlás az esendõ testért. Fogadjuk el: az élet magában hordozza a halált, a születés az elmúlást, de ez még nem ok arra, hogy a két végpont közötti, emberöltönyi szegmensben ne örüljünk mindannak, amit a szellem, legmagasabb szintû megnyilatkozásában, a humorban nyújtani tud nekünk – így foglalható össze röviden Nyirõ székelyeinek életfilozófiája. A/5, 184 oldal, kötött, 2600 Ft

NAPRAFORGÓ KÖNYVKIADÓ 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Tel.: 272-1313 • Fax: 272-1312 E-mail: napraforgo@napraforgo.hu • www.napraforgo.hu Nap jön CD melléklettel

Ezekben a vidám kötetekben a kis olvasók a kedves versek kíséretével megtanulhatják a számokat és a színeket, sõt, a lapokban megbújó kirakós elemek segítségével maguk is összeállíthatják a számok és a színek vonatát. 210x205 mm, 10 oldal/db, 1890 Ft/db Pónis matricásfüzetsorozat A füzetek kedves kis történetek és izgalmas matricák segítségével mutatják be a lovasélet szépségeit.

215x270 mm, 12+2 oldal / db, 890 Ft / db

Gryllus Vilmos zenéje és Szûcs Édua rajzai jelentik a biztosítékot arra, hogy igazi könyvcsemegét tart a kezében az olvasó. A könyv és a CD nagyszerû élményt rejteget kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Autókönyvek sorozat

Muzsikáló költészet sorozat 165x200 mm, 24 oldal, 3990 Ft Gyerekdalok angolul CD melléklettel A kötethez mellékelt CD-n klasszikus gyermekdalok szólalnak meg – ezúttal angol nyelven. A dalok szövege a könyv lapjain megtalálhatók, így remek szórakozást nyújt minden zenekedvelõ kicsinek, sõt, az angolul tanuló nagyobbaknak is. 165x205 mm, 20 oldal, 2990 Ft Fantasztikus kirakós mesék sorozat A sorozat elsõ kötetében Hamupipõke és Pinokkió története elevenedik meg, a második kötetben két gyönyörû hercegnõ: Szépség és Csipkerózsika torokszorító története bontakozik ki. A legszebb jeleneteket hét kirakóval játszhatják el a gyerekek. 220x280 mm, 16 oldal/db, 2490 Ft/db

Ezek a kis könyvek a gyermekek kedvenc jármûveit jelenítik meg. Az autók formájára vágott kivitel és a mindennapjaikat bemutató tartalom biztosan nagy sikert arat a kicsi körében. 125x90 mm, 12 oldal/db, 990 Ft/db Minden napra... 365 érdekes állat Ebben a kötetben az érdeklõdõk 365 napon átolvashatnak érdekesebbnél érdekesebb állatokról. 195x265 mm 198 oldal, 2990 Ft

Minden napra… 365 mese Az egész évre összeállított kötetben az év 365 napjára, 365 estéjére elegendõ mesét, klasszikus és új történetet találhatnak az olvasók. 195x265 mm 198 oldal, 2990 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Kiadók ajánljék NAPVILÁG KIADÓ 1054 Budapest, Alkotmány u. 2. Tel./fax: 301-0577, 311-4866 E-mail: kiado@napvilagkiado.hu • www.napvilagkiado.hu KAREN A. MINGST A nemzetközi kapcsolatok alapjai Karen Mingst (5 angol kiadást megért) alaptankönyve a nemzetközi kapcsolatok története mellett bemutatja annak elméleti iskoláit, az államközi kapcsolatok fõbb vezérfonalait (biztonság, gazdaság), a nemzetközi intézményeket és a globális problémákat. B/5, 402 oldal, fûzött, 4200 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a közismereti tankönyvek csaknem teljes választékát, kötelezõ olvasmányokat, nyelvkönyveket, szótárakat, idegen nyelvû könyveket, tanulást, tanítást segítõ dokumentumokat, kézikönyveket, pedagógiával kapcsolatos kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvezõ áron.

DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY! Rendeléseiket fogadjuk postán www.kello.hu) (1391 Budapest, Pf. 204), interneten (w vagy személyesen (1134 Budapest, Váci út 19.), illetve boltunkban

CSÁKI GYÖRGY A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai E kötet elsõsorban a felsõfokú oktatás céljaira készült tankönyv, de haszonnal forgathatják mindazon olvasók is, akik szeretnék megismerni és megérteni napjaink világgazdasági történéseinek, a pénzügyi világ eseményeinek, a globalizációnak hátterét.

Kódex Könyváruház és Tankönyvcentrum

Átdolgozott, harmadik kiadás, B/5, 400 oldal, fûzött, 4200 Ft

SILVER SHARK PRODUCTIONS 2120 Dunakeszi, Fóti út 86. E-mail: info@tortadiszites.hu • www.tortadiszites.hu LÕRINCZ TÍMEA A tortadíszítés alapjai Trükkök, tippek, technikák

A Könyvtárellátó szeptember sikerlistája Szépirodalom

Ez a könyv egy igazi tortadíszítõ kisokos. Az alapoktól ismerhetjük meg a tortadíszítés technikáit, a recepteket, trükköket. Megtudhatjuk, hogyan készítsünk és díszítsünk csodálatos tortákat, sõt kekszeket és muffinokat is. 180x200 mm, 104 oldal, fûzött, 4200 Ft

SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593 E-mail: iroszak@t-online.hu • www.szephalom-konyvmuhely.hu KOVÁTS FLÓRIÁN Mértékadó közösség Testamentum és interjú „Jelet hagyni! Ezt szoktuk az emberi élet céljának mondani. De milyen jelet tud hagyni egy olyan városlakó, akinek nincs önálló kertes háza, aki egész életében valami hivatalfélében dolgozott, fõleg, aki csak emberekkel foglalkozott, aki mgeértéssel próbálta intézni ügyes-bajos dolgaikaT? Az én életmûvem egyik jelentõs darabja az a húsz év, amit a Magyar Mûvészeti Akadémia mindeneseként töltöttem. Így aztán a jel nemigen lehet más, mint valami emlékiratféle.”

Roberts, Nora: MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ (Gabo) James, Peter: ÁDÁZ KÜZDELEM (General Press) Roberts, Nora: A BOLDOGSÁG ÉDES ÍZE (Gabo) FEJÕS ÉVA: HELLÓ, LONDON (Ulpius-Ház) Hoyt, Elizabeth: BÛNÖS CSÁBÍTÁS (General Press) Finder, Joseph: ELTEMETETT TITKOK (General Press) Anderson, Catherine: INDIÁN HOLD (General Press) Grippando, Jame: UTOLSÓ KÖR (General Press) Keyes, Marian: A LEGFÉNYESEBB CSILLA (Ulpius-Ház) Adler, Elizabeth: BARCELONÁBÓL, SZERETETTEL (Ulpius-Ház)

Ismeretterjesztõ Brüning, Christiane: MINIGYÖNGYÁLLATKÁK (Cser) Kis Ildikó–Hajdamár Zoltán: Lufifigurák (Cser) MAGÁNÉLET A KÍNAI CSÁSZÁROK KORÁBAN (Covina) MAGÁNÉLET A HABSBURGOK KORÁBAN (Covina) KISVASUTAKKAL MAGYARORSZÁGON (Top Card) Csernus Imre: A FÁJDALOM ARCAI (Jaffa) Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története, 1918-1991 (Kossuth) Bari Károly: A CIGÁNYOKRÓL (Romano Kher-Cigány Ház) Vidra Szabó Ferenc: KÖNYVTÁRI KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (Könyvtári Intézet) Pelzer, Miriam–Katjivena, Aicha: A SZUPERDADUS LEGSIKERESEBB NEVELÉSI TIPPJEI (Tudatos Lépés)

Gyermek- és ifjúsági irodalom

88 oldal, fûzve

www.ujkonyvpiac.hu Már 3D-ben is! Keresse, olvassa, ajánlja honlapunkat! ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: 06–1/428–1010 Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 10–18 óra szombaton 10-14 óra Kedvezõ árak, széles választék, folyamatos akciók!

Firth, Rachel -Stowell, Louie: ROVAROK ÉS MÁS APRÓSÁGOK (Mérték) GÖRÖG NÉPMESÉK (Kossuth) KÍNAI NÉPMESÉK (Kossuth) Wilhelmi, Friederike: MIÉRT SÓS A TENGER? (Móra) Peyo: A NAGY TÖRPKALAND (Manó) Khan, Sarah -Rogers, Kirsteen: VADVIRÁGOK (Mérték) Brezina, Thomas: ENNIVALÓ BOSZIBLÖKI (Egmont Hungary) Mátyás-Kulcsár Éva–Mátyás Szabolcs: TUDNOM KELL, MERT MAGYAR GYEREK VAGYOK (M.SZ és Tsa) JAPÁN NÉPMESÉK (Kossuth) ÍR NÉPMESÉK (Kossuth)

25


Kovács Lajos

Gazdag, mint a Múzeum Egere Ha nem is túl eredeti a cím, valamit jelez: megszületett a hazai kedvcsináló értékközvetítõ sorozat, és jelentem: van olyan jó, mint akármelyik eddigi (nálunk is megjelent) európai társa volt. Sõt! S gyorsan tegyük hozzá: nem ma kezdõdött a folyamat, de eljutott odáig, hogy elõbbi kijelentésünket immár világgá kürtöljük. A sorozatcím – Két egér kalandjai – már önmagában jelzi, hogy a gyerekeknek szól a (mûvészet)-történet.

Két egér kalandjai – sorozat Aula.info Kiadó Állatok a múzeumban Illusztrátor: Branda László 2007, 72 oldal, 2380 Ft Színek Illusztrátor: Rubik Anna 2008, 72 oldal, 2380 Ft Különös lények Illusztrátor: Rubik Anna 2009, 75 oldal, 2490 Ft Bolyongások Budapesten Illusztrátor Rácz Nóra 2009, 75 oldal, 2490 Ft Fekete-fehér Illusztrátor: Kun Fruzsi 2011, 72 oldal, 2490 Ft

A körítés is a kistestvérek kedvére van kitalálva:

gasd össze, hasonlítsd, keresd a párját vagy a válto-

a Múzeum tanult egere és zöldfülû unokatestvére kö-

zatát, de mindenek felett: emlékezz és õrizd meg az

tetlenül barátságos eszmecserét folytat egy orszá-

emlékezetedet! Ez utóbbi tanácsot (szaknyelven:

gos séta keretében bizonyos vizuális élményekrõl,

memoriter) amúgy is vissza kell lopnunk a lexikonok-

ahogyan azt egyébként szülõk és gyermekeik (peda-

ra bízott félévszázadnyi tanuláselméleti technikáink

gógusok és iskolások) is teszik-tehetnék. Aki kézbe

közé.

veszi a sorozat darabjait, ötletek könnyed közvetítésével juthat egy ingerekben gazdag szemlélethez,

sa. Mi van minden gyermekvilág középpontjában?

s vele a szemlélõdés értõvé varázsló állapotához.

Az Állatok a múzeumban legnagyobb veszélye per-

A dolog korántsem ilyen bonyolult. Bravúros az

sze a megörökítés és a „megörökülés” pózával, a

lehetett, ahogyan ezt megszervezték most, a könyv-

mozdulatlanná változtató múzeumi térrel függ össze.

kultúra állítólagos alkonyán, meg a szerzõi-személyi-

A kép, a szobor, a mumifikált test meg tudja-e eleve-

ségi jogvédelembe csomagolt elzárkózások terepén,

níteni a hozzá kötõdõ személyes emléket? S közel

meglepõ önvédelmi fegyverként bevetve egy min-

hoz-e történeti-földrajzi távolságokból mindenféle ku-

denre elszánt legénység-leányság (szerzõgárda) ál-

riózumokat? A szerzõk alaposan átgondolt állat-mû-

tal. És minden kérdésre a lehetõ legvilágosabb vá-

történetet építenek föl a cél eléréséhez: ló, macska,

lasz születik egy kis ország nagy kiállítótermében:

kutya kínálja személyes emlékezetünk fõszereplõit;

szerte a magyar térképen. Ez amolyan multifunkcio-

a bika, tehén, ökör, szarvas a nemzeti történelem és

nális módszertan, minden okos, sétálva tanító-tanuló

az állattartás kultúrájának attribútumai; emellett a

pedagógia történeti szintézise (már a régi) görögök-

szamár és bárány a keresztény kultúra gyökereire

tõl Comenius mesteren át a Kulturális Örökség Na-

emlékeztetnek; de itt a madarak, rovarok, lepkék

pok filozófiájáig. Ez a kiváló hazai innováció végleg

„…és a többiek” is továbbkutakodásra indítanak

lebonthatja a korlátokat, a mûfajhatárokat, a techni-

bennünket. Kitûnõ leírását kapjuk mindeközben a

kák rejtjeleit. „Csak” annyi kellett hozzá, hogy honi

bronzszobor öntésének, a kõfaragásnak, fölfejthetõ-

múzeumaink, galériáink, mûvészeti központjaink,

vé válnak a szimbolikus jelentésrétegek ugyanúgy,

gyûjteményeink, képtáraink (stb.) felkarolják a Múze-

mint az ugyancsak egymásra tapadt festékrétegek

umi Egér szándékát, és jogi csûrcsavarok nélkül

titkai. Minden kötet – így ez is – alapos múzeumkata-

megpakolják a szellemi tér konyhaasztalát a hazai

lógussal szolgál a gazdag képanyag lelõhelyeirõl.

ízekkel-színekkel. Ez pedig nem a templom hajdani

A mellékletek pedig az alkotás folyamataiba enged-

egerének silány sorsát reprodukáló együttmûködést

nek betekintést, amikor a tér benépesítésének, a

eredményezett.

háttér kiválasztásának, az átrendezhetõség és újraal-

Kellett hozzá egy áttekinthetõ, csaknem állandó

kotás kérdésének alkotáslélektani, -filozófiai megkö-

(könyv)szerkezet. A két fõszereplõt kötetenként más

zelítését bízzák a kíváncsiságunkra. Az igazi megle-

közegben, más problémával szembesítve indítják út-

petés a zoetróp építésére ösztönzõ kivágós-összera-

nak. Nem akarnak mindent és mindenáron belegyö-

gasztós játék (a ló és vágtája ürügyén). Ez már a kü-

möszölni a fejekbe. Fenntartják a tévedés, a más-

lönbözõ mûvészetek találkozási pontjait keresõ ha-

képpen értelmezés jogát, ha ellentmondásba ütköz-

tárátlépés észrevétlen megvalósítása.

nek. A nyitva hagyott kérdések pedig már önálló továbbgondolásokra noszogatnak. A könyvszerkesztés további „multifunkciói” ugyancsak önmagukért beszélnek: vágd ki, rakos26

Remek volt a felütés: az elsõ kötet témaválasztá-

A színek látomásaink, egyéni látásmódunk legerõteljesebb kifejezõi. A sorozat második kötete (Színek) talán éppen ezért a legkényesebb, gyermeki szemmel viszont a legtermészetesebben merész válÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


lalkozás. És persze a legkimeríthetetlenebb

landjait a gyerekegér. A kérdések most is

is. A gyermekrajzok esztétikája magyaráz-

szaporáznak. Gyermekfejjel bizonyosan az

ható ugyan, de alig megfejthetõ a színek

a legizgalmasabb közülük, hogy ugyan mi-

felõl közelítve. Talán mert a gyermeklátás-

ért éppen a rútság és a gonoszság ábrázo-

mód nem szimbolikus, s fõképpen nem spe-

lásában olyan leleményesek a felnõttek.

kulatív.

S ha van is angyali arca a sosem látott lény-

Lehet, hogy a szöveggondozók drama-

nek, gyakran õ is zord katona, vagy harcos

turgiája ezért látszik a legsikerültebbnek?

képét-vértjét-fegyverzetét ölti magára. Erõ-

Erõsen együttgondolkodó, egy húron pen-

sen szekularizált világunkban a Szent Mihá-

dülõ, mégis végig feleselõ a párbeszéd

lyok, Györgyök, Margitok etikai értékrendjét

mindarról, amit a tanító-alkotó felnõtt egér

az esztétikai ugyan sosem helyettesítheti,

és a tanítva-tanulatlanul egyaránt értõ gye-

de segíthetik egymást a megértésben és a

rek egér az alapokról megneszel. A gyer-

kulturális örökség életben tartásában. Ják

mektudást elfogadó újabb szemlélet számá-

templomából e jelentéstartalom nélkül

ra is természetesen egyszerû megközelítést

számûznénk a paradigmaváltás hiteles ta-

kínál a szivárvány rejtélyeinek boncolgatása,

núit, a kõbe dermedt szörnyekkel szimboli-

a piros szín fõszerepének manifesztálása.

zált gonoszságainkat, zárójelbe tennénk

Technikailag majdnem annyi szó esik a fes-

a túlélés fejlõdéstörténetét. Elveszne egy-

tésrõl, mint a festmény fényképezett

más árnyékában a kentaur-ördög, Niké-an-

(poentilista) érzékelésének mibenlétérõl.

gyal stb. párhuzamok történeti folyamatos-

Ami viszonylag bonyodalmas fejtegetés a

ságának hitele, kultúráink egymásba hajlá-

színskála útvesztõin. Nem csoda, hogy egy

sának minden továbbmentett eleme. Szel-

gyerekegér szokatlan szkepszissel zárja le

lem és emberállat, totem és játékszimbolika,

a könyv egyébként izgalmas sétáját: „…nem

heraldika és folklór szaporítják a lúdbõrzeni

biztos, hogy festõ leszek, mert nehéz dolog,

szeretõ ember sokezer éves borzongási vá-

annyira sokat kell hozzá tudni a színekrõl.”

gyát a szakrálistól a használati tárgyakig, az

De közben a Nap mellett beletanulunk a

áhítattól a vadászszenvedélyig. Van bõven

Hold, a Föld dimenzióinak barátságos és

feloldandó rejtély a lénykutatásban is.

drámai tónusú üzeneteibe, azzal a remény-

Van e könyvnek egy remek lexikon feje-

nyel, hogy jobb mûélvezõk leszünk általa.

zete (okos címe Lénymutató), mely a meg-

A párbeszéd tanulsága sem elégszik meg

elõzõ korok fantáziadús félelemmel kigon-

ennyivel: amit spontán tudsz, azt érteni a

dolt szörnyeit-heroldjait sikeresen hitelesíti

legnehezebb. Igenis léteznek „szélfútta és

az „Ûrlény” korunkbeli fricskájával (nesze

didergõs képek”, zord fenségû hideg szí-

neked, tudós utókor!). De az is tetszik, hogy

nek. A tetszés gyakran a félre-, sõt a meg

vissza-visszalapoztatnak bennünket a szer-

nem értés pótcselekvése. Mert a színeket

zõk az elõzõ kötetekbe is, amikor elbizony-

mindenáron szeretjük és akarjuk.

talanodunk, mi is volt az attribútum, az

Tematizálva is, komponálva is, elvontan is

aquamanile stb?

(az utóbbira mutogatva egy buta közhellyel:

A Bolyongások Budapesten akár a külö-

ilyet én is tudnék). De a színpompában –

nös lények különkiadása is lehetne. Valójá-

mint a fény – magunk is meg-meghasadunk.

ban egy nyilvánvaló emberi (meg állati)

Hát még egy szegény (de egyre gazdago-

rossz szokásunkról leszoktató szándék hoz-

dó) egér!

ta létre: “Higgyétek el, ha nem magatok elé

A legfontosabb élményünk, hogy a Mo-

bámulnátok, olyan dolgokat láthatnátok,

net-i fölfedezést (a székesegyház és a fény

amitõl aztán rögtön egészen más lenne a

összefüggésérõl) magyar példával (eredeti

hangulatotok… Fel a fejjel!”

megközelítésben) is láthatjuk. Bizonyítéka

Budapest hálótérképén emelt fõvel be-

ez annak, mennyire komolyan veszik szerzõ-

futni ezt az utat nem kis feladat. Nincs is ha-

ink a vállalkozás nehézségeit.

sonlóan gazdag képanyag egyik könyvtest-

„…Azért hihetetlen, hogy egy soha nem

vérben sem – amit persze magyarázhat az

látott lényt fest le valaki, mi meg arról be-

is, hogy a kapuk, homlokzatok, ablakkere-

szélgetünk” – indítja a Különös lények ka-

tek, szoborfülkék stb. kevesebb (szerzõi jo-

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

27


gi) védelmet élveznek (tegyük hozzá: amúgy meg éppen hogy még nagyobb védelemre szorulnak az idõtlenség és idétlenség veszedelmeivel szemben). Aki az Álla-

A tanári önérzet (láthatatlan) mezõtúri lovagja

tok a múzeumban és a Különös lények kö-

Egy könyvet forgatok a kezemben már egy-két

tetben nem látott elég oroszlánt, griffet, an-

hónapja, egy könyvet, ami van is, meg nincs is,

gyalt, görög istent, sárkányszörnyet, kedvé-

hát hogy is ismertessem meg vele a kedves ol-

re jóllakhat a látványukkal. De jut némi figye-

vasót? Van, hiszen nemcsak álmodtam róla,

lem közben a városvédelemre s annak min-

Achs Károlynak, a mezõtúri Teleki Blanka Gim-

den balsikerû túlkapására (szoborvédõ há-

názium hûséges tanárának az álmát valósította

lók, tüskék; gondatlanságból elkövetett om-

meg ez a kötet, aki írja már tíz-tizenkét éve taná-

lásveszélyek). Városkép(zelet)i élmény ez

ri füstölgéseit, s nagyon szerette volna, ha kötet-

a „magas” mûvészet, felsorolhatatlanul gaz-

be kerülhetnének. Végül maga gyûjtötte össze

dag dokumentálása igazolja, hogy van

az írásait, s a digitális technikának köszönhetõen

okunk az emelt fõre mindenféle értelemben.

kiadta az Underground Kiadó segítségével né-

Ami kevésbé fõvárosközpontú (lakhelyû)

hány példányban, amennyire volt pénze. S ha

egerek számára bíztatás saját házuk-váro-

valaki rendel a könyvbõl, akkor elkészül egy-egy

suk táján a hasonló körültekintésre.

újabb példány. Achs könyve tehát kézbe fogható, de a tanárokhoz, az olvasókhoz valójában

A legfrissebb darab a könyvsorozatból –

mégsem jut el, tehát nincs, hiszen ahhoz a kira-

a Fekete-fehér – mi másra is vállalkozna, mint a Színek ellenpontozására? A grafikus

katokban kellene lennie, beszélni kellene róla, nem is halkan, hogy a tanárok is meghallják,

látásmód számos technikájának leírása ala-

mert mi, tanárok, nagyothallók lettünk egy ideje (s félek, a tanári szívhez manapság épp

pos próbára teszi a leggyakorlottabb tech-

úgy a tömegkultúrán át vezet az út, mint a sokasághoz).

nológust is, talán ezért mesésebb a szöve-

Pedig a dráma és matematika szakos szerzõ alighanem a tanári önérzet egyik utolsó

ges körítés, az egérkalandozás a múzeumi

hõse, hiszen a tanári önérzet a régi változatában, mely századokon keresztül élt, mûködött,

álomporos világban. Közben mégiscsak si-

hatott, most már csak füstölög. Ha valami lenne ismét, amit tanári önérzetnek lehet nevez-

kerrel kitapétázzuk magunk körül a fehér-fe-

ni, ahhoz a régi önérzet romjait kell majd elõször eltakarítani. S aztán postázni a fejekbe

kete, a nappal-éjszaka, a világosság-sötét-

Achs könyvét, az egykori tanár-mintával, mert hiszen tanár nincs önérzet nélkül.

ség, a fény-árnyék, a tündér-boszorkány, az

Az iskolát folyamatos politikai, ideológiai, szakmai, gazdasági szõnyegbombázás gyötri

élet-halál, az ismerõs-ismeretlen birodalmát.

évtizedek óta. Minderrõl természetesen senki nem beszél, hiszen a tanároktól rég megvon-

Még egy szürke egér elõítéletét („…sokkal

ták a szót. Attól félek, a tanárok ma már meg is ijednének a saját hangjuktól.

inkább a színfoltok híve vagyok, mint a vo-

Achs még kitart valahogy, napilapokban jelennek meg itt-ott az írásai (pedagógiai nyil-

nalaké”) megrendítheti a drámaitól a játéko-

vánosság már nincs, csak töredékek, maradványok, pótlékok), ha kritikáit bosszantásul az

sig összeválogatott valóság és absztrakció.

egyik lövészárokból épp át lehet hajítani az ellenséges lövészárok felé.

Merthogy megint kilépünk a keretekbõl a fo-

Az iskolai polcokon tárolunk olvashatatlan, közpénzekbõl írt, közpénzekbõl kiadott köte-

tó látómezejéig és az absztrakcióig – immár

tek tucatjait (lapokat, folyóiratokat is), amelyek jobb esetben nem vesznek tudomástaz is-

efféle alkotómunkára bíztatva a könyv végé-

kola valódi problémáiról, rosszabb esetben elterelik a figyelmet róla.

ig jutó olvasó egérgyereket. És a mi hõsünk

Achs mondja a maga és hallhatatlan kollégái nevében: „egyre jobban úgy tûnik, a világ

– ha elég kitartó olvasói voltunk az eddigi

nem tart igény arra, amit én tudok. Másrészt meg azt látom, a gyerekeknek pont arra lenne

köteteknek is – velünk együtt önállósult,

égetõ szükségük, amit én tudok!”

jegyzetelni is megtanult, hogy immár saját véleménye legyen a látottakról. Mindez öt kötet négy éves átgondoltan

Iskolapárti, érzékeny, borzad az ideológiáktól, a személytelenségtõl és a hivataltól, s a lehetõ legjobb, városszerte dicsért szalagavatói mûsorok vitéz hadnagya. (Persze ködlovag is, nem is lehetne más, de bámulatos mégis, hogy van, hogy nagyon

felépített (s remélhetõleg folytatódó) vállal-

is igazi, s kitûnõen forgatja a tollat, noha kicsit borzos, tépett, õ is, a tolla is, de hát milyen

kozásának a következménye. Európai érté-

lenne, csak azért is olvassuk, tegyük valóságossá.)

kû, minden ízében magyar, a középkortól a

Achs kötetérõl szólva, legyen legalább egy mondat itt a meg nem jelent, az épp csak

kortársalkotásokig ívelõ mûvészet gazdag-

megjelent, az elhallgatott könyvek Atlantiszáról. Az Underground is kiadott ezekbõl a senki-

ságán „rághatta át” magát két egér kalan-

nek nem kellõ, noha kitûnõ pedagógiai kötetekbõl egy egész sorozatot. S hány kötetnyi le-

dosan, aktívan és értéktisztelõ szeretettel.

het a meg nem írt – mert csak önkínzás volna –, noha nélkülözhetetlen iskolai könyvtár!

Ennek a szellemiségnek volt segítõje az öt

(Achs Károly: Csak azért is iskola · Készült az Underground Kiadó támogatásával szerzõi

könyv négy illusztrátora is. Láthatóan örö-

magánkiadásban, Budapest, 2011)

müket lelték a nagy csavargásban. 28

Takács Géza

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Kiss Gábor rovata

A sarampó, a firhang, a makuka és a troszka. Magyar tájszótárak Ma is fülembe csengenek nagymamám palócosan kiejtett szavai:

az új Tájszótár-ra: nem teljes; nincs meg benne minden tájszó, sem

Gáborkám, húzd be a sarampót! Ami nem jelentett mást, mint hogy

a benne lévõknek minden változatuk és jelentésük. És igazuk lesz.

csukjam be a kis kertkaput. A piciny nógrádi faluban közel fél év-

Ezért azonban hozzáértõk elõtt nem kell magamat mentegetnem,

százada nagyszüleim az ablakfüggönyt firhangnak nevezték, az em-

mert azok tudják, hogy a nem-teljesség közös fogyatkozása a világ

ber combját boncnak, a kerítést pedig garádnak. Mint városi gyer-

valamennyi szótárának, nem véve ki még azokat sem, amelyeknek

mek ezeken ugyanúgy elcsodálkoztam, mit amikor a szakajtó és a

a címlapján ott büszkélkedik a »teljes« szó. Teljes szótárát csak holt

mángorló szavakat hallottam. Ma már tudom, hogy ezek tájszavak,

nyelvnek lehet megírni. Aki valamely élõ nyelvnek akarná megszer-

ugyanúgy mint a miskolci születésû feleségemtõl tanult makuka és

keszteni a teljes szótárát, az a Danaidák vagy a Sisyphus munkájára

troszka szavak. Míg a makuka a pirított napraforgómag (pestiesen a

vállalkoznék.’’ A szótár szakszerûségét és ma is hasznos voltát mi

szotyi, szotyola), a troszka nem más, mint a vörös kohósalak, melyet

sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Nap Kiadó 2003-ban reprint-

utcák burkolására is használnak. Hogy ezek a miskolci emberek

ben ismét hozzáférhetõvé tette.

számára ma is élõ és használt szavak, mi sem bizonyítja jobban,

A két háború között, 1935-ben jelent meg a nagyszerû debrece-

mint az, hogy nem is olyan rég, egy ingatlan adatlapján találkoztam

ni nyelvész Csûry Bálint nagy hozzáértéssel készített Szamosháti

a következõ kérdéssel: Az utca burkolata, amelyben az ingatlan ta-

szótára. Annak ellenére, hogy ebben a korban szinte divattá vált

lálható: föld, troszka, beton vagy aszfalt?

a falukutatás, sajnos az újonnan összegyûjtött nyelvjárási szavakat

A nyelvvel tudatosan foglalkozókat mindig is érdekelték a tájsza-

nem rendezték egybe egy újabb nagy tájszótárba. E kornak a nép

vak, a nép nyelvének különleges elemei. Már évszázadokkal ezelõtt

és a népnyelv felé fordulás irodalmi lecsapódása Móricz Zsigmond

felismerték, hogy a magyar nyelvterület nyelvében is tájegységekre

Rózsa Sándor regénye, amelyben a szereplõk õzõ nyelvjárásban

tagolható. Az egyes tájaknak megvannak a maguk saját szavai és

szögediesen beszélnek. A legenda szerint Móricz kéziratában a pár-

sajátos hangjai. Vajon miért alakulhatott ki pl. egy-egy gyógynövény-

beszédeket Bálint Sándor néprajzkutató ellenõrizte.

nek akár tucatnál is több neve a magyar nyelvterületen? Hiszen

A második világháború után, az 1950-es évek végén kezdõdtek

a teának is gyakran használt kamillának így lehet a neve vidéken-

meg az Új magyar tájszótár címmel megjelölt gyûjtemény kiadásá-

ként más és más: székfû, székvirág, katóka, kenyérmorzsa, mar-

nak munkálatai B. Lõrinczy Éva fõszerkesztõ irányításával. Az elsõ

mancs, mesterfû, piripara, szüzekanyja, mátrafû, pipitér, teaburján.

kötet 1979-ben látott aztán napvilágot. Az utolsót, az ötödik kötetet

Egyes vélekedések szerint a szókincsbeli nyelvi sokszínûséget elõ-

az Akadémiai Kiadó az elmúlt évben, 2010-ben jelentette meg. So-

segítette, hogy a gyógynövényeket sosem vitték országos vásárok-

kan joggal kapják fel a fejüket, miért tartott 31 évig az öt kötet meg-

ra, elég volt, ha egy-egy kisebb tájegységben nevezték azonosan

jelentetése? Bizton állíthatjuk, hogy szótárszerkesztõ szakemberek-

az adott növényt.

bõl sosem lett volna hiány az elmúlt fél évszádban, ha folyamatosan

Megbecsülve ezt a sokszínûséget, a 19. század elején a nagy nyelvújító nemzedéknek gyakran és kedvvel alkalmazott módszere

lett volna biztos és megfelelõ anyagi háttere a munkálatnak. Az Új magyar tájszótár öt kötetének kabaréba illõ lassú megje-

volt a köznyelv szókincsének bõvítésére, hogy oda tájszavakat emel-

lentetése alatt szerencsére megszületett azért közel egy tucat úgy-

jen be. Így kerültek be és vertek gyökeret köznyelvünkben a reform-

nevezett regionális népnyelvi szótár, amely egy-egy kisebb tájegy-

korban a következõ tájszavak: bitó, betyár, hullám, páholy, szamóca.

ségnek a különleges szavait leltározza. Véletlenszerûen kiragadva

A reformkor magyar nyelv felé fordulásának egyik eredménye az

néhány ezek közül: Bálint Sándor: Szegedi szótár I-II., 1957; Balogh

1838-ban megjelent Magyar tájszótár. Az Akadémia kezdeményezé-

Lajos: Büki tájszótár, 2004; Gágyor József: Tallósi szótár I-II., 2003-

sével, ma is példamutató nemzeti összefogással, sok lelkes és ön-

2004; Imre Samu: Felsõõri tájszótár, 1973; Kiss Géza: Ormánysági

kéntes szógyûjtõ munkája nyomán született meg néhány év alatt a

szótár, 1952; Markó Imre Lehel: Kiskanizsai szótár, 1981; Tóth Imre:

mû. A szótár közel 10.000 tájszónak adja meg a jelentését, és tünteti

Palóc tájszótár, 1987 és 2007; Várkonyi Imre: Büssüi tájszótár,

fel, hogy a magyar nyelvterület mely részérõl küldték be. Az elsõ

1988.

magyar tájszótár megjelenését követõ évtizedekben is folyt a nép

Az elmúlt évtizedekben megjelent regionális tájszótárak után el-

nyelvének tanulmányozása, és így aztán idõszerûvé vált egy újabb

jött a tájszavak újabb rendszerezésének ideje. Mivel a szótárszer-

tájszótár kiadása. A feladattal Szinnyei Józsefet bízták meg. A két

kesztés, beleértve a tájszótárak szerkesztését, anyagilag nem meg-

nagyalakú kötet 1893-ban és 1897-ben jelent meg szintén Magyar

térülõ munkálat, a kultúrpolitikusokon vagy talán a kultúrpolitikán

tájszótár címmel. Az elõszót, talán minden kor minden szótárszerzõ-

a sor. Ha fontos a magyar nyelv ügye, ha fontos a magyar nyelv (ma

je nevében is ezekkel a mentegetõdzõ sorokkal zárja Szinnyei Jó-

még fellelhetõ) táji sokszínûségének rögzítése, akkor erre anyagi for-

zsef szerkesztõ: ,,El vagyok készülve, hogy sokan fogják mondani

rásokat is biztosítani kell.

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

29


Paul Verhaeghennel beszélget Tornai Szabolcs

A flamand krónikás Paul Verhaeghen robosztus nagyregénye, az Omega Minor eredeti-

Amerika, ahogyan oly sok tudóst. A kutatáshoz szükséges feltételek

leg 2004-ben jelent meg Belgiumban, flamand nyelven. Nagy sikert

itt még mindig sokkal jobbak, mint Európában. Az amerikai, persze,

aratott, s a könyv híre a határokon, sõt a tengeren túl is hamar elter-

egy teljesen más kultúra. Az itteni nyers individualizmus kedvezõ idõ-

jedt. A német kiadás 2006-ban, az amerikai kiadás 2007-ben látott

szakokban megnyerõ hatékonyságot eredményez. Ám egy olyan

napvilágot, a franciák 2010-ben adták ki a mûvet, Magyarországon

gazdasági válság idején, mint a mostani, a rendszer elviselhetetlenül

az idei könyvhétre jelent meg a kötet Fenyves Miklós ihletett fordítá-

kegyetlenné tud válni. Mindeközben döbbenten szemlélem az ameri-

sában. A szerzõ több mint tíz éve az Egyesült Államokban él, s At-

kaiak rendíthetetlen önáltatását: úgy tesznek, mintha szeptember 11-

lanta városában, a Georgia Institute of Technology-n tanít kognitív

nek nem volnának súlyos következményei, mintha nem folytatnának

pszichológiát.

két-három teljesen értelmetlen háborút, mintha nem mészárolták vol-

Regényének furcsa módon alig volt visszhangja Németországban,

na le civilek tízezreit az utóbbi tíz évben, mintha nem kínoznának és

pedig egyik fõ témájánál, a Holocaust ábrázolásánál fogva éppen ott

ölnének meg továbbra is hadifoglyokat, mintha nem õk volnának a vi-

kellett volna nagy port felvernie. Mit gondol, mi lehet ennek az oka?

lággazdaság összeomlásának legfõbb okozói. Különös idõket élünk,

Sosem könnyû az efféle hallgatást megmagyarázni. Talán arról lehet

napjaink visszásságairól is jó lenne, ha írna egy regényt valaki.

szó, hogy ha például az 1956-os magyar forradalomról vagy az

Ön elméleti pszichológusként dolgozik. Regénye sikere azt is jelen-

1989-es rendszerváltásról írtam volna egy regényt mint ismeretlen kí-

ti, hogy az írói pályát választja, és már további regények megírását

vülálló, akkor önök sem vettek volna a mûvemrõl tudomást, de ezt én

tervezi, akár éppen napjainkról?

semmiképpen sem sérelmezném, nem marasztalnék el ezért senkit.

A tervek rettenetes dolgok. Állásinterjúkon gyakran kérdezik: “Ho-

Egyébként valami hasonló történt Amerikában is. Könyvem nagy ré-

gyan képzeli el az elkövetkezõ öt évét?” Sosem tudtam ennyire elõre

szében az atombomba kifejlesztésérõl írtam, s az ehhez kapcsolódó

tervezni. Ami az irodalmat illeti: még nem tudom, hogy fogok-e újra

erkölcsi kérdéseket feszegettem, valamint arról is töprengtem, hogy

írni, bár való igaz, hogy már több mint hétszáz oldalnyi jegyzetem

morális kötelességnek volt-e tekinthetõ az atombomba létrehozásá-

gyûlt össze egy újabb regényhez, de hogy megírom-e, fogalmam

hoz szükséges ismeretek megosztása az oroszokkal. Könyvemnek ez

sincs.

a része a francia újságírókat és kritikusokat nagyon érdekelte, ám az

Napjaink problémáinak megoldásához a szépirodalmi leleplezésen

amerikaiak láthatólag elsiklottak felette, nem foglalkoztak vele.

túl szükségesnek érez-e bármiféle átfogó eszmeiséget, filozófiát,

E visszhangtalanság annál is inkább furcsa, mivel regényében a ná -

netán vallást? A számtalan eszmerendszer közül, amely ma a nyu-

ci haláltábor túlélõjét egyes szám elsõ személyben beszélteti annak

gati világban korlátlanul elérhetõ, van-e olyan, amelyet különösen

ellenére, hogy önnek efféle borzalmakban nem volt része. Ezzel vol -

vonzónak talál?

taképpen megtört egy tabut. Miféle megfontolás bátorította fel arra,

Erre a kérdésre egy nálam jóval bölcsebb író, Kurt Vonnegut egyik

hogy ezt a meglehetõsen vitatható elbeszélésmódot válassza?

halhatatlan passzusával válaszolnék, amely az Áldja meg az Isten,

Az elsõ és legfontosabb, hogy ha bárki efféle merészségre vállalko-

Mr. Rosewater címû regényébõl való: „Egyetlen szabály van, amirõl

zik, el kell olvasnia a valódi túlélõk beszámolóit, ezt nem spórolhatja

tudok, kicsikéim – a fenébe is, kedvesnek kell lenni.”

meg. Gondolok itt fõként Kertész Imre, Primo Levi, Eli Wiesel és sok más nagyszerû ember munkájára. Mivel regényemben a túlélõ egy nála jóval fiatalabb férfinek meséli el az életét, s ezzel mintegy azt akartam érzékeltetni, hogy az idõsebb nemzedék hogyan adja át élettapasztalatát egy fiatalabbnak, az egyes szám elsõ személyû elbeszélésmód tûnt a legjobb megoldásnak. Persze, csak remélni tudom, hogy ezt az elõadásmódot megfelelõen, azaz hitelesen, õszintén és tisztelettel sikerült megteremtenem. Ha valaki a második világháborúval és a Holoca usttal ilyen behatóan foglalkozik, akkor azt lehetne gondolni, hogy Európában és a szülõhazájában, az ön esetében Belgiumban érzi magát a legjob ban. Ön azonban az Egyesült Államokban telepe dett le. Miért? Tulajdonképpen engem is úgy húzott magához 30

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Szabó Gábor

A történet arcai Paul Verhaeghen több mint hatszáz nagyalakú oldalba sûrítve írja meg

világegyetem sorsa lenne meghatározható. Viszont mivel ez az érték

a 20. század történelmének nagyobbik részét, sõt, a regény nem titkolt

bizonytalan, az univerzum folyamatai éppúgy megjósolhatatlanok, ami-

példázatszerûségét is figyelembe véve a mû tulajdonképpen egyfajta

képpen a történelmi erõvonalak alakulásai, az emberi sorsok és kap-

kozmikus emberiség-történetet kívánna sejtetni. A Joyce-t, Musilt, vagy

csolatok kiszámíthatatlan egymásba rendezõdései, a személyes léte-

Pynchont idézõ ambíció elsõsorban a regény méretét illetõen mondha-

zés mintázatának formálódása. A kiszámíthatatlanságot tovább fokoz-

tó sikeresnek, azt hiszem, az Omega minor elég messze esik attól,

za, hogy a regény fontosabb szereplõi közül ráadásul senki sem az,

hogy irodalmi értelemben is „nagyregény”-ként tekintsünk rá. A fla-

akinek mondja magát, a történelmi káosz imigyen az identitás, az au-

mand szerzõnek – aki egyébként kognitív pszichológiával foglalkozik,

tentikus emlékezés problematikusságával, végsõ soron a múlt hiteles-

és 1997 óta az Egyesült Államokban él - nem ez az elsõ irodalmi pró-

ségének kérdésességével bõvül.

bálkozása, 1996–ban már megjelent egy regénye, ám nevét az Omega

Mindez persze mintegy plusz bónuszként, a regény vége felé derül

minor tette ismertté. Pontosabban annak amerikai megjelenése, aminek

ki, jóllehet az olvasó de Heer emlékezéseit követve már elvileg gyana-

amúgy az az érdekessége, hogy az eredeti holland nyelvû szöveget –

kodhatna is, hiszen a férfi történetében egyre-másra bukkannak fel a

Nabokovhoz hasonlóan – maga a szerzõ fordította angolra. És mint-

klasszikus Holocaust-regények - Primo Levi, Elie Wiesel, Tadeusz

hogy az amerikai megjelenést követõ elragadtatott kritikák –Time, The

Borowski – ismert szövegfoszlányai. A posztmodernen edzett olvasó

Independent – az évtized regényeként kezdték ünnepelni a mûvet,

akkor még mindezt az intertextusos szövegtechnika jól ismert számlá-

semmi sem menthette meg attól, hogy sorra készüljenek el európai

jára könyveli el, megint leesett a tavalyi hó, pedig ez esetben nem csak

nyelvekre való fordításai is.

errõl van szó.

A regény az emlékezés regénye, abban az értelemben is, hogy

Verhaeghen sajnos érezhetõen a totalitásra törekszik, és ez az am-

Verhaeghen, jó pszichológusként, magának az emlékezés technikájá-

bíciója teszi meglehetõsen ingataggá regényének építményét. Azt hi-

nak, narratív öntõformáinak változatos lehetõségein keresztül érzékelteti

szem, a regényben többször is emlegetett wagneri opera mintája le-

a múlt képlékeny esetlegességét, alapvetõen szubjektív meghatározott-

beghetett a szeme elõtt – irodalmi vonatkozásban meg egyértelmûen a

ságát. A rendkívül sok szálon futó mû középponti figurájának talán Paul

Gravity’s Rainbow és Eco Foucault–ingája – amikor a szólamok, nagy-

Andermans tekinthetõ, a flamand pszichológus hallgató, aki az 1990-es

szabású színpadi tablók, eszmék, egyéni és közösségi tragédiák kaval-

évek derekán posztdoktori tanulmányokra érkezik Potsdamba. Itt törté-

kádját akarta valamiféle heroikus összhangzatban egyesíteni. Ennek ér-

nik vele néhány olyan fontos esemény, amelyek tulajdonképpen bein-

dekében az amúgy is mozaikossá tördelt narratívába rengeteg példá-

dítják a mû eseményeit, amelyeken keresztül a szöveg térben és idõ-

zatszerû inzertet illeszt: olvashatunk így rabbinikus beszélyt, fizikai fej-

ben tágulni kezd, szerteágazó irányok, múltak felé szálazva szét a re-

tegetéseket, a német film és zenemûvészetrõl szóló értekezést, és jól

gény jelen idejét. Andemanst ugyanis egy nap neofasiszta fiatalok in-

nevelt „posztmodern” regényhez méltóan természetesen a görög mito-

zultálják, ennek kapcsán ismerkedik össze a kórházban egy de Heer

lógia sem maradhat el, többek közt például (milyen meglepõ!) a

nevû idõs Holocaust–túlélõ zsidóval, illetõleg kapcsolatba kerül a

Minotaurusz története. Mindemellett érzõdik a törekvés a mûfaji-nyelvi

campuson Donatellával, aki szintén posztdoktori tanulmányait végzi, és

kódok váltogatására is, filozófia, ezotéria, háborús regény,

nem mellesleg a Nobel-díjas fizikus, Goldfarb szeretõje.

dokumentarista fikció, szoftpornó (szigorúan mûvészi célzattal, persze),

A regény legnagyobb részét de Heer visszaemlékezései teszik ki,

pszichológiai traktátus, elméleti fizika – hogy csak párat említsek –,

aki tollba mondja Andermansnak élettörténetét, amelyen keresztül feltá-

hogy mindez a vége felé egy nem különösebben színvonalas thriller

rul a 30-as évek fasizálódó Németországának társadalma, Auschwitz

végkifejletében egyesülhessen. Ha mindehhez hozzávesszük a regény

borzalmai, majd a háború utáni Kelet-Berlin fallal elzárt, fojtogató at-

nyelvezetének olykor dagályos, esetenként giccsbe hajló retorikai fogá-

moszférája. Goldfarb alakja az emigráns zsidó lét, a Los Alamos–i kuta-

sait, akkor az olvasóban óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy tudniillik

tók atombomba-kísérletei, és a McCarthy-korszak tudóstársadalmának

nem sok ez így egy kicsit? Eszembe jut Borges egy nyilvánvalóan

mindennapjai felé vezeti a szálakat, a neonáci suhancok pedig a 90-es

(ön)ironikus nyilatkozata, mely szerint fölösleges több száz oldalt paza-

évek Németországának zavaros önemlékezetére vonatkozó korrajzot

rolni olyan gondolatok közlésére, amelyeket néhány lapon is kimerítõen

vázolnak fel. Ezek a történetfonalak persze tovább és tovább bomla-

ki lehet fejteni. Verhaeghen totalitás-vonzalmának jót tett volna egy

nak, ráadásul maguk sem lineáris narratívákba rendezõdnek, hanem

ilyesféle takarékosság-elv szem elõtt tartása, fõleg azért, mert a regény

részekre hullva, mozaikszerûen egymásba tagolódva kapcsolódnak

váza egyébként egy élvezetesen sodró, fordulatos és akár gondolatéb-

össze. E polifón szövedék középponti trópusa az a bizonyos címadó

resztõ szöveg lehetõségét rejti magában, amit azonban a különbözõ

Omega, amely szimbolikus értelmezõi viszonyban sûríti magába a 20.

technikai, poétikai, elméletieskedõ ballasztok túlburjánzása egyszerûen

század történelmének, történeti és személyes emlékezetének, identi-

agyonnyom. Nem kétséges tehát, hogy egy jó szimatú hollywoodi ren-

tástechnikáinak Verhaeghen által megfestett nagyszabású tablóját. Az

dezõ rövidesen nagyon sikeres mozit fog csinálni belõle. (Ford.:

Omega egy Einstein által tételezett konstans, melynek értéke alapján a

Fenyves Miklós, Gondolat Kiadó, 2011, 639 oldal, 3990 Ft)

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

31


Horváth Márta

Poggyásszal Bécsbe Ady számára Párizs szép ámulások szent városa, József Attila hiába keresi benne mindazt, amit Ady nyomán beleképzelt; Lengyel Menyhért Berlint nagy, mozgalmas, eseményes, ezer mindenféle dologgal megrakott városnak látja, Márai szépnek, titokzatosnak és kiismerhetetlennek; Herczeg Ferenc Bécset közelinek, otthonosnak érzi, ahol akarva sem érezheti magát idegennek a magyar ember, Kosztolányi mindenünnen kimart idegenként bolyong Bécs utcáin. Lehet-e ilyen sokféle, gyakran egészen ellentétes benyomásokat rögzítõ feljegyzések nyomán bármiféle képet kirajzolni egy városról, ha szubjektív élmények szolgálnak a rekonstrukció alapjául? A Petõfi Irodalmi Múzeum erre a feladatra vállalkozott, mikor Írók poggyászszal címû kiállítás- és kötet-sorozatot indított a magyar mûvészek európai nagyvárosokhoz való kötõdéseinek bemutatásáról. A könyvso-

életében betöltött sajátos szerepérõl, Budapest-Bécs interkulturális

rozat harmadik darabja Párizs és Berlin után Bécset mutatja meg

kapcsolatairól ad rendszerezett képet a kötetnek ez a fejezete, ami

a múlt századforduló magyar mûvészeinek szemüvegén keresztül és

éppen megkülönböztetett pozíciója miatt talán jobban illett volna a

igyekszik körvonalazni azt a sajátos viszonyulást, ami a magyar mû-

kötet végére, mint a breviáriumot és a képanyagot elválasztva a kö-

vésztársadalom Bécs-élményeinek forrása.

tet közepére, hiszen ez utóbbi kettõ szerkezeti és mûfaji tulajdonsá-

Mindezt a kötet bölcsen nem úgy teszi, hogy kiragad egy halványan kirajzolódó mintázatot és azt a szerkezet központjává téve ko-

gaik alapján akár egy egységbe vonhatóak is lehettek volna. Ami ezt az alapvetõen üdítõ, és csak helyenként zavarbaejtõ

herens, ámde nagy mértékben leegyszerûsített képet nyújt a szá-

sokféleséget ellenpontozza, az a könyv külsõ megjelenésének párat-

zadforduló Bécs-élményeirõl. Ehelyett egyfajta patchwork-techniká-

lan harmóniája és szépsége. A színvilága tökéletes összhangban áll

val sokféle anyagból (fotóból, festménybõl, levélbõl, újságcikkbõl,

a korabeli fényképek meghatározó szépia tónusával és az egész kö-

versbõl vagy naplóból) és számtalan mintázatból (elkötelezett, elke-

tetet esztétikussá, vizuálisan vonzóvá teszi, ami egy kiállítás-kataló-

seredett, lelkes vagy éppen kritikus viszonyulás felidézésébõl) fol-

gus esetében nem mellékes szempont. A kötet elsõ részét nem is

tozza össze azt a szövetet, ami végül a kötet sokszínû, anyaggaz-

úgy olvassuk, mint egy könyvet, inkább úgy mûködik, mint egy

dag egészét adja.

architektonikus, a térben kiterjedõ mû, melyet hol így, hol úgy kell

Így kerül egy kötetbe három különbözõ mûfajú fejezet: a kiállítás-

forgatnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk minden képéhez és szövegé-

katalógus elsõ része (A megalkotott város) egy képekbõl és korabeli

hez. Így hát aki elmulasztotta megtekinteni a budapesti Petõfi Irodal-

feljegyzésekbõl, dokumentumokból összeválogatott blokk, melyben

mi Múzeumban vagy a bécsi Theatermuseumban kiállított anyagot,

a sokrétû, magávalragadó fényképanyagot látványilag a képek il-

az ízelítõt kaphat belõle könyv formában, megtoldva azt olyan infor-

lusztrációjaként ható, tartalmilag azonban a képekkel inkább laza

matív és jól emészthetõ tanulmányokkal, mely a képek kissé rend-

kapcsolatban álló naplóbejegyzések és levélrészletek kísérik. A har-

szertelen kavalkádja által teremtett benyomást valamelyest képpé

madik rész (Bécs-breviárium) illusztrálja talán a legszemléleteseb-

rendezi.

ben a magyar mûvészréteg Bécs-élményének sokféleségét, hiszen

És hogy milyen vonásokat tartalmaz ez a „kép”? Bár Bécsnek

itt különbözõ korszakok gyakran egészen eltérõ élethelyzetben levõ

nyilvánvalóan megkülönböztetett szerepe van a magyarok számára

íróinak hol lelkes, hol elkeseredett levelei és feljegyzései kapnak egy

Párizshoz és Berlinhez képest, ebben a kötetben mégsem a Monar-

szövegtömbben helyet. Ebbe az ötletszerûen egybefûzött matériába

chia életének nosztalgikus felelevenítése dominál, sokkal inkább a

visz némi rendet a könyv második része (Olvasatok), mely egy ki-

magyar íróréteg progresszív viszonyulása mindahhoz, amit a „nyu-

sebb tanulmánykötetet tesz ki, és igyekszik átfogóan, minden mûvé-

gat” jelentett számukra. Bécs a modern nagyvárosi élet, a megújuló

szeti irányra és az 1873-1936-os idõszak több periódusára is kiterje-

mûvészetek, a nemzetközi siker lehetõségének városa, ahol ugyan

dõen szemlézni a Budapest és Bécs közötti kulturális kapcsolatokat.

nincs egészen otthon, de nincs is idegenben a magyar, ahova átug-

Nyilvánvalóan mást jelentett Bécs Jókainak a 19. század végén,

rani elég ok egy-egy lóverseny vagy színházi bemutató, és ami még

a Monarchia születését követõen, mint Kosztolányinak a 20. század

a húszas években, Berlin növekvõ vonzásának idején is az elsõ lé-

elején, a Monarchia virágkorában, és mást Kassáknak az 1920-as

pést jelentette a nyugati világ felé. (Álmok köntöse. Magyar írók

években a Monarchia felbomlása és a Tanácsköztársaság bukása

Bécs élménye 1873–1936. Szerk. Török Dalma. Budapest, Petõfi Iro-

után; ezekrõl a történeti különbségekrõl, Bécsnek az egyes szerzõk

dalmi Múzeum, 2011, 228 oldal, 4200 Ft)

32

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Bombitz Attila pedig más rózsabokrokat és rózsaültetvényeket is meglátogattunk a kertben; ám azon a bizonyos napon mindenki egyhangúan kijelentet-

A dolgok vágyott rendje

te, hogy a virágfakadás most a legszebb, szebb már nem lehet, és

A könyvben és midõn e sorokat írom az olvasónak: vénasszonyok

pal korábban is ezt mondták; most azonban mindenki úgy vélte, hogy

nyara van. Legbensõbb áhítatom szerint süt még fényesen a Nap,

már nem tévedhetünk, hogy most jutottunk el a csúcsra.”

melege kellemes, de már nem oly tüzesen égetõ és perzselõ, mint az

mostantól fogyatkozásnak kell indulnia. Igaz, hogy már néhány nap-

Stifter nagyregénye lassú olvasmány, tudni kell kivárni a szereplõk

igazi hónapokban. Az aranylás áttûnik a lombozatokon, mégis fino-

között szövõdõ kapcsolat forrpontját: a szerelmi vallomást. A szerzõ

man, alig észrevehetõen, pilinkézni kezdenek a falevelek. Nyárutónak

nem átall egy berakásos szekrény leírására több igen aprólékos és

is hívják ezt az idõszakot, mikor lassú, kimért békével búcsúzunk a

részletezõ oldalt szentelni, egy természeti jelenség körüljárása, mint

nagy burjánzástól, hevültségtõl. Csendes, de lélekmeleg a nyárutó,

például a viharé, vagy egy gleccser leírása pedig további lapokat

az õszbefordulás ritka szép, és talán nem is oly rövid tartamú pillanat-

vesz igénybe. Stifter kevés figurával dolgozik, mégsem ismerjük meg

sorait olykor napokban, olykor hetekben mérhetjük. Adalbert Stifter

igazán e szereplõk lelki életét, akik szemérmesen keresik a megne-

egy egész regényt szentelt e kegyelmi állapotnak.

vezhetõt, a kimondhatót, s elhárítanak minden drámait elõidézni kész

A 19. századi európai irodalom egyik különös darabja a Nyárutó

emberi óvatlanságot. Ráadásul a több száz oldalas regény kései, ki-

(1857). Különös azért, mert utópikus vonásai és pedagógiai célzatai

tüntetett pontjain tudjuk csak meg a fõszereplõk neveit, akik hihetetlen

az egyén, a polgár értékrendjét és morálját emelik ki a társadalmi kö-

akkurátusan és udvariasan viseltetnek egymás – s az olvasó – irányá-

zösséggel szemben, a szerzõ pedig valami tudomány elõtti állapot

ban mindvégig. Csak tudni kell kivárni a szerelmi vallomást.

néven nevezõ gyakorlatát, regisztrációs és szisztematizáló igényét

Nem kisebb személyiség, mint W. G. Sebald, a nálunk is szívesen

tartja szem elõtt. Nevelõdési vagy fejlõdési regényként is különös a

olvasott német író éppen arról értekezik a Nyárutó kapcsán, hogy ez

Nyárutó: míg Goethe e kitûntetett mûfajban a Wilhelm Meisterrel köz-

a különös elbeszélõi eljárás – a stifteri retorikában a valós valóság le-

ismerten a német hasznossági irányt képviseli, és erõs vonatkoztatási

írása – a körülöttünk lévõ világ legapróbb részleteinek regisztrálását

pont a mûben, svájci társaként pedig Gottfried Keller Zöld Henrikjét

igényli. Sokak számára persze ez ki is merül valami unalmas materia-

szokás emlegetni, addig az osztrák Nyárutó a biedermeier életérzés

lizmusban, holott a cél a körülöttünk lévõ dolgok egzisztenciájának

és felfogás kulcsmûvének számít. Kiolvasható belõle az egyéni sza-

megragadása. Nem véletlenül tiszteli íróelõdként Stiftert a mai osztrák

bad útkeresés és a korabeli társadalmi modell közti ellentét, melynek

irodalom leírómestere, Peter Handke. A leírással, a rögzítéssel ugyan-

megoldása vagy feloldása a nyárutói létállapot megteremtésében ke-

is a dolgok tartósságának reménye vetõdik fel, miközben persze át is

resendõ – s ez vonatkozik munkára, gazdaságra, tudományos tevé-

tûnik bennük az idõ omlása. Ulrich Greiner, neves német irodalomkriti-

kenységre, s az emberi kapcsolatokra is. A Nyárutónak nincsenek

kus, nem kevesebbet állít, mint hogy Stifter és Thomas Bernhard élet-

pontos, földrajzi behatárolásai, az évszakok forgását érzékeljük csu-

mûve egy mágnes két pólusaként viszonyul egymáshoz: az egyik a

pán ciklikusnak, vele szertartásosan ismétlõdnek a látogatások, a be-

teljes pozitivitás, a másik a tökéletes negativitás, s e kétpólusosság-

szélgetések, az utazások, a megfigyelések, a dialógusok, a

nak reprezentatív mûvei a Nyárutó és a Kioltás. Ami Stifternél, egy

traktátusok, nem utolsó sorban a rózsanyílások.

másik vezérfogalom megidézésével, a „szelíd törvény” emberi mér-

„Egyre közeledtek a napok, amikor a rózsák elérték legszebb vi-

céjeként, s az ebbõl fakadó emberi létértelemként jelenik meg, az

rágkorukat. Az idõjárás nagyon kedvezett nekik: a néhány könnyû zá-

Bernhardnál szellemi pusztulásba és pusztításba, a rend rendetlensé-

por, amelyet vendéglátóm jósolt, sokkal jobbat tett fejlõdésüknek,

gébe, az értelembe vetett hit felszámolásába torkollik.

mintha folyamatosan szép idõ lett volna. A nagy hõségrõl jólesõen

A Nyárutó az egyszerûség, a tartás és a nagyság 19. századi pél-

enyhévé hûtötték a levegõt, s levelet, virágot és szárat sokkal tisz-

dázataként a 21. század deformált világképû életvitelében hangsú-

tábbra mostak a portól, amely hosszan tartó szép idõ esetén még az

lyos szerepet tölthet be. És a regény nem is elsõsorban a lassú és

országúttól távoli és földektõl ölelt helyeken is összegyûlik a tetõkön,

megfontolt élet kedvelõit keresi célközönségének. Valljuk csak be, az

falakon, kerítéseken, leveleken és szárakon, mint amennyire a permet

a vágyott, biztonságos és családi, gondoskodó és elõrelátó bieder-

volt képes tisztára mosni õket, amelyet vendéglátóm a tetõ alatti be-

meier fíling mindannyiunkban ott fészkel. Stifter veretes, ha úgy tetszik

rendezésbõl zúdított egyszer-egyszer a rózsákra. Egy nap aztán virá-

ómódi mûve nem áll messze attól a gondolattól, hogy változtassuk

gok ezrei tárták szirmaikat az ég legtisztább, legszebb és legmé-

meg éltünket – olvasás közben legalább. Adamik Lajos közismert mû-

lyebb kékjének, mintha egyetlen bimbó sem késlekedett volna, és egy

fordítói érzékenysége tökéletesen illeszkedik e természetes kívánal-

sem maradt volna kibomlatlanul. A legtisztább fehértõl kezdve, sár-

makhoz. Az eredeti mû lojális és mértéktartó tolmácsolásában külö-

gásfehér, halványvörös, tüzes rózsapiros, bíbor, ibolyavörös és

nös türelmet mutat, a heterogén nyelvi és stiláris, sõt mûfaji regiszte-

feketésvörös árnyalatokban borították be a felületet, hogy eleven lát-

rek között fegyelmezetten vezeti végig az olvasót. A regényhez írott

ványuk láttán hajlamos voltál igazat adni ama régi népeknek, amelyek

fordítói utószavában pedig remek tájékoztatást ad a stifteri életpálya

szinte istenként tisztelték e növényt, s örömeikre és ünnepeikre rózsá-

alakulástörténetérõl, a Nyárutó értelmezési lehetõségeirõl. (Adalbert

ból fontak maguknak koszorút. Hol egyenként, hol együtt nap mint

Stifter: Nyárutó. Fordította Adamik Lajos. Kalligram Kiadó, Pozsony,

nap kijártunk a rózsafalhoz, hogy szemrevételezzük a fejlõdést, olykor

2011)

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

33


Miklya-Luzsányi Mónika

Ki az igazi keresztény? Ritkaságszámba megy, legalábbis Magyarországon, hogy egy hitvé-

Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltá-

delmi könyvet bestsellerként tartsanak számon. Szalai András könyve

madt a harmadik napon. (1Kor 15, 3–4). A Szentírás megerõsítése

mégis sikerkönyv lett, no persze nem a szó populáris értelmében.

mellé a modern apologetika hozzáveszi az elsõ négy egyetemes zsi-

Az elsõ kiadás megjelenése után nem sokkal a teológiákon kötelezõ

nat határozatait (325-ben a niceai, 381-ben a konstantinápolyi, 431-

vagy ajánlott irodalom lett, a keresztény könyvesboltokban folyamato-

ben az efezusi, 451-ben a kalcedoni zsinat), illetve a keresztény egy-

san keresték a könyvet, ami nem is csoda, hiszen magyar nyelvterüle-

ségtörekvések hitvallásait (az Egyházak Világtanácsa és az Evangéli-

ten hiánypótló mûrõl van szó. A rengeteg keresztény(nek mondott) fe-

umi Aliansz hitvallását). Mindezek szerint az igaz keresztény egyhá-

lekezet között eligazodni nemcsak a hétköznapi embereknek vagy

zak az apostoli idõk óta mind a mai napig jogfolytonosságot élveznek

a templomba járó híveknek, hanem a lelkészeknek, teológusoknak

feladatuk elvégzésében, ami nem más, mint az evangelizációs igehir-

sem könnyû.

detés. Ennek „tárgya Krisztus személye, amit õ tett és ami vele tör-

Ezt a zavart jelzi az is, hogy ha vallásunkra rákérdeznek, ritkán határozzuk meg magunkat keresztényként. A felekezetünkrõl szólunk, katolikusnak, reformátusnak, esetleg protestánsnak valljuk magunkat,

tént, méghozzá az Írások szerint, tehát ahogy Isten elõre megmondta ószövetségi prófétái által.” A Biblia tanításaitól (majd késõbb a fent megnevezett hitvallások-

vagy a gyülekezetünk nevével (Hit Gyüli, Golgota) határozzuk meg

tól) eltérõ, más Jézust és más lelket hirdetõ csoportosulások már az

vallási hovatartozásunkat. Mert ökumenikus mozgalom ide, felekezet-

apostoli idõkben is megjelentek, és sikerrel mûködtek a történelem fo-

közi gondolat oda, a keresztények között ma igen nagy a szakadás.

lyamán. Szalai zavarban van, amikor ezeket a csoportosulásokat meg

A külsõ szemlélõ számára felfoghatatlan, miért is tartja bármelyik

kell neveznie, ugyanis az évszázadok során szinte minden egyes kife-

szervezõdés saját magát egyedül üdvözítõ egyháznak. Óhatatlanul is

jezés (szekta, tévtanítók, álkereszténység) egyfajta pejoratív felhangot

felmerül a kérdés: Ki az igazi keresztény? És mitõl hamisak a szekták-

kapott, amit a szerzõ szeretne írásában elkerülni. Jobb híján ezért

nak, tévtanítóknak vagy – Szalai frazeológiájával élve – eretnekeknek

használja a történelmi szakkifejezésként definiálható és pontosan kö-

kikiáltott vallásos mozgalmak?

rülírható „eretnek” kifejezést azokra a csoportokra, akik az „igaz” ke-

Ezekre a kérdésekre próbál választ adni Szalai András, az Apoló-

reszténységtõl eltérõ tanokat hirdetnek. Az eretnek szekták sikerének

gia Kutatóközpont vezetõjének nagy szakmai gonddal összeállított

titkát elemezve, tanításuk logikáját követve Szalai kifejti, hogy a

könyve, kifejezetten hangsúlyozva, hogy a tanulmánykötetében meg-

tévtanítások mindig valamilyen bibliai igazsággal keverednek, vagy

jelenõ gondolatok az apologetika, a hitvédelem tudományának mai ál-

biblikus alapúnak tetszenek, ám egy olyan, sajátos logika alapján

lását tükrözik, ami tudvalevõleg folyamatosan alakul, változik. Ezért is

épülnek fel, amely távol áll a bibliai gondolkodásmódtól. Ezen túl álta-

került teljes átdolgozásra a tanulmány a második kiadás során.

lában látszólagos többletismerettel rendelkeznek (hozzátesznek vagy

A könyv sikere betudható annak is, hogy a lehetõségekhez mér-

elvesznek a Bibliából), és erõsen hatnak az érzelmekre, építenek az

ten igen olvasóbarát. A kötet jól áttekinthetõ, logikusan felépített szer-

emberi gyengeségekre, hibákra. Ha egy vallásos csoport bibliai

kezetét követve nemcsak az egyházak tagjai, hanem a külsõ szemlélõ

szempontból igaz vagy hamis voltát kívánjuk elemezni, akkor legelõ-

is könnyen el tud igazodni az egyébként kaotikusnak tûnõ vallási

ször is tudatosan szét kell választanunk a tanításokban megjelenõ

szervezõdések között. A megértést jól szerkesztett táblázatokkal, az

igaz és hamis elemeket, meg kell keresni a logikai csapdákat és buk-

alapfogalmak és összefüggések kiemelésével és definiálásával is se-

tatókat, s meg kell próbálni felismerni azokat a pontokat, ahol a taní-

gíti a szerzõ. Elsõ ránézésre valóban olyan, mintha egy apologetikai

tás érzelmi függõség kialakítására törekszik.

egyszeregyet tartana kezében az olvasó, ahol az oldaltükrök is segítik nemcsak a megértés, hanem a bevésés folyamatát is. A kötet elsõ fejezeteiben az alapfogalmakat tisztázza a szerzõ. Mi az igaz keresztény hit, és kik az eretnekek? Az igaz keresztény hit meghatározójaként elsõsorban

Mindezek után Szalai András részletesen bemutatja az eretnekség típusait. A hamis tanok, hamis Krisztusok és hamis próféták felismeréséhez elsõsorban nem „szekta szakértõvé, hanem Krisztus szakértõvé kell válnunk”. Ettõl függetlenül nem árt, ha végigolvassuk Szalai

az apostoli idõkre, a Biblia tanítására tekint, amelynek köz-

igen széles körû elemzését az egyes eretnek cso-

ponti üzenete az evangélium. Pál apostol elsõ korinthusi

portosulásokról, hogy egzakt módon is megértsük,

levelében írott szavai mértékadóak a 21. század elején is,

szerinte miben térnek el

ha a kereszténység lényegét akarjuk meghatározni. A ke-

a Biblia tanításaitól az okkult csoportok, a gnosztiku-

resztény egyház középpontja az evangéliumi üzenet: Mert

sok, vagy akár a Hit Gyülekezetének , a Jehova ta-

én elsõsorban azt adtam át nektek, amit én magam is kap-

núinak vagy a Fény gyermekeinek tanításai. (Szalai

tam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bûneinkért az

András: Más Jézus, más lélek. Harmat Kiadó, 2011)

34

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Szirtes Borbála

„Akit szeret az Úr, megdorgálja azt”

Csernus Imre A fájdalom arcai Jaffa Kiadó, 2011 200 oldal, 3150 Ft

Nincs mese: az olvasó, aki fellapozza a kötetet, az

derül például, hogy mi okból képtelenek sokan a valódi

ószövetségi próféták már-már teátrális õszinteségére, ri-

intimitás megteremtésére és megélésére (a válasz – a

gorózus és pózmentes erkölcsi útmutatására számíthat.

magas intelligencia és a gyávaság – meglepõ is, meg

Mindehhez a hátteret ezúttal nem Egyiptom, Babilon,

nem is), de olvashatunk a társfüggõség ok-okozati ösz-

netán Szodoma és Gomorra ikervárosai, hanem az

szefüggéseirõl, valamint a titoktartás-elhallgatás-

ezekre a morális színvonalát, állapotát tekintve gyanú-

õszinteség tengelyén haladva felvilágosítást kapunk a

san emlékeztetõ itt és most adja – mi mindannyian, ki-

kimondott szó erejérõl és felelõsségérõl. Mindez ma tö-

vétel nélkül a doktor Csernus célkeresztjében vagyunk.

megek számára ismeretlen, és meg is van az eredmé-

Ennek az oka, hogy a szerzõ a változatos egyéni bûn-

nye: elpazarolt sorsok, értelmetlen életek. Boldogtalan-

mintázok alatt kirajzolódó, valamennyiünkben jelen levõ

ság. De mi az oka a sok-sok szerencsétlen sorsnak, mi-

õsprobléma-motívumokra fókuszál: a félelemre, továbbá

ért vagyunk keserûek, depressziósak, nyomorultak sok-

az ezzel szorosan összefüggõ gyávaságra, gyengeség-

szor saját bõrünkben?

re, hazugságra, lustaságra, önzésre. Épp ezért ne pró-

sem. A megszokott lamentálgatás és ezoterikus rizsa

szaloncsevejt folytatni divatos mentálhigiénés témákról

helyett ugyanis az arcunkba kapjuk: elszúrt életünk

– viszont mindenkinek kötelezõ olvasmány, aki isteniga-

gyökere általában a felnõtté válásra való képtelenség,

zából éles tükörbe szándékozik nézni, sorsfordító és -

az érzelmi infantilizmus és unintelligencia, amelybõl a

javító lépéseket megtenni hosszú évek önhazugságban

klasszikus családi és magánpokol fakad. Nem hagy

eltelt punnyadása után. Ez utóbbiak – ha akarják – akár

magunkra azonban minket Csernus doktor a sötétség-

megkaphatják azt a bizonyos utolsó lökést is egy másik

ben; kijelöli a kivezetõ utat, amely nem más, mint az ob-

minõségû élet felé vezetõ útra.

jektív, önértékelési zavartól mentes sors- és önismeret.

Pedig Csernus doktor magához képest még vissza

Mindez közhelyesen hangzik, de csak addig, amíg az

is fogta magát. Míg korábbi könyveiben tankkal hajtott

unalomig szétcsépelt fogalmak mögül elõ nem tûnik a

át minden önámításban élõ, felnõtté válásra alkalmat-

szerzõ valódi üzenete. A pirula a lehetõ legkeserûbb és

lan, gyáva és (hogy õt magát idézzük) hiteltelen nõn és

egyben megváltó-gyógyító erejû; lenyelése nélkül nem

férfin, mindennek elhordva azokat, akiket kilendíteni

sok esélyünk van arra, hogy akár egyszer is megszólal-

szándékozott privát mocsarukból, addig most „csak”

nak létünk magasabb regiszterei.

annyit tesz, hogy nem kertel: egyszerûen elénk rakja a

Az egyik összetevõje a fájdalommal való szembe-

makulátlanul éles tükröt. Kivetnivaló pedig mindenkin

nézés képessége. Ezt nem lehet megspórolni, ez azt

van, ez tény. Csernus doktoron is. Nem is csinál titkot

árat mindenkinek meg kell fizetnie a harmóniáért, hisz

belõle: sokszor példázza saját legendáriumából kiemelt

ha nincs fájdalom, az azt jelenti, hogy érintetlenek ma-

sztorikkal az épp körüljárt problémakört. A felütésben

radtak életünk, lelkünk gyulladt pontjai, amelyek így

rögtön a legnehezebbel indít: megkísérel rávenni, hogy

akár utolsó leheletünkig konstans mérgezhetnek ben-

sunnyogás helyett nézzünk szembe az életminõségün-

nünket. A másik, ha lehet, még idegenebb a mostani

ket lefokozó félelmekkel. A dolog nemcsak azért nehéz,

letörölhetetlen mosolyú wellness-fitnesz korszellemtõl:

mert ijesztõ, hanem azért is, mert gyakorta már kialakult

a halál tudatosítása. Végességünk tükrében milliószoro-

jellemünk beépült része a hamisság, amely emiatt szin-

sára értékelõdik fel minden nap, és végre istenigazából

te láthatatlan, kimetszése pedig nagy fájdalommal jár.

felfoghatjuk: nincs egy percnyi elvesztegeti való idõnk

Mindez azonban – és itt a lényeg – bagatell a nyere-

sem. A szerzõ üzenetének különös nyomatékot ad utol-

séghez képest, amelyet egy szabad, kreatív, felelõs-

só elõadásának a szövege, amely Popper Péter halálá-

ségteljes (magyarul felnõtt) élet ígér. Nem kevesebbrõl:

nak az estéjén született: az eltávozott mester példáján

a boldogságról van itt szó.

buzdít a gyávasággal, és az önámítással való totális és

A kötet a továbbiakban az itt megadott vektorok

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

A kérdés unalomig ismert, a válasz azonban koránt-

bálkozzon a könyvvel, akik eltartott kisujjal szeretne

kíméletlen leszámolásra. Mert hát, magát Csernus dok-

mentén halad. Egyre-másra kerülnek megnevezésre

tort idézve, a kezdéshez hasonlóan amúgy bibliásan fe-

pszichénk szörnyei, határozott vonalakkal skiccelve fel

jezve be az írást: „A pokol és a mennyország kulcsa a

sokunk privát poklának megrázóan hiteles tájképét. Ki-

kezünkben van. Rajtunk múlik minden!” 35


Gyürky Katalin mindenben kiszámítható módon eljáró és létezõ, az eszmékért akár az életét is áldozó szovjet hõs típusával. A másfajta életet élõ Nemtudomka tehát egy másik létmód, egy másik utópia szereplõje, s mint ilyen,

Vissza a Szovjetunióba „Az emberiség legutópisztikusabb vállalkozásai egyikének tanúja;

rendkívül vonzó a változtatásra éhes, arra figyelõ szovjet emberek körében. A szovjet filmmûvészet pedig érdekes módon nem feltétlenül ellen-

nagy, bevégezetlen vállalkozás tanúja voltam úgy, hogy az utópia di-

hõsöket kreál, hanem ellen-magatartásformákat. Elsõsorban nem más-

csõségét és bukását is egyaránt megéltem. Nos, errõl mesélnék ezt-

hol, mint a tabunak számító, a szovjet hétköznapok szintjén „nem léte-

azt” – olvashatjuk Vasile Ernunak, az egykori Szovjetunió területérõl,

zõnek” bélyegzett szexualitás terén. Ahogyan arról ugyanis a Szex a

Moldovából származó homo sovieticusnak fájdalmasan õszinte, ugyan-

Szovjetunióban (I) címû részbõl értesülünk, 1942-ben, amikor 12(!)

akkor végletekig menõen ironikus, szatirikus „vallomásában”, a Szüle-

pontba foglalták a forradalom és szexualitás kapcsolatát a forradalmi

tett Szovjetunióban címû alkotásában.

munkásosztály számára, azzal megpróbáltak ebbõl a rétegbõl kitörölni

A fájdalmas õszinteség az íróként, esszéistaként politikai elemzõ-

mindenfajta szabados, a szexuális élvezetre, s nem pusztán a fajfenn-

ként tevékenykedõ Vasile Ernu mûvében elsõsorban a nosztalgiának,

tartás ösztönére vonatkozó, azt szolgáló nemi vágyat. „A Szovjetunió-

az emlékezésnek szól: hiszen olyan korszak jelenségeit, tipikus gondol-

ban nincs szex” kitétel uralkodott, s ehhez képest a szovjet filmgyártás

kodásmódját, lelkiállapotát, kulturális mentalitását láttatja könyvében fe-

mûremekei egyfelõl ennek a tabuként kezelt jelenségnek a megdönté-

jezetrõl-fejezetre, amely már megszûnt létezni, s mindössze az emléke-

sét, másfelõl a nyugati világ szabados szexuális életének bemutatását

zés tarthatja életben: „Idõrõl idõre szeretnék a Szovjetunióba menetje-

tûzték ki céljukul. Így történt, hogy a ’70-es években, amikor A cigány-

gyet váltani, és minden alkalommal rádöbbenek: az a jegy sehol sem

tábor az égbe megy címû filmben a hõsnõ kivillantotta a mellét, az már

kapható. Nem visz vonat, repülõjárat, út a Szovjetunióba, annál az egy-

pornográfiának számított, és így történt, hogy a peresztrojka idején ve-

szerû oknál fogva, hogy a Szovjetunió már nem létezik. Számomra a

tített A kis Vera címû alkotásban, amikor a szexuális aktuskor a hõsnõ

hazalátogatás egyedüli módja az emlékezet maga.”

a partnere fölött helyezkedik el, ez az ehhez a pozitúrához nem szokott

S hogy ez a nosztalgiázásba, emlékezésbe hajló fájdalmas õszinte-

szovjet átlagember számára maga volt a vágyott utópia, a szabados

ség mégis szatirikus, ironikus köntösbe bújik, az nemcsak azért lehet-

szexuális élet utópiája. Amely vágy egyébként módfelett különösnek

séges, mert a szovjet hétköznapok itt nem önmagukban, hanem ab-

tûnhet abban a világban, amelynek nagy részét az emberek úgyneve-

szurditásukban jelennek meg szinte minden fejezetben, hanem amiatt

zett kommunalkákban élték le. Ezekben a közös lakóterekben ugyanis

a sajátos utópisztikus lét miatt is, ami a Szovjetunió létrejöttét, fennállá-

mindenki ismert mindenkit tetõtõl-talpig, s a kényszerû együttélés miatt

sát, sõt, bukását is végigkísérte.

valószínûleg a mellette élõ minden testrészének minden paraméterével

A homo sovieticus ugyanis – derül ki Vasile Ernu könyvébõl – nem-

is tisztában volt. „Meséltem neki, hogy körülbelül közösben fõztünk,

csak, hogy kénytelen benne élni az emberiség legutópisztikusabb vá-

mindenki a saját lábasában. Hogy van idõbeosztás, aszerint fõzünk és

gyainak egyikében, de ennek megváltoztatását is csak utópisztikus ke-

végezzük különféle dolgainkat. Hogy a nagyjából húsz szomszédom-

retek között tudja elképzelni. Az egyik utópiából a másikba való átme-

nak nemcsak a nevét ismerem, hanem azt is tudom róluk, milyen köny-

net formájában, a jövõ lehetséges utópiáival foglalkozva. Ezért a szov-

vet olvasnak, mi a kedvenc kölnijük és milyen alsót viselnek vasárnap.”

jet, a fennálló rendszer utópiájával szemben az élet azon szegmenseit

Adódik a kérdés, hogy akkor vajon miért olyan érdekes a filmvász-

keresi, ahol módja nyílik egy, a fennállót leváltó utópiát létrehozni. Ezért

non látott egy-egy erotikus vagy annak tûnõ jelenet? Nyilvánvalóan a

szól Vasile Ernu könyvének igen sok fejezete a szovjet irodalom–illetve

szovjet ideológia tökéletes mûködése miatt. Ahol hiába láthattak a

filmmûvészet helyzetérõl és törekvéseirõl. Hiszen a szovjet hétköznap-

kommunalkában élõk napról napra szaftosabbnál szaftosabb jelenete-

ok ironikusan kifigurázott jelenségeit, például a szovjet hõs jellemvoná-

ket, a hivatalos álláspont volt a mérvadó: szex márpedig nem létezik. S

sait az irodalmi alkotás új, a megszokottól eltérõ hõse gyõzheti csak le.

ehhez képest valóban felszabadító élménynek számíthatott például a

Azonban ennek ábrázolása – a cenzúra kijátszása miatt – csakis a

Csapajev mellett feltûnõ Anka kivillanó bokája a filmvásznon.

gyermekirodalom, a mese területén lehetséges, amely mûfaj eleve telítve van utópisztikus vonásokkal. A szovjet hétköznapok utópiájának mese általi leváltását a szerzõ

A szerzõ, az egykori homo sovieticus könyvében mindent rendkívül világosan, pontosan megfogalmaz. Minden mondata ül, mindegyik a helyén van. Ebbõl (is) következik, hogy eziránt a tabukkal telitûzdelt, a

Nyikolaj Noszov Nemtudomka csodálatos kalandjai címû mûvén ke-

gondolkodást minden szinten szabályozni kívánó világgal szemben ér-

resztül érzékelteti: „Noszov a gyermekirodalomba, egy általa kitalált és

zett nosztalgiáján sem csodálkozhatunk: azonnal megértjük, ha ezt a

eléggé didaktikusan leírt utópiába menekül, amelyben azonban egé-

pár szavas kijelentését elolvassuk:

szen különös hõst, pontosabban ellen-hõst helyez el, akit a gyerekek

„Annyira biztos volt minden, hogy ez a biztonság idõnként szinte

imádni fognak. A felnõttek, persze, más szemmel olvassák majd”, lé-

fájt. Késõbb megtapasztaltuk, hogy az említett biztonság hiánya, illetve

vén, hogy ez a mesehõs a „nyugatimádók” jegyeit hordozza magán: di-

a hiányhoz való alkalmazkodás sokkal fájdalmasabb.” Vagyis a könyv

vatosan öltözködik, nem rajong a magasztosnak vélt eszmékért, nem

azt sugallja, hogy az egyik utópiából a másikba átlépve semmi sem lett

igyekszik tanulni és dolgozni. Ellenben alkalmazkodóképes, próbálko-

könnyebb. Csak más. (Vasile Ernu: Született Szovjetunióban. Ford.:

zik, sokat hibázik, de sikereket is elér. Kiszámíthatatlan, szemben a

László Noémi, L’Harmattan Kiadó, 2011, 216 oldal)

36

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


N. Pál József

„…hordozd szívedben. Éld e rossz világot…” Ha az Epilógust s a nyolcvan oldalnyi Függeléket nem számítom,

ami nélkül mi levegõt venni sem

Radnóti Miklós Nem bírta hát… címû 1944 februári versének utolsó

tudunk soha.

– egy, a fentebb idézett sorral megcsonkított! – strófájával indul s

Mirõl szól e „nagy történet”?

zárul ez az emlékezés. Így õrzi a memória, vagy szándékosan tör-

Hát arról, hogy mi küzdöttünk, ta-

tént, nem tudom, de állítom, e tény „történetszemléleti” vagy pszi-

nultunk éjt nappallá téve, építettük

chológiai-jellemrajzi tanúsítványként is szemlélhetõ akár. A szerzõ,

az új világot, hogy az embereknek

Kárpáti Ferenc, a kádári idõ utolsó honvédelmi minisztere

jó legyen, mi dolgoztunk, hibáz-

(1985–1990) katona volt egész dolgos életében, szereptudata sze-

tunk, hibákat javítottunk, mi felis-

rint nyolcvanöt esztendõsen is nyilvánvalóan az, vezérezredesi uni-

mertünk, átalakítottunk, mi mérhetetlenül szerettük e hazát; sõt, mi a

formisát – egy-egy fotó kedvéért? – mindenesetre szívesen felölti né-

szovjeteket is már rég hazaküldtük volna, de hát nem lehetett, de

hanap. S legalább ugyanilyen szívesen emlékezik, nosztalgiázik,

amikor lehetett, akkor mi, „a hatalmon lévõ szocialista erõk” nyitottunk

osztja a múltról való tudnivalót – a szöveg egyik fordulatával a követ-

utat a szabadságnak – puskalövés nélkül…! Ez utóbbi két szó – vala-

kezõ könyvet is megígérte már.

minõ „nyitva hagyottságot” sugalló három ponttal a végén! – a könyv

Ember, aki élete alkonyához érve élete értelmét-értelmességét –

s a szerzõ szereptudatának, önképének a végsõ veleje alighanem, s

fejét lehajtva – megkérdõjelezi, alig-alig akad, ez tudható, a fel- illet-

számomra egyetlen dolgot bír jelenteni: nem lõttünk, pedig meg is te-

ve beismerést egy bolsevizmusba belenõtt, azon edzõdött s azt – il-

hettük volna akár, a békés rendszerváltozás csakis a mi felismeré-

letve emlékezetét, identitás-meghatározó tradícióját – ma is híven

sünknek, higgadtságunknak, belátásunknak köszönhetõ (s az is tán,

szolgáló elmétõl pedig – tartok tõle – remélni is teljesen fölösleges.

hogy 1989–90 telén nem lett magyar-román háború?), így nemcsak a

Kárpáti könyve csak erre bizonyíték végsõ soron, mert hiába ígéri ki-

kitüntetés (megkapta a leköszönõ miniszter, ezzel zárul az emléke-

adó s „elvbaráti” ajánlás nagy-nagy „titkok” fölfejtését nekünk, az

zés), de az utókor elismerése, hálája is kijár nekünk.

emlékezésbõl – egy újság- és könyvolvasó, az utóbbi három-négy

Amit a hidegháború alakulástörténetérõl – itt-ott elírásokkal, má-

évtized folyamatait érdeklõdéssel figyelõ s gondolkodó(!) lélek szá-

sutt kronológiai bakugrásokkal terhelten – elmond közben, egy kö-

mára – semmi igazán lényeges dolog nem derül ki. (Az, hogy a

zépiskolai tankönyvben is olvasható (kellene, hogy legyen) ma már,

szerzõ szeret utazni, hogy lovagolt, hogy Oláh Istvánon kívül Hofi

amirõl viszont beszélhetne, arról hallgat, mint a sír. Azt, hogy – Für

Géza is mennyire jó barátja volt, hogy 1990 zûrös januárjában –

Lajos, Bíró Zoltán, Orbán Viktor, néhány kemény fejû szovjet tábor-

Dunagate-botrány! – disznóölésre utazva is készenlétben állt, vagy

nok s Ceausescu kivételével – szinte mindenkirõl, Kádártól, Grósz

hogy a jóságos – még a fertályórányi késést is elnézõ! – Kádár Já-

Károlyon át a hozzá rettenetesen ragaszkodó szobi „választókig”

nos bifokális szemüveget ajánlott neki, nos, ezek aligha lényeges in-

tisztelettel beszél, még meg is értem, ha akarom, de hogy karhatal-

formációk.)

mistaként 1956 végén, vagy a hadsereg politikai fõcsoportfõnöke-

E harsogó címû kötet az 1945-tel – a „felszabadulással”, ahogy

ként tizenöt esztendeig mi volt a felfogása, célja, tapasztalata,

mondja – indult, többnyire folyamatosan emelkedõ karrierje életrajzi

avagy mi volt a véleménye 1956-ról 1956-ban, 1988-ban, mi lett a

s „hitbéli” alapvetését soha meg nem kérdõjelezõ, azt öntudatlan

véleménye 1989 februárjában, s mi a véleménye a véleményének

önelégültséggel s érzelmi agresszivitással õrzõ, védõ szerepében

megváltozásáról (??) ma, nos, mindezekrõl szívesen olvastam volna

rekedt – általában vidéki, munkás vagy paraszt származású nemze-

akár bõvebben is. Meg a szöveg egy furán kilógó – az egész könyv-

dékrész emlékezetének, föladhatatlan azonosságtudatának de-

be alig illõ! – mondatáról is ott a negyvenharmadik oldal alján: „El-

monstrációja az egyedien mellébeszélõ „elvtársias” nyelvezetével s

gondolkodtató volt, hogy mi magyarok hogyan lehettünk egy olyan

elhallgatásaival együtt, amik szintén önvédelmiek, így törvényszerû-

nagyhatalmi törekvéseinek a részesei [a Szovjetunióról beszél!],

ek lehetnek csupán. Mert voltak ugyan hibák, s „nehéz idõk” is né-

amihez semmiféle érdekünk nem fûzõdött.” Valóban el-elgondolko-

hanap, de hogy férfias küzdelem volt az egész, nem vitatható, ez a

zott ezen, avagy a bolsevik fegyelem is megroggyanhat néhanap?

világ egyszerûen nem lehetett „rossz” mindenestõl, a Radnóti-

Eszébe juthat még a szerzõnek valaha, hogy egy bûnben született s

versszak harmadik sorának innen nézvést nincs értelme, el kell

bûnösen kimúlt rend szolgálatában leélt – s ennek jó emlékezetéhez

hagyni, jelölés nélkül persze, ahogy az a kádári kor filológiájában

oly mániákus nosztalgiával s bornírt öntudattal egyszerre ragaszko-

szokásos volt általában is. Hisz aki nem a mi „mitológiánk” része,

dó – élet a szolgálót is a bûn részesévé tette visszavonhatatlanul?

nem értheti a történet igazi lényegét, s aki nem érti, nincs semmi kö-

No, jó, térjünk vissza a földre: az ember – úgy látszik, még ha kom-

ze hozzá, ami a „mi” titkunk, nem rá tartozik, úgyis félreértené, félre-

munista is – gyarló általában, ne várjuk el hát tõle azt, amit nem le-

magyarázná, ellenünk fordítaná az egészet, hogy elvegye tõlünk, ki-

het! (Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül… DUNA International

gúnyolja, meggyalázza mindazt, ami életünk értelme volt s maradt, s

Könyvkiadó, 2011, 336 oldal, 3495 Ft)

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

37


Miklya Anna

Megméretett és semmilyennek találtatott Fejõs Éva regényei régóta érdekelnek. Bár a metrókban kiplakátolt

anyától szeretne gyermeket. És egy volt vállalkozót, aki lecsúszott,

tuttifrutti színû reklámoktól rosszul vagyok, de olvastam egy érdekes

elvált a feleségétõl, majd egy pékségben vállal munkát, miközben

riportot a szerzõvel, ahol arról beszél, mennyire fontosnak tartja,

megtalálja a szerencse egy titokzatos nõ és egy internetes sorozat

hogy szülessen „minõségi szórakoztató irodalom”. Az interjú arra vi-

képében. A szálak végül összeérnek, döbbenet.

lágított rá, hogy õ a saját írásait eképpen definiálja, illetve szerinte

A regényben nem az a legrosszabb, hogy arcátlanul hazudna,

az irodalomkritikusok is így tesznek. Ez, ha mást nem, a kritikusi ét-

vagy valótlanságokat állítana, mert ezt nem teszi - sõt, ha nagystílû

vágyamat meghozta, olvasóként is szívesen veszek a kezembe

és elegáns csaló lenne a szöveg, a mindenkori irodalomkritika is

olyan könyvet, ami nem feltétlenül magas-irodalom, viszont nem sze-

jobban szeretné. Az az igazán kiábrándító benne, hogy a saját ma-

repelnek benne a mostanában divatos vámpírok, vérfarkasok és

ga elé állított feladatok közül egyet sem tud teljesíteni, ráadásul még

zombik. Szóval egy egyszerû és kedves regényre vágyom, amitõl

unalmas is. Lengyel Luca élete nem hihetõ, cselekedetei kiszámítha-

másfél napra jól érezném magam, kinyílna tõle lelkemben a tavasz,

tóak ugyan, de hamis kulisszák között zajlanak, ha pedig mégis éri

stb.

az olvasót meglepetés a szövegben, az általában valami teljesen A Fejõs Éva regények közül kettõt teszteltem. A legújabb, Hello,

nem odaillõ részlet, amitõl csak szimplán hülyét kap az ember, mint

London, és a régebbi Dalma címût, igaz, utóbbit csak mankókép-

például a karib-szigeteki Virgin-Gordán lévõ rumlepárló üzemben(!)

pen, nehogy összehasonlítás hiányában túlságosan alul-, neadjisten

vásárolt tulajdonrészesedés, ami csak véletlenül derül ki az amnézia

felülpozícionáljam a mûvet. Tehát a Hello, Londonnal kezdtem, ami

után. Mindezek lehetnének egy bizsergetõen izgalmas ponyvare-

friss, szeretik, bestseller, mindenhol abszolút favorit és toplistás, az

gény mámorosan hihetetlen díszletei, de közben hosszas leírásokat

olvasók szerint pedig a szerzõnõ eddigi legjobb regénye.

kapunk a rögmagyar valóságról, illetve amit a szerzõ annak ítél: a

Elõször azt szeretném megjegyezni a könyvvel kapcsolatban,

kapcsolatok nehézségeirõl, a plasztikai mûtét-függõ anyukáról, a

hogy 468 oldal. Négyszázhatvannyolc. Ezen a papírmennyiségen

szépségipar megszállottjairól, és így tovább. Volt egy rész, amely a

rajongók tízezrei rágják át magukat, állítólag önként. Aztán, ha sza-

mesterséges megtermékenyítést volt hivatott bemutatni: személy

bad, megjegyezném azt is, hogy maga a kötet ezekkel a szavakkal

szerint jobban untam, mint a Nyomorultak waterlooi csatát bemutató

indul: „Ezt a regényt egyik olvasómnak, Teller Annamarinak ajánlom,

oldalait.

aki, miután elolvasta A Mexikóit, elindult, hogy valóra váltsa régi ál-

A Hello, London után olvastam el a Dalma címû kisregényt. Ruti-

mait – Londonban. Pancsa, visszavárunk!” Még a kurzív is így van

nosan: már nem szégyelltem magam, és voltak olyan oldalpárok,

benne, komolyan. Ennek ellenére úgy döntöttem, én most szórakoz-

amiket egyszerûen átlapoztam. Igazat kell adjak viszont az írónõ ra-

ni fogok, bármi áron, ha kell, nem a könyvvel, hanem a könyvön, de

jongóinak: a Hello, London lehet Fejõs Éva legjobb regénye, a Dal-

sajnos még ez sem sikerült. A modoros és édeskés köszönetnyilvá-

mánál mindenesetre nagyságrendekkel jobb. A Dalma is olyan kér-

nítások után, amik a maguk módján legalább viccesek voltak, elkez-

déseket érint, amik fontosak és beszélni kellene róluk, csak nem így:

dõdött életem egyik legunalmasabb délutánja.

a rasszizmus, a másság feldolgozása, a gyermekek közti féltékeny-

Azt hittem, ha mást nem is, Fejõs Éva legalább romantikus lesz, amolyan erotikus Tiffany-módra, vagy elegáns Danielle Steelstílusban, de nem, Fejõs Éva kiábrándítóan egyszerû és érthetetlen. Nem lehet eldönteni, mit szeretne ezzel a regény-

ség, az internet veszélyei, és így tovább. Azonban olyan felháborítóan, kiábrándítóan súlytalan, annyira komolyan vehetetlen, hogy inkább ne próbálna meg beszélni róluk. A szerzõnek, e két regény alapján dön-

nyel. Hétköznapinak túl hihetetlen, lányregénynek túl ko-

tenie kellene, mit szeretne inkább: vagy le-

molykodó, szerelmes sztorinak túl száraz, tényfeltárásnak

mondani a társadalomjavító szépelgésrõl,

túlságosan nagy zöldségekrõl hadovál. Mit akar bemutatni?

és igazi, kemény, hardcore romantikus

A valóságot? Fejõs Évát? Magyarországot? Egy ideális, el-

ponyvát írni (Ó Leonardo, sóhajtott fel

képzelt alternatív világot? Mert bármelyiket is szeretné, egyi-

Carla, miközben a hold fénye beragyogott

ket sem sikerül. A könyv egy huszonnyolc éves lányról szól,

a comói házacska ablakán, és sugarai be-

aki a kórházban ébred: huszonkét évesen motorbalesetet

ragyogták az ódon kõpadlót ...stb...), vagy

szenvedett, azóta kómában feküdt. Mint kiderül, modellként

elõvenni a szórakoztató irodalom akár való-

dolgozott, a szakmájába már nem mehet/nem szeretne visz-

di klasszikusait, akár kortárs mûvelõit, és

szamenni, így szülei nyaralójában lábadozik. Megismerünk

megtanulni tõlük írni. (Fejõs Éva: Hello, Lon-

egy kiöregedõben lévõ magyar származású szupermodellt

don és Dalma. Ulpius-ház Kiadó, 2011,

is, aki Londonban él angol élettársával, és egy orosz bér-

469 oldal, 3499 Ft)

38

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Karafiáth Orsolya

Becsapódás A Stella zuhan (az eredeti címét talán így lehetne fordítani: Amikor veled vagyok) Linn Ullmann második regénye, és bõ tíz éve, 2001-ben jelent meg. Több oka lehet annak, hogy nálunk ennyit kellett várni a magyar fordításra. Míg a szerzõ többi könyve (elsõ regénye, a Mielõtt elalszol zajos siker volt elõször hazájában, Norvégiában, késõbb világszerte, fõmûvének pedig mindmáig a harmadik opuszt, a Kegyelem címû regényt tartja mind a kritika, mind az olvasók) megkérdõjelezhetetlenül haladt a siker útján, a Stel-

la zuhan mellékvágányra került. Maga a szerzõ is tudatában van ennek, miként az

ságos, szánalmas alaknak. A különbözõ elbeszélé-

egyik nyilatkozatában is tükrözõdik: „Szomorú és erõ-

sekbõl rajzolódik ki Stella alakja is.

szakos történet, nehéz volt megírni, még nehezebb

Linn Ullmann Stella zuhan Ford.: Földényi Júlia Scolar Kiadó, 2011 253 oldal. 3250 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Linn Ullmann nagyon igyekezett, hogy egyedítse

megjelentetni, és nem kapott olyan kedvezõ fogadta-

a szereplõit, és sajnos ebben a törekvésében is sok

tást, mint a többi regényem, nem hiszem, hogy egy-

erõszakoltságot lehet felfedezni. Mindenki túlságosan

hamar magyarra fordítják majd. Ennek ellenére na-

valamilyen. Leghitelesebb talán az óriáskerék rajon-

gyon büszke vagyok rá, magamban azokat az olva-

gó öregúr, (aki számomra kissé hajaz a Kegyelem

sóimat kedvelem a legjobban, akiknek ez a könyv

Johann Schlettenjére), és kitetszik, hogy ezt a karak-

a kedvencük.” Nos, én ezek szerint nem tartozom

tert találhatta az írónõ is a legizgalmasabbnak, hi-

a szerzõ kedvencei közé, és ennek korántsem az az

szen kedvvel beszélteti. A nyomozónõ papírfigura,

eredõje, hogy „szomorú és erõszakos” lenne a sztori,

sok híres regényelõdbõl összegyúrva, Amanda pedig

mert egyfelõl nem annyira szomorú (illetve keveseb-

többször egyenesen émelyítõ, amikor anyja folyama-

bet szorít a szíven, mint Linn egyéb mûvei, bár

tos zuhanásáról regél költõi képekben. A könyv ott jó,

a szándék, hogy satuba fogja azt, átüt a sorokon), az

ahol a látszatboldogság mögé tekint, amikor a csalá-

erõszakossága pedig inkább erõszakoltnak nevezhe-

di album beragasztott képei helyett a negatívokat is

tõ. A mû központi motívuma ezúttal is a halál. Adva

megnézhetjük. Például amikor Martin arról vall,

van egy fiatal asszony, a kétgyermekes ápolónõ,

mennyire nem tudja szeretni közös gyereküket, a kis

Stella, aki a férje, (az egykori nõcsábász) Martin sze-

Bi-t. Vagy amikor a rémes Axel profilja árnyalódik kis-

rint a „szépnél is szebb”. Stellának van egy viszony-

sé, és valami emberi mutatkozik meg a gépies min-

lag szûk kis élete, ami Martin, akivel kapcsolata igen-

dennapok mögött. Hogy mûfaját tekintve valóban kri-

csak omladozik már, a gyerekek (a tizenöt éves, lá-

mi-e a mû, szintén kérdéses. Van benne persze rej-

zadozó és a szexuális fantáziák világába menekülõ

tély (most akkor a véletlenrõl, gyilkosságról vagy ön-

Amanda, valamint a fura kis Bi, aki nem szeret be-

gyilkosságról van szó?), van nyomozó és nyomozás,

szélni), valamint egy morózus öregúr, Axel körül fo-

és van persze végkifejlet is. Ám pont ez a lezárás

rog. Ez utóbbival a barátsága kissé érthetetlen.

erõsíti meg a csalódottság, már-már a becsapottság

A kórházban akadnak össze, és valamiért Stella ké-

érzését. Valahogy inkább csak úgy odaesik, oda-

sõbb is látogatja a meglehetõsen különös vénséget.

pottyan a könyv lezárásaként. A szerzõ érdeme,

Ezt a kívülrõl unalmas univerzumot maga a zuhanás

hogy az olvasó szinte végigzuhan a történeten, ám

mozdítja ki a sarkaiból. Stella és Martin egyensúlyoz-

a végén, éppen a becsapódás pillanatában lelassul,

nak a toronyház tetején, egy pillanatra összekapasz-

befékez az egész. Addig is sokszor ballanszírozott a

kodnak (mit több tanú meséli késõbb), majd Stella el-

monológok és a benne elhelyezett párbeszédek stílu-

veszti az egyensúlyát, és elindul végzetes útján, lefe-

sa a negédesség, hamisság és a melodráma hatá-

lé. Mivel a halál oka kétséges, elindul a vizsgálódás,

rán, ám a nagy lendületben mindig gyorsan és köny-

a rendõrség részérõl is. Megismerjük a nyomozónõt,

nyedén átsiklottunk ezek felett. Ám mikor a halott

Corinne-t, és a többieket, mind, szépen, mozaikosan.

Stella kezd el beszéli, (ilyesmiket, hogy „vérezni

Ugyanis a szereplõk egyes szám elsõ számú vallo-

kezdtem, teli szájjal nevetni”) kissé túlcsordul, az el-

másaiból épül fel a könyv (az elbeszélések kirakós-

viselhetõség másik oldalára kerül minden. Egyszóval:

szerû, egymásból táplálkozó, és ügyesen elõre vivõ

padlóra nem küld a regény, de azért egészen addig

szerkesztése a regény nagy érdeme), Martint kivéve,

a pontig, míg földet nem érnénk, könnyen vele tart-

akit a többiek szemszögébõl láthatjuk egy nyomorú-

hatunk. 39


Darvasi Ferenc

Bevezetés a magyar futball történetébe

Hegyi Tamás Minden idõk legjobb 50 magyar futballistája A kezdetektõl napjainkig Aréna 2000 Kiadó, 2011, 2., részben átdolgozott kiadás 63 oldal, 1490 Ft

Az Aréna 2000 Kiadó Híres játékosok, felejthetetlen

személy pályafutásának néhány jelentõsebb mozza-

meccsek sorozatában jelent meg Hegyi Tamás Min-

natát. Egy összefüggõ, szöveges részt is találhatunk

den idõk legjobb 50 magyar futballistája címû köny-

a kiadványban. Valamint a játékos születési és halá-

ve – elõször 2008-ban, majd másodjára, bõvítve,

lozási évét, posztját, válogatottban nyújtott teljesítmé-

részben átdolgozva idén. Az ilyen jellegû kiadvány-

nyének számszerû mutatóit, illetve fényképeket róla.

oknál, amelyek egy-egy „szakma” legjobbjait veszik

Az egész könyv mindössze hatvanhárom oldal, már

számba, mindig lehetne vitatkozni, hogy a kötetbe

csak a benne szereplõ labdarúgók nagy száma miatt

kerültek közül az összes megérdemelte-e a bevá-

sem lehet azon meglepõdni, hogy rövid, lényegre tö-

lasztást, mások nem szolgáltak-e volna rá ugyanerre,

rõ portrékat olvashatunk Hegyi Tamás tollából, aki

illetve a rangsoroltakat tekintve helyes-e a sorrend.

rögtön az elején leszögezi: „nehéz újat írni (fõképp

Nos, én hely hiányában és az ilyen viták meddõsége

ilyen kis helyen) … úgyhogy maradjunk a jól bevált

miatt sem engedek az efféle csábításnak. Nem ér-

sémáknál”. A legfontosabb információkra szorítkozik.

zem tisztemnek eldönteni, hogy például a 6. helye-

Éppen ezért a Minden idõk legjobb 50 magyar fut-

zett Albert valóban jobb játékos volt-e a 7. Sárosi

ballistája leginkább a fiatalabb generációknak ajánl-

doktornál – a minõsítés azért is nehéz, mert különbö-

ható, azoknak, akiknek nem adatott meg a magyar

zõ korok más színvonalat képviselõ futballjáról van

labdarúgás fénykorában élni. Számukra könnyen le-

szó. Annyit jegyeznék csak meg, hogy a szelektálás

het, hogy titkokat is rejt a könyv, de egy-két megle-

legfõbb szempontja a válogatottban nyújtott teljesít-

petést még az idõsebbeknek is nyújthat.

mény volt, s az egyéni teljesítményt a csapatéval

zenegyest a trikolórban (meglepetésre Puskás). Ki az

bokban elért eredmények a háttérbe szorultak.

egyetlen labdarúgónk, aki száz válogatottságnál

Mivel a nemzeti tizenegy a ’80-as évekig nyújtott

többre vitte (Bozsik). Kit nevezett a közönség Arany-

értékelhetõ teljesítményt, érthetõ, miért nem szerepel

fejûnek (Kocsis). Ki volt 11 évig spanyol szövetségi

egyetlen játékos sem az utóbbi idõbõl. Kezdetektõl

kapitány (Kubala). Kit kereszteltek az újságírók –

napjainkig a könyv alcíme, mégis természetes, hogy

mert õ volt az Aranycsapatban a legidõsebb – Öreg-

az ötven labdarúgó közül az a Détári a legfiatalabb,

nek (Hidegkuti). Ki olvasott szabadidejében filozófiát

aki közelít az 50 évhez, és tíz esztendeje szögre

és beszélt öt nyelven (Orth). Ki volt huszonegy évig

akasztotta a cipõt. Jellemzõ, hogy õ volt az utolsó

válogatott (Schlosser). Ki a válogatott legeredménye-

magyar, Nyilasival egyetemben, akit jelöltek (1985-

sebb szélsõje (Sándor Csikar), illetve kinek sikerült

ben) az aranylabda szavazáson (mégpedig a 21.

egyedüliként Magyarországon klasszikus szélsõ

helyre). Mint ahogy az is mutatja a sportág honi álla-

poszton játszva gólkirálynak lennie a bajnokságban

potát, hogy az ötven felsorolt klasszisból már pusz-

(Czibor). Melyik kapusunknak volt az egyik kezén

tán tizennégy él. Természetes, hogy az Aranycsapat

csak négy ujja (Zsák). Ki szerepelt az Aranycsapat

„ezüstlábú gyerekei” kerülnek a fókuszba, hiszen az

„törzsgárdájában” egyedül vidékiként (Buzánszky).

’50-es évek volt a magyar futball fénypontja. Elég az

Ki játszott egyhuzamban 57 válogatott meccsen, öt

elsõ öt helyezett névsorára tekinteni: 1. Puskás,

és fél éven át – világrekordként – egyetlen találkozót

2. Bozsik, 3. Kocsis, 4. Kubala, 5. Hidegkuti. A visz-

sem hagyva ki (Sipos). Ki rúgott egy szezonban Eu-

szaemlékezésekben általában a csatárokon és az

rópa-rekordot jelentõ hatvanhat gólt (Deák Bamba).

irányítókon kívül nemigen marad meg senki. Örömte-

És még sorolhatnám az érdekességeket. Hegyi Tamás

li, hogy a könyvben néhány kapusról (Grosics, Szabó

könyve bevezetés a magyar futball történetébe. Olyan

Antal, Plattkó, Zsák) és sok hátvédrõl (Mészöly, Sipos

olvasmány, amely a fiatalokat, legalábbis egy részüket

Ferenc, Mátrai, Novák, Lóránt, Lantos, Buzánszky,

bizonyára további kutatásokra fog sarkallni (elõször

Fogl II, valamint az olykor védõt játszó Orth és Szûcs

azt írtam: sarkalni), hogy az említett labdarúgók pálya-

Lajos) is olvashatunk.

futását, életét még jobban megismerjék – és ekkor jö-

A szócikkek felépítése egyszerû, áttekinthetõ. Az „Amit tudni érdemes” rovatban kiemelik a tárgyalt 40

Megtudhatjuk például, ki hagyta ki a legtöbb ti-

szoros összefüggésben vették figyelembe – a klu-

hetnek képbe a régi folyóiratok, illetve a korábbi könyvek, részletekben gazdag futballista portrék. ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Újdonságok – A Könyvtárellátó adatbázisa alapján A tudomány általában POLLARD, Justin: Feltalálósdi. 100 tudományos felfedezés, ahogy valójában történt HVG - 390 p. - fve - 3900 Ft Mûvelõdés. Kultúra CASCIOLI, Riccardo-GASPARI, Antonio: 2012. Itt a világvége? - Új Ember - 217 p. fve - 2600 Ft TOKAJI Zsolt: Ex oriente lux cucc. Buddhaságunk története, avagy a keletivé-válás kézikönyve - Fapadoskonyv.hu - 149, [3] p. - fve - 2119 Ft Szervezetek, társaságok Híres magyar cégek. A minõség reprezentánsai / Szerk. Gerse László - Szaktudás - (Híres könyvek) - 115 p. - kve - 4490 Ft ABAFI Lajos: A szabadkõmûvesség és az uralkodóház - Hermit - (Fraternitas Mercurii Hermetis) - 81 p. - fve - 1500 Ft Múzeumok Tatabányai Múzeum 2010. Tatabányai Múzeum évkönyve / Szerk. Fûrészné Molnár Anikó Tatabányai Múz. - 205 p. - fve - 3500 Ft Tûzoltó Múzeum évkönyve 2010 / Szerk. Réti Rezsõ - Tûzoltó Múz. - 96 p. - fve - 1818 Ft Könyvritkaságok LÁNG Benedek: A Rohonci kód. Egy történelmi rejtély nyomában - Jaffa - 227 p. - kve 2940 Ft Filozófia 30 másodperc filozófia. A legfontosabb filozófiai elméletek röviden / Szerk. Barry Loewer - Partvonal - 160 p. - kve - 3490 Ft Bergson aktualitása / Szerk. Ullmann Tamás - Gondolat - (A Francia Intézet filozófiai füzetei) - 210 p. - fve - 1500 Ft CSELÉNYI István Gábor: A lét perújrafelvétele - Kairosz - 199 p. - fve - 2900 Ft Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás / Szerk. Horkay Hörcher Ferenc-et al. - Ráció - 332 p. - fve - 3100 Ft FITOS Vilmos: A kétféle gondolat bölcselete 1. A tudomány és a tárgya - Comitatus (Pannon panteon) - 170 p. - fve – ingyenes FITOS Vilmos: A kétféle gondolat bölcselete 2. A jézusi gondolat - Comitatus - (Pannon panteon) - 198 p. - fve - ingyenes HORKHEIMER, Max-ADORNO, Theodor W. : A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek - Atlantisz - (Kísértések) - 312 p. - kve 3295 Ft MAKAI Péter: A mélység arcai. Etikai és metafizikai írások - Gondolat - (Universitas Pannonica 6.) - 102 p. - fve - 1250 Ft MÁRFAI MOLNÁR László: Arte legis helyett. A hálózatos tudás természetrajzához Ráció - 154 p. - fve - 2300 Ft NIETZSCHE, Friedrich: A bálványok alkonya. Avagy miként filozofálunk a kalapáccsal Attraktor - 108 p. - fve - 2400 Ft NIETZSCHE, Friedrich: Mûvelõdési intézményeink jövõjérõl. Hat nyilvános elõadás Attraktor - 115, [2] p. - fve - 2800 Ft PARMENIDÉSZ: Töredékek - Attraktor (Fontes historiae antiquae 5.) - 99, [2] p. - fve - 1900 Ft PAVLOVITS Tamás: Blaise Pascal. A természettudománytól a vallási apológiáig Attraktor - (Ad hominem 8.) - 322, [3] p. - fve - 3400 Ft SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegérõl és az ezzel összefüggõ tárgyakról. 1809 - Attraktor - 121, [2] p. - fve 2400 Ft Tér, fenomén, mû / Szerk. Bacsó Béla-et al. - Kijárat - (Spatium 12) - 323 p. - fve - 2900 Ft TORDAI Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó, Walter Benjamin? - Múlt és Jövõ - (Múlt és Jövõ könyvek) - 171 p. - fve 2500 Ft ZIZEK, Slavoj: A törékeny abszolútum. Avagy miért érdemes harcolni a keresztény örökségért? - Typotex - (Radikális gondolkodók) - XLIII, 318 p. - kve - 3200 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák BALOGH Béla: A tudatalatti tízparancsolata - Bioenergetic - 102 p. + 1 db CD - kve 2690 Ft DAHLKE, Rüdiger: Belsõ utazás. Vezetett meditációk a belsõ úton - Bioenergetic 275 p. - fve - 2440 Ft HICKS, Esther-HICKS, Jerry: Kérd és megadatik! 1. Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat! - Édesvíz - 290 p. - kve - 2990 Ft STEINER, Rudolf: Léleknaptár - Hermit 143 p. - fve - 2300 Ft THALI, Trudi: Fényút-terápia. A fénytest megnyitása és gyógyítása spirituális meridiánkezeléssel - Bioenergetic -ill. - 137 p. - fve - 1800 Ft Pszichológia A játszmák világa. Felfedezések a tranzakcióanalízis tájain - Háttér - (Játszmák nélkül) - 372 p. - kve - 3490 Ft APTER, Terri: Testvérkötelék. Miért harcolunk, miért vagyunk féltékenyek, és miért szeretjük egymást, bármi legyen is - Vigilia 347 p. - fve - 2800 Ft BACH, Sheldon: Hogyan csináljam? Gyakorlati praktikák kezdõ pszichoanalitikusoknak és pszichoterapeutáknak - Oriold - (Lélekben otthon könyvek) - 115 p. - fve - 1990 Ft BALÁZS Dezsõ-HAJNAL Richárd: Ember, jellem, írás. Emberismeret, írásértelmezés, lélektan. A karketorológia és grafológia elméleti és gyakolati tankönyve. Hasonmás kiadás Hermit - 654 p. - fve - 10000 Ft COUÉ, Émile: Az önszuggesztió gyakorlata - Belsõ EGÉSZ-ség - 119 p. - fve - 1650 Ft CSERNUS Imre: A fájdalom arcai - Jaffa 200 p. - kve - 3150 Ft DAHLKE, Rüdiger: A test mint a lélek tükre - Mérték - 227 p. - kve - 2999 Ft FREUD, Sigmund: A halálösztön és az életösztönök - Belsõ EGÉSZ-ség - 89 p. - fve 1650 Ft HERMAN Ottó: A magyar nép arcza és jelleme - Belsõ EGÉSZ-ség - 200 p. - fve 2100 Ft HERMANN Zsuzsanna: Behálózott Psyche. Fejezetek a www.psychekozosseg.hu életébõl - Lélekben Otthon - VII, 282 p. - fve 2900 Ft JOHNSON, Sue: Ölelj át! Beszélgetések az életre szóló szerelem lehetõségeirõl - Park (Hétköznapi pszichológia) - 284, [3] p. - fve 2900 Ft MÜLLER, Wunibald: Eksztázis. Szexualitás és spiritualitás - Új Ember - 149 p. - fve 1860 Ft NAVARRO, Joe: Beszédes testek. Egy FBIügynök emberismereti kézikönyve - Nyitott Kvmûhely - 383 p. - fve - 2980 Ft Párkapcsolat klinika / Szerk. Gutman Bea Kulcslyuk - (Nyitott Akadémia) - 335 p. - kve 3490 Ft PLÉH Csaba: A lélektan a kultúra útján Kairosz - 331 p. - fve - 3900 Ft VASS Zoltán: A hétlépéses képelemzési módszer (SSCA) - Flaccus - (Kifejezéspszichológiai tanulmányok) - 51 p. - fve 990 Ft VASS Zoltán: A többdimenziós rajzteszt Flaccus - (Kifejezéspszichológiai tanulmányok) - 49 p. - fve - 990 Ft VASS Zoltán-VASS Viola: A közös rajzok pszichológiai értelmezése - Flaccus (Kifejezéspszichológiai tanulmányok) - 61 p. fve - 990 Ft A vallás kérdései általában Az ember képes átírni a sorskönyvét. Takách Gáspár adiktológussal beszélget Dutka Judit - Kairosz - (Miért hiszek? 81.) - 95 p. fve - 1500 Ft Homérosszal is Jézushoz. Ritoók Zsigmond ókorkutatóval beszélget Simon Erika Kairosz - (Miért hiszek? 79.) - 106 p. - fve 1500 Ft MENDELSSOHN, Moses: Jeruzsálem. Avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás Attraktor - (Scripta Iudaica 3.) - 129, [2] p. fve - 2400 Ft

MENDELSSOHN, Moses: Jeruzsálem. Írások zsidóságról, kereszténységrõl, vallási türelemrõl - Atlantisz - (Mesteriskola) - 362 p. kve - 3494 Ft Szívembõl ünnepi ének árad... Dr. Rumszauer Miklós plébánossal beszélget Lõrincz Sándor - Kairosz - (Miért hiszek? 80.) - 146 p. - fve - 1500 Ft Biblia. Bibliamagyarázatok DÉR Katalin-JORSITS Attila: Beavatás. Márk evangéliuma - Kairosz - 377 p. - fve 3200 Ft GIOVANNINI Kornél: Péter apostol és Kornéliusz százados. Bábos Biblia Hungarovox - 398 p. - fve - 2500 Ft LITTNER György: Az utolsó vacsora - Garbó -ill. - 107 p. - kve - 3000 Ft Dogmatika. Teológia BRADFORD, Adam T.: Ki volt Jézus? Krisztus hiányos életrajzáról, másként... - Duna International - 131 p. - fve - 3495 Ft GUITTON, Jean: Lisieux-i Szent Teréz zsenialitása - Ht-Sarutlan Kármelita Nõvérek (A Kármel látóhatára) - 95 p. - fve - 980 Ft KELLY, J. N. D.: Aranyszájú Szent János. Szerzetes, prédikátor, püspök - Kairosz (Catena. Monográfiák 13.) - 423 p. - fve 4200 Ft Pio atya világa 1. / Szerk. Tekulics Judit Etalon - 232 p., [16] t. - fve - 2990 Ft Morális teológia AVILAI SZENT Teréz: A belsõ várkastély Ht-Sarutlan Kármelita Nõvérek-Jel - (Avilai Szent Teréz összes mûvei 1.) - 344 p. - fve 2800 Ft Erkölcsteológiai tanulmányok 12. / Szerk. Beran Ferenc -Jel - 142 p. - fve - 1500 Ft KIERKEGAARD, Soren: Imák - Ht-Koinónia 175 p. - kve - 2400 Ft RUH, Kurt: A nyugati misztika története II. A 12. és a 13. századi nõi misztika és az elsõ ferencesek misztikája - Akadémiai - 608 p. kve - 4500 Ft Kereszténység. Keresztény egyházak „Én is a lelkek halásza vagyok”. Galánthai gróf Eszterházy Károly váci püspökké történt kinevezésének 250. évfordulója emlékére / Szerk. Pálos Frigyes - Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyûjt. - (Vácegyházmegye múltjából) - 159 p. - 3000 Ft BERNARDIN, Joseph (bíboros): A béke ajándéka - Ht-Sarutlan Kármelita Nõvérek-Jel - (A Kármel látóhatára) - 191 p. - fve- 1850 Ft BORGHESE, Annalisa: Wojtyla asszonyai. Nõk egy pápa életének tükrében - Mandorlaház - 170, [8] p. - kve - 2500 Ft FORINTOS Attila: A Székesfehérvári Székeskáptalan címzetes kanonokja. Adattár, 1795-2010 - Alba Civitas Történeti Alapítvány - (Alba Civitas Történeti Alapítvány közlemények 3.) - 274 p. - fve - 2864 Ft GEFFROY, Christophe: XVI. Benedek és a „liturgikus béke” - Ht-Sarutlan Kármelita Nõvérek-Jel - (A Kármel látóhatára) - 357 p. fve - 2200 Ft JAKAB István: Misére indulunk - WellPress-Plázs-Média - 46 p. - kve - 990 Ft OLOFSSON Károly: Élet és imádság - Éghajlat - 104 p. + 2 db CD - fve - 3500 Ft RAJKI Zoltán: A pünkösdi mozgalom története Magyarországon 1945 és 1961 között Gondolat - (Universitas Pannonica 8.) - 87 p. fve - 900 Ft SVIDERCOSCHI, Gian Franco: Karol története. Az ember, aki pápa lett - Mandorla-ház 236 p. - kve - 2600 Ft TÍMÁR Ágnes: Hívatás és küldetés Kairosz - 340 p. + 1 db DVD - fve - 3200 Ft Nem-keresztény vallások A halhatatlanság virágfüzére. Részletek a Jóga Vászisthából - Kairosz - 248 p. - fve 3000 Ft FÖLSCH, Harald: Mikor jön el a Messiás? Válasz a zsidó népnek - Evangéliumi - 56 p. fve - 449 Ft

OSBORNE, Arthur: Az önismeret ösvénye. Srí Ramana Maharsi élete és tanítása - Filosz (Arunácsala könyvek) - 311 p. - fve - 3200 Ft TURCSÁNYI Márta: Ki kicsoda? A görög mitológiában - Helikon - 100 db kártyalap + megoldófüzet - fve - 3990 Ft Mitológia IPOLYI Arnold: Magyar mythologia. Reprint kiadás - Hermit - 600 p. - fve - 7990 Ft Szociológia. Szociográfia BARTHA Eszter: Magányos harcosok. Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon - L’HarmattanELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék (Kelet-európai monográfiák 2.) - 335 p. - fve 3400 Ft CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály-SCHNEIDER, Barbara: Életre hangolva. A felnõtté válás útvesztõi. Hogyan készülnek fel a serdülõk a munka világára? - Nyitott Kvmûhely - 366 p. fve - 2980 Ft DEÁKY Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”. A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon - Századvég -ill. - 501, [3] p. - kve 6990 Ft HABERMAS, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete - Gondolat - (Társadalomelmélet-kommunikációtudomány) - 612 p. - kve - 5990 Ft HUSZÁR Ágnes: A nõ terei - L’HarmattanKönyvpont - 213, [2] p. - fve - 3000 Ft KOPÁTSY Sándor: Új közgazdaságtan. A minõség társadalma - Akadémiai (JelenLét) - 359 p. - fve - 3990 Ft MASON, Mike: A gyerekek misztériuma Harmat - 244 p. - kve - 2900 Ft PATAKI Ferenc: A varázsát vesztett jövõ Noran Libro - 331 p. - fve - 2980 Ft POKOL Béla: Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei - Kairosz - 210 p. - fve - 2800 Ft RÉZLER Gyula: Válogatás 1932 és 1999 között megjelent írásaiból - Rézler Gy. Apv.Gondolat - 302 p. - fve - 2850 Ft SÁRVÁRY Andrea: Egyén a családban. A családpszichológia alapjai - Debreceni Egy. 242 p. - fve - 4583 Ft SZABOLCSI Miksa: Olasz zsidók között Gabbiano Print -ill. - 148, XIII p. - kve 2700 Ft SZALAI Erzsébet: Koordinátákon kívül. Fiatal felnõttek a mai Magyarországon - Ú-M-K 236 p. - fve - 2680 Ft Szervezet, konfliktus, mediáció. Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére / Szerk. Janky Béla - Rézler Gy. Apv.Gondolat - 249 p. - fve - 1950 Ft TERESTYÉNI Tamás: Kompország a nyugat iskolájában. A társadalmak szervezõdésérõl Gondolat - 356 p. - fve - 2950 Ft Politika. Politikatudomány A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer hazai történetébõl / Szerk. Rainer M. János - Akadémiai - (Az Eszterházy Károly Fõiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei1.) - 283 p. - fve - 3500 Ft A tiszteletbeli köztársasági elnök. Pozsgay Imrével beszélget Mezei Károly Kairosz - (Magyarnak lenni 86.) - 142 p. - fve - 1500 Ft Az Európai Unióról és az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdések magyarázata 13. / Szerk. Osztovits András - Complex (Kommentár) - 908 + 1265 + 1174 p. - kve 22040 Ft BINDORFFER Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika. Nemzeti és etnikai közösségek kisebbségi önkormányzati autonómiája Magyarországon – Gondolat-MTA Szociológiai Kut. Int. - 367 p. - fve - 3250 Ft BOGÁR László: Lefelé a létezés lejtõin Kairosz - (...és mégis élünk! 10.) - 466 p. - fve - 3200 Ft DALOS György: Gorbacsov. Ember és hatalom - Napvilág -ill. - 258 p., [8] t - kve 3800 Ft

41


Újdonságok – A Könyvtárellátó adatbázisa alapján I. Rákóczy György és a porta. Levelek és okiratok. Reprint kiadás / Szerk. Beke AntalBarabás Samu - Históriaantik Kvház - [6], 905, X p. - kve - 7500 Ft Identitásaink és (el)hallgatásaink / Szerk. Fricz Tamás-et al. - XXI. Század Int. - 238 p. fve - 1980 Ft LENGYEL László: Pretoriánusok kora. A magyar válság és kezelése - Kalligram - (Lengyel László válogatott mûvei) - 271 p. - kve 2800 Ft Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. Reprint kiadás / Szerk. Szilágyi Sándor - Históriaantik Kvház - [6], II, 924 p. - kve - 7600 Ft MOLNÁR Anna: Olaszország története a második köztársaság idején. Az „elsõ köztársaság” összeomlásától Silvio Berlusconi negyedik kormányáig - Áron -282 p.- fve-3200 Ft MOLNÁR Róbert: Egy politikus, akit rabul ejtett Isten - Érted Magyarország Misszió -ill. - 359 p. - kve - 2480 Ft STILLER, Werner: Az ügynök. Életem három titkosszolgálatnál - Nyitott Kvmûhely -ill. 300 p. - kve - 3490 Ft SZABÓ Gyula: A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés elõretolt bástyája, 1963–1989 - Püski - 385 p. - kve - 3800 Ft SZENTE Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után, 1867–1918 - Atlantisz - (EastEuropean-non-fiction) - 452 p. - kve - 3595 Ft SZILÁGYI Ákos: Túlirányított demokrácia. Oroszlecke - Kalligram - 332 p. - fve - 2800 Ft SZILÁGYI Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia. Székfoglaló értekezés. Reprint kiadás - Históriaantik Kvház - 92 p. - kve 2500 Ft ZOMBORY Máté: Az emlékezés térképei. Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után - L’Harmattan - 307 p. - fve - 2900 Ft Gazdaság. Pénzügy 30 másodperc gazdaságtan. A legfontosabb közgazdasági elméletek röviden / Szerk. Donald Marron- Partvonal - 159 p. - kve 3490 Ft BÁGER Gusztáv: Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe Akadémiai - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár) - IX, 320 p. - fve - 3950 Ft BOD Péter Ákos: Gazdaságpolitikai döntések válságos idõkben. A magyar eset, 2008–2010 - Századvég - 261 p. - fve 2520 Ft BODÓ Balázs: A szerzõi jog kalózai. A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélõ hálózatokig - Typotex - (Edition 2.0) (Új média re: mix 6.) - 337 p. - fve - 3900 Ft ELEK Miklós-LÓKY György: Szükségpénzek Pápán és Csóton. 1849–1920. + A pápai éremgyûjtõ csoport alkalmi pénzei, pénzhelyettesítõi - Jókai M. Vár. Kvt. - (Jókai füzetek 67-68.) - 27, 21, [6] p. - fve - 1909 Ft KOVÁCS Anita-Lóránt Károly: Szélmalomharc - Kairosz - (...és mégis élünk! 9.) - 191 p. - fve - 2500 Ft

42

SZABÓ G. Gábor: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban. Gondolatok az ún. elõmozdító típusú szövetkezés gazdasági lényegérõl és integrációs jelentõségérõl Agroinform - 255 p. - fve - 3800 Ft TOMKA Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminõség. Magyarország nemzetközi összehasonlításban az elsõ világháborútól napjainkig - Akadémiai - 306 p. - fve - 4500 Ft Jog. Jogtudomány ANGYAL Zoltán: Légiközlekedési jog az Európai Unióban - HVG-ORAC - 330 p. - fve 4950 Ft BÍRÓ Endre: Szótár a joghoz. Oktatásban, munkában, közéletben, otthon. Jogi szakkifejezések és jogban használt idegen szavak jelentése, köznapi tartalmától eltérõ jogi fogalmak és kategóriák rövid magyarázatai - Jogismeret Apv. - 285, [2] p. - kve - 2100 Ft GAÁL Irén-MÜLLER Anikó: Büntetés-végrehajtási jogszabályok magyarázata - Complex - (Kommentár) - 462 p. - kve - 10290 Ft GÁL Judit-SUSÁN Judit-SIKLÓSINÉ ANTAL Gyöngyi: Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai - HVG-ORAC - 295 p. - fve 5900 Ft KONDOROSI Ferenc-VISEGRÁDY Antal: Európa: az állam- és jogfejlõdés irányai - HVGORAC - 202 p. - fve - 3900 Ft Közigazgatási jog. Különös rész. Egyetemi jegyzet / Szerk. Fazekas Marianna - Osiris 382 p. - fve - 5279 Ft MADAI Sándor: A csalás büntetõjogi értékelése - HVG-ORAC - 271 p. - fve - 4900 Ft MOLLOY, Molly-BOWDEN, Charles: El Sicario. Egy mexikói bérgyilkos igaz története - HVG - 219 p. - fve - 3500 Ft NAGY Márta: Bírósági mediáció - Bába 237 p. - fve - 2730 Ft OSZTOVITS András: Felülvizsgálati eljárás a polgári perekben - Complex - (Tematikus bírósági döntések) - 250 p. - fve - 6090 Ft PETRIK Ferenc: Közigazgatási bíróság közigazgatási jogviszony - HVG-ORAC 329 p. - fve - 5900 Ft VARGA Csaba: Válaszúton - húsz év múltán. Vitában jogunk alapjairól és céljairól Kráter Mûhely Egy. - (Polísz sorozat) - 256 p. - fve - 2000 Ft Közigazgatás Szolgálunk és Védünk. Mozaikok a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság történetébõl / Szerk. Olasz József-Majzik István - Bába -ill. - 304, [2] p. - fve - 3636 Ft Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg BÜKI Péter: Szivárványt követtem - Repülõ Tatami - 583 p. - fve - 2520 Ft HARY József: Az utolsó emberig. Isonzói jelentés - Püski -ill. - 174 p. - fve - 1920 Ft LENGYEL Béla: Európa forgószelében. Visszaemlékezések. Tapasztalatok és benyomások egy katona életébõl - Digitális Kalamáris -ill. - 475, [4] p. - kve - 4499 Ft Világtörténelem - Nagy csaták 1. A kadesi csata, a trójai háború, a marathóni csata, a

thermopülai csata, a hüdaszpészi csata, a changpingi csata, a cannae-i csata, a zamai csata, az alesiai csata, a hulaói csata - Duna International - 84 p. - kve - 695 Ft Világtörténelem - Nagy csaták 2. A poitiers-i csata, a roncesvalles-i csata, Jeruzsálem bevétele, a hattini csata, a Kalka-folyó menti csata, a Csúd-tavi csata, az elsõ és második homsi csata, a melorai tengeri csata, a campaldinói csata, a bannockburni csata - Duna International - 84 p. - kve - 1695 Ft Világtörténelem - Nagy csaták 3. A százéves háború, a törökellenes harcok, Nándorfehérvár, a harmincéves háború, háború a Protestáns és a Katolikus Liga között, japán próbálkozás Korea meghódítására - Duna International - 84 p. - kve - 1695 Ft Pedagógia. Gyermeknevelés Agresszió az iskolában - és a jog? Helyzetkép, diagnózis, jogérvényesítõ eljárások és módszerek. Jogászok, pedagógusok, szakértõk az iskolai agresszióról és kezelésének törvényes eszközeirõl / Szerk. Bíró Kata - Jogismeret Apv. - 186 p. - fve - 3150 Ft EHRENREICH, Monika: Óvodába járok! Tessloff és Babilon - (Mi micsoda mini 10.) 14 p. - kve - 1990 Ft MONTESSORI, Maria: A gyermek felfedezése - Cartaphilus - 277 p., [7] t. - kve 2990 Ft TRAVESET VILAGINÉS, Mercé: Rendszerszemléletû pedagógia. Elmélet és gyakorlat Hellinger Int. - 164 p. - fve - 2450 Ft VÁMOSI Tamás: Képzés, tudás, munka. A magyar szak- és felnõttképzési rendszer szerepe és funkciója a társadalmi-gazdasági térben a 21. század elején - Ú-M-K - 254 p. - fve - 2890 Ft ZULEHNER, Paul M.: A gyermek a család szíve. Biztonság és szeretet - Vigilia - 135 p. fve - 1899 Ft Néprajz. Etnológia. Folklór A Kárpát-medence népviseleteibõl. Barna György magángyûjteményébõl - Lézerpont Látványtár és -mûhely -ill. - 285 p. - kve 59899 Ft BÍRÓ Lajos: Magyar mágia. Tizennégy néprajzi tanulmány - Magyar Ház - (Magyar Ház könyvek) -ill. - 133 p. - fve - 1400 Ft CSÖRGÕ Zoltán: Hagyománytár. Jelek, üzenetek a jelennek - Püski - V, 222 p. - fve 2980 Ft Honti és a mesevilág / Szerk. Bálint Péter Didakt - 191 p. - fve - 1650 F IANCU Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban - Lucidus- (Kisebbségkutatás könyvek) - 153 p. - fve 2400 Ft National Costumes in the Carpathian Basin. From György Barna’s private collection - Lézerpont Látványtár és -mûhely -ill. - 285 p. - kve - 59899 Ft -angol Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt / Szerk. Czégényi Dóra-et al. - Ht-Kriza J. Népr. Társ. - 428, [4] p. - fve - 3200 Ft

Környezetvédelem. Környezettudomány A világ helyzete 2011. Földünk élelmezése - Föld Napja Apv. - 276 p. - fve - 3000 Ft Csillagászat KERESZTURI Ákos: Asztrobiológia - MCSE -ill. - 176 p. - fve - 1600 Ft Fizika BAKER, Joanne: Fizika. 50 fogalom, amit ismerni kell - Ventus Libro - 207 p. - kve 2990 Ft NEFFE, Jürgen: Albert Einstein igaz története - Typotex - 593, [2] p. - fve - 4300 Ft Kémia KISS László-LÁNG Gyõzõ: Elektrokémia Semmelweis - 260 p. - kve - 4000 Ft Állattan Elsõ enciklopédiám Micimackóval és barátaival. Állatok - Egmont-Hungary -ill. 194 p. - kve - 3899 Ft Orvostudomány. Egészségügy CSÓKAY András-MUHARI-PAPP Sándor Balázs: Mûvészet és idegsebészet együtt a hitben - Kairosz - 84 p. - kve - 3800 Ft ÉLTHES Eszter, B.-KIS HERCZEGH Csilla: A szénanátha gyógyítása. Biztosan, olcsón, tartósan és mellékhatások nélkül - Bessenyei Kft. -ill. - 108, [3] p. - fve - 1289 Ft ERBSZT András: Gerinc fájdalom nélkül. A hát- és derékfájás okainak és kezelésének közérthetõ kézikönyve - Alexandra -ill. - 159 p. - fve - 3500 Ft Értetek 3. Életmód, San Marco Szabadegyetem, tudomány, egészség, társadalom, erkölcs, közösség. Elõadás-sorozat / Szerk. Bogdán Éva - Püski - 110 p. - fve - 1800 Ft ÉZSIÁS Erzsébet: A mindentudás profeszszora. Vizi E. Szilveszter életútja - Lexica -ill. 157 p., [4] t. - kve - 3400 Ft F. VÁRKONYI Zsuzsa-GERÉB Ágnes-RUSKÓ Rita-TISZÓCZI Enikõ: Otthonszülés? - Saxum - (Szimpozion) (Az élet dolgai) - 171 p. - fve 1479 Ft OLÁH Gábor: Diagnózis után. A benned lakó mágus - Saxum - (Az élet dolgai) - 191 p. fve - 1480 Ft SACKS, Oliver W.: Az elme szeme - Akadémiai - (Az elme kerekei) - 204 p. - fve 2900 Ft SZEMÁN-NAGY Anita: A korai kapcsolati élmények szerepe a várandósság alatti depresszióban - Debreceni Egy. - 100 p. - fve 1145 Ft Mentálhigiéné CARR, Allen: Leszokni a dohányzásról? Így könnyû! - Park - (Hétköznapi pszichológia) 239, [3] p. - fve - 2500 Ft CORDAIN, Loren: Paleolit étrend. Fogyjunk és éljünk a természet rendje szerint - Jaffa 256 p. - fve - 2940 Ft HAMILTON, David R.: Az elme gyógyító ereje - Édesvíz - 292 p. - kve - 3290 Ft HAY, Louise L.: Éld jól az életed most! Tanuld meg használni a megerõsítéseket - Édes-

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Újdonságok – A Könyvtárellátó adatbázisa alapján víz - (Lélekgyógyászat) - 118, [10] p. + 1 db CD - kve - 2990 Ft HEDLEY-WARD, Jodie: Lennél Te is szexis anya? Teremts új életstílust anyaként - Illia 185 p. - fve - 2990 Ft KUHN, Matt: Tutikalauz tesóknak. Új bölcsességek és válogatott klasszikusok A tesó kódex szellemében - a ma aktív tesóinak! Könyvmolyképzõ - XIV, 129 p. – fve: 1199 Ft kve: 1999 Ft LÁSZLÓFI Rozi: Anyósom, a drága. Kezelési útmutató anyósokhoz - Jaffa - 216 p. - fve 2940 Ft LOSIER, Michael J.: Így mûködtesd a Vonzás Törvényét! Tennivalók lépésrõl lépésre a mindennapokhoz - Édesvíz - 142 p. - fve 2490 Ft RANKIN, Lissa: Mi újság alul? Amit nem mersz megkérdezni a nõgyógyászodtól (sem) - Jószöveg Mûhely - 350 p. - fve - 3590 Ft SINGER Magdolna-Szabolcs Judit: Sorsfordító gyerekek. Speciális nevelést igénylõ gyermekek útja az „egész”-ség felé - Jaffa 206 p. - fve - 2790 Ft TÓTH Gábor Ákos: Nézz szembe a koroddal! - Sanoma - 197, [3] p. - fve - 1899 Ft WENINGER Antal: Az egészség testi és lelki forrásai - SpringMed - (SpringMed egészségtár) - 288 p. - fve - 2500 Ft YOUNG, R. O.-YOUNG, S. R.: A pH csoda. Étkezzen kiegyensúlyozottan és nyerje vissza egészségét! - MG Európa Kft. - 341 p. + 1 db CD - fve - 2900 Ft ZSIGOVICS Judit: pH csoda. Lúgosító ételreceptek. Finom ételek az egészségért - MG Európa Kft. - 272 p. - fve - 1990 Ft

FRANK Júlia: A legfinomabb egytálételek Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 11.) - 79 p. - fve - 200 Ft FRANK Júlia: A legfinomabb fõtt tészták Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 10.) - 79 p. - fve - 200 Ft FRANK Júlia: A legfinomabb nemzetközi fogások - Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 12.) - 79 p. - fve - 200 Ft FRANK Júlia: A legfinomabb vegetáriánus ételek - Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 13.) - 79 p. - fve - 200 Ft FRANK Júlia: A legfinomabb vendégváró falatkák - Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 14.) - 79 p. - fve - 200 Ft GERLACH, Hans-BINGEMER, Susanna: Lekvárok & gyümölcszselék. Saját készítésû finomságok - M-érték -ill. - 166 p. - kve 2999 Ft LAJOS Mari-HEMZÕ Károly: 99 kímélõ étel 33 színes ételfotóval - Gust-Art Stúdió - (Nõk Lapja mûhely) -ill. - 72 p. - kve - 2600 Ft Közlekedés TÖRÕCSIK József: Észhelyzet. Fejezetek a magyar légiforgalmi irányítás történetébõl Athenaeum 2000 - 267, [2] p. - kve - 3490 Ft Marketing GANSKY, Lisa: Mesh vállalkozások. Miért a megosztásra épülõ üzleteké a jövõ? - HVG 304 p. - fve - 3900 Ft SHIH, Clara: A Facebook kora. Piackutatás, értékesítés és újítás az internetes közösségi hálózatok segítségével - Kiskapu - 493 p. - fve - 3900 Ft

Természetgyógyászat BOIRON, Michele-ROUX, Francois: Bevált homeopátiás ajánlások gyakori problémákra. 43 homeopátiás protokoll - SpringMed (SpringMed homeopátiás könyvek) - [105] p. + 1 db CD - fve - 2980 Ft OHASHI, Wataru: Shiatsu másként. Ohashi akupresszúra-módszere - Bioenergetic - 202 p. - fve - 2800 Ft OHNTRUP, Hugo: Homeopátia és keresztény hit. Összeegyeztethetõ? - Új Ember - 73, [2] p. - fve - 980 Ft RIEDL, Michaela: Jóni-masszázs. Ismerd meg a nõi érzékiség kiapadhatatlan forrását! Bioenergetic - 197 p. + 1 db DVD-kve- 3995 Ft SHAPIRO, Rose: Beveszed? Mire jók és mire nem az alternatív gyógymódok -Partvonal (Egészségünkre!) - 334 p. - kve - 2990 Ft

Élelmiszeripar BALOGH Levente: A Szentkirályi-titok. Magyar siker a multik világában - Szentkirályi Ásványvíz Kft. -ill. - 199 p. - kve - 2990 Ft

Bányászat FRANKLIN, Jonathan: 33 férfi. A chilei bányászok megmentésének hiteles története Gabo -ill. - 315 p., [16] t. - kve - 3990 Ft

A mûvészet általában Nemzeti dimenzióban gondolkodni. Entz Géza mûvészettörténésszel beszélget Dutka Judit - Kairosz - (Magyarnak lenni 83.) 101 p. - fve - 1500 Ft HORNYIK Sándor: Idegenek egy bûnös városban. Mûvészettörténetek és vizuális kultúrák - L’ Harmattan-MTA Mûvtört. Kutint. 302 p. - fve - 3000 Ft SOÓS Sándor: Út menti szakrális emlékek, Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Dunakanyar - Pilis - Püski -ill. - 351 p. - kve 3000 Ft

Jármûvek STEINHORST, Stefanie: Hol javítják az autót? - Tessloff és Babilon - (Mi micsoda mini 9.) -ill. - 14 p. - kve - 1990 Ft TAKÁCS Ákos-GROLL Róbert: Az Alfa Romeo története 1910–2010 - A.R.C. Trading -ill. - 526 p. - kve - 14499 Ft Mezõgazdaság HEUSCHMANN, Gerd: Ne árts! Amit a ló kiképzéséhez tudni illik - Mezõgazda (Lovaskultúra 1.) -ill. - 144 p. - kve - 4800 Ft Kertészeti és szántóföldi növények fejlõdési rendellenességei / Szerk. Terbe IstvánSlezák Katalin Angéla-Kappel Noémi Mezõgazd. -ill. - 312 p., XXXII t. - kve 4900 Ft NOVOTNI Péter: A ló viselkedése. Lovak nyelvén - Mezõgazda - (Lovasakadémia 17.) ill. - 131 p. - kve - 3900 Ft Szakácskönyvek 33 egytálétel. Lépésrõl lépésre - Totem Plusz -ill. - 64 p. - fve - 1399 Ft FELLER, Thomas: Barbecue. Grillételek és körítések. 80 recept - Geopen -il. - 159 p. - fve - 4990 Ft FRANK Júlia: A legfinomabb befõttek és lekvárok - Corvina - (Frank Júlia receptjeibõl 15.) - 79 p. - fve - 200 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Számítástechnika BAXENDALE, Martin: Túlélési útmutató Facebook-függõknek - Animus -ill. - 31 p. fve - 597 Ft KIRKPATRICK, David: A facebook-jelenség. Egy bennfentes sztorija a cégrõl, amely összeköti a világot - Gabo - 369 p. - kve - 3990 Ft MELONI, Julie C.-MORRISON, Michael: Tanuljuk meg a HTML és a CSS használatát 24 óra alatt - Kiskapu - XII, 446 p. - fve - 4980 Ft ZELDMAN, Jeffrey-MARCOTTE, Ethan: Szabványkövetõ webtervezés - Kiskapu XVIII, 376 p. - fve - 4980 Ft

Építészet BAGYINSZKI Zoltán-TATÁR Sarolta: Erdélyi templomok - TKK -ill. - 159 p. - kve - 3350 Ft CSORBA Csaba: Erdélyi várak. Várak, várkastélyok, erõdített várak, templomvárak TKK -ill. - 208 p. - kve - 3350 Ft SIPOS László: Titkot rejtõ mûemlékek. Mûemlékvédelmi és mûvészettörténeti tanulmányok, 1999–2011. 37 mûemlékfotóval - Örökségünk -ill. - 188 p. - fve - 2490 Ft ZERBST, Rainer: Gaudí, 1852–1926. A teljes életmû. Az építészetnek szentelt élet Taschen-Vince -ill. - 239 p. - kve - 4875 Ft Rajzmûvészet KOROKNAI Zsolt: Portrérajzolás - Cser (Kis mûterem) -ill. - 88 p. - fve - 2495 Ft SZILVITZKY Margit: Tájfutás ceruzával. Nádas Péter soraira - Vince - 77, [12] p. - kve 6500 Ft

Festészet Markó Károly és köre. Mítosztól a képig. Magyar Nemzeti Galéria, 2011. május 6 - október 2. / Szerk. Bellák Gábor - MNG - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2011/1) - 227 p. - fve - 4500 Ft VAJA László: vaja@mexico.hu - Széphalom Kvmûhely -ill. - 98, [2] p. - kve - 2900 Ft Fotómûvészet. Fényképezés A kezdõ fotósok útikalauza. Fotósuli utazóknak, nyaralóknak, hétvégi fotósoknak Rainbow-Slide -ill. - 144 p. - fve - 2989 Ft Zene Freddie Mercury élete saját szavaival / Szerk. Greg Brooks-Simon Lupton Cartaphilus - (Legendák élve vagy halva 36.) 173, [35] p. - kve - 3500 Ft HAVASI János: Egy hangszer voltam az Isten kezében. Pécsi Géza pályaképe - Kulcs a Muzsikához -ill. - 291 p. - kve - 2500 Ft STUBER György: Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973–2010 - Ht-Kriza J. Népr. Társ - (Kriza könyvtár) - 368 p. - fve 3200 Ft SZABÓ Sándor: A zene metafizikája - Püski -ill. - 198 p. - fve - 3400 Ft SZILÁGYI András: Liszt Ferenc személyisége - Garbó - 336 p. - fve - 3400 Ft Zene, zene, zene. Kocsis Zoltán zongoramûvész, karmesterrel beszélget Simon Erika Kairosz - 105 p. - fve - 2000 Ft Filmmûvészet Sándor Pál a mozicsináló / Szerk. Kelecsényi László -MFFA - 216 p.- kve-6000 Ft Simó Sándor boldog évei / Szerk. Kelecsényi László -MFFA-125 p. - fve - 5000 Ft TÓTH Klára: A láthatatlan ország. A magyar dokumentumfilm és a média 1992–2010 - M. Szemle Alapítvány - (Magyar szemle könyvek) - 254 p. - fve - 2500 Ft Trabanttal a Hiltonig. Jirí Menzel Szabó G. Lászlóval beszélget - Kalligram – 197, [2] p. - kve - 2900 Ft Színházmûvészet DEMCSÁK Katalin: Komédia, arte, világ. A commedia dell’arte színházelmélete Giovan Battista Andreini mûveiben - Kijárat - 342 p. fve - 2400 Ft KRÉNUSZ József - CSERMÁK Zoltán: Negyven év a Metropolitan Operában. Egy nézõtéri felügyelõ emlékei - Holnap -ill. - 158 p. - kve - 3400 Ft Színház és diktatúra a 20. században Corvina-OSZMI -ill. - 426 p. - fve - 3500 Ft TRUNKÓ Barnabás: Sastaps. Kabarék, kollégák, komédiások - Kossuth -ill. - 232 p. - kve - 2990 Ft Rádió A rádió lírikusa. Sediánszky Jánossal beszélget Dvorszky Hedvig - Kairosz - (Magyarnak lenni 84.) - 113, [2] p. - fve - 1500 Ft Sport Túl – part. Hargitay Andrással beszélget Mezei Károly - Kairosz - (Magyarnak lenni 82.) 134 p. - fve - 1500 Ft NEIDENBACH Ákos: A magyar Tátra-kutatás apostolai. A Buchholtz-család - Püski -ill. - 132 p. - fve - 1900 Ft SUGAWARA, Makoto-MUSASHI, Mijamoto: Mijamoto Muszasi + Az öt elem könyve Szenzár -ill. - (Harcosok ösvényén) - 202 p. fve - 2400 Ft Nyelvtudomány Anthologia Hungarica. A régi világ tüköre. Négy évszázad mûvelõdéstörténeti emlékei nyelvünkben - Tinta - 439 p. - kve - 4990 Ft BENYHE János: Dohogó. Nyelv-õr-járat Kortárs - 328 p. - kve - 2300 Ft BENYHE János: Ráadás dohogó. Nyelv-õrjárat - Kortárs - 320 p. - kve - 2600 Ft BRASSAI Sámuel: A magyar mondat - Tinta - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 120.) - 514 p. - fve - 4499 Ft

GRÉTSY László: A szavak ösvényein. Szavaink és szólásaink eredete, változásai, érdekességei - Tinta - (Az ékesszólás kiskönyvtára 16.) - 195 p. - fve - 990 Ft Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvû közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok 2. / Szerk. Navracsics Judit-et al. - Tinta - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.) - 196 p. - fve - 2399 Ft Magyar igei szerkezetek. A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára / Szerk. Kiss Gábor - Tinta - (A magyar nyelv kézikönyvei 21.) - 504 p. - kve - 3990 Ft NAVRACSICS Judit: Szóaktiváció két nyelven - Gondolat - (Universitas Pannonica 7.) 99 p. - fve - 900 Ft Szótárak HERCZEG Gyula: Olasz - magyar kisszótár Akadémiai - XVI, 688 p. - kve - 3100 Ft KOLTAY-KASTNER Jenõ-KUNNÉ JUHÁSZ Zsuzsanna: Magyar - olasz kisszótár - Akadémiai - XVI, 672 p. - kve - 3100 Ft MÁRKUS Katalin, P.: Angol - magyar, magyar - angol zsebszótár - Grimm - XIV, 507 p. - fve - 2390 Ft Irodalomtudomány Artaud, avagy a gondolkodás szenvedéstörténete - Kijárat - (Spectaculum 4.) - 170 p. - fve - 2600 Ft BALOGH F. András: Herta Müller útja a Nobel-díjig. Kismonográfia - Littera Nova -ill. (Magister könyvek 8.) - 121 p., [16] t. - kve 2490 Ft BÉNYEI Tamás: Traumatikus találkozások. Elméleti és gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára - Debreceni Egy. 431 p. - fve - 4300 Ft Golyónyomok. Juhász György irodalomtörténésszel Domonkos László beszélget Unicus - (Talpasok 1.) - 95 p. - fve - 1260 Ft MADARÁSZ Imre: Változatok a halhatatlanságra. Olasz irodalmi tanulmányok Hungarovox -ill. - 216 p. - fve - 2000 Ft MEYER, Stephenie: A Twilight világa. Hitelesen, színesen - Könyvmolyképzõ - (Vörös pöttyös könyvek) -ill. - [14], 543 p. - kve 5999 Ft NAGY Tamás: Josef K. nyomában. Jogról és irodalomról - Attraktor - 264, [2] p. - fve 3200 Ft Magyar irodalom BRODY, Alexander: A bolygó fénye. Hunyady Sándor arcképe - Kalligram -ill. 319 p. - fve - 2900 Ft FÓNOD Zoltán: Sorskérdések, keresztutak. Irodalmi tanulmányok és publicisztikai írások Ht-Madách-Posonium - (Magyar Antaeus könyvek) - 285 p. - kve - 3900 Ft Haza, a magasban. A „kettõs kötõdés” vita, 1968–1969 / Szerk. Pomogáts Béla - HtMentor - 284, [2] p. - kve - 2730 Ft HORNYIK Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése - Püski-Masszi Kvház -ill. - 192 p. fve - 3500 Ft IMRE László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei. Barta János pályája és a szellemtörténet - Pro Pannonia - (Thienemann-elõadások 6.) (Pannónia könyvek) - 165 p. - fve - 1700 Ft KISS László: Kis és egyéb világok. Irodalmi kritikák - FÍSZ - (Hortus conclusus 25.) 174 p. - fve - 1900 Ft SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Az újraolvasás kényszere - Kalligram - (Szegedy-Maszák Mihály válogatott munkái) - 452 p. - kve 3500 Ft SZEGÕ András: Bombasiker. A 10 legsikeresebb magyar szerzõ - Duna International -ill. - 247 p. - kve - 3495 Ft SZÖRÉNYI László: Petrarca Budapesten. Esszék, tanulmányok - Nap - (Magyar esszék) - 259 p. - kve - 2500 Ft TARJÁN Tamás: Hegyre szõlõt. Tanulmányok, esszék, kritikák - Pont - 280, [6] p. - fve - 3780 Ft

43


Újdonságok – A Könyvtárellátó adatbázisa alapján Honismeret. Helytörténet ÁGH Attila-VARGA Gyula: Malajzia, Szingapúr. A kulturális szivárvány országai - Kossuth -ill. - 205, [3] p. - fve - 4500 Ft A régi pesti városfal mentén / Szerk. Saly Noémi - Fekete Sas-Budapesti Városvédõ Egyes. - (Budapesti kultúrtörténeti séták 2.) -ill. - 278 p. - fve - 3200 Ft ZSOLDOS Attila-Neumann Tibor: Székesfehérvár középkori kiváltságai - Székesfehérvár M. Jogú Város Levéltára - (Közlemények Székesfehérvár történetébõl) -ill. - 143 p. + mell. fve - 2864 Ft Földrajztudomány. Útikönyvek MARI László: A világ országai - TKK -ill. 312 p. - kve - 5900 Ft PUNTIGÁN József: Losonc. A város múltja és jelene - Ht-Madách-Posonium -ill. -136 p., [24] t. - kve - 3900 Ft Életrajzok. Családtörténet BORZÁK Tibor: Mesélõ képek - Geopen 159 p. - kve - 3990 Ft Értékteremtõk 2011 - Kossuth - 199 p. - fve - 2490 Ft LUKÁCSY András: Lex Gerenday. Egy polgárcsalád 150 éve - Corvina -ill. - 386 p. - fve - 3500 Ft Mûvelõdéstörténet FÜLÖP Tibor Zoltán: Huszárkonyha. Kalandozás a magyar ízek és a magyar hagyományõrzés világában - Magyar Ház -ill. - 324 p. kve - 4800 Ft Magyar kulturális kalauz / Szerk. Balázs Géza - Napkút -ill. - 351 p. - fve - 3950 Ft Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon XI. Széchényi - teuton lovagrend / Szerk. Tamás Zsuzsanna-Balassi-ill.-496 p.- kve - 6900 Ft RADNÓTI Sándor: Az üvegalmárium. A magyar korona helye - Noran Libro - 147 p. - fve - 1980 Ft ROYER, Sophie-SALLES, CatherineTRASSARD, Francois: Magánélet a görög aranykorban - Corvina - (Mindennapi történelem) -ill. 79 p. - kve - 1690 Ft TRASSARD, Francois-ANTÉRION, Dominique-THOMAZO, Renaud: Magánélet a fáraók korában - Corvina - (Mindennapi történelem) ill. - 79 p. - kve - 1690 Ft ZÁHONYI András: A tatárlakai csillagóra Fríg -ill. - 151 p. - fve - 2200 Ft Mûvelõdéstörténet, okkult Az elveszett tudás nyomában. Tilosban járó régészet / Szerk. Erich von Däniken - Duna International -ill. - 324 p. - kve - 3495 Ft Történettudomány ABLONCZY Balázs: Nyombiztosítás. Letûnt magyarok. Kisebbség- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok - Kalligram - 287 p. - fve 2700 Ft ACZÉL Endre: Acélsodrony. Nyolcvanas évek - Park -ill. - 578 p., [96] t. - kve - 4500 Ft ALFÖLDI András: Pogány szokások, keresztény emlékek - Attraktor - (Historia incognita 18.) - 136 p. - fve - 2400 Ft ARADI Éva: A hunok Indiában. A heftaliták története - Hun-idea -ill. - 213, [2] p. - fve 2250 Ft BARTA Róbert: Az elsõ és második világháború képes története - TKK -ill. - 455 p. - kve - 6750 Ft DURAY Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen. Válogatás az 1986–2010 közötti idõben, a trianoni békediktátum okán született írásokból. A trianoni békediktátum 90. Évfordulójára - Trianon Kutatóint. - 187 p. - fve 1890 Ft HAVAS László: Florus. Az organikus világkép elsõ egyetemes megszólaltatója - Debreceni Egy. - (Orbis litterarum 20.) - 440 p., [1] t.fol. - fve - 4000 Ft KARÁCSONYI János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése - Attraktor 100 p. - fve - 1900 Ft MIKLÓS Tamás: Hideg démon. Kísérletek a tudás domesztikálására - Kalligram - 459 p. kve - 2990 Ft

44

Európa története HUNYADI Zsolt: A keresztes háborúk világa - TKK -ill. - 135 p. - kve - 2650 Ft UNGVÁRI Tamás: Bûnbeesés után. Európa szellemi élete a két világháború között - Scolar - 312 p., [24] t. - kve - 3500 Ft Magyarország és a magyarság története BORSI-KÁLMÁN Béla: Megközelítések. Tanulmányok a magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetrõl és identitásról - Lucidus 219 p. - (Kisebbségkutatás könyvek) - fve 2600 Ft CSERNOK Attila: Mint patak a sziklák közt Pro-Livro Kft. - 379 p. - kve - 3199 Ft DEÉR József: A magyar királyság megalakulása - Attraktor - (Historia incognita 21.) -ill. - 106 p. - fve - 1900 Ft Fájó Trianon / Szerk. Száraz Miklós György - Mérték -ill. - 180, [3] p. - fve - 3699 Ft FEITL István: Mikrotörténetek, 1956. Pestszentlõrincrõl, Pestszentimrérõl. Tanulmányok - Napvilág -ill. - 269 p., [8] t. - fve 2990 Ft KÁRPÁTI Ferenc: Puskalövés nélkül... Duna International -ill. - 334 p., [32] t. - kve 3495 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 12. V. László és Ulászló - Duna International - 94 p. - kve - 1695 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 13. I. (Hunyadi) Mátyás - Duna International - 94 p. - kve - 1695 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 14. II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János - Duna International 94 p. - kve - 1695 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 15. I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf Duna International - 94 p. - kve - 1695 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 16. II. Mátyás, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd - Duna International - 92 p. - kve 1695 Ft KISS-BÉRY Miklós: Magyar királyok és uralkodók 17. I. Lipót és I. József - Duna International - 92 p. - kve - 1695 Ft KÕVÁRY László: Erdély története 1848–49ben. Reprint kiadás - Históriaantik Kvház - 279 p. - kve - 3600 Ft Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Reprint kiadás / Szerk. Kõváry László - Históriaantik Kvház - 204, [4] p. - kve 3200 Ft PLIVELIC Iván: Az én forradalmam. 1956 Budapest -Olaszország - Székely Ház Közhasznú Apv.-Accordia -ill. - 231 p. - fve - 2490 Ft RAKONCZAI János: Új évezred küszöbén. Válogatott írások - Bába -214 p. - fve - 1999 Ft SZENTESI ZÖLDI László: Vörösterror Szolnokon. 1919. május 3-4. - Kárpátia Stúdió (Nagy Magyarország könyvek 6.) - 119 p. - fve - 1999 Ft VERMES Gábor: Kulturális változások sodrában. Magyarország 1711 és 1848 között Balassi - 289 p. - fve - 3199 Ft Visszatér a Délvidék, 1941. magyar-délszláv viszony és a visszacsatolás. Tanulmánykötet / Szerk. Vincze Gábor - Kárpátia Stúdió (Nagy Magyarország könyvek 4.) - 177 p. - fve - 2300 Ft Magyar õstörténet HELILOV, Mübariz-NYITRAY Szabolcs: Hunok a Kaukázusban. A kaukázusi kereszténység - Hun-idea -ill. - 157 p., - fve - 2300 Ft KERTAI Zalán-KÁRPÁTI Gábor CsabaTUROK Margit: Hunok – magyarok. Rrokon népeink harci kultúrája - Hun-idea - 147 p. fve - 3990 Ft Más földrészek története KAKAS Beáta: Tibet története és vallása TKK -ill. - 159 p. - kve - 3350 Ft KALMÁR Zoltán: Egy évtized Khomeini vonzásában. A politikai iszlám elõretörése Ázsiában és Európában - Áron -ill. - 153 p. fve - 1840 Ft

Szépirodalom A furfangos vasverõ. Baszk népmesék - HtStúdium - (Mesetarsoly) - 61, [2] p. - fve 1050 Ft A seholsincs bolygó - Arión - (A sci-fi klaszszikusai) - 271 p. - fve - 2690 Ft ÁCS Margit: Kontárok ideje - Helikon 238 p. - kve - 2990 Ft ADY Endre: Az eltévedt lovas. Válogatott versek - Nap - (Költõk a költõrõl) - 115 p. - kve - 2500 Ft ÁGH István: Hívás valahonnan. Versek Nap - 154 p. - kve - 2100 Ft ALEXANDER, Heather: Szemtõl szembe Egmont-Hungary - (Varázslók a Waverly Helybõl 3.) - 127 p. - fve - 1699 Ft Alföldi paletta 2011. Irodalmi alkotók antológiája / Szerk. Góg János - Raszter -ill. - 208 p., [8] t. - fve - 2290 Ft ALMÁSKÜRTHY Éva: Ördögi kör Hungarovox - 226 p. - fve - 2500 Ft ALMÁSSY Katinka: Zarándokúton. Versek, mûfordítások, recenziók, tudósítások Hungarovox -ill. - 94 p. - fve - 1500 Ft Alvtegen, Karin: A kitaszított - Animus (Skandináv krimik) - 205 p. - fve - 2390 Ft ANDOR Mihály: Szegény Micsinay. Egy besúgó élete - Jelenkor -ill. - 268, [3] p. - kve 2900 Ft ANDRASSEW Iván: Vashideg. Jegyzetek egy novellához - Noran Libro - 157, [2] p. - fve - 1980 Ft ANTIER, Jean-Jacques: Déli tengerek foglya - General Press - (Regényes történelem) 431 p. - kve - 3600 Ft ARLETT László: Csillag és hullása... Versek - Kairosz - 130, [3] p. - fve - 2300 Ft ASPERJÁN György: Kiáltás a mindenségben. Versek - Attisz - 160 p. - kve - 2690 Ft BAÁN Tibor: Visszajátszás - Hét Krajcár 101 p. - fve - 1500 Ft BABICZKY Tibor: A jóemberek - Magvetõ 86, [5] p. - kve - 2290 Ft BÄCHER Iván: Kószáló - Ab Ovo - 195 p. fve - 2850 Ft BÁGER Gusztáv: Mindent begombolsz Széphalom Kvmûhely - 119 p. - kve - 2200 Ft BALÁZS Ágnes: Lufi és a nyolcpecsétes titok - Móra - (Pöttyös könyvek) -ill. - 229 p. kve - 1990 Ft BÁLINT József: Imádkozzál és dolgozzál! Ez egy földmívesnek az életrajza, amelybõl minden ember tanulhatna - Ht-VMMI - (Emlékezet 2.) -ill. - 243, [4] p. - kve - 2400 Ft BALLAI László: Az arcmás. Regény Hungarovox - 139 p. - fve - 1800 Ft BARANYI Ferenc: Vízillatú béke. Harminchárom kispróza - Hungarovox - 182 p. - fve 1700 Ft BARÁTH Katalin: A türkizkék hegedû. Krimi - Agave - 289 p. - fve - 2980 Ft BARSI Ödön: Álomfickó meséi Fapadoskonyv.hu -ill. - 157, [2] p., [3] t.fol. kve - 3150 Ft BARTÓK Imre: Fém. Nevelõdési regény Kalligram - 228 p - fve - 2600 Ft BARTOS Erika: Zakatoló. Gyerekversek Alexandra -ill. - 75, [4] p. - kve - 1699 Ft BECK György: Elnapolt gondolatok - Püski ill. - 165, [2] p. - fve - 2680 Ft BECK, Ian: Tisztaszívû Tamás titkos története - Móra -ill. - 277 p. - kve - 2490 Ft BEECHWOOD, Beth: Elvarázsolt barátság Egmont-Hungary - (Varázslók a Waverly Helybõl 4.) - 117 p. - fve - 1699 Ft BENEDEK Elek: A csúnya királyfi és a szép királykisasszony - Csimota -ill. - 23 p. - kve 2200 Ft BENEDEK István Gábor: Bergeni keringõ. Novellák - Vince - 197, [2] p. - fve - 2495 Ft BERG Judit: Rumini Datolyaparton - Pozsonyi Pagony - 398, [2] p. - kve - 3250 Ft BESENYEI Jánosné: Feketén fehéren. Sorsok a XX. századból - Magyar Ház - 342, [2] p. - fve - 3200 Ft BÍRÓ Zsuzsa: Világvége felfüggesztve. Elbeszélések, mesék, versek, dalok, gyermekversek - Accordia - 106, [2] p. - fve - 2490 Ft BOSNYÁK Viktória: Mantyusok 2. Ki van a zsebemben? - Könyvmolyképzõ -ill. - 73 p. kve - 1799 Ft

BÖSZÖRMÉNYI Zoltán: Regál - Ulpius-ház 264 p. - kve - 2999 Ft BRONTË, Emily: Üvöltõ szelek - Könyvmolyképzõ - (Vörös pöttyös könyvek) - 407 p. - fve - 2499 Ft BUDA Ferenc: Világ, világom. Egy kéziratos könyv fejezeteibõl - Holnap - 428, [3] p. - kve - 3200 Ft BUKOWSKI, Charles: Tótumfaktum Cartaphilus - 191 p. - kve - 2800 Ft BUSHNELL, Candace: Nyár és New York Gabo - 392 p. - fve - 2290 Ft BUSTA, Christine: Hózsoltár. Válogatott versek - Nap - 216, [14] p. - fve - 2490 Ft BYNGHALL, Steve: Verdák 2. Rajongói kézikönyv - Egmont-Hungary - 47 p. - kve 2499 Ft CAINE, Rachel: Élõhalottak bálja - Agave 264 p. - fve - 2980 Ft CARRELL, Jennifer Lee: A Machbet-rejtély. Nyomozás Shakespeare legsötétebb titka után - Alexandra - 359 p. - kve - 2999 Ft CAST, P. C.-CAST, Kristin: Az Éjszaka Háza 8. Ébredés - Kelly - 272 p. - fve - 2980 Ft CHAMPMAN, Wayne: Garmacor címere Delta Vision - (M.a.g.u.s. könyvek) - 307 p. fve - 2790 Ft CHAMPMAN, Wayne: Garmacor vére - Delta Vision - (M.a.g.u.s. könyvek) - 476 p. - fve - 2990 Ft CORNWELL, Bernard: Felperzselt vidék. A múlt életre kel - Alexandra - (Angolszász históriák 5.) - 333 p. - kve - 2999 Ft CUSSLER, Clive-DIRGO, Craig: Oregon-akták 1. Az arany Buddha - I.P.C. - 421 p. - fve 2999 Ft CZIGÁNY Zoltán: Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai - Pozsonyi Pagony - 95, [2] p. kve - 2650 Ft CSEJK Miklós: Angyalszárny-trilógia 1. Üvegszilánkkönny - Kávéforrás - 237, [3] p. fve - 2690 Ft CSERNÁK Árpád: Két év. Egy kaposvári színész naplójából - Hungarovox - 221, [2] p. fve - 2000 Ft Csodás hercegnõmesék 4. - Egmont-Hungary - 48 p. - kve - 2699 Ft CSUKÁS István-SAJDIK Ferenc: Civakodó cipõikrek - Könyvmolyképzõ - (Pom Pom meséi) - 17, [15] p. - kve - 1699 Ft DÁNIEL Károly: Átutazóban Kolozsváron Ht-Ábel -175 p., [12] t. - fve - 1900 Ft DENES, Magda: Égõ kastélyok. Egy gyermek élete a háború alatt - Minerva - 365 p. fve - 2800 Ft DODD, Christina: A sötétség érintése - Alexandra - (A sötétség örökösei 2.) - 287 p. - fve - 1499 Ft DODD, Christina: A sötétség illata - Alexandra - (A sötétség örökösei 1.) - 302 p. - fve - 1499 Ft DONOVAN, Susan: Csábíts el! - Kelly 332 p. - fve - 2980 Ft DUBAYNÉ BOZSÓ Éva: Lepecsételt otthonok - megpecsételt sorsok. Egy család krónikája. Dokumentumregény - Alterra - 192 p. fve - 2300 Ft DURRELL, Gerald: Férjhez adjuk a mamát és más történetek - Ciceró Kstúdió - 254, [2] p. - fve - 2200 Ft EL KAZOVSZKIJ: Homokszökõkút. Versek Magvetõ - 127, [7] p. - kve - 2490 Ft ERDÕS Renée: Végzetes vonzalom - Lazi 300 p. - kve - 2500 Ft ERNE, Andrea: Formák és ellentétek Scolar - (Scolar mini 11.) -ill. - 16 p.- kve 2250 Ft FABLE, Vavyan: Habospite - Fabyen - 456 p. - fve - 2695 Ft FABÓK Endre: Bõrkötésben - Accordia - 81, [3] p. - kve - 2490 Ft FÉSÜS Éva: A zselici rét alatt. Versek gyerekeknek - Kairosz - 63 p. - kve - 2300 Ft FOLK György: Vonal. Ötvenkét épületdarabra tördelve a mindenség Johannes Woanders életén át. Regény - Noran Libro - [348] p. - kve - 3490 Ft FOLLINUS Anna: Vers a futásod - Stádium 87 p. - kve - 2200 Ft FONYÓDI Tibor: Torda-trilógia 1. Isten ostorai - Gold Book - 379 p. - kve - 2999 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER


Újdonságok – A Könyvtárellátó adatbázisa alapján FÖVÉNYI Sándor: Mikor az éghez érsz. Versek - Accordia - 113, [2] p. - fve - 2000 Ft FRAGOSO, Margaux: Csak ha te is akarod Nyitott Kvmûhely - 397, [2] p. - kve - 3490 Ft FÜLÖP G. László: Máramarosszigeti történetek. Egy kisfiú kalandjai vészterhes idõkben - Fekete Sas - 121, [2] p. - fve - 2100 Ft GAIDER, David: A hívás - Tuan - 444 p. - fve - 2990 Ft GASPAR, Peter: Ordasok - Coldwell - 142 p. - fve - 1945 Ft GERGELY István: Táltosmalac - Littera Nova - (Sophie könyvek 45.) - 78 p. - kve 2690 Ft GERNHÄUSER, Susanne: Keress, találj, mesélj! 2. - Scolar -ill. - 24 p.- kve – 1675 Ft GERRA, Laurent-ACHDÉ: A washingtoni férfi - Pesti Könyv - (Lucky Luke 11.) - 46 p. fve - 1599 Ft GION Nándor: Mûfogsor az égbõl. Összegyûjtött elbeszélések - Noran Libro - (Életmû 4.) - 722 p. - kve - 4800 Ft GOMBOS Péter: Vándorok. Regény – PontIkerhold - 145, [2] p. - fve - 2310 Ft GOSCINNY, René-MORRIS: A karaván Pesti Könyv - (Lucky Luke 9.) - 46 p. - fve 1498 Ft GOSCINNY, René-MORRIS: Daisy town Pesti Könyv - (Lucky Luke 12.) - 46 p. - fve 1699 Ft GOSCINNY, René-MORRIS: Daltonok szökésben - Pesti Könyv - (Lucky Luke 10.) 46 p. - fve - 1599 Ft GOSCINNY, René-MORRIS: Jesse James Pesti Könyv - (Lucky Luke 8.) - 46 p. - fve 1498 Ft GOSCINNY, René-MORRIS: Smith császár - Pesti Könyv - (Lucky Luke 14.) - 46 p. - fve 1699 Ft GREEN, John: Katherine a köbön. Avagy a szerelem képlete - Gabo - 247 p. - fve 3290 Ft GRISHAM, John: Vallomás - Geopen 525 p. - fve - 3990 Ft György Norbert: Átmeneti állapot Kalligram - 134 p. - kve - 1900 Ft HALÁSZ Margit: Éneklõ folyó. Regény Geopen - 166 p. + 1 db CD - kve - 2990 Ft HALÁSZ Margit: Gyöngyhomok. Regény Geopen - 210 p. - kve - 2990 Ft HAMMERSTEIN Judit: A márki és az orosz bárka. Esszék, kritikák - Kortárs - (Kortárs kritika) - 191 p. - fve - 2200 Ft HELLER, Joseph: A 22-es csapdája - Gabo - (Talentum diákkönyvtár) - 635 p. - fve 1200 Ft HESTER, Beth Landis: Micimackó. Rajongói kézikönyv - Egmont-Hungary - 48 p. - kve - 2499 Ft HESZ Tamás: Révület. Versek - Hungarovox - 228, [4] p. - fve - 1800 Ft HIMARUYA Hidekazu: Hetalia 3. - Goodinvest - 132, [2] p. - fve - 2200 Ft Híres történetek a barátságról - Ventus Libro - (A világirodalom klasszikusai) - 399 p. - kve - 3240 Ft Híres történetek az utazásról - Ventus Libro - (A világirodalom klasszikusai) - 397 p. - kve - 3240 Ft HISLOP, Victoria: A sziget - Gabo - 391 p. kve - 3490 Ft HISLOP, Victoria: Hazatérés - Gabo - 445, [2] p. - kve - 3490 Ft HONKISZ Ferenc: A vonat nem áll meg. Novellák - Alterra - 177 p. - fve - 2300 Ft HORSE, Harry: Kisnyuszi világgá megy General Press - [32] p. - fve - 1800 Ft HORVÁTH Péter: Bogárvérrel. Forgácsok egy fakeresztrõl - Noran Libro - 446 p. - kve 3800 Ft HOWARD, Robert Ervin: Kull király és az õsök. Conan testvérei I. - Delta Vision - (Mestermûvek 1.) - 420, [3] p. - fve - 2790 Ft

ÚJ KÖNYVPIAC 2011, OKTÓBER

Huxley, Aldous: Szép új világ - Cartaphilus 317 p. - kve - 3000 Ft Ígéretek 5. Antológia - Garbó - 176 p. - kve - 2940 Ft IGNÁCZ Rózsa: Rézpénz - Lazi - 400, [3] p. - kve - 2800 Ft ILLÉS György: Te vagy a legény, Tyukodi pajtás! - Dekameron - 143 p. - fve - 3650 Ft IZING Róbert: Támadás az ûrbõl! A nagy budapesti ufóinvázió - Agave - 318 p. - fve 2880 Ft JAMES, Eloisa: Szerelmes hercegnõ General Press - (Romantikus regények) 357 p. - kve - 2500 Ft JANIKOVSZKY Éva: Basil and Barnabas Móra - [24] p. - kve - 2290 Ft -angol JANIKOVSZKY Éva: Basile et Barnabé Móra - [24] p. - kve - 2290 Ft -francia JANKOVICS Éva: Stroke. Egy család regénye - Athenaeum 2000 - 367 p. - fve - 3490 Ft JÁSZ Attila: Isten bõre - Napkút - 151, [4] p. - fve - 1490 Ft JENEI Gyula: Az idõben rend van - FÍSZ (Hortus conclusus 24.) - 95 p. - fve - 1700 Ft KAJLIK-BÉKÉSI Márta: Rózsaszõnyegen mezítláb, avagy Hogyan volt mindig társam Accordia - 70 p. - fve - 1790 Ft KÁNTÁS Balázs: Öngyulladás. Versek Cédrus Apv.-Napkút - (Pálya! 1.) - 52, [3] p. fve - 500 Ft KÁNTÁS Balázs: Összefutás. Versek - Cédrus Apv.-Napkút - 52, [3] p. - fve - 990 Ft KÁNYÁDI Sándor: Világlátott egérke - Holnap - 90 p. - kve - 2500 Ft KARDOS GY. József: Ispán Mici. Színmû 3 felvonásban - „epilógussal” - Accordia 110 p. - fve - 1790 Ft KÁRPÁTI Kamil: Összes prózái 1. - Stádium - 631 p. - kve - 3990 Ft KASSAI Franciska: Fénykoszorú. Versek 2003–2011-Hungarovox-126 p. - fve - 1500 Ft KEMBE Sorel-Arthur: Gulyásleves négercsókkal - Nyitott Kvmûhely - 219, [3] p. - fve - 2990 Ft KERESZTY András: Szerelem és halál Kairóban - Jószöveg Mûhely - (Krimi elsõkézbõl 2.) -237 p. - fve - 2790 Ft KERTÉSZ Márton: Négy fal közt a lélek. Versek, prózák - Alterra - 102 p. - fve - 1500 Ft KESSLER, Leo: Kísértet hadosztály - Duna International - (A háború kutyái 17.) - 243 p. fve - 995 Ft KESSLER, Leo: Otto és az SS - Duna International - (A háború kutyái 16.) - 212 p. fve - 995 Ft KESSLER, Leo: Sasok a hóban - Duna International - (A háború kutyái 18.) - 226 p. fve - 995 Ft KIBÉDI VARGA Áron: Szép napok. Amszterdam, Budapest, Párizs, Freiburg, Quimiac Kortárs - (Kortárs próza) - 493 p. - fve 3000 Ft KIKUCHI Hideyuki-TAKAKI Saiko: D, a vámpírvadász 4. A halott város - Goodinvest 213, [3] p. - fve - 2490 Ft KIRÁLY Kinga Júlia: A test hangjai. Ledérkönyv - Kalligram - 217, [2] p. - fve - 2600 Ft KIRÁLY Levente: Énekek éneke L’Harmattan - 134 p. - kve - 2500 Ft KIS Antónia: Szívroham a gleccsertavon. Novellák - Hungarovox - 127 p. - fve - 1400 Ft KISHON, Ephraim: Világos, mint a nap Kossuth-Mojzer - 215 p. - fve - 2280 Ft KISKÁLLÓI Eliza: Abigél segíts, kérlek Alterra - 114 p. - fve - 1500 Ft KISS Anna: Jár nyomomban - Kortárs (Kortárs vers) - 167 p. - fve - 2000 Ft KOLIMÁR György: Viharos évszázad. 80 év tanulságai - Duna International - (Az én könyvem) - 549 p. - kve - 2495 Ft KOLOZSI László: Ki köpött a krémesbe? Jószöveg Mûhely - 313 p. - fve - 2990 Ft KOLOZSVÁRI PAPP László: A diák utolsó

története - Kortárs - (Kortárs próza) - 187 p. fve - 2200 Ft KONDOR Vilmos: Budapest romokban. Krimi - Agave - 272 p. - fve - 2980 Ft KÓSA Csaba: A megsebzett cédrus. Tárcák, jegyzetek - Hungarovox - 410, [2] p. - fve 2800 Ft KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Különös ismertetõjele: nincs - Kráter Mûhely Egy. - (Kosáryné Réz Lola regénytára 2.) - 293, [2] p. - fve - 2200 Ft KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Porszem a napsugárban - Kráter Mûhely Egy. - (Kosáryné Réz Lola regénytára 1.) - 381 p. - fve - 4200 Ft KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Esti Kornél. Kritikai kiadás - Kalligram - (Kosztolányi Dezsõ összes mûvei) - 847 p., XVI t. - kve - 3400 Ft KOSZTOLÁNYI Dezsõ: Spanyol mûfordítások. Kritikai kiadás - Kalligram - (Kosztolányi Dezsõ összes mûvei) - 651 p., VIII t. - kve 3400 Ft Körkép 2011. huszonkét mai magyar író kisprózája / Szerk. Sárközy Bence - Magvetõ 270, [2] p. - kve - 2890 Ft KÕSZEG Ferenc: Múltunk vége - Kalligram 461, [3] p. - kve - 2990 Ft KÕSZEGHY Csilla: Bumburi nyaral - Pozsonyi Pagony - [40] p. - kve - 1590 Ft KÖVES József: Lájkolom a magyar nyelvet. Versek - Arión - 86, [2] p. - fve - 1200 Ft KRISTÓF János: „Valahol Oroszországban...„ Harctéri napló - Hungarovox - 149 p., [16] t. - fve - 2000 Ft KRISTOF, Agota: Trilógia - Cartaphilus 475, [2] p. - kve - 2990 Ft LAÁR András: LAÁRma a köbön. Abszurdok versben, prózában, rajzban - Kossuth - 150 p. - fve - 2380 Ft LACKFI János: Átváltozós mesék Cartaphilus - 99, [4] p. - kve - 2490 Ft LACKFI János-VÖRÖS István: Apám kakasa. Változatok klasszikus magyar gyerekversekre - Noran - 153, [6] p. - kve - 3998 Ft LÁNG Zsolt: Bestiárium Transylvaniae IV. A föld állatai - Kalligram - 309, [3] p. - kve 2990 Ft LÁSZKI Erzsébet: Magad mögül. Versek Hungarovox - 127, [4] p., [16] t. - kve 2000 Ft LÁSZLÓFFY Csaba: Az éden kényszer-képzete - Cédrus Mûv. Apv.-Napkút - 289, [2] p. fve - 2490 Ft LATOR László: A megmaradt világ. Emlékezések - Európa - 237, [2] p. + 1 db CD - kve 2800 Ft LAWRENCE, Leslie L.: A villogó fények kolostora 1-2. - Studium Plusz - 335 + 293 p. fve - 2399 Ft LE CARRÉ, John: Csapda - Agave - 307 p. fve - 2980 Ft LENZ, Siegfried: A bájos Suleyken. Mazuriai történetek - Cédrus Mûv. Apv.-Napkút 123, [3] p. - fve - 1290 Ft LEON, Donna: Vérzõ kövek. Sötét árnyak Velencében - Geopen - 301 p. - fve - 3490 Ft LEWYCKA, Marina: Rövid traktortörténet ukránul - Geopen - 356 p. - fve - 3490 Ft LIPCSEY Emõke: Taurus blogja - Helikon 206 p. - fve - 2490 Ft LÕRINCZI László: Három dráma - Ht-Polis 215 p. - fve - 2700 Ft LUGOSI Lou: Lámapulóver. Novellák K.u.K. - 147, [2] p. - fve - 1950 Ft LUKÁCS László: Az idõk jelei nyomában. Jegyzetek, 1992–2010 - Kairosz - 398, [10] p. - fve - 4200 Ft LUKÁTS János: A túlsó partról. Novellás könyv - Hungarovox - 187 p. - fve - 1800 Ft LUX Terka: Budapest. Schneider Fáni regénye - Noran - 275, [3] p. - kve - 2699 Ft MACHOVICH Raymund: A csend. Regény Accordia - 101 p. - fve - 1790 Ft MACKIEWICZ, Józef: Út a semmibe Attraktor - (Vita Sarmatica 8.) - 285, [2] p. -

fve - 3200 Ft MALONEY, Alison: Tündérek. Egy varázslatos világ csodálatos kalauza - Egmont-Hungary - [30] p. - kve - 4599 Ft MÁNDLI Ádám: Vándorlások. Verseskötet Opár Bt. - 110 p. - fve - 1200 Ft MÁRAI Sándor: A négy évszak - Kossuth 51, [2] p. - kve - 2980 Ft MARKÓ Béla: Visszabontás. Szonettek - Jelenkor - 112, [7] p. - kve - 2600 Ft MÁRTON László: Te egy állat vagy! Elbeszélések - Jelenkor - 264, [3] p. - kve 2900 Ft MEIMARIDI, Mara: A szmirnai boszorkány Gondolat - 361, [2] p. - fve - 3200 Ft MIKLYA Anna: A hivatásos - Jelenkor - 172 p. - kve - 2500 Ft MIKÓ Imre: A szülõföld szerelmese. Orbán Balázs életének regénye - Ht-Polis - 374 p. kve - 3900 Ft Mondókák. Kicsi kocsi, három csacsi Nagykönyv - 32 p. - kve - 1450 Ft MÓRA Ferenc: A kis kurucz - TKK - 127 p. kve - 1150 Ft MORVAI Elvira: Pilla Pali, Lepke Lili és a számok - Ciceró Kstúdió - [23] p. - kve 1590 Ft MORVAI Elvira: Pilla Pali, Lepke Lili és a színek - Ciceró Kstúdió-[25] p. - kve - 1590 Ft MURGIA, Jennifer: Angyalcsillag - I.P.C. (I.P.C. könyvek) - 283 p. - fve - 2699 Ft MÜLLER, Herta: Szívjószág - Cartaphilus 261 p. - kve - 2700 Ft NÁDAS Péter: Fantasztikus utazáson. Eszszék - Jelenkor - (Nádas Péter mûvei) 128, [5] p. - kve - 2600 Ft NÁDUDVARI Anna: Az athéni mûkereskedõ - K.u.K. - 343 p. - fve - 2800 Ft NAGY BANDÓ András: Kicsi versek kicsinyeknek - Szamárfül - 120 p. - kve - 3000 Ft NAGY László: Versei - Sziget - (Sziget verseskönyvek) - 225, [6] p. - kve - 2680 Ft NÉMETH Zoltán: Boldogságtelep, vetélõgépben. Csáth szeretõje. Versek - Kalligram 137, [4] p. - fve - 2100 Ft Ölelésbõl nem lehet ölelésbe menekülni. Magyar írók novellái jó lányokról, rossz lányokról - Noran Libro - (Novella) - 294 p. - kve - 2690 Ft ÖRDÖG Ottó: Cuccaink - Scolar - (Scolar humor) - 153, [4] p. - kve - 2200 Ft ÕSZ János: A csudatáska. Eredeti székely népmesék - Ht-Mentor - 100 p. – kve - 1890 Ft PALÁDI József: A bécsi utas. Novellák Dunapress - 149 p. - fve - 1500 Ft PALKOVICS György: Kakpuszta - Duna International - 163, [4] p. - fve - 1995 Ft PAPP Ibolya: Magamnak megszületni. Versek - Accordia - 101, [2] p. - fve - 2200 Ft PAPP Zoltán, P.: Érzékkövek - Napkút 75, [3] p. - fve - 990 Ft PARTI NAGY Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Elõadás - Magvetõ - 150, [4] p. - kve 2490 Ft PASSUTH László: Medúzafej - Athenaeum 2000 - 655 p. - kve - 3990 Ft PASTOR, Ben: A tûzébresztõ - I.P.C. - 309 p. - kve - 2999 Ft PATAKI Tamara: Ember a sötétben - Alexandra - 222 p. - kve - 2499 Ft PEARCE-LÉTURGIE, Jean-MORRIS: Oklahoma Jim - Pesti Könyv - (Lucky Luke 13.) - 46 p. - fve - 1699 Ft PETÕFI Sándor: János vitéz - Nagykönyv 47 p. - kve - 1450 Ft PHILLIPS, Susan Elizabeth: A szeretõm a first lady - Victoria - 377 p. - kve - 3399 Ft PILIZOTA Szandra-LENGYEL Róbert: A jaguáristen álmodik. Regény - Alterra - 211 p. fve - 2500 Ft PONTI, James: A Karib-tenger kalózai - Ismeretlen vizeken - Egmont-Hungary -112 p. fve - 1999 Ft

45


Irodalmi ajánlatunk The Snowman – Jo Nesbo – 2145 Ft A rocksztárból lett krimiszerzõ virtuóz módon bonyolítja a szálakat, a Hóember-nek már a dramaturgiai felépítménye is tiszteletet parancsoló. Nesbo gyors iramot diktál, de sosem sajnálja az idõt egy jól elhelyezett jellemzésre, a mellékszereplõk alapos emberismretrõl tanúskodó bemutatására, egy humoros dialógusra. Harry Hole nyomozó viszonylag jó passzban van; éppen nem iszik, a munkahelyén is rendben van minden, szerelme ugyan mást szeret, de az asszony kisfia bálványozza a nyomozót. Két nõ azonban eltûnik. Az otthonuk közelében hagyott hóember, valamint a Harrynek küldött névtelen levél arra utal, egy õrült sorozatgyilkos pikkel a norvég családanyákra. A regény ezúttal is megpendít erkölcsi-társadalmi problémákat, melyek most elsõsorban a család és házasság témaköréhez kapcsolódnak. Erre fogékony olvasók a hûtlenség, apaság, gyereknevelés, féltékenység, felelõsség kérdésein morfondírozhatnak a nyomozás cikkcakkjait követve.

One Day Film Tie-in – David Nicholls – 2310 Ft 20 év, két ember. Miután a skóciai fõiskolai diplomaosztó utáni éjszakát együtt töltötték, Emma Morley és Dexter Mayhew életre szóló barátságot kötöttek. A lány a munkásosztály ambiciózus szülötte, aki arról álmodozik, hogy a világot egyszer majd egy jobb hellyé változtatja. A fiú viszont egy gazdag sármõr, akinek az álmaiban a világ csupán sokrétû játszótérként jelentkezik. Az elkövetkezõ két évtizedben kettõjük kapcsolatának kulcsa minden év július 15-ének történéseiben rejtezik. Együtt vagy egymástól külön, Emma és Dexter barátsága kemény csatákat, reményeket, elszalasztott lehetõségeket, nevetést és könnyeket él át. Az évek során aztán ráébrednek, hogy amiben bíznak, és amit keresnek, minden ott volt végig velük és bennük. Kapcsolatuk elsõ napjának a valódi jelentése nem más, mint maga az emberei természet, a szerelem és az élet elfogadása.

I Don't Know How She Does It Film Tie-in – Allison Pearson – 2145 Ft Kate Reddy pénzügyi vezetõként keresi kenyerét, közben egyszerre igyekszik minden fronton maximálisan teljesíteni: nemcsak munkaerõként, hanem anyaként és feleségként is. Persze problémák mindig adódnak, hol a gyerekekkel, hol férjével, hol felettesével. A történet azoknak a többfunkciós nõknek szól, akik a gyerekek mellett újra munkába álltak, álmatlanságban szenvednek, kényszeres listaírók, és persze néha elmulasztanak olyan fontos családi pillanatokat, mint a kicsi elsõ hajvágása. "Csak tudnám, hogy csinálja!" címmel a magyar mozik mûsorán szerepel szeptember 29-tõl.

The Help Film Tie-in – Kathryn Stockett – 1750 Ft A középpontban Skeeter, Aibileen és Minny áll, három, egymástól igen különbözõ, különleges nõ, akik az 1960-as években, egy akkoriban merõben szokatlan barátságot alakítottak ki egymással egy készülõ regény kapcsán. Skeeter egy dúsgazdag család lánya, aki éppen elvégezte az egyetemet, amikor hazatérve elhatározza, hogy a cselédekrõl ír egy könyvet. Eleinte ugyan csak a becsvágy fûti az írásban, ám megismerve néger cselédek sorsát, örömeiket és fájdalmaikat, hamarosan rádöbben, hogy amit ír, sokkal több lesz egy egyszerû regénynél. Bár a kötet megjelentetése saját magát és családját is veszélybe sodorja, nem adja fel.

Airhead 3: Runaway – Meg Cabot – 2450 Ft A népszerû amerikai írónõ Airhead trilógiája a Ki vagyok? a Nikki bõrében részek után most a végéhez ért. A Menekülésben lehull a lepel Emerson Watts elõtt. Nikki hihetetlen titka napvilágot lát, Emerson pedig minden erejével azért harcol, hogy visszaszerezze igazi énjét, amit egykor elraboltak tõle, és helyette más agyát operálták a testébe. Vajon Em mindennapjai egyszer újra visszaállhatnak a normális kerékvágásba, vagy számára már csak a menekülés maradt? Meg Cabot letehetetlen ifjúsági sorozatának utolsó része is nagyszerû szórakozást ígér az olvasóknak.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.

Famulus Könyvesbolt

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu Honlap: www.librotrade.hu

1137 Budapest, Újpest rakpart 6. Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769 E-mail: famulus@chello.hu Honlap: www.famuluskonyv.hu


Új Könyvpiac 2011/10.  
Új Könyvpiac 2011/10.  

Új Könyvpiac 2011/10.

Advertisement