Page 4

A Nap Kiadó könyvheti könyvei DALLOS SZILVIA: Akvárium

GRÓH GÁSPÁR: Neurotikus nemzettudat?

PUSZTAY JÁNOS: Szabáriától Szibériáig

A színdarab a 70-es években egy uszodában játszódik. Ez az „akvárium”. Ha valamit valaki el szeretne érni, akkor csak a megfelelő időben kell a megfelelő ember mellé úsznia… A 45 esztendeje Kecskeméten előadott darabot korabeli fotókkal és a Szerzővel készített interjúval kiegészítve adjuk közre.

Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus írásaival egyre meghatározóbb alakja a kortárs magyar irodalmi köztudatnak. Írásainak legfontosabb két jellemzője: a tematikai sokszínűség és a mindegyikben fölfedezhető sajátos látásmód. Írjon bármiről és bárkiről, a magyar történelem és művelődés egységében gondolkodik. A nemzetben sajátos műhelyt lát, amelynek az a munka ad értelmet, amellyel a közös, európai kultúrát gazdagítja. Sokféle módon érhető el a cél. Irodalommal, művekkel, történelemformálással – és a kettő gyakran összetalálkozik. Valójában ez a találkozás jelenti Gróh gondolkodásának legfőbb tárgyát, írjon Babitsról vagy Dobos Lászlóról, Németh Lászlóról vagy Kodolányi Gyuláról és Csoóri Sándorról, Szabó Dezsőről, alkalmasint Szent-Iványi Domokosról és Szabad Györgyről.

70. évét tölti 2018 augusztusában a Szerző. Erre az alkalomra jelentetjük meg úti jegyzeteit, mely sokkal több egyszerű útijegyzetnél: átfogó történelmi távlatokat ad, statisztitkákat idéz, felhívja a figyelmünket a 20. és 21. századi oktatás problémáira, az egész „finnugor” területen. Olyan helyekről tudósít, amelyek ma nem „divatosak”, pedig azoknak kellene lenniük! Ha a múltunk, eredetünk társainak nem mindenki tekinti is ma az „ugor” közösség le- és elszármazottait, azért még mi hiszünk a professzornak: a nyelvésznek, a közművelődés Prima Primissima díjas kiemelkedő alakjának! És ezek az útirajzok a tudományos tények és adatok mellett olvasmányosak, megszólítanak, akár egy regény – mert a Szerző szépírói tehetsége elvitathatatlan!

Dráma két felvonásban. Álarcok sorozat A/5, keménytáblás, 128 oldal, 2500 Ft

Esszék, tanulmányok a magyar kultúrából. Magyar esszék sorozat Fr/5 alak, keménytáblás, 256 oldal, 3300 Ft

Útijegyzetek. Magyar esszék sorozat Fr/5 alak, keménytáblás, fotókkal illusztrált, 276 oldal, 3150 Ft

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ. Toldi uram dereka. Arany Jánosról. Magyar esszék sorozat

VÁSÁRY TAMÁS: A zenén túl… Zenés beszélgetések a Zeneakadémián. Álarcok sorozat

Szörényi László a kortárs magyar irodalmi gondolkodás kiemelkedő alakja. Elképesztő olvasottsága, korok és kultúrák között csapongó gondolkodása, valóságos irodalmi mindentudása minden olvasóját magával ragadja, és olyan természetességgel ajándékozza nekik a felismeréseit, hogy ők is hasonló otthonossággal mozoghatnak ebben az évtizedek fáradhatatlan olvasásával épített szellemi birodalomban. A 2017-ben általunk megjelentetett Arany János évében című kötete már tartalmazott (fele részben) Arany Jánosról szóló tanulmányokat. De az Arany-év kapcsán annyi felkérés érkezett a professzor emerituszhoz Arany János „ügyében”, hogy „észrevétlenül” született egy egész kötetre való újabb Arany János művével foglalkozó tanulmány.

Vásáry Tamás zongoraművész és karmester, a kortárs zenei élet világszerte elismert és meghatározó jelentőségű személyiségének 1996–1997-ben, illetve 2013–2015-ben a Zeneakadémián tartott előadás-sorozatának az anyagát tartalmazza ez a könyv, amelynek egyes fejezetei Beethoven, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Dvořák, Haydn, Kodály, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Shumann, Verdi példája, zenéjük és emberi sorsuk elemzése által világította meg hallgatói számára, hogy mi rejlik a zeneművészet legnagyobb géniuszainak „a zenén túl”. Olyasmi, ami a zene nélkül nincsen; ebben a paradoxonban lehetne összefoglalni Vásáry Tamás lenyűgözően izgalmas vállalkozásának, interpretációjának és előadás-sorozatának az üzenetét, mert ahogy ő maga írja: „a zenében is az a lényeg, mi van a hangok mögött, honnan jön és hova érkezik. Vagyis a láthatatlan szellemi forrás, amelyből fakad, az inspiráció és a hangokká vált zenét felfogó emberi közeg, a hallgatóság, az ember, akihez eljut a zenén túli üzenet”. A zeneirodalomban egyedülálló és páratlan könyvet eredményezett ez a törekvés, amelynek a világhíres művész-szerző belső tapasztalatai adnak kikezdhetetlen hitelt.

Fr/5 alak, keménytáblás, 240 oldal, 3500 Ft

A/5, vászon, arany dombornyomással, 188 oldal, 3600 Ft

www.napkiado.hu

Könyvheti katalógus – 2018  
Könyvheti katalógus – 2018  
Advertisement