Page 5

ĂšJ KĂ–NYVPIAC

5

www.ujkonyvpiac.hu

MĂłra KiadĂł

GYĂ RFĂ S ENDRE HallĂł, itt PuskĂĄs! Hol a veszĂŠlyes vadnyugaton tĹąnik fel, hol egy elegĂĄns bĂĄcsi kĂĄvĂŠzĂłban, de talĂĄlkozhatunk vele Pesten ĂŠs ErdĂŠlyben is. Vajon ki rejtĹ‘zik a kackiĂĄs bajusz ĂŠs a tĂśmĂśtt szakĂĄll mĂśgĂśtt? AranyĂĄsĂł vagy kalandor? Ăœzletember vagy feltalĂĄlĂł? MagĂĄnyos vilĂĄgutazĂł vagy romantikus vĹ‘legĂŠny? PuskĂĄs Tivadar mindez egy szemĂŠlyben. Ĺ? talĂĄlja fĂśl a telefonkĂśzpontot, ĂŠs ĂśccsĂŠvel egyĂźtt Ĺ‘ vezeti be hazĂĄnkban a telefont. PuskĂĄs Tivadar kalandos ĂŠlete 408 oldal, 1999 Ft

FEKETE ISTVà N ÉjfÊ li ha rangszó Vålogatott novellåk

KRAUSZ TIVADAR A Szent GrĂĄl Godwin sze rint

A novellåk szereplői hÊtkÜznapi emberek, akik nem mindig diadalmaskodnak, de a bÜlcsessÊg Ês az egymåsra figyelÊs åtsegíti őket a nehÊz időszakokon.

Ill.: Herbszt Låszló 176 oldal, 2999 Ft PRESSKONTAKT BT. 2131 GÜd, Pf. 82. E-mail: info@presskontakt.hu • www.nogradi.hu NÓGRà DI Gà BOR ZÜldsÊgkommandó Politika kalandregÊny

ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO Esti mesÊk låzadó lå nyoknak A mesÊs album 100 rendkívßli nő ÊletÊt mutatja be I. ErzsÊbet kirålynőtől Coco Chanelen åt Serena Williamsig, båtorítva a lånyokat az Ünmegvalósítåsra. A tÜrtÊneteket kiegÊszítő portrÊkat a vilåg kßlÜnbÜző orszågaiban alkotó női grafikusok kÊszítettÊk. A kÜtet cÊlja, hogy pozitív női pÊldakÊpekkel erősítse a ma lånyainak Ünbizalmåt, hitÊt. Sikereik azt bizonyítjåk, hogy a hagyomånyos női szerepekből ki lehet tÜrni, Ês a felmerßlő akadålyok nem åthåghatatlanok.

100 kßlÜnleges nő tÜrtÊnete Ford.: Todero Anna, 224 oldal, 3999 Ft MARCUS SEDGWICK VízÜ zÜn Ês vesztegzår à tokzug rejtett bugyraiból egy ådåz bestia kúszik elő. MikÜzben eltßnedeznek a szobalånyok, a kastÊly lassan, de biztosan víz alå kerßl. Itt mår csak Edgår, a csalåd bÜlcs (Ês kissÊ szószåtyår) hollója Ês HeurÊka segíthet‌

HollĂłcsĹ‘r histĂłriĂĄk 1. 248 oldal, 2199 Ft OTFRIED PREUĂ&#x;LER Kraba t

PACSKOVSZKY ZSOLT Titkos mozi Marcell pårizsi lakåsuk falåban felfedez egy lencsÊt, amelyen keresztßl a szemkÜzti kåvÊzó harminc Êvvel koråbbi mindennapjait kÜvetheti nyomon. Szerelmes lesz Ninette-be, a szÊp pincÊrnőbe, Ês megpróbålja vele felvenni a kapcsolatot‌

184 oldal, 2199 Ft

T ERICUM KIADÓ KFT. 1136. Budapest, Hollån Ernő u. 9. Tel.: 453-0927 E-mail: tericum@tericum.hu • www.tericum.hu

1952, IndokĂ­na. Nicole kis selyemboltot kap a csalĂĄdi vagyonbĂłl. RĂĄjĂśn, hogy csalĂĄdja ĂŠrintett a gyarmatosĂ­tĂłk korrupt Ăźgyleteiben. KĂśzben megismerkedik egy amerikai fĂŠrfival, de vajon bĂ­zhat benne?

138x200 mm, 184 oldal, fĹązĂśtt, 1990 Ft

142x197 mm, 368 oldal, kÜtÜtt vÊdőborítóval, 3970 Ft

SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY 1068 Budapest, Vårosligeti fasor 38. Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593 E-mail: iroszak@t-online.hu www.szephalom-konyvmuhely.hu

ELIZABETH ENSLIN Amíg az Istenek alu dtak avagy Êletem Nepålban Az antropológus szerző beleszeret egy nepåli fÊrfiba, Ês vålasztottja hazåjåba kÜltÜzik. MikÜzben próbål beilleszkedni a szigorú szokåsrenddel rendelkező bråhman csalåd Ês falukÜzÜssÊg ÊletÊbe, a szßlÊs Ês anyasåg kihívåsaival is meg kell kßzdenie.

JÓKAI ANNA à tvilågítås RegÊny A Kossuth-nagydíjas író Szent à goston vallomåsaihoz hasonlóan sajåt Êletútjåval szembesíti Ünmagåt Ês olvasóit. Öniróniåval, hittel, tÜrtÊnelmi tisztånlåtåssal megírt, rendkívßli új regÊny szßletett. Jókai Anna ÊletmŹsorozat B/5, kÜtve, vÊdőborítóval, 312 oldal, 3500 Ft Và RKONYI Nà NDOR Sziriat oszlopai 2. våltozatlan kiadås Elsßllyedt kultúråk (mŹvelődÊstÜrtÊnet)

140x200 mm, 304 oldal, fŹzÜtt, 3970 Ft TARI ANNAMà RIA Bå tor generåciók Szorongok tehåt vagyok Måra az online tÊr Ês a kÜzÜssÊgi mÊdia hasznålata megnÜvelte a szorongåsok mennyisÊgÊt. Bår hasznos az informåciós fejlődÊs, de vigyåzzunk, hogy az online valósåg mellett ne veszítsßk el offline Êletßnket, Ês båtran kezeljßk Êrzelmi viszonyainkat. 140x200 mm, 320 oldal, fŹzÜtt, 3970 Ft

Vårkonyi Nåndor ÊletmŹ kiadås B/4, kemÊnytåblås vÊdőborítóval, 670 oldal, 5500 Ft

MĂłra Klassz Ford.: Farkas TĂźnde 232 oldal, 1999 Ft

A/5, szĂ­nes, kartonkĂśtĂŠsben, 216 oldal, 2300 Ft

DINAH JEFFERIES A se lyemkereskedő lå nya

Egy diktåtor, miutån megbÊnította az ellenzÊket, kßlső ellensÊget keres, håborúra kÊszßl. Tizenhårom idős ember Üsszefog, hogy megakadålyozza a vårható ÜldÜklÊst. Cukkini, Patisszon, Retek Ês a tÜbbiek tudjåk mivel jår a håború. Humor, kaland, 16+.

Az eredeti kÊzirat szÜveghŹ, cenzúråzatlan 2. kiadåsa. Vårkonyi az elsßllyedt kultúråkról ållított fel hipotÊziseket az emberisÊg tårgyi Ês mitológiai ÜrÜksÊge, Ês a rÊgi idők ismerttÊ vålt termÊszeti (fÜldtani, asztronómiai stb.) jelensÊgei alapjån.

A koselbruchi malomban a fÊlszemŹ Mester varåzsolni tanítja a molnårlegÊnyeket. A tizennÊgy Êves Krabat a legszorgalmasabb kÜzßlßk, de amikor råjÜn, hogy tårsaival egyßtt a gonosz erők jåtÊkszere, fellåzad a Mester ellen.

„Ismered a nagylelkŹsÊget, a szolgålatkÊszsÊget Ês båtorsågot? A szívedből ismered? Legalåbb az egyik ÊrzÊst! Akkor fÜlizzhat benned – måskßlÜnben a kårodra lesz (!) – a Grål-fÊny, a lovagok vilågossåga.� A måhoz szól az ősi legenda a jeles felvidÊki író sajåtos interpretåciójåban.

FolytatĂĄs a 10. oldalon

MegnyĂ­lt a www.gutenbergkonyvesbolt.hu! ŕĽ˜m‹ˆ;hġhb;]ŕŁ?vÂŒŕ¤?|༛hġm-rѴ༕hġf࢙|ŕŁ?hoh-†|;m0;u]b-7༕|༕Ѵ

Téli Könyvvásár 2017  
Téli Könyvvásár 2017  
Advertisement