Page 14

ÚJ KÖNYVPIAC

14

www.ujkonyvpiac.hu

Móra Kiadó

JAMES M. BARRIE Pán Péter Pán Péter, az elveszett fiúk vezére, a kalózok rettegett ellensége, a büszke, pimasz, örök gyermek. Éjszaka berepül a nyitott ablakon, és Sohaországba viszi a kicsiket… Jelen kiadás a mű teljes fordítását tartalmazza: a Pán Péter a Kensington Parkban és a Péter és Wendy című regényeket. Móra Klassz sorozat Ford. Szabó Luca, 264 oldal, 1999 Ft GÁRDONYI GÉZA Egri csillagok Az Oszmán Birodalom ékként hatol az ország belsejébe, de Eger vára, a Felvidék védelmezője áll még, ahol kétezernél is kevesebb várvédő néz szembe kétszázezernyi törökkel. A szöveggondozás alapjául a Dante Kiadónál 1938-ban megjelent szövegváltozat szolgált.

Móra Klassz sorozat · 608 oldal, 2999 Ft SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593 E-mail: iroszak@t-online.hu www.szephalom-konyvmuhely.hu

JÓKAI ANNA Bre viá rium Új, bővített kiadás Válogatta, szerkesztette és előszóval ellátta: Tenke Sándor Jókai Anna műveiből vett idézetekből, mint mozaikkockákból, épül fel a kötetben az író világképe, amelynek fontos eleme az emberi értékek tisztelete, a mély Isten hit és a szülőföld iránti szeretet. B/5, 232 oldal, kötött, színes, fóliázott védőborítóval, 2900 Ft KENDE KATALIN Várko nyi Ná ndo r élete ké pekben Kende Katalin, Várkonyi Nándor unokája válogatta és rendezte sajtó alá ezt a különleges albumot. A legtöbb fotó és dokumentum az író hagyatékából való, korábban még nem publikált, irodalmi forrásanyag. A/4, 164 oldal, kötött, 3000 Ft ROTT, VLADIMIR A találkozások öröme Az író a Szovjetunióban született egy Magyarországról kitelepült családban. Erdőmérnök édesapját koncepciós per során Szibériába száműzték, ahol életét vesztette. Vladimir 1974-ben Kanadába disszidált. Humorral és szeretettel megírt könyveiben beszéli el kalandos életútját, szenvedélyes felfedezéseit. B/5, 532 oldal, kötve, borítóval, 3900 Ft KARÁCSONY SÁNDOR Válogatot t e lbeszélé sek Leckék a leckéről Holdbeli diákéle t Karácsony Sándor fiataloknak szóló írásait, elbeszéléseit foglalja magában ez a kötet. Az életműsorozat szerkesztője, Heltai Miklós írja, hogy a nagy magyar pedagógus, a neveléstudomány fontos igazságait nemcsak a szakmai elemzés eszközeivel, de „másként is képes elébünk tárni: életörömet árasztó jókedvbe oldva”. B/5, 228 old., fűzött, borítóval, 2900 Ft

TERICUM KIAD Ó KFT.

ZÖLD-S STUDIÓ

1136. Budapest, Hollán Ernő u. 9. • Tel.: 453-0927 E-mail: tericum@tericum.hu • www.tericum.hu

1025 Budapest, Apostol u. 27. • Tel.: 326-0016

DINAH JEFFERIES A teaü ltetvénye s felesége A tizenkilenc éves, szerelmes Gwen Ceylonba érkezik teaültetvényes férjéhez. A gyönyörű birtok azonban sötét titkokat rejt. A boldogságnak hamar vége, férje megváltozik. Gwen teherbe esik, és a szülés nehéz döntés elé állítja. 142x197mm, 416 oldal, kötött, védőborítóval, 3970 Ft NINA LAURIN Megsebze tt lelkek Lainey Morenót tízévesen elrabolták, és csak négy év után találtak rá egy országút mentén zavarodott állapotban, terhesen. Tíz évvel később rájön, hogy sosem látott lánya a következő áldozat. Hogy megmentse, szembe kell néznie múltja démonaival.

Lélekvesztő Könyvek 140x200 mm, 288 oldal, fűzött, 3970 Ft C. W. GORTNER A Tudorok bosszú ja London, 1558. Mária halála után Erzsébet kerül a trónra, ám alig rendezkedik be udvarában, máris merényletet követnek el ellene. Az ügy kivizsgálását Brendon Prescottra bízzák, aki nyomozás közben rájön, hogy Erzsébet súlyos titkokat rejteget. A kémmester krónikái 142x197 mm, 320 oldal, kötött, védőborítóval, 3970 Ft VIKTORIA TOKARJEVA Sorsok, avagy semmi különös A kortárs orosz irodalom népszerű írónője a 70-80-as évekbe repíti az olvasót, a szocialista Oroszország boldog-boldogtalan világába. Tokarjeva hol derűs humorral, hol fájdalommal mesél az emberi élet szépségeiről és viszontagságairól. Kortárs orosz irodalom 142x197 mm, 384 oldal, kötött, védőborítóval, 4170 Ft EVA STACHNIAK Az éjszaka csá szárnő je II. Katalin cárnő haldoklik. Lejátszódik előtte az élete, amelyben kiváló stratégiai érzékkel rendelkező cárnővé válik, de hiába. A bárgyú férj, a hűtlen szeretők, és végül Patyomkin herceg elvesztése egyre távolabb sodorják az egyéni boldogságtól. 142x197 mm, 456 oldal, kötött, védőborítóval, 4570 Ft TESSLOFF BABILON KIADÓ 1075 Budapest, Károly krt. 3/A Tel: 322-3871• Fax: 322-6023 E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu • www.babilonkiado.hu AMANDA WOOD ÉS MIKE JOLLEY Vará zslatos természet Ebben a könyvben 67 szemléletes ábra rendszerezi tudásunkat a természet világáról, arról, hogy mi mindent tesznek meg az állatok és a növények a túlélésért. Kiderül, miért éppen így néznek ki, és miért éppen így viselkednek. Fedezd fel a köztük lévő titkos összefüggéseket! 9 éves kortól ajánljuk. 31x25,6 cm, 112 oldal, kötött, 6490 Ft

E-mail: zold-S@zold-S.hu • www.zold-S.hu Ikon-naptár 2017 Ikonos falinaptár görögés római katolikus ünnepekkel Szerk.: Verdes Sándor Tizenhatodszor jelenik meg. Ikonok: Ave, vergine e sposa! Inno Akathistos alla Madre di Dio… (Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2004) c. könyv ikonjai (Domenica Ghidotti alkotása) közül vannak. A könyv megjelenik magyar nyelven, 2017-ben. 1800 Ft ZRÍNYI KIADÓ – HM ZRÍNYI NONPROFIT KFT. 1087 Budapest Kerepesi út 29/B. • Tel.: 459-5373 E-mail: info@armedia.hu • www.shop.hmzrinyi.hu

BENE SÁNDOR – G. ETÉNYI NÓRA, et. al. Zrínyi-Album Kép és szöveg albumszerűen idézik fel Zrínyi Miklós (1620– 1664), a költő, hadvezér és államférfi tetteit, írói és politikai törekvéseit. „Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát bízta” – írta róla 1664-ben egy angol nyelvű életrajz. 19,7×25,5 cm, 416 oldal, kötött, magyar és angol nyelvű, 7500 Ft Remény és pokol 19 56 Szerk. Horváth Miklós 1956 fővárosi és vidéki eseményeit idézi fel ez a gyűjtemény: hadtörténészek írásaival (stúdióbeszélgetésekkel a DVDmellékletben), több mint 300 fényképpel és térképpel, korabeli igazolványok, plakátok, röplapok és újságok fakszimile nyomatával. Kézzelfogható hadtörténelem sorozat 30,2×26,6 cm, 68 oldal + 2 DVD + CD + nemzetőrkarszalag másolata, kötött, 13.900 Ft BALLA TIBOR A vilá gégés albuma Magyarország első világháborús képes krónikája Több mint 200 korabeli fénykép mutatja be Magyarország első világháború alatti szerepét és történetét: a katonák mindennapjait a harctereken és hadifogságban, a haditechnikát, a csatákat, a tábornokokat és politikusokat, a hátországot. 19,7×25,5 cm, 272 oldal, kötött, 5800 Ft SOMOGYI GYŐZŐ Horse archers’ weapons I–II. Lovasíjász-fegyverzet I–II. Egy ezredév hadban sorozat A pusztai lovasíjász alakja, viselete, fegyverzete, életformája, gondolkodása Kr. e. 500 és Kr. u. 1900 között alig változott. A kötet e népek hadiviseletét mutatja be régészeti leletek, írott és képes források alapján készült rekonstrukciós rajzokon. 21,0×29,7 cm, 76+80 oldal, fűzött, magyar és angol nyelven, 2990 Ft/kötetenként Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztőség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. • Tel.: 210-9933 • Fax: 210-9935 ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu • www.ujkonyvpiac.hu Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Nyomdai munka: Pauker Nyomda Felelős vezető: Vértes Gábor ügyvezető HU ISSN 1215-5551

Téli Könyvvásár 2016  
Téli Könyvvásár 2016  
Advertisement