Page 1

ÖĞRENCİ KOOPERATİFİ

Öğrenci Kooperatifi Fikrinin Kısa Tarihçesi Öğrenci Kooperatifi çalışması 2011 yılında, öğrencilerin Boğaziçi Starbucks şubesini işgal etmesiyle birlikte başladı. Bu süreçte öğrenciler, nitelikli, adil ve erişilebilir bir beslenme politikası geliştirmek, kampüste öğrencilere ait bir sosyal mekâna sahip olmak, çalışmak zorunda kalan öğrencilere destek olmak, rahatça tartışmalar, atölyeler düzenlemek veya keyfince muhabbet edebilmek için böyle bir fikri geliştirdiler. İşgalin bitişiyle birlikte kooperatif süreci bir süreliğine askıya alındı. Kooperatif fikrine ilham veren temel kaynaklardan biri,

üniversitedeki genç ve dinamik bir kooperatif olan Boğaziçi Mensupları Tüketim Kooperatifiydi (BUKOOP). BUKOOP, açtığı tartışmalar ve katkılarla kooperatif fikrini pekiştirdi. Aynı zamanda, işgal sürecinde tartışmaları yoğunlaşan ve şu anda da çalışmaları devam eden Tarlataban inisiyatifi, öğrenci kooperatifine ilham veren bir diğer oluşum olarak kayda geçmeli. 2012-2013 öğretim yılının başında yeniden yan yana gelen öğrenciler, yeni bir ekiple ve yeni düşlerle çalışmalara yeniden

1


başladı. Tanışma toplantıları ve kooperatif fikrinin tartışılması sonucunda, belirli ilkelere bağlı olarak “Öğrenci Kooperatifi Çalışma Grubu” ismini alan inisiyatif, aynı zamanda “Ekoloji Seminerleri” başlığıyla toplantılar düzenleyerek kooperatif fikrinin teorik-politik altyapısını güçlendirmeye çalıştı. Bu süreçte, kooperatif fikrinin nasıl mümkün olabileceğine dair somut tartışmalar ve olası yol haritaları gelişti. İkinci dönemin ortasından itibaren, farklı kulüplerle ve inisiyatiflerle yapılan görüşmelerde kooperatif fikri

anlatıldı ve önümüzdeki süreç değerlendirildi. Olumlu olumsuz görüşler, fikirler, katkılar alındı. Boğaziçi Öğrenci Kooperatifi, aslında bu kısa tarihi içinde pek çok değişiklik geçirerek bugün bu kitapçığı okuduğunuz zamana gelmiş bulunuyor. Kooperatife fikirsel imkan veren Starbucks işgali bitti, ancak BUKOOP ve Tarlataban inisiyatifinin yaptığı çalışmalar bu fikre ilham vermeye devam ediyor. Ayrıca, daha önemlisi, “öğrenci kooperatifi” fikrini oluşturan problemler ve zemin hala varlığını sürdürüyor. Bunlar neler mi?

Kısaca: Öğrenci Kooperatifi Neyi Amaçlıyor? Öğrenci Kooperatifi temelde, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını adil, nitelikli ve erişilebilir biçimde karşılayabilecekleri bir mekanı ifade ediyor. Doğrudan üreticiden

alınmış, geleneksel, organik ya da bilge-köylü tarımına dayanan yöntemlerle üretilen ürünlerin, nitelikli bir şekilde öğrencilere sunulabileceği; aynı zamanda, öğrencilerin kendilerine ait olan

2


ve kendileri tarafından yönetilen bir öğrenci sosyal mekânı, kooperatif fikrinin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda bu mekân, üniversitemiz çalışanlarının ve öğretim üyelerinin de kullanabildikleri, üniversitemizin temel eksikliklerinden biri olan “kamusal alan” ihtiyacına da cevap olacaktır. Öğrenci Kooperatifi, var olan kantin ve yemekhane sistemiyle “rekabet” etmek değil, onlardan tamamıyla farklı bir mekân pratiği olarak düşünülmelidir. Kooperatif, öğrencilerin bugün yönetime katılma ve kendi adlarına karar verme mekanizması geliştirmesinin en doğrudan araçlarından biridir. Kooperatifte uygulanacak beslenme ve kamusal mekân politikası öğrencilerin yönetiminde olacak ve öğrenciler bu kararları katılımcı ve demokratik ilkeler çerçevesinde düzenleyeceklerdir. Bir yandan da, üniversitenin somut ve kalıcı bir bileşeni olacak olan kooperatif, öğrencilerin,

üniversitenin genel yönetişimiyle ilişkisini düzenleme araçlarından biri olarak çalışacaktır. Öğrenci Kooperatifi bir yandan öğrencilerin beslenme ve kamusal mekân problemini çözmeye adayken, bir yandan da bu çözüm sürecini “herkes için” çözüm üretme politikasıyla genişletmeye çalışır. Kooperatifin dayanışmacı, paylaşımcı, adil ve katılımcı yapısı, öğrencilerin imkânları ve katılımları dahilinde kooperatifti kullanabilmelerine olanak tanır. Kooperatif, öğrencilerin imkânlarını geliştirmek, daha nitelikli ve demokratik bir üniversite yaşamı sağlamak için kendini organize eder. Kooperatif, emeğin ve doğanın sömürülmediği, adil ve erişilebilir gıda ve dayanışmacı ve katılımcı çalışma ilkeleriyle, üniversitemizde alternatif sosyalekonomik ilişkilerin gelişmesi yönünde önemli bir “mekân” olacak ve üniversitemizin kamusal, özgür ve eşitlikçi kültürünü pekiştirecektir.

3


Nasıl Katılabilirsiniz? Öğrenci Kooperatifi Çalışma Grubu’nun çalışmalarını yakından takip etmek için lütfen mail listemize isminizi yazın. Ayrıca Kooperatifi facebook üzerinden ve blog’dan takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/BogaziciOgrenciKooperatifi http://bogaziciogrencikooperatifi.wordpress.com/ Öğrenci Kooperatifi, bütün öğrencileri doğal üyesi saymaktadır. Kooperatif fikrinin gelişmesi ve kooperatifin kurulabilmesi için katılımınıza ihtiyacımız var.

Boğaziçi Öğrenci Kooperatifi Çalışma Grubu

4

Öğrenci Kooperatifi Kitapçığı  

Öğrenci Kooperatifi kısa tarihi ve amaçlarını içeren kitapçıktır.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you