Page 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen RUG-winkel Additional Film Course Dear students interested in film studies, the department of Arts, Culture and Media (KCM) offers a film course that is not easily visible on Ocasys since it had to be renamed. What was formerly called “Film and Visual Culture” is now called “Arts Discipline 5 Arts in Practice”. The course code is: LWX072B10.2013-2014. If you are interested, you can still enroll via the KCM office or send me an email to j.hanich@rug.nl. Best regards, Julian Hanich j.hanich@rug.nl

Studium Generale Groningen Creativity Creativiteit heeft een enorme invloed op ons leven. Maar wat is creativiteit eigenlijk? Studium Generale organiseert een driedelige serie over creativiteit. Op 16 september start Scott Barry Kaufman met ‘Creativity, Flow and Openness to Experience’. Om een hoge mate van creativiteit te ontwikkelen moeten we in de ‘flow’ raken. Hoe zet je die flow in gang? Op 24 september legt Simon Kyaga de link tussen waanzin en creativiteit in ‘Creativity and Madness’. Creatieve geesten lijden vaker aan bepaalde stoornissen. Zit creativiteit in onze genen? Bernard Nijstad, Dries Faems en Pieter van Strien sluiten op 8 oktober af met ‘Groepscreativiteit’. Creativiteit en innovatie zijn steeds vaker een groepsproces. Zijn we creatiever in groepsverband? Voertaal van de eerste twee lezingen is Engels. Start serie: maandag 16 september 2013. Plaats: Academiegebouw. Kaarten op vertoon van studentenkaart gratis, anders € 3,-.

De RUG-mededelingen verschijnen wekelijks, met uitzondering van vakanties, op www.ukrant.nl. Mededelingen kunnen ingediend worden via www.ukrant.nl/rugmededelingen tot uiterlijk maandag 10 uur voor verschijning in dezelfde week.

7 november Programmeren in Office – 4 t/m 14 november (maanen donderdag) Open Leercentrum – 7 november Publiceren met Word 2010 – 11 t/m 13 november Excel 2010 gevorderd – 11 t/m 20 november (maan-, woens- en vrijdag) Slimmer werken met DotOffice – 12 november Slimmer werken met Word 2010 – 14 november Prospero – 14 t/m 15 november Open Leercentrum – 14 november SPSS basis – 18 t/m 21 november Slimmer werken met PowerPoint 2010 – 19 november Word 2010 module Adressen, mailings en etiketten – 21 november Open Leercentrum – 21 november Facebook (basis) – 22 november Powerpoint 2010 (UK) – 25 t/m 27 november Linux (UK) – 25 t/m 28 november Slimmer werken met Excel 2010 – 25 november Excel 2010 module Draaitabellen –

website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http:// www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl Open leercentrum Elke tweede donderdag- en vierde dinsdagmiddag van de maand is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: •MS-Word (2010) basiscursus • Word Keuzemodule •MS-Windows basiscursus • Thunderbird • Beheer van een eigen PC onder Windows XP • Overstap Office 2010 • Oracle Calendar (RUGplanner) • Outlook Express Studenten: € 25,, medewerkers: € 60,- per dagdeel

5 september t/m 12 september 2013

te besteden aan apps.Studenten: € 125,- Medewerkers € 160,-. Publiceren met Word Een proefschrift of thesis (op-)maken met Word 2010? Hoe werk je met grote documenten? Hoe kun je de opmaak, ook achteraf, nog eenvoudig aanpassen? Waar moet je aan denken voor het stuk naar de drukker kan? Leer het met behulp van de technieken die behandeld worden in deze cursus. De benodigde sjablonen en macro’s krijg je bij de cursus geleverd. Studenten € 45,-, medewerkers € 185,-.

Diversen Studenten kunstgeschiedenis organiseren symposium in Groninger Museum Op vrijdag 13 september organiseren de masterstudenten van de Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen het symposium Museum en Universiteit: Samen Sterk. Tijdens dit symposium zal de samenwerking tussen universiteit en verschillende musea worden belicht. De middag begint met drie lezingen door gerenommeerde sprekers: dr. Andreas Blühm, directeur van het Groninger

Promoties en oratie 4 september Promotie: dhr. M.R. Kapma, medische wetenschappen. Outcomes and costs of endovascular and open repair in patients with a ruptured abdominal aortic aneurysm. Promotor(s): prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts. Academiegebouw: 11.00 uur. 4 september Promotie: dhr. A.E. de Vries, medische wetenschappen. The use of computer decision support systems and telemonitoring in heart failure. Promotor(s): prof.dr. H.L. Hillege, prof.dr. T. Jaarsma, prof.dr. R.J.J.M. Jorna. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 4 september Promotie: mw. G.M. de Kuijper, medische wetenschappen. Aspects of long-term use of antipsychotic drugs on an off-label base in individuals with intellectual disability. Promotor(s): prof.dr. R.B. Minderaa, prof.dr. H.M. Evenhuis. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 4 september Promotie: dhr. H.G. van Keeken, medische wetenschappen. Model and measurement studies on stages of prosthetic gait. Predictions on how not to walk symmetrically with a mechanical prosthetic limb. Promotor(s): prof.dr. E. Otten, prof.dr. K. Postema. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 5 september Promotie: mw. K.D. Cobey, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Female physiology meets psychology. Menstrual cycle and contraceptive pill effects. Promotor(s): prof.dr. A.P. Buunk. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 5 september Promotie: dhr. R.B.L. Sijbom, economie en bedrijfskunde. Leaders’ reactions to employee creativity. An achievement goal approach. Promotor(s): prof.dr. O. Janssen, prof.dr. N.W. van Yperen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 5 september Promotie: mw. J.M.C. Boode, letteren. Turning the prism. Modernist approaches in the short stories of the Hungarian writer Margit Kaffka. Promotor(s): prof.dr. C.T. Hasselblatt. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 5 september Promotie: dhr. P.T. Tel, rechtsgeleerdheid. Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde. Promotor(s): prof. mr.dr. F.T. Oldenhuis, prof.mr.dr. W.A. Zondag. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 6 september Promotie: mw. K. Reiss, wiskunde en natuurwetenschappen. Marine trophic cascades. Synergistic effects of fishing and eutrophication. Promotor(s): prof.dr. J.L. Olsen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 6 september Promotie: dhr. S. Parui, wiskunde en natuurwetenschappen. Hot electron transport in metallic spin valve and graphene-silicon devices at the nanoscale. Promotor(s): prof.dr. T. Banerjee, prof.dr.ir. B.J. van Wees. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur.

Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel Polare, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

6 september Promotie: mw. G. Kulk, wiskunde en natuurwetenschappen. Photophysiology of oceanic phytoplankton. Consequences of stratification for primary production and community composition. Promotor(s): prof.dr. A.G.J. Buma. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 6 september Promotie: dhr. R. Khusainov, wiskunde en natuurwetenschappen. To dehydrate or not. A molecular inquiry into the lantibiotic nisin biosynthesis process. Promotor(s): prof.dr. O.P. Kuipers. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Open Leercentrum – 12 september SPSS basis – 16 t/m 19 september Open Leercentrum – 19 september Open Leercentrum – 26 september Prospero – 1 t/m 2 oktober Open Leercentum – 3 oktober Excel 2010 basis – 7 t/m 10 oktober Wiki met Tiki – 8 t/m 9 oktober iPad – 10 oktober Open Leercentrum – 10 oktober Publishing using Word 2010 (UK) – 14 t/m 16 oktober SPSS basis – 14 t/m 17 oktober Open Leercentrum – 17 oktober Powerpoint 2010 – 28 t/m 30 oktober Access 2010 basic (UK) – 28 oktober t/m 1 november Open Leercentrum – 31 oktober SPSS basic (UK) – 4 t/m 7 november Excel 2010 basic (UK) – 4 t/m

1

9 september Promotie: dhr. T.O. Abuom letteren. Verb and word order deficits in Swahili-English bilingual agrammatic speakers. Promotor(s): prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur.

> Studium Generale - Creativity 26 november iPad – 26 november Open Leercentrum – 28 november Excel 2010 basis – 2 t/m 5 december Access 2010 basis – 2 t/m 6 december Open Leercentrum – 3 december Prospero – 9 t/m 10 december SPSS basis – 9 t/m 12 december Publishing using Word 2010 (UK) – 9 t/m 11 december Visio 2010 – 11 t/m 12 december Open Leercentrum – 12 december SPSS Advanced (UK) – 16 t/m 19 december Open Leercentrum – 19 december Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de

iPad n deze iPad training leert u in 1 ochtend een degelijk begin te maken met het gebruik van een iPad voor werk of studie. Aan bod komen onder meer instellingen (RUGnetwerk, RUGmail, gebruik X- enY-schijf), bediening (toetsenbordtips, knippen/ plakken, zoeken, programma’s afbreken, varianten van opstarten/ afsluiten), veilig werken (wachtwoord, encryptie, gestolen iPad terugvinden,backups) en enkele belangrijke en nuttige apps. De cursus is inclusief voucher van €50, vrij

Museum, dr. Manfred Sellink, directeur van Musea Brugge en drs. Ruud Priem, hoofdconservator van het Museum Catharijneconvent te Utrecht. De lezingen bieden een en unieke blik op het werkveld vanuit het oogpunt van musea en geven een actueel overzicht van wat er in deze musea gebeurt op het gebied van samenwerking met universiteiten. Na het symposium volgt een discussie waarin, naast bo

9 september Promotie: mw. O.M. Laceulle medische wetenschappen. Programming effects of adversity on adolescent adaptive capacity. Promotor(s): prof.dr. J. Ormel, prof.dr. M.A.G. van Aken. Plaats Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 9 september Promotie: dhr. T.E. Rams medische wetenschappen. Antibiotic resistance in human periodontitis and peri-implant microbiota. Promotor(s): prof.dr. A.J. van Winkelhoff, prof.dr. J.E. Degener. Academiegebouw: 16.15 uur. 10 september Oratie: dhr. prof.dr. H.S. Benjamins godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Titel: ‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie. Leeropdracht: Vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden. Academiegebouw: 16.15 uur.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers venstaande sprekers, nog drie panelleden plaatsnemen: drs. Caspar Martens, hoofd Collecties van het Groninger Museum, dr. Jan de Jong, universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Anne Knipping, studente van de Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het symposium zal van 13:0017:00 uur plaatsvinden in het Auditorium van het Groninger Museum en is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk. De dag zal afgesloten worden met een borrel. Symposium Universiteit en Museum: Samen Sterk Datum: Vrijdag 13 september 2013 Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur (borrel 17:00 - 18:00) Locatie: Groninger Museum, Auditorium Toegang: GRATIS voor alle belangstellenden Contact: symposiumkunstgeschiedenis@gmail.com https://www.facebook.com/pages/Symposium-Kunstgeschiedenis/3

Faculteiten Letteren K U N S T E N , C U LT U U R E N M E D I A |-

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen P S YC H O LO G I E

Vak ‘Memory and Learning’ gaat niet door Het vak ‘Memory and Learning’ (MCK-6) zal komen te vervallen m.i.v. het Academisch Jaar 20132014.

(op donderdag 11-13, vanaf 19 september). Informatie: Dr. Jacques Zeelen, 050 3636510; email: j.j.m.zeelen@rug.nl

Studenten

The course ‘Memory and Learning’ (MCK-6) is cancelled starting the Academic Year 2013-2014. Projectcode: 210001 A LG E M E E N

Afstuderen in Zuid-Amerika Afstudeerproject in Zuid-Amerika voor Master student in het kader van ESLA en Lifelong Learning (Master Pedagogiek, ook studenten in andere Master programma’s kunnen in aanmerking komen) Betreft: 4/5 maanden onderzoek (30 ECT) naar het versterken van Financial Capabilities van jongeren op het platteland in Colombia in samenwerking met CYFI (Child and Youth Finance International) en de Universidad de San Gil. Periode: Januari – Juni 2013 Vereisten: Bereidheid om Spaans te leren en deel te nemen aan Master module Interventie onderzoek (Pedagogiek) in de periode september tot december 2013

GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl Activiteiten dit najaar! Afgelopen week werd het njaarsprogramma, boordevol informatie over de komende activiteiten weer verspreid. Zo zijn er 10 cursussen over heel uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: - Taal doet wát…?! - Afgestudeerd, en dan? - Alles heeft z’n tijd - Identity Daarnaast zijn er ook weer een aantal lezingen. Dit najaar een drieluik met als thema:

K U N S T E N E N C U LT U U R

Additional Film Course Dear students interested in film studies, the department of Arts, Culture and Media (KCM) offers a film course that is not easily visible on Ocasys since it had to be renamed. What was formerly called “Film and Visual Culture” is now called “Arts Discipline 5 - Arts in Practice”. The course code is: LWX072B10.2013-2014. If you are interested, you can still enroll via the KCM office or send me an email to j.hanich@rug.nl. Best regards, Julian Hanich j.hanich@rug.nl

5 september t/m 12 september 2013

“Maakbaarheid van de samenleving”. Uitgebreide informatie over alle activiteiten is natuurlijk te vinden op www.gspweb.nl. Daar vind je ook het opgaveformulier om je op te geven voor één of meer cursussen. Cursussen - lezingen - gespreksgroepen 10/09 Startavond & Introductieweken Het nieuwe seizoen begint pas echt op dinsdag 10 september: de Startavond. Traditiegetrouw zorgen de pastores deze avond voor een heerlijke maaltijd. Daarna geven zij informatie over de cursussen en andere activiteiten die dit najaar op het programma staan. 10 september is ook de start van de Introductie weken die van 10 t/m 21 september worden gehouden. Op www.gspweb.nl vind je het overzicht van alles. Dinsdag 10 september - 18.30 uur - Kraneweg 33 Studentendiensten Martinikerk 08/09 11:30 T. Meijlink 15/09 11:30 T. Meijlink

Diversen OVERIGE

GitaarLes? Info: Martin 06 1222 54 57 email: jonge.martin@home.nl jonge.martin@home.nl

2

11 september Promotie: mw. M.M.A. Lensvelt medische wetenschappen. The endoluminal bypass for occlusive lesions of the superficial femoral artery. Promotor(s): prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11 uur. 11 september Promotie: dhr. C. Wu medische wetenschappen. Ultra-high-resolution quantitative multi-pinhole smallanimal SPECT. Promotor(s): prof.dr. F.J. Beekman, prof.dr. R.A.J.O. Dierckx. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur 11 september Promotie: mw. M. Sie medische wetenschappen. Angiogenesis in pediatric brain tumors: therapeutic possibilities? Promotor(s): prof.dr. E.S.J.M. de Bont, prof.dr. W.A. Kamps. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 12 september Promotie: dhr. P.S. van Eck economie en bedrijfskunde. The invisible force that shapes our world. Insights into complex, dynamic social influence processes, a marketing perspective. Promotor(s): prof.dr. P.S.H. Leeflang. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 12 september Promotie: mw. J. Brouwer letteren. Levenstekens. Gekaapte brieven uit het rampjaar 1672. Promotor(s): prof. dr. B.A.M. Ramakers. Plaats: Academiegebouw. Tijd 12.45 uur. 12 september Promotie: mw. W. Hornis ruimtelijke wetenschappen. Multiplicities. Het ommeland in meervoud. Promotor(s): prof.dr. P.P.P. Huigen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 12 september Promotie: mw. E. van der Werff gedrags- en maatschappijwetenschappen. Growing environmental selfidentity. Promotor(s): prof.dr. E.M. Steg. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 13 september Promotie: dhr. M.B.Y. Parouty wiskunde en natuurwetenschappen. Inequality aversion to posterity. Discounting human lives. Promotor(s): prof.dr. M.J. Postma. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Congressen & Symposia Vrijdag 13 september Faculteit Letteren: Symposium Universiteit en Museum. Titel: Samen Sterk. Locatie: Groninger Museum, Museumeiland 1, Auditorium. Tijdstip: 13:00 - 17:00 uur (borrel 17:00 - 18:00) Toegang: GRATIS voor alle belangstellenden.

Tentoonstellingen T/m 29 december 2013 Russisch Kwartet, 4x Nederland-Rusland m.b.t. reizen, wetenschap, cartografie en geschiedenis. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur m.u.v. feestdagen.

Economie en Bedrijfskunde

NADERE INFORMATIE

DIVERSEN

International Business Research 2014 Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging aankomend jaar? International Business Research 2014 gaat dit jaar naar Zuid-Afrika en India om marktonderzoek te doen voor Nederlandse bedrijven. Na een voortraject van een half jaar, ga je 10 weken naar het desbetreffende land om field research te verrichten. De reis betreft 5 weken marktonderzoek en 5 weken vrij reizen. Wil je hier meer over weten? Kijk op onze site of kom naar de informatie meeting op 19 september in de Blauwe Zaal op Zernike. Tot 27 september kan je je inschrijven! www.ibr-groningen.nl

Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

> Studenten Kunstgeschiedenis - symposium Samen Sterk

Med5september  
Med5september  
Advertisement