Page 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers werPoint! Het is een mooi alternatief voor dia’s en sheets. Aan de hand van het zelfstudiemateriaal kunt u met ondersteuning van de docent een mooie aantrekkelijke presentatie maken. Hierbij komt aan de orde: presentaties invoeren en opmaken, gebruik van figuren, tabellen, grafieken en objecten. Verder leert u het organiseren van een presentatie (indeling, notities, hand-outs). Het inpassen van animaties, video- en geluidsfragmenten en overgangseffecten maakt uw voordracht nog aantrekkelijker. Kosten: studenten € 35,- medewerkers € 140,-

Diversen Positions for Research Experience in Psychology The international social psychology group at the University of Groningen has several positions available for students who are interested in gaining experience working in a creative research team. Opportunities for research experience include: •Designing studies, collecting and analyzing data, and documenting research.•Conducting research with a variety of research methods involving group interaction, behavioral observation, questionnaires, online and diary studies, cognitive and physiological measures. •Insight into new groundbreaking research in emotion, group processes, intergroup relations, social cognition and health. Who should apply?: • Students who are interested in research in social psychology, • Students who want to gain first research experience, •No prior experience is required – except enthusiasm! The positions are on a voluntary basis. If you are interested, please send an email introducing yourself (including a short CV and motivation to work as a research assistant in social psychology) to Angele Ruepert (a.m.ruepert@rug. nl). Deadline: Oktober 6, 2013. a.m.ruepert@rug.nl

Faculteiten Letteren A LG E M E E N

Additional Film Course Dear students interested in film studies, the department of Arts, Culture and Media (KCM) offers a film course that is not easily visible on Ocasys since it had to be renamed. What was formerly called “Film and Visual Culture” is now called “Arts Discipline 5 - Arts in Practice”. The course code is: LWX072B10.2013-2014. If you are interested, you can still enroll via the KCM office or send me an email to j.hanich@rug.nl. Best regards, Julian Hanich j.hanich@rug.nl

Economie en Bedrijfskunde

marktonderzoek en 5 weken vrij reizen. Wil je hier meer over weten? Kijk op onze site of kom naar de informatie meeting op 19 september in de Blauwe Zaal op Zernike. Tot 27 september kan je je inschrijven! www.ibr-groningen.nl

Rechtsgeleerdheid Europees en Economisch Recht

Collegecyclus Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een zelfstandig rechtsgebied. Het is een rechtsgebied dat veel raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden; het Europees recht en het privaatrecht, maar ook met het mededingingsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht en het fiscale recht. Het is een rechtsgebied met vele gezichten. Het is procedurele regelgeving met als hoofddoel het voltooien van de interne markt binnen de Unie. Dat wil de Europese wetgever onder meer bereiken door het interstatelijk handelsverkeer te bevorderen.

Na een voortraject van een half jaar, ga je 10 weken naar het desbetreffende land om field research te verrichten. De reis betreft 5 weken

Maan dag 30 september – 20.00 uur – Kraneweg 33 Persoonlijke begeleiding Voor een persoonlijk gesprek of begeleiding bij vragen die verband houden met keuzes maken, geloven of levensvragen of studiemoei-

Usva Flanor Lezing - Thomas Rosenboom Op dinsdag 1 oktober ontvangt Flanor in samenwerking met Usva schrijver Thomas Rosenboom (1956). Rosenboom schreef een rijk oeuvre aan korte verhalen en romans, waarvan Gewassen Vlees (1994) en Publieke Werken (1999) zijn bekroond met de Libris Literatuurprijs. Ook zijn meeste recente roman De Rode Loper (2012) werd goed ontvangen. Rosenboom zal op

Per 1 mei 2013 is prof. mr H.D. van Romburgh benoemd tot bijzonder hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf woensdag 30 oktober 2013 tot en met 11 december 2013 zal hij van 13.00 tot 15.00 uur een collegecyclus houden. In de collegecyclus van zeven weken zal hij een overzicht schetsen van het aanbestedingsrecht. De colleges vinden plaats in zaal T11 in de Turftorenstraat. Het aantal deelnemers aan de collegecyclus is beperkt tot 25 studenten. Men kan zich daartoe opgeven bij het secretariaat van de vakgroep Europees en economisch recht mevrouw K.T. Galli (050-363 5689 of eurosec@ rug.nl). Het vak wordt afgesloten met het schrijven van een paper. Bij een voldoende beoordeeld paper geeft dit recht op 6 EC punten.

Studenten

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

3 oktober Promotie: mw. W.G. van der Veer, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Het effect van de ASSwijzer. Promotor(s): prof.dr. B.F. van der Meulen, prof.dr. A.J.J.M. Ruijssenaars. Plaats: Academiegebouw Tijd: 12.45 uur. 3 oktober Promotie: dhr. Z. Umar, economie en bedrijfskunde. Empirical studies on long-term investing. Promotor(s): prof. dr. L. Spierdijk. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 3 oktober Promotie: dhr. C.J. Kuiken, letteren. Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland. Promotor(s): prof.dr. M.G.J. Duijvendak. Plaats: Martinikerk Franeker. Tijd: 15.00 uur. 3 oktober Promotie: mw. L. Jans, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Reconciling individuality with social solidarity. Forming social identity from the bottom up. Promotor(s): prof.dr. T. Postmes, prof.dr. K.I. van Ouderhoven-van der Zee. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

4 oktober Promotie: dhr. O. Zinchenko, wiskunde en natuurwetenschappen. Computer simulation study of light scattering from nanoporous gold formed by chemical dealloying. Promotor(s): prof.dr. H.A. de Raedt. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 4 oktober Promotie: mw. C. Spiniello, wiskunde en natuurwetenschappen.The initial mass function in early-type galaxies. Promotor(s): prof.dr. L.V.E. Koopmans, prof.dr. S.C. Trager. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.30 uur. 4 oktober Promotie: mw. T.A. Oenema, wiskunde en natuurwetenschappen. Muscarinic receptors in airway smooth muscle. Functional roles in inflammation and remodeling. Promotor(s):prof.dr. H. Meurs. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Tentoonstellingen T/m 29 december 2013 Russisch Kwartet, 4x Nederland-Rusland m.b.t. reizen, wetenschap, cartografie en geschiedenis. Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: di. t/m zo. 13.00-17.00 uur m.u.v. feestdagen.

NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

> Studium Generale Ik zou je wel op kunnen eten lijkheden kun je contact opnemen met één van de studentenpastores. Zie www.gspweb.nl voor meer info. Studentendiensten Martinikerk 29/09 11:30 L. Lijzen 06/10 11:30 Matty Metzlar (Regenboog viering) 29/09 Poëzievesper in de Martinikerk Op zondag 29 september a.s. is de eerste poëzieviering van het seizoen. Het thema is “aarde”. Wat betekent (de) aarde voor de mens? Wat betekent het om als mens een tijdelijk en stoffelijk wezen te zijn? Aan de hand van gedichten van Marjoleine de Vos en C.O. Jellema wordt dit thema uitgewerkt in een meditatieve overdenking door Henk van der Spoel.

GSp

2

4 oktober Promotie: dhr. Q. Dorosti Hasankiadeh, wiskunde en natuurwetenschappen. Reconstruction of neutrino-induced showers with ANTARES. Promotor(s): prof.dr. H. Löhner. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur.

Vanaf 2003 mag dit rechtsgebied zich in een blijvende aandacht van overheid en markt verheugen. Het aantal procedures rond (vermeende) schendingen van het aanbestedingsrecht zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet heeft voor zowel de aanbestedende diensten als de markt nog al wat consequenties. Vooral de diversiteit van zaken maakt het bestuderen van en het werken met het vak in de dagelijkse praktijk levendig.

DIVERSEN

International Business Research 2014 Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging aankomend jaar? International Business Research 2014 gaat dit jaar naar Zuid-Afrika en India om marktonderzoek te doen voor Nederlandse bedrijven.

30/09 Lezing: Maakbaarheid In het najaar wordt bij het GSp een drieluik aan lezingen gegeven met als thema: Maakbaarheid van de samenleving. Maandag 30 september is de eerste lezing met als thema: Maakbaarheid. Het ideaal van maakbaarheid is verschoven van het vlak van de maatschappij naar die van het individu. Maar ook nu is er kritiek van verschillende filosofen. René Boomkens, hoogleraar sociale en culturele filosofie, inventariseert en stelt een diagnose.

26 sept. t/m 3 okt. 2013

Daarna is er stille meditatie. De cantorij o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer zal onder meer het gedicht “Kerkje van Fransum” (op muziek van G.J. Niemeijer) zingen. Eeuwe Zijlstra mediteert muzikaal op de voorgedragen poëzie. De vesper wordt gehouden in de Martinikerk, aanvang 17.00 uur.

de lezing spreken over zijn werk, het schrijversbestaan en andere onderwerpen die door het publiek en de interviewer aangesneden worden. De lezing en de publieksvragen zullen in totaal twee uur duren. Usva-Theater Aanvang: 20.30 Studenten €4,Niet studenten €5,(gratis toegang Flanorleden) Usva Muziekquiz op 3 oktober In welk jaar overleed John Lennon? Wat was de bijnaam van Elvis Presley? Wat was de voornaam van Mozart? Heb jij verstand van muziek, en weet jij het antwoord op deze vragen? Dan is de UsvaMuziekquiz iets voor jou! In navolging van de al jaren waanzinnig populaire filmquiz, organiseert Cultureel Studentencentrum Usva in samenwerking met Solidaritas Evenementen nu ook regelmatig de Usva-Muziekquiz! In 4 rondes met elk 10 vragen komen alle mogelijke muzikale genres aan bod, van hiphop tot metal, van Strauss tot house, er is voor elk wat wils, en dus maakt iedereen kans op een van de mooie prijzen! Usva-theater Aanvang: 20.30 Toegang gratis

Med26september  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you