Page 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers 29 mei Open Leercentrum/Office Zelftest – 30 mei Publishing using Word 2010 (UK) – 3 t/m 5 juni Access 2010 basis – 3 t/m 7 juni Open Leercentrum/Office Zelftest – 6 juni Excel 2010 basis - 10 t/m 13 juni Slimmer werken DotOffice – 10 juni iPad – 11 juni Open Leercentrum/Office Zelftest – 13 juni Slimmer werken PP 2010 – 17 juni SPSS Advanced (UK) – 17 t/m 20 juni Prospero – 18 t/m 19 juni SPSS – 18 t/m 21 juni Open Leercentrum/Office Zelftest – 20 juni Open Leercentrum/Office Zelftest – 27 juni Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200). De cursussen worden gegeven in dagdelen; ‘s ochtends van 9:15 tot 12:30 uur of ‘s middags van 13:15 tot 16:30 uur en vinden plaats in de Zernikeborg. Kijk voor meer informatie op de website, bel 363 9200 of e-mail naar onderstaand adres. http:// www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/ secretariaat-cit@rug.nl

Algemeen Studium Generale Groningen The Origins of Sex Seks is één van de drijvende krachten in het leven; van oudsher om de voortplanting veilig te stellen. Maar we hebben veel meer seks dan we nodig hebben om onszelf voort te planten. Seks speelt zo’n grote rol in ons leven dat het onze maatschappij, onze cultuur en ons individuele gedrag sterk beïnvloedt. Waar komt onze moderne beleving van seks vandaan? Lange tijd was seks buiten het huwelijk om illegaal, en de Kerk en de Staat deden er alles aan om seksuele vrijheid te veroordelen en te onderdrukken. Historicus Faramerz Dabhoiwala beschrijft hoe ons wereldbeeld over seks driehonderd jaar geleden drastisch veranderde. Dabhoiwala studeerde aan de universiteiten van York en Oxford en is Senior Fellow aan het Exeter College van Oxford en Fellow van de Royal Historical Society. Datum: maandag 18 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Voertaal Engels. Kaarten op vertoon studentenkaart gratis, anders € 2,50.

> Studium Generale Computers. From understanding Language to understanding Us Zie ook > Algemeen

Van hiëroglief tot drukletter Ons huidige schrift komt voort uit een alfabetisch systeem dat teruggaat op het hiërogliefenschrift van de oude Egyptenaren. Pas van echt schrift, d.w.z. op klei, hout of papyrus gegraveerde of getekende figuurtjes, kan men spreken iets voor 3000 v. Chr. In Egypte en Mesopotamië ontstonden ongeveer tegelijkertijd los van elkaar het spijkerschrift en het hiërogliefenschrift. Beide schriften maken gebruik van klank- en woordtekens. Theo Krispijn, docent Soemirische talen aan de vakgroep Oude Culturen van de Mediterrane Wereld van de Universiteit Leiden, laat zien hoe vanuit het hiërogliefenschrift een alfabetisch systeem voortkwam dat de basis is van het Grieks en Latijn en dus ook van ons eigen schrift. Datum: woensdag 20 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten op vertoon studentenkaart gratis, anders € 2,50. Hendrik de Waard Lecture: Understanding Computers Of het nu gaat om het maken van een simpel tekstdocument of om surfen op internet: het is altijd lastig om een computer precies te laten doen wat we willen. De reden hiervoor is simpel: computers begrijpen ons niet, wij moet de computer begrijpen. Zou het niet geweldig zijn als we gewoon konden praten met een computer in natuurlijke mensentaal en die het zou begrijpen? Spreker Eduard Hovy onderzoekt de interactie tussen mens en computer op het gebied van taal en taalherkenning en is lid van het Language Technology Institute in the School of Computer Science aan de Carnegie Mellon University. Hij promoveerde in 1987 op het gebied van kunstmatige intelligentie aan de universiteit van Yale. Deze lezing is georganiseerd door de Hendrik de Waard Foundation in samenwerking met Studium Generale Groningen. Datum: donderdag 21 maart. Plaats: Academiegebouw. Aanvang: 19.30 uur. Voertaal Engels. Toegang gratis.

Open leercentrum Elke elke tweededonderdag- en vierde dinsdagmiddag van de maand is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: MS-Word (2010) basiscursus Word Keuzemodule MS-Windows basiscursus Thunderbird Beheer van een eigen PC onder Windows XP Overstap Office 2010 Oracle Calendar (RUGplanner) Outlook Express Studenten: € 25,- , medewerkers: € 60,per dagdeel Excel 2010 gevorderd U kunt zich nu nog beter bekwamen in Excel. U krijgt gereedschappen om zelf modellen te bouwen en om makkelijker met geavanceerde en complexe modellen te werken. U leert werken met geavanceerde functies zoals datum-, tekst-, logischeen zoekfuncties. Na deze cursus kent u ook de mogelijkheden om gegevens samen te vatten in draaitabellen, koppelingen te maken en met macro’s te werken. Als u modellen wilt maken kunt u tijdens de cursus uitgebreide hulp krijgen van de docent! Studenten €50,- Medewerkers € 225,-

> Studium Generale De oorsprong van taal Zie ook > Algemeen Kaarten en informatie Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63; Universiteitswinkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 39; Boekhandel Scholtens+deSlegte, Guldenstraat 20 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Centrum voor Informatie Technologie Computercursussen Linux (UK) – 18 t/m 21 maart Prospero – 20 t/m 21 maart Open Leercentrum/Office Zelftest – 21 maart Powerpoint 2010 – 25 t/m 17 maart Excel 2010 basis – 25 t/m 28 maart Open Leercentrum/Office Zelftest – 28 maart Open Leercentrum/Office Zelftest – 4 april Publiceren met Word 2010 – 8 t/m

10 april SPSS – 8 t/m 11 april Slimmer werken Excel 2010 – 9 april Open Leercentrum/Office Zelftest – 11 april Excel 2010 gevorderd – 15 t/m 24 april (maan-, woens- en vrijdag) Programmeren Access – 15 t/m 24 april (maan- en woensdag) Programmeren Excel – 15 t/m 24 april (maan- en woensdag) Programmeren Word – 15 t/m 24 april (maan- en woensdag) iPad – 16 april Open Leercentrum/Office Zelftest – 18 april Access 2010 basic (UK) – 22 t/m 26 april Slimmer werken Word 2010 – 23 april Prospero – 25 t/m 26 april Slimmer werken DotOffice – 25 april Open Leercentrum/Office Zelftest – 25 april SPSS – 13 t/m 16 mei Excel 2010 basic (UK) – 13 t/m 16 mei Open Leercentrum/Office Zelftest – 16 mei Powerpoint 2010 (UK) – 21 t/m 23 mei Faceboek basis – 22 mei Open Leercentrum/Office Zelftest – 23 mei Linux (UK) – 27 t/m 30 mei Prospero – 28 t/m

Access 2010 gevorderd U wilt geavanceerde, gebruiksvriendelijke databases maken? Dan is deze cursus iets voor u. U leert de uitgebreide mogelijkheden van het werken met queries en formulieren. Ook bouwen van macro’s en het beveiligen van uw database komen aan bod. Voor deze cursus dient u ruime ervaring te hebben met de basisfuncties van Access. Er is voldoende gelegenheid om het geleerde in uw eigen database toe te passen. Studenten betalen € 50,- medewerkers € 225,-.

Talencentrum From Survival to Success in Studying and Researching in English Workshop: Preparing for your Exchange Programme, Study or Research Abroad? The secret of success in studying and researching through the medium of English is good language planning. How do you know that your English langu-

14 t/m 21 maart 2013

1

Promoties en oraties 14 maart Promotie: mw. E.I.M. Jiresch, letteren. Im Netzwerk der Kulturvermittlung. Sechs Autorinnen und ihre Bedeutung für die Verbreitung skandinavischer Literatur und Kultur in Westund Mitteleuropa um 1900. Promotor(s): prof.dr. M. Norde, prof.dr. P. Broomans. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 14 maart Promotie: dhr. G.J. Hoogstra, ruimtelijke wetenschappen. Location changes of jobs and people. Analyses of population-employment interactions and impacts of gender and geography. Promotor(s): prof.dr. J. van Dijk, prof.dr. R.J.G.M. Florax. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 15 maart Promotie: dhr. M.A.C. Gerl, wiskunde en natuurwetenschappen. Explorations in interactive illustrative rendering. Promotor(s): prof.dr. J.B.T.M. Roerdink. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 15 maart Promotie: dhr. D. Zhou, wiskunde en natuurwetenschappen. Partial-wave analysis and spin observables of antiproton-proton scattering. Promotor(s): prof.dr. R.G.E. Timmermans. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 15 maart Promotie: dhr. J.G. van Bennekom, wiskunde en natuurwetenschappen. Glycerol reforming and methanol synthesis for the production of renewable methanol. Promotor(s): prof. dr.ir. H.J. Heeres. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 18 maart Promotie: dhr. R.G. Critten, letteren. Proefschrift: The uses of self-publication in late medieval England. Promotor(s): prof.dr. S.I. Sobecki. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.30 uur. 18 maart Promotie: dhr. A. Sen, wiskunde en natuurwetenschappen. Heavy ion beam transmission in the AGOR cyclotron. Promotor(s): prof.dr. S. Brandenburg. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 19 maart Oratie: dhr. prof.dr. H.V. Hogerzeil, medische wetenschappen. Whom do we choose to ignore? Choices in global health. Leeropdracht: Global Health, i.h.b. in de geneeskunde opleiding, vanwege Jan Cornelis de Cock-Stichting. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 20 maart Promotie: mw. P.G. Serbanescu-Kele, medische wetenschappen. Radiological assessment of the postoperative liver. Promotor(s): prof.dr. E.J. van der Jagt, prof.dr. R.J. Porte. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 20 maart Promotie: mw. F.H. Jorna, medische wetenschppen. Diagnostic tools and risk identification in management of hyperparathyroidism. Promotor(s): prof.dr. J.T.M Plukker, prof.dr. C.A. Stegeman. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 21 maart Promotie: dhr. G. Stulp, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Sex, stature and status. Natural selection on height in contemporary human populations. Promotor(s): prof.dr. A.P. Buunk, prof.dr. S. Verhulst. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 21 maart Promotie: mw. A. Arylova, letteren. Possession in the Russian clause. Towards dynamicity in syntax. Promotor(s): prof. dr. C.J.W. Zwart. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 22 maart Promotie: mw. A.R. Ardiyanti, wiskunde en natuurwetenschappen. Hydrotreatment of fast pyrolysis oil. Catalyst development and process-product relations. Promotor(s): prof. dr.ir. H.J. Heeres. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur. 22 maart Promotie: mw. I.M. Lako, wiskunde en natuurwetenschappen. Depressive symptoms in patients with schizophrenia. Count symptoms that count. Promotor(s)is/zijn: prof.dr. K. Taxis, prof.dr. D. Wiersma. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Congressen & Symposia 18 maart Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. Symposium: Iran – A rising power. Sprekers: Damon Golriz, Iraans politiek vluchteling en politiek commentator, en Shahriar Ahy, voormalig politiek strategist van de sjah. Plaats: Hereweg 1, Groningen. Tijd: 19.00 uur.


Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers age skills are really good enough to enable you to be accepted onto an exchange programme, university course, a work experience placement or to take part in a research project? This workshop will guide you through the process of assessing your language level and planning to take your proficiency test. The workshop will be held on 19 March (in English) and on 26 March (in Dutch). testingunit@rug.nl www.rug.nl/languagecentre Workshop: Language Learning through the Use of Social Media Language learning has changed tremendously. There does not seem particular need any more to attend regular language classes to learn what you want to learn. Due to the amount of various social media tools it has become possible to learn any language wherever and whenever you want, autonomously or alongside regular language courses. However, defining the right tool for the right language skill can be difficult and distracting. This workshop will guide you through the various social media tools to meet your language learning needs. The workshop will be held on 21 March (in English) and on 28 March (in Dutch). testingunit@rug.nl www.rug.nl/languagecentre

aan de organisatie van de KEIweek 2013. Als Event Manager heb je een zeer divers taken- en verantwoordelijkhedenpakket, dat zich - naarmate de KEI-week nadert - steeds meer zal richten op de organisatie van de evenementen. Bij de voorbereidingen denk je mee over de invulling van de verschillende evenementen waar je tijdens de KEI-week de leidinggevende taken zult hebben. De Event Managers beginnen in mei met het ondersteunen van het Dagelijks Bestuur. Voorafgaand aan de KEI-week ben je betrokken bij organisatorische taken. Zo zal je helpen met de acquisitie; je gaat dan bijvoorbeeld op zoek naar sponsoren voor in het programmaboekje en bonnenboekje. Verder kun je ook betrokken raken bij het grafisch ontwerp van deze boekjes. Tevens help je met de invulling van de evenementen en ga je bijvoorbeeld op zoek naar workshops en artiesten. Daarnaast kan het ook zijn dat je de organisatie van bijvoorbeeld het crew-bedankfeest als taak krijgt. Kortom, als Event Manager ben je voor de KEI-week bezig met acquisitie, grafisch design, werving en de voorbereidingen van de evenementen. Tijdens de KEI-week heb je veel meer verantwoordelijkheden. Bij verschillende evenementen wordt je aangesteld als locatiecoördinator, zodat je de leiding over het hele evenement hebt. Als Event Manager stuur je ook de crew aan en maak je het organiseren van een groot evenement van dichtbij mee. Lijkt het jou leuk om met een enthousiaste groep studenten een fantastische zomer te beleven, met als klapper een KEI-week om nooit te vergeten? Solliciteer dan voor de functie van Event Manager! Stuur je motivatiebrief en CV vóór 2 april 14.00 uur op naar info@keiweek.nl. Wil je meer informatie? Vraag dan via info@ keiweek.nl vrijblijvend een informatiepakket aan. Ook kun je een keertje koffie drinken met iemand van het Dagelijks Bestuur om nog meer te weten te komen. Neem hiervoor contact op met onze secretaris Inger Zeevalkink via het telefoonnummer 050 363 80 90. info@keiweek.nl

> Studium Generale Sex Zie ook > Algemeen

Diversen lezing Koninklijk Natuurkundig Genootschap Op dinsdag 19 maart a.s. vindt de 1747e lezing van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap plaats. Spreker: Prof. dr. ir. Hein J.W. de Baar (RUG Oceanografie/KNIOZ), titel: “De oceanen in de Hoog-CO2 Wereld”, plaats: ForumImages, Hereplein, Groningen, aanvang 20.00 uur. kng@astro.rug.nl www.kng-groningen.nl

Faculteiten Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

GSp

A LG E M E E N

Onderwijsbalie GMW gesloten/Student services desk closed In verband met een onderwijsconferentie is de onderwijsbalie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen op dinsdag 19 maart 2013 van 12:00 – 17:00 uur gesloten. Het spreekuur voor het laten waarmerken van de bul komt te vervallen. On 19 March 2013 the Student Services Desk of the Faculty of Behavioural and Social Sciences will be closed from 12.00 till 17.00 hours due to an educational conference. It is not possible to make certified copies of the diploma during the office hours. Student-assistant The Work & Organization Theory research cluster of the department of Sociology is starting research into networks and organizational change in the international nonprofit sector, working with a database of the Yearbook of International Organizations. This database has to be transferred into a dataset that allows advanced statistical analysis. We are looking for a precise and independent student assistant to assist us with

> Studium Generale Humor doesn’t travel? Zie ook > Algemeen this for half or a full day a week. The work requires above average knowledge of and experience with Excel and Excel Macro’s and/or a data manipulation program/programming language. For more information contact l.heyse@rug.nl l.heyse@rug.nl

Studenten ACLO Universiteitsteam BATA De ACLO is opzoek naar lopers voor het Hanze/RUG/ACLO-team tijdens de aankomende Batavierenrace (26, 27 en 28 april). Voor dit team zijn we opzoek naar de sterkste studentlopers van Groningen. Interesse? Kijk dan voor meer informatie op www.aclos-

port.nl. www.vicevoorzitter.nl www.aclosport.nl Sportprijzen Tijdens het ACLO Sportgala zijn de jaarlijkse Sportprijzen weer uitgereikt. De gelukkige winnaars zijn: Sportster van jaar: Sarah de Boer (TAM) Vereniging van het jaar: A.G.S.R. Gyas Team van het jaar: Dames eredivisieteam van G.S.T.V. Tritanium Talent van het jaar: Tim Weerkamp (A.G.S.R. Gyas) Gefeliciteerd allemaal! vicevoorzitter@aclosport.nl www.aclosport.nl

KEI Event Managers Gezocht! Stichting KEI is op zoek naar Event Managers! Als Event Manager werk je vanaf eind april samen met het Dagelijks Bestuur

GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl 14/03 Lezing over: Angst en overgave bij filosofen Renée van Riessen is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie te Leiden en universitair docent aan de PThU te Groningen. Zij spreekt over het existentiële thema ‘angst en overgave’, onder anderen bij de filosofen Augustinus, Kierkegaard, Levinas en Heidegger. 17/03 Evensong in de Nieuwe Kerk Een avondgebed, gezongen en gesproken in de Engelse taal. Het koor Choral Voices, o.l.v. Daniël Rouwkema, draagt de viering van de liturgie. Het orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra. De voorganger is ds. Ynte de Groot. Meer informatie over de gezongen composities en hymnes is te vinden op de website www. schoonheidmeteenziel.nl Zondag 17 maart – 17.00 uur – Nieuwe Kerk

14 t/m 21 maart 2013

2

Evenementen T/m 15 maart Usva Flicks Film Festival. Plaats: Usva-theater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.00 uur. Toegang: studenten € 4,00 / overigen € 5,00. 14 maart GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Lezing: Angst en overgave bij filosofen. Spreker: Renée van Riessen, bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie te Leiden en universitair docent PThU te Groningen. Plaats: GSp, Kraneweg 33. Tijd: 20.00 uur. 14 maart Studium Generale in de 5-delige serie Humor doesn’t travel? Around the world in 5 comedies. 2. Jewish comedy: Zelig. Inleider: Stefan van der Poel, Eigentijdse Geschiedenis RUG. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 15 maart ForumDwarsdiep Debat. Titel: Standplaats Kabul. N.a.v. het boek Duizend dagen extreem leven van Natalie Righton, voormalig Volkskrant-correspondent in Afghanistan, tegenwoordig parlementair verslaggever bij de Volkskrant, spreken Willem de Haan, journalist en documentairemaker, en Joost Herman, hoogleraar Globalisation studies and humanitarian action, RUG o.l.v. Doeko Bosscher, hoogleraar Eigentijdse geschiedenis, RUG. Natalie Righton is zelf aanwezig om te reageren. Plaats: ForumImages, Hereplein 73. Tijd: 20.00 uur. 18 maart Studium Generale in de 3-delige serie Sex. 1. The origins of sex. Spreker: Faramerz Dabhoiwala, historica. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 18 maart Usva Cursus Jazz + Jamsessie. Plaats: Usva-theater, Munnekeholm 10. Tijd: 21.00 uur. Toegang: gratis. 20 maart Studium Generale in de 4-delige serie De oorsprong van taal. 4. Van hiëroglief tot drukletter. Spreker: Theo Krispijn, docent Soemerische talen. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 20.00 uur. 21 maart Studium Generale Hendrik de Waard Lecture. Titel: Computers – from understanding language to understanding us. Spreker: Eduard Hovy, lid Language Technology Institute in the School of Computer Science at Carnegie Mellon University. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 19.30 uur. 21 t/m 23 maart Usva Comedy Café Stranger Things Have Happened (STHH) - Bug. Plaats: Usva-theater, Munnekeholm 10. Tijd: 20.30 uur. Toegang: studenten € 6,50 / overigen € 8,50.

Tentoonstellingen T/m 22 maart 2013 Usva Expositie Werk uit Usva’s beeldende cursussen. Plaats: Usva Galerie, Munnekeholm 10. Tijd: werkdagen 9.00-23.00 uur. T/m 26 maart 2013 Tentoonstelling Unveiling Crustumerium. Plaats: Universiteitsbibliotheek. Openingstijden: www.rug.nl/science-and-society/library/services/ub/address-and-opening T/m 21 april 2013 Gestrand! Een vinvis in Groningen. Plaats: Universiteitsmuseum, Oude Kijk in het Jatstraat 7a. Tijd: dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur.

NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

30/03 Lichtlopers Voor het vierde achtereenvolgende jaar zullen Lichtlopers de Paasnacht (30/31 maart) in de stad Groningen doorwaken. Jonge mensen, die door het donker van kerk naar kerk zullen trekken in hartje stad. Samen onderweg naar het licht van de nieuwe morgen. Iedere jongere, die deze ervaring eens op wil doen, is van harte uitgenodigd om mee te lopen. Het thema is ‘TIJD’. In deze nacht wordt de klok een uur vooruit gezet. De nacht verliest tijd. Maar niet alleen hierdoor. Het is ook de nacht van waken bij het grote geheim: Gods tijd is aangebroken. Het donker en de dood kunnen zijn mensenkind niet vasthouden. Kijk op www.paasnachtgroningen.nl voor het volledige programma

Persoonlijk gesprek Wie dat wil kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak maken met een van de studentenpastores: Lense Lijzen 5260630, Geert Brüsewitz 8500387, Tiemo Meijlink 5792805 of Matty Metzlar 0595-528775. Studentendiensten Martinikerk 17/03 11:30 uur T. Meijlink 24/03 11:30uur M. Metzlar

ukmed14maart  

uk mededelingen van donderdag 14 maart

Advertisement