Page 1

Ingezonden mededelingen voor studenten en medewerkers

Algemeen Studium Generale Groningen Magic! Met twee unieke shows op het snijvlak van wetenschap en bedrog neemt Studium Generale afscheid van het jaar 2013. Goochelaar en filosoof Tilman Andris en neurocognitief illusionist Victor Mids leiden je door een wereld vol illusies en manipulaties. Na afloop mag je hen het hemd van het lijf vragen. Tilman Andris speelt een complex spel met je waarneming en denkvermogen. In een filosofische presentatie met veel demonstraties laat hij zien dat bij goocheltrucs afleiding minder belangrijk is dan controle over je redeneerprocessen. Victor Mids daagt je uit: zijn de keuzes die wij maken vrijwillig, of zijn we te manipuleren? Is het mogelijk om je geheugen tijdelijk te wissen? Hij gebruikt zijn kennis over lichaam en geest om aan te tonen hoe makkelijk we ons voor de gek laten houden. Datum: woensdag 18 december. Plaats: Grand Theatre, Grote Martk 5. Aanvang 20.00 uur. Kaarten: Uitverkocht! Wachtlijst is vol, maar probeer het aan de zaal.

De RUG-mededelingen verschijnen wekelijks, met uitzondering van vakanties, op www.ukrant.nl. Mededelingen kunnen ingediend worden via www.ukrant.nl/rugmededelingen tot uiterlijk maandag 10 uur voor verschijning in dezelfde week.

van Swinderenprijs. Vier genomineerden (allen ‘cum laude’ gepromoveerd binnen de Faculteit W&N en Medische Wetenschappen) houden een presentatie over het onderzoek. waarna de jury een winnaar zal kiezen. De vier genomineerden zijn: Aniek Ivens, Frank

4. Postlijst 5. AP-lijst 6. Mededelingen bestuur 7. Mededelingen ALVcommissies 8. Mededelingen gelieerde stichtingen 9. Voorstel tot wijziging samenstelling boekencommissie 10. Voorstel tot wijziging statuten 11. Voorstel tot wijziging HR 12. Voorstel huisstijl 13. W.v.t.t.k. 14. Rondvraag 15. Sluiting bestuur@fmf.nl fmf.nl

Studenten GSp GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing Een plaats voor bezinning, religie, debat en gezelligheid. GSp, Kraneweg 33, tel. 3129926 info@gspweb.nl www.gspweb.nl

Vrijwilligers gezocht! Om de maand wordt er ofwel een Ionaviering ofwel een Taizédienst gehouden in de Martinikerk. Wij zijn op zoek naar studenten die samen met de pastores kunnen helpen in een dergelijke dienst. Het is niet veel werk en erg leuk om te doen. De bedoeling is dat we een poule samen kunnen stellen met vrijwilligers zodat we voor aankomend jaar de diensten kunnen verdelen. De eerstvolgende Taizédienst zal zijn op 26 januari, hiervoor zoeken we alvast iemand! Wanneer je geïnteresseerd bent, mail dan naar studentendiensten@gspweb.nl.

Uitreiking van Swinderenprijs Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap organiseert op 19 december de de uitreiking van de

12 december Promotie: mw. J.H. Boertien, godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Unraveling the fabric. Textile production in Iron age Transjordan. Promotor(s): prof.dr. M. Popovic, prof.dr. E. Noort. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 12 december Promotie: dhr. H.W. Bouma, economie en bedrijfskunde.The routed inventory pooling problem. Promotor(s): prof.dr. R.H. Teunter. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur.

13 december Promotie: dhr. A. Draksharapu, wiskunde en natuurwetenschappen.Shedding light on active species in Fe, Ni and Cu catalysis. Photochemical, spectroscopical and electrochemical studies. Promotor(s): prof.dr. W.R. Browne, prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 9.00 uur. 13 december Promotie: mw. G. Gracceva, wiskunde en natuurwetenschappen. Challenging the stability of personality. Studies on developmental plasticity in rodents. Promotor(s): prof. dr. T.G.G. Groothuis, prof.dr. J.M. Koolhaas. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 13 december Promotie: dhr. G. Eising, wiskunde en natuurwetenschappen. Crystallization phenomena in germanium antimony phase-change films. Promotor(s): prof.dr.ir. B.J. Kooi. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 13 december Promotie: dhr. J. Bauer, wiskunde en natuurwetenschappen. Towards control over motion at the molecular and submolecular level. Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur.

Computercursussen Visio 2010 – 11 t/m 12 december Open Leercentrum – 12 december SPSS Advanced (UK) – 16 t/m 19 december Open Leercentrum – 19 december Inschrijving RUG-medewerkers en -studenten kunnen zich inschrijven via de website van het CIT of telefonisch bij CIT secretariaat (363 9200).

Diversen

Promoties en oraties

12 december Promotie: mw. H.T. Kruimer, rechtsgeleerdheid. The non-discrimination obligation of energy network operators. European rules and regulatory practice. Promotor(s): prof.dr. M.M. Roggenkamp, prof.dr. H.H.B. Vedder. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur.

Centrum voor Informatie Technologie

Visio 2010 Microsoft Visio is een object-georiënteerd tekenprogramma. Met behulp van een groot aantal kant en klare objecten leert u snel verschillende soorten diagrammen en schema’s te maken. Denk hierbij aan stroomschema’s, organisatieschema’s en diagrammen voor bijvoorbeeld het beschrijven van processen. Kosten: studenten € 50,- medewerkers € 120,-

1

zend liturgieboekjes gevouwen en de verschillende taken verdeeld. Je kunt je aanmelden via email: info@gspweb.nl. Donderdag 19 december - 19.30 uur - Kraneweg 33

Informatie Bureau Studium Generale Groningen, Oude Boteringestraat 13, tel. (050) 363 54 63 studium@rug.nl www.rug.nl/studium

Open leercentrum Elke tweede donderdag- en vierde dinsdagmiddag van de maand is er gelegenheid om een cursus te doen in het open leercentrum. Het open leercentrum biedt een begeleide zelfstudie waarbij de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt en in eigen tempo een aantal vooraf gekozen leermodules afwerkt en zich bij vragen kan richten tot een docent. De cursustijden zijn van 13:15 tot 16:30. De volgende cursussen zijn op dit moment via het open leercentrum te volgen: • MS-Word (2010) basiscursus • Word Keuzemodule • MS-Windows basiscursus • Thunderbird • Beheer van een eigen PC onder Windows XP • Overstap Office 2010 • Oracle Calendar (RUGplanner) • Outlook Express Studenten: € 25,- , medewerkers: € 60,- per dagdeel

12 t/m 19 december 2013

18 december Promotie: mw. H. Yu, medische wetenschappen. Exploring AKIP1 function in the heart. Promotor(s): prof.dr. W.H. van Gilst. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 9.00 uur. 18 december Promotie: dhr. S. Daghighi, medische wetenschappen. Bio-optical imaging of host-bacteria interactions in biomaterial-associated infection. Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Busscher, prof.dr. H.C. van der Mei. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 18 december Promotie: mw. L. Mohseninejad, medische wetenschappen. Uncertainty in economic evaluation: implications for healthcare decisions. Promotor(s): prof.dr. E. Buskens. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur. 18 december Promotie: mw. A. Holwerda, medische wetenschappen. Work outcome in young adults with disabilities. Promotor(s): prof.dr. J.J.L. van der Klink, prof.dr. J.W. Groothoff. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 14.30 uur.

> Studium Generale Goochelen met gedachten Bakker, Jordy de Vries en Hjalmar Bouma. Daarnaast zal door het aanwezige publiek de winnaar van de publieksprijs worden verkozen. kng@astro.rug.nl www.kng-groningen.nl

Faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen A LG E M E E N

ALV FMF Het bestuur der FMF roept haar leden op voor de ALV van dinsdag 3 december 2013 om 16:00 te Groningen, Nijenborgh 4 zaal 5114.0043. De stukken zijn minstens een week van tevoren in te zien in de ledenkamer 5111.0053 en op te vragen via onderstaand mailadres. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen d.d. 24 september 2013

19/12 Kerstgala De laatste borrel van het jaar moet natuurlijk wel een beetje in stijl. Trek daarom je mooiste jurk, netste pak of warmste kerstrui aan en kom naar het Kerstgala! Donderdag 19 december – 20.30 uur – Kraneweg 33 19/12 Voorbereidingen voor de Kerstnachtdienst van het GSp Vele handen maken licht werk!! Op 24 december is het weer zover: in een goed gevulde Martinikerk wordt om 23.00 uur de Kerstnachtdienst van het GSp gevierd. Om de dienst in een mooie en inspirerende stijl te laten verlopen, is altijd veel hulp nodig. Tijdens de dienst, maar ook vooraf en na afloop, moet er van alles gebeuren. We hopen dat ook dit jaar weer veel mensen een taak op zich willen nemen. Op donderdag 19 december om 19.30 uur is de voorbereidingsavond aan de Kraneweg. Dan worden, onder het genot van kerstkransjes, koffie, chocolademelk of thee, de ongeveer dui-

15/12 Christmas Carols in de Nieuwe Kerk Op zondag 15 december om 17.00 uur, worden in de Nieuwe Kerk Christmas Carols door de Cantorij van de Nieuwe Kerk gezongen. De Cantorij zal Engelse kerstmuziek en traditionele Engelse carols uitvoeren, deels a-capella en deels met orgelbegeleiding. Daarnaast kunt u zoals altijd volop zelf meezingen met de bekende carols. Een vast onderdeel is een orgelimprovisatie op de carols door Stef Tuinstra. Kortom een uur Engelse kerstsfeer in de Nieuwe Kerk te Groningen Om alvast in de kerstsfeer te komen, is de kerk al open vanaf 16.15 uur en dat onder het genot van een glas warme glühwein. Meer info: www.schoonheidmeteenziel.nl Zondag 15 december – 17.00 uur – Nieuwe Kerk Studentendiensten Martinikerk 15/12 11:30 M. Metzlar 22/12 11:30 E.J. Veldman

18 december Promotie: dhr. B.H. Bosker, medische wetenschappen. Pitfalls in traditional and innovative hip replacement surgery. Promotor(s): prof.dr. S.K. Bulstra. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 16.15 uur. 19 december Promotie: mw. F. Kruse, letteren. Frozen assets. British mining, exploration, and geopolitics on Spitsbergen, 1904-53. Promotor(s): prof.dr. L. Hacquebord. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 9.00 uur. 19 december Promotie: mw. A.F.G. Regts-Walters, economie en bedrijfskunde. To work is to relate: the influence of work relationships on individual work outcomes. Promotor(s): prof.dr. H.B.M. Molleman, prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 11.00 uur. 19 december Promotie: mw. A. Bosch, rechtsgeleerdheid. Citizens enforcing the law. The legal and social space for citizen’s arrest. Promotor(s): prof.dr. W.J.M. de Haan. Plaats: Academiegebouw. Tijd: 12.45 uur.

Tentoonstellingen T/m 29 december 2013 Russisch Kwartet, 4x Nederland-Rusland m.b.t. reizen, wetenschap, cartografie en geschiedenis. Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, Groningen. Tijd: di. t/m zo. 13.00-17.00 uur m.u.v. feestdagen. NADERE INFORMATIE Afdeling Communicatie tel. 363 5445/5446 communicatie@rug.nl

Med12december kopie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you