Page 9

Інтерв’ю місяця ісля ко он нцерту, коли втомлені AMATOR OR RY зникли в гри риме ри мерц ме рці,, а рц ми про оче екали хви илин з 20, нам м все-таки вда ало ось пос о пілкуватись ос із Стюартом,, бараб банщиком і одним із засновник ків гурт ту.

GeeGee:: ну так, я бачила, містом афіші, афіші, і іінтернет ет рекламу.. р малувати малува tew wart rt: ну так, в принци принципі ци ипі п зараз взагал агал аліі ве в весь сь ь шоу оу б бізнес ізне не ес п підостил ідо остил в цііло лому. Є хіп-хоп хіпхі п-хоп п ар артисти, рти тист сти, и,, на н як яких ких можна нак мо клеїти еїти ти одну одн дну у наклейку на акл кле ейку ей у і буде буд уде повний ий зал л, є ш шансончи анс нсон ончи ик, к, на як кий взаг а ал лі ж жо одної нак кле лей йки и клеїти не треб еба а, тре реба а ска аза зати ти и пацана ам „Па ацани, Ст с Мих Стас хай а ло ов пр приї и де!” , всі так иї а і „Шо, в на ату урі? рі?”, і вс се, е п півтори ри штуки иб білетів в продано ан но.

photo: Дмитро Вар рз за ар

GeeGee: як тобі сьог год о ні нішн шн шній ній й кон онце церт? Як публіка? tewart: Для мене е к кож ож жни ний й ко кон нцер ерт т - свято. Не знаю аю ю, я ду дума маю ма ю вс сі са самі все бачили. Я ду ум ма аю що що в Києві найближчі дв ва рок роки ро ки люд дям я тре р ба встигнути за а нам ами зас суму ум муват уват ати. и. Кра р ще зайвий раз не пр п иї иїх хати ніж приїх хати ха ї ати. Ні, ну в ціл лом му но нор рмал рмал рм а ьн ьно о. Єди д не е, є таке відчу утт ття, що ось вчор вчор вч ора бу був в Мінс Міінс нськ ьк к.. і ось ме ені зда даєт єтья єт ья що в Біло Біло Бі лору ру усі сї продаєти иья а аль льбо ль бом і ка бо кач ча аєтьс єтьс єт ься, я, а тут він не про ода ається і не е ка ач чає ється взагалі. Ну і в Білор рсу уії в том му ж Мінську цьому ко онцер рту було присвячено багато пр ромо-з захо ході дів ді в, в яких ми самі брали рали уча участь асть пртягом пр прт ртя тяг го ом ом за три за ч чотири и тижні до концерту, концерт ту, радіо ра ад адіо ад інтверю ю часові асові всі ці історі історії, ії, а т тут у ут концерт провівся буквально за т три ри т тижні.

9

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику