Page 7

music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk abou

та „найдивніший київський концерт” ла ава показує див ва розтяжки і танцювальних рухі хів ів. в. Він вже точно не відчуває ає, на аск скіільки іл в залі холод дно.. Він посміхає ється ся, наче гепард пере ся ед стр стриб бком ко м. І іноді ді кол ли він скрімить та гроулить, гр якщ як що не дивитись на сцену, і справді пр починає зд здав ав ват атис ись, ь, щ що о чу чуєш є гепа ард да чи пантеру. Шикарног ого о вільного дик ког ого о зві звіра. юди. А от з пуб убл уб ліко ою склалось дивно.. Дівчинка в пер рши ших ря ряда дах зовсім біл іл ля залі за лізного паркану стоїть ст в ме ережи ивн в ом му бю юстгальте тері рі. Певн но, я пропусттила мом пр омен ентт, коли вони из зня няла ла в вер ер е рхній ій й одяг од я . Чи-ба була без нього го? Ди ив ви ить ться ься із зако к хани ими очима при истра сттра рас сті на Сла ст сті лаву ву. Ін Інша ша ша дівч чинка а з не ме менш нш зак кох оха аними очима але ан більш ш ніжною ю посміш шкою ю поряд – наче щойн но з країн ни де жи живуттть ь поні. На ній сіра ко офтин нка к з ведмед дик ка ами. ми Х оп Хл опча чаки ки в фу утб бол о ка к х “A “Am Amato t ry ry””, на вид років в по 14-16 6, якіі ду дуже ж вже е наг ага га ад дують таких их х самих хлопчакіів у фу хл ф тб тбол лках а Цой в “т “тру уб біі” на н Майдані. Підсу су умо ок: основна маса – підл піід іттки. Тому у і sircle e piit, і стіна погано ви вихо ихо одя д ть ть,, і слем ем сла лабенький. й. Старші – дес сь по о 23-25 5 років – ви в глядаю аю ають ю на цьом му фоніі як викладачі, що дивл ляться за шкіл льним святом льни ль ом. Однак коли и С Слава ва а наказав усі с м бі біга гати – о магія! – вс сі так ки побігли. Сла лава ва н нав віт іть ь на радощах ки инув їм м півлітрову у пл п яш яшку ку у з водою ю. Десь на «Осколк ках» слем м і сь сьор ор ркл ттак акож ож активізуютться. Од дначе ск ко ор ро зл лаг агод од дже ж ний й рух по кол о у припиня яється і учасн сник ики и розходяться в різніі частини зали, несинхронно похитуюч чись в ритм пісень.

ноді Сла ава к кр ричить чи ить т «Київ, я вас н не е чую ую!» – і К Киї иїв иї в ож жив и ає є. Але е незалежн жн но віід п пр рисуттнос сті чи и відсутнос стіі слем сл ему – всі ці люд ю и в за алі лі тягн нут уть свої св в р рук ки до о вокаліс іста іс С ав Сл ави наче пр росять ь в нього о віідп в пущення грі рііхів. в. А люд ди з інш шого боку «Б Бін нго о» на авіть вііть не е підо пі дозрюють, що о пор ряд ііз ними и тутт будуються та ту а руй йнуються я імперії.

роблеми. Та ак я як к апарат у гос сте тей й з Петеребургу с ій, св проблем мінімум. Але все ж є: з мікрофоном Сл лави. Те ехн ніік к бігає по сцені. Іноді шал ша лен но, іноді спокійн но ніше. Змінює є мікрофони, по пов верта ає, зно ову в бере і щось ь в ни их их зм змін мін інює нює.

7

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику