Page 6

Подія місяця

мо оці ц ї: а го Гон ар нта тар ото: митро о Ва В рз рзар ар

очаток очат ок к лег л е енди. Після майж й е ро року року у відсутності в Києві, “A Amattory” повернулись Am 3-го го ггру рудн ру д я. дн я З новим альбомом “И Инсти нстинк нкт Об брече енных н х” і новим новим нов вокаліст с ом Сла авою ю. І з старою ро о любов’ю затр римув ват ати початок концерту: за хвили ин 5 до сттта артту, коли фан ни в вж же в по повн вну вн у силу скан ск анду дува вали ли н наз аз зву у гурту у в кор рид дор орі к ївського ки го клубу у “Бінг нго” о””, бу о була ла в аш вл ашто тов вана а іімп мпро ро ові в зована ав втто оггра рафф сесія. я Спочатк ку не всі прихи иль льни ни н ики ки збагнули задум у , по отім збагну ули и і влаштували чер ргу за автограф фам ами. и.. Концерт, звісно, почався я. Ал Але е годиною пі п зніше. е

6

ласн не ле л генда. Після роздачі автограф фів хлопчикам із сяючими очима і ді дівч в ат а ам на підборах, які незр зроз озум уміло як ким чин и ом дісталися до клуб бу, зва важаючи на оже желе л дицю яка була цього о ве вечо ч ра, “Ama ato tory ry” зникають в гример гр рці ці.. А натовп че екає ає.. Натовп хоче зіро рок. Так хоче, що ві від д нетерпіння завал лює хв вил илям ями опле лесків ск в тех ехніка, який перевіря ряє нала лашт ш ованітсть ін інст стру р ментів, к жного ра ко разу як к то той й з’являєт є ьс ься я на а сцені. З кілька хв За хвил и ин під ідні німаються по одн дному вж в же й самі “Am Amatorry” – це зроз зум уміл ло по ша ш але л ни ним м захоплен еним кри рика к м із за ал ли. и Особли об бл ли иво оч чут утно – що о ді дівч вч вчач чач а им и . Одразу уж од дин и ііз з фа фанів ніів ви вилі л тає в з зо ону н пер еред сцено ою з широ ши рок око роз о пл плющ ющеним ющ ми о има. оч О е идно, са Очев сам не зро озу зумі мів і як. Охорона О ла агідно пове верттає й його на міс ісце ц .

тиль ь. Змії-логотипи та зелене світ св і ло крі різь з димову машину, що невттом не омно но завалює зал власне дим мом, м доси м, ить пе ит пере реконливо задають сер рйоз зни н й наст стрі рій й і відчуття стилю. Якіі тіль ьки підтвердж дж жую уються з появою на а сце цені н у ні уча ча асн ників гур ур рту т . Ві Відч д увається ос со об блива ва аур ура, харизма ма а та військова міць ць “Аmat attory” y”. Де Дета алі тіл льк ь и додають – одна нако кови вий й чо ч рн рний кол о ір на одязі кожн ко жно ого о му муз зикант н а, нт а сорочка, брюки та боксерка а під д со сорочкою. Слава прот пр отяг ягує ує мікро офо фон н в залу лу у – і дружній вірний хор ві р голосів в чіт і ко о п промовляє текс те кст.

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику