Page 1

емоційно про музику

Soundtrack 4 weekend

#1 My December 2010

озвучь свої вихідні

Подія місяця AMATORY in da KYIV

Татусі повернулись: нові Linkin Park варто почути

Харизма номера: білоруське інді від The Fraiz.

music photo story


Music. Drive. Emotion. Gee Gee Magazine

журнал з

Харизмою

p ot ph oto: o oh o: ohla lays ays.c co om m

Такого про музику ти ще не чув


music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music mu-

Плей-ліст номеру

Харизма номера: play: random In ORDER білоруське інді The Fraiz нові Linkin Park варто почути

22 стр 6 стр 26 стр

Подія місяця:що ти пропустив AMATORY in da KYIV

Інтверв’ю місяця Stewart про київський концерт і сучасний шоу-біз

9 стр

phot oto: ot o:: ide esi signiphone e..c com o

Soundtrack 4 weekend озвучь свої вихідні

3


Слово редактора

В

кожного з нас грає своя музика. Навколо нас, в наших головах і серцях. Вона різного стилю та різної мови. Але жанри не важливі. Це тільки ярлики.

Т

ому що є те, що об’єднує нас в цій різній музиці. Важливе. Це - драйв.

photo: h Яна Я Ч Чижанькова

Це - емоція.

І

саме про важливе ми будемо тут для вас писати. Про вашу музику у

ваших серцях.

Щ Мт G

иро ваші,

арго а редакція ee Gee Magazine

писати: geegeemagazine@gmail.com


Freddie Mercury

„Я Я

и теж. =)

„М

photo: (c) Peter HINCE, ‘Mag gic c Tour’, Mad drid (d detail) 1986,

не вірю в астрологію. вірю в свою харизму!

musicc is life. let let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music

Зірки кажуть


Подія місяця

мо оці ц ї: а го Гон ар нта тар ото: митро о Ва В рз рзар ар

очаток очат ок к лег л е енди. Після майж й е ро року року у відсутності в Києві, “A Amattory” повернулись Am 3-го го ггру рудн ру д я. дн я З новим альбомом “И Инсти нстинк нкт Об брече енных н х” і новим новим нов вокаліст с ом Сла авою ю. І з старою ро о любов’ю затр римув ват ати початок концерту: за хвили ин 5 до сттта артту, коли фан ни в вж же в по повн вну вн у силу скан ск анду дува вали ли н наз аз зву у гурту у в кор рид дор орі к ївського ки го клубу у “Бінг нго” о””, бу о була ла в аш вл ашто тов вана а іімп мпро ро ові в зована ав втто оггра рафф сесія. я Спочатк ку не всі прихи иль льни ни н ики ки збагнули задум у , по отім збагну ули и і влаштували чер ргу за автограф фам ами. и.. Концерт, звісно, почався я. Ал Але е годиною пі п зніше. е

6

ласн не ле л генда. Після роздачі автограф фів хлопчикам із сяючими очима і ді дівч в ат а ам на підборах, які незр зроз озум уміло як ким чин и ом дісталися до клуб бу, зва важаючи на оже желе л дицю яка була цього о ве вечо ч ра, “Ama ato tory ry” зникають в гример гр рці ці.. А натовп че екає ає.. Натовп хоче зіро рок. Так хоче, що ві від д нетерпіння завал лює хв вил илям ями опле лесків ск в тех ехніка, який перевіря ряє нала лашт ш ованітсть ін інст стру р ментів, к жного ра ко разу як к то той й з’являєт є ьс ься я на а сцені. З кілька хв За хвил и ин під ідні німаються по одн дному вж в же й самі “Am Amatorry” – це зроз зум уміл ло по ша ш але л ни ним м захоплен еним кри рика к м із за ал ли. и Особли об бл ли иво оч чут утно – що о ді дівч вч вчач чач а им и . Одразу уж од дин и ііз з фа фанів ніів ви вилі л тає в з зо ону н пер еред сцено ою з широ ши рок око роз о пл плющ ющеним ющ ми о има. оч О е идно, са Очев сам не зро озу зумі мів і як. Охорона О ла агідно пове верттає й його на міс ісце ц .

тиль ь. Змії-логотипи та зелене світ св і ло крі різь з димову машину, що невттом не омно но завалює зал власне дим мом, м доси м, ить пе ит пере реконливо задають сер рйоз зни н й наст стрі рій й і відчуття стилю. Якіі тіль ьки підтвердж дж жую уються з появою на а сце цені н у ні уча ча асн ників гур ур рту т . Ві Відч д увається ос со об блива ва аур ура, харизма ма а та військова міць ць “Аmat attory” y”. Де Дета алі тіл льк ь и додають – одна нако кови вий й чо ч рн рний кол о ір на одязі кожн ко жно ого о му муз зикант н а, нт а сорочка, брюки та боксерка а під д со сорочкою. Слава прот пр отяг ягує ує мікро офо фон н в залу лу у – і дружній вірний хор ві р голосів в чіт і ко о п промовляє текс те кст.


music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk about music music is life. let’s talk abou

та „найдивніший київський концерт” ла ава показує див ва розтяжки і танцювальних рухі хів ів. в. Він вже точно не відчуває ає, на аск скіільки іл в залі холод дно.. Він посміхає ється ся, наче гепард пере ся ед стр стриб бком ко м. І іноді ді кол ли він скрімить та гроулить, гр якщ як що не дивитись на сцену, і справді пр починає зд здав ав ват атис ись, ь, щ що о чу чуєш є гепа ард да чи пантеру. Шикарног ого о вільного дик ког ого о зві звіра. юди. А от з пуб убл уб ліко ою склалось дивно.. Дівчинка в пер рши ших ря ряда дах зовсім біл іл ля залі за лізного паркану стоїть ст в ме ережи ивн в ом му бю юстгальте тері рі. Певн но, я пропусттила мом пр омен ентт, коли вони из зня няла ла в вер ер е рхній ій й одяг од я . Чи-ба була без нього го? Ди ив ви ить ться ься із зако к хани ими очима при истра сттра рас сті на Сла ст сті лаву ву. Ін Інша ша ша дівч чинка а з не ме менш нш зак кох оха аними очима але ан більш ш ніжною ю посміш шкою ю поряд – наче щойн но з країн ни де жи живуттть ь поні. На ній сіра ко офтин нка к з ведмед дик ка ами. ми Х оп Хл опча чаки ки в фу утб бол о ка к х “A “Am Amato t ry ry””, на вид років в по 14-16 6, якіі ду дуже ж вже е наг ага га ад дують таких их х самих хлопчакіів у фу хл ф тб тбол лках а Цой в “т “тру уб біі” на н Майдані. Підсу су умо ок: основна маса – підл піід іттки. Тому у і sircle e piit, і стіна погано ви вихо ихо одя д ть ть,, і слем ем сла лабенький. й. Старші – дес сь по о 23-25 5 років – ви в глядаю аю ають ю на цьом му фоніі як викладачі, що дивл ляться за шкіл льним святом льни ль ом. Однак коли и С Слава ва а наказав усі с м бі біга гати – о магія! – вс сі так ки побігли. Сла лава ва н нав віт іть ь на радощах ки инув їм м півлітрову у пл п яш яшку ку у з водою ю. Десь на «Осколк ках» слем м і сь сьор ор ркл ттак акож ож активізуютться. Од дначе ск ко ор ро зл лаг агод од дже ж ний й рух по кол о у припиня яється і учасн сник ики и розходяться в різніі частини зали, несинхронно похитуюч чись в ритм пісень.

ноді Сла ава к кр ричить чи ить т «Київ, я вас н не е чую ую!» – і К Киї иїв иї в ож жив и ає є. Але е незалежн жн но віід п пр рисуттнос сті чи и відсутнос стіі слем сл ему – всі ці люд ю и в за алі лі тягн нут уть свої св в р рук ки до о вокаліс іста іс С ав Сл ави наче пр росять ь в нього о віідп в пущення грі рііхів. в. А люд ди з інш шого боку «Б Бін нго о» на авіть вііть не е підо пі дозрюють, що о пор ряд ііз ними и тутт будуються та ту а руй йнуються я імперії.

роблеми. Та ак я як к апарат у гос сте тей й з Петеребургу с ій, св проблем мінімум. Але все ж є: з мікрофоном Сл лави. Те ехн ніік к бігає по сцені. Іноді шал ша лен но, іноді спокійн но ніше. Змінює є мікрофони, по пов верта ає, зно ову в бере і щось ь в ни их их зм змін мін інює нює.

7


Подія місяця алі. На «Дыши со мной» » “A Ama mattory” не е впізнати и. З агре ес си ив вно ного го драй айв ву хлопці перехо одять ть ь на драйв із з суттєвим вміс стом ром мантик ики. ик Технік ка ховаютть від д зали дек екор оратив вні н полоттна. Він готує єн нову гі гіттару, акур урат атно о ніжн і но кладе її на а підста тав вку для я ба бар раб банів. Ці гітари – для я пісн ні на біс с. Перед тим як закінчитти Сл лава і Даня ня вчать, як саме з л має за є кл кликатти їх х на біс. Дістаючи потріб по бни ний кр рик,, зад доволені, йдуть. І вже не еза заба б р ро ом по п ве верта аються – бо ж зал кл ли ич че. е. П Піісля піс існі ні на біс хлопці швидко йд й дут уть зі с сце цени це ени н – і я чую те, чого не чула ніко кол ли: за зал хо хоро ро р ом по овторює «Спасибі».

еталі. Як пізні зн ше сказав барабанщ щик и гурту Стюарт, цей концерт запа па ам’ятаєтьс ся йому у як на айд йдив ивні ніши ший київський й конце ерт. Лю ерт юдей і справді було ло не так багато о, як мож жна було б очікувати и побачити на “A “Ama atory”. y”. Попередні концерти ко онц н ерти з “ТОЛ”, “АННОЮ “АН ОЮ Ю” тта “Мегамасс”, с”, а також “Post Core Fest”, ”, очевидно,, зібрали зібрал ли всіх шанувал шанувальник ків в важкої жкої музики в Ки Києві, иєвіі, які я вміють ходити х ти і можуть мо ожуть витра витрачати р ча ра чати ггроші. ро р оші. Або, можливо, можл якра якра як якраз раз з і витратили ви в и иттрат трати или и всіі їхні їхні останні їх осттан а ні гр гроші. Оттож Отож От о я ож як к швидко очікувати и гурт наступн наст ступ упно ного го разу ра зу у і чи чи очікувати взагал взагалі лі в столиці столиц – зали алишається иша ається поки що не невідо дом мим.

8

Дякую ю: fadiez z.c .com.ua


Інтерв’ю місяця ісля ко он нцерту, коли втомлені AMATOR OR RY зникли в гри риме ри мерц ме рці,, а рц ми про оче екали хви илин з 20, нам м все-таки вда ало ось пос о пілкуватись ос із Стюартом,, бараб банщиком і одним із засновник ків гурт ту.

GeeGee:: ну так, я бачила, містом афіші, афіші, і іінтернет ет рекламу.. р малувати малува tew wart rt: ну так, в принци принципі ци ипі п зараз взагал агал аліі ве в весь сь ь шоу оу б бізнес ізне не ес п підостил ідо остил в цііло лому. Є хіп-хоп хіпхі п-хоп п ар артисти, рти тист сти, и,, на н як яких ких можна нак мо клеїти еїти ти одну одн дну у наклейку на акл кле ейку ей у і буде буд уде повний ий зал л, є ш шансончи анс нсон ончи ик, к, на як кий взаг а ал лі ж жо одної нак кле лей йки и клеїти не треб еба а, тре реба а ска аза зати ти и пацана ам „Па ацани, Ст с Мих Стас хай а ло ов пр приї и де!” , всі так иї а і „Шо, в на ату урі? рі?”, і вс се, е п півтори ри штуки иб білетів в продано ан но.

photo: Дмитро Вар рз за ар

GeeGee: як тобі сьог год о ні нішн шн шній ній й кон онце церт? Як публіка? tewart: Для мене е к кож ож жни ний й ко кон нцер ерт т - свято. Не знаю аю ю, я ду дума маю ма ю вс сі са самі все бачили. Я ду ум ма аю що що в Києві найближчі дв ва рок роки ро ки люд дям я тре р ба встигнути за а нам ами зас суму ум муват уват ати. и. Кра р ще зайвий раз не пр п иї иїх хати ніж приїх хати ха ї ати. Ні, ну в ціл лом му но нор рмал рмал рм а ьн ьно о. Єди д не е, є таке відчу утт ття, що ось вчор вчор вч ора бу був в Мінс Міінс нськ ьк к.. і ось ме ені зда даєт єтья єт ья що в Біло Біло Бі лору ру усі сї продаєти иья а аль льбо ль бом і ка бо кач ча аєтьс єтьс єт ься, я, а тут він не про ода ається і не е ка ач чає ється взагалі. Ну і в Білор рсу уії в том му ж Мінську цьому ко онцер рту було присвячено багато пр ромо-з захо ході дів ді в, в яких ми самі брали рали уча участь асть пртягом пр прт ртя тяг го ом ом за три за ч чотири и тижні до концерту, концерт ту, радіо ра ад адіо ад інтверю ю часові асові всі ці історі історії, ії, а т тут у ут концерт провівся буквально за т три ри т тижні.

9


Інтерв’ю місяця Gee eGee: Т Тоді а через що, як ти оці цііню нюєш є , єш бу було ул ло менше мен людей, і чому ви не брали б уч часть ть в піарі в Киє єві в? tewart: це не зовс в ім пита ання ня гурту... ур р . і на а ког ко о не хочу нічого го о сказа ка ати и, вс сі ду уже гар арніі... Ал Але, от, ми бул були дос ост татньо о нещо не ещ да давно... Ну, нічого о не був уває тільк ки чер рез одну од ну причи ину..Це е завжд ди су уку упн ніс ість ть в ве елик икої кіл ількос ості різ ізни них х пр рич чин.

Ge GeeGee e: Ото ож,, раніше е ніж за два ро оки ки ва ас не не чек ека ати? и? ? Писати и листи?=) =) = ) t wartt: Можливо, te о, і чекати и. Ні, ну, и. ли ист сти и писа ати це за з вжди вж ж гар ар рно о.) Зат а е я з таки ких ки х концерті тів в та ак ко ож вино ошу так а ож св с вої уроки. Тому ущ що о я бачу ч міс сто і л люд юде ей, як кі приходят ть на кон нцерти и, з різ ізних ізни х сторін. З боку ст ку у як ши ш банутих х недоум умкі ум к в, я і як розтро ощили щи или цей Альта-Е Екс кспо по нещасний, і в Бінго тут т в 20 2007-му у, коли у, к нашому дир рек кто тору ру висказу з вали „Та Та в Та ви! Та ваша Та в пу убл блік ік ка!! Та ви и вза з галі ох**ли! и!! Що о від ідбу був ваєтьс ь я? ьс я?!” У нас там всі туа уалети и злам ам маніі, когось вбили в пе ереход ді, повна жест ть... І от як тут, достат тньо сп покі кійний дитяч чий в ве ечірній.. *посм міх хаєтьс ся* ся* ся GeeGe ee О, так! Як ee: к тобі ко онт нти ингент т публ блііки? и? ) и? tewa wartt: Ну, як... Во wa они ж все одн но при ийшли. Вони зап ийш плат пл а ил ли грошіі і ку упи п ли и кви ито ток.. Ge eeG e ee: І слова зн наю ють ть. Вс сі. tewart: Та Так, к жодн ноїї пі пісн сн ні з пл плей ейл ліста ми не ви ики кину ули. ли и. Яка рі різн ниця, ск кіл льк ки людей. й. Я Якщ кщо вони при рийшли во ониа ни ни Якщ що вони вон они при ийшл ли - вони хо оч чу ут у ть поч о у ут ти м ма мать ать його о шоу у. у.


Ge eeG eGee:: А у вас ніколи не співпадало? tewart: В той період, коли був розпал вс сього цього руху я не замислювався над ти им, м яка публіка іде д альна, а яка не ідеальна. Є ма м са хлопців, з ті тіє єї ж хіп-хоп сцени, моїх знай ай йом о их и , які ка кажуть :”Ми репери, і ми п шемо пи мо музло мо ло для реперів! Що за лайно?! Чому Чо му н на ас сл лухають прості хлопці з району? лух ЧО ЧОМУ?!” О Т му То у що ваші тексти близькі для пацанів, а реп епер е и слухають Каньє Веста або ер Джей Зі, і Ба ас сту у за Нагано. Ідеальна публіка - це пуб уб блі ліка ка а як кій подобається наша музика. Тому по суті буд дь-как публіка а - ідеа аль льна. на. на

p oto: ph o: p peace ce-rus russiia a..li live v jo ve jour u na ur nal. l com m

GeeGee: Так, але все одно у всіх є щос ос сь на зразок їх ї ідеальної публіки. Коли во они пишуть, думають - для кого саме і кого б вони хотіли бачити в залі? tewart: Це ніколи не співпадає

11


Харизма номера нас була важка задачка: соня ня нячн ячн чне е британське криклик ке інді ін ді з Білорусії - гу гурт т The F Fra raiz i та буквально піівт втор ори ор и години реально но ого о часу у до о їїх х від і ’зду з України. І- аб бсолютно не пристосоване дл д я фотосессій приміщення київськ ь ого концертного за алу НАУ. Погане освітлення, н гармонічні кольо не ори, темно-бордові сидіння чи блакитн ні стіни коридорів... Як тільки ми потрпаляємо з фотографом Керімом всередину, у киваємо один одному: „Ч/б”. Єдиний вихід . Божевільні зміни поз і місць, перестановки освітлення і хлопц п ів пц і - і місія була виконана. І хоча в музиці The Fraiz надзвичайно багато сонця, а в хлопцям х - посмішок, цього разу ми побачили їх в чорно-білому монохромі, втомленими після кінця їх туру в підтримку альбому, синглу „Щастя” та кліпу на нього. Втомленими, ал ле до танців в хореографічному залі. тож

нджой.

моції:

12

арго Гонтар р

ото сторі: ерім Кірілов


узика – це не е бе бездумний набір нот і зв з ук у ів. ів в Музика - це люди. Їх іісторія, життя, душа he Fraiz.

The Fraiz 13


Д Досьє: Стиль: A Alternative/Indie/Dance/ British Місто: Б Брест Майспейс: myspace.com/thefraiz сайт: thefraiz.com початок: 2005 р. У 2006 р. гурт отримує назву Free Spirit, під якою виступає до 2009 року. Потім - міняє назву на The Fraiz. Виступають: з 2007 р. Перші демо: записані влітку 2008 р. Дебютний EP: Thorns Of Bushy Spruces, вийшов й в 200 2009 р., записаний на студиії ForZ (Білорусія, усія, Мінск). М


Харизма номера перше я почула The Fraiz на Fire п F st’і в київському клубі Скайхолл. Fe В дучий оголосив Ве госетй з Білорусії, всі їх регалії та перемоги на м ль мі льйо й нах конкурсів, а потім - заграли перші звуки їх треку „Щастя” та на ерканах з’явився с кліп. Коли він скінчи ивс вся, я,, і х хло опц ці вийш й ли йш л на сцену, я була майже закохана. Коли їх виступ бу у дійшов середини, я зрозуміла: це любов.

х музика має своє власне обличчя. Свою атмосферу. Свій настрій і свою душу. Було відчуття, що на сцену вийшли бритські рок зірки рівня Muse. Як зізнався мені басист гурту Віктор, скромно посміхаючись від моїх компліментів, вони просто багато слухають британських гуртів.


Павло/Paxan/Борисюк– guitar GeeGee: скажи про себе одним словом. авло: курчавий GeeGee: улюблена марк ка гі г та тар ри? ри? ри авло: Дуже подобаєть ться ся я Fen ender, end de але Gibson йому не пос сту упа аєт єтьс єть ься. У кожної гітари своє звучання. я. І це дозволяє краще передати те, що ти хочеш.. Краще, щоб було кі кіль лька ль гітар=) р ) GeeGee: що повинно було б у те тебе бути або статись, щоб ти міг і не виходити з дому рік? авло: нова гітара з примочка ами та багато їжі).

Віть ьок /Vitilius/ / Лука ашевич - bass гот тови тови вий й н на а багато заради муз зики зи ки І ко ки. коли ти готовий на багато,, ча част стіш ст іше іш е за вс вс се так і виходить, що треб ба йти на бага гато жертв. Це в мене бул ло і є в жи житт тті. тт і.. І все в тому, що музика для мен ене е це ц б біл ільше іл льш ніж набір нот. Це сп посіб мого сп пілкування з людьми, сп посіб вираз зу почуттів, думок. Це мо оя можливіс сть виразити себе і реалізу ува вати тись ти сь я як ос собистість.

Павлик /S Skip/ Ференец – vocal

16

ogda og da ja smotriy y vokryg, i vijy vi jy vsi s y ok o ryjaiy ywyiy menia ni a kras soty so ozdannyiy Bogom, m eto t menia vdohnovliaet, vdohno n vllia no iaet perejitie slly4ai, osobeno vd ob vdoh o novliaet sos stojanie i nastroen en nie kakogo nit’ ydavwegosia ve v 4e era r . Ili neydavweg gosia


Харизма номера

Ол лег /KPblS/ Шарко - guitta ta tar Ge eeGee: скіль ьки в тебе за життя було медіаторів? лег: Сби ился со счёта.. :) ) очень много. Одн ни покидали и меня ниче его не сказав. Других я лома ал только из-за своей юност ти , не уме ел правильный найт ти по одх дход од. Когда я уж од же подро ос возник и ли л другие про облемы ы, такие е как: 1. „Ку К да же я его о запи за пихн пи х ул”.... хн 2. „Та Та ак. к .. . опять заб был ыл” 3. „Он точно леж жал т тут ут т! Я уверен на 200%” ” 4. „Эх х! Под дарю-ка я медиатор медиатор! медиато ор! ор о р!” ! Если и нужно н именно числ сло, то сл я ду думаю это будет около о 157.

„я „м „м

Андрій /Micik/ Миц - drum ms не асоціюю себе ні з ким, тому що я індивідуал. аленький камінь великих кругів не робить!

узика для мене це сукупність звукових хвиль, які коливають вашу барабанну перетинку та примушують переживати нові почуття.

17


лово The Fraiz не має є перекладу чи певного визначеного значення. Так хлопці дали волю асоціаціям слухачів - щоб кожен міг вкласти свій унііка альний змііст. Щоб б для кожного The Fraiiz позначило їх та їх творчість, їх думк ки та енергію ю. І в силу відсутності в слова The Frraiz значення як такого, той смисл, який буде вкладений вами, буде змінюватись в просторі і часі так, як будемо і гурт і слухачі.

18

Харизма


номера

okolenie indi, eto pokolenie nezavisimosti, myzika otli4aetsia iskrennost’iy, blizkimi dlia liydei tekstami, i voobwe eto stil’ jizni kip

ити – це робити вибір. Багато правильних вибо ви борів, які будуь робити тееб бо щасливішим itilius

19


i ig-raem i so4iniam a ty en nergiiy iy jizni, ko otora to ra aja iish s od sh odit it kogd g a mi sob bi-

20


Харизма r a e m s i a vmeste, i myzika mojet otobrajat’ ee, mi hotim eto peredat’ liydiam.mi igraem,

номера

nastroenie, dywy,i vse vokryg 4to nas okryjaet i napolniaet.

kip ki p

и граємо поч чут уття тя,, ат тя атм мосферу, енергію, думки... які ви чуєте, я нашу музику. як itilius

21


21

phot ph o o: o:ga galllerry. y.li l nk nkinpa p rk kso sour urce ce.c .c com


варто почути

Linkin Park

Татусі

повернулись

23


Тисячі сонць та інші тваринки

photo: music.is-amazing.com

Linkin Park - A Thousand Suns Лейбл: Warner Records Жанр: Rock/Alternative Датал релізу: 14 вересня 2010

Альбом давно та добряче відомих нам парубків з Америки викликає досить неоднозначну реакцію. З одного боку, від однієї половини релізу зриває мізки треками штибу треків ‘When They Come for Me’ та ‘Wrectches And Kings’. І відразу я вирішила – ось воно! Старі добрі лінкіни повернулись, а разом з ними драйвові читки та неймовірна електроніка! Буде драйв! Є чітке відчуття, що хлопці серйозно взялись за справу і не просто так втичили десь незрозуміло де, незрозуміло з ким, нащо і взагалі - а щоденно покращували своє звучання та й взагалі моральний облік в очах слухачів після файлового ‘Seconds to midnight’.

24

Текст. Cуміш маніфесту американця із зібранням російської класики та робіт Гете.


варто почути Але. Потім я зрозуміла, що інша половина - це «соплі» в дусі їх минулого альбому.Трохи деформоване повільним темпом, взагалі схоже одне на одного і більш пасує саундтреком до якогось фільму, аніж само по собі.

Вживати з картинкою, еге ж.

Слухати: When They Come for Me Blackout The Catalyst

phot ph oo o:: z zon onaon a-mu amusi s ca si al..co om

Проте. Енівей – лінкіни таки повернулись, навіть якщо таким от дивним чином. Повернулись проапгрейджені і готові змінювати світ. А його зараз дуже й дуже треба змінювати.

25


photo: myspace.com\theglamourm man anif ifes esto to.c .c com

Soundtrack4 weekend Для позитивного драйву

26


озвучь свої вихідні еллоу у, гайз! Ми знову з вами в рубриці Soundtrack 4 wee ekend з порадами як найкраще о озвучити ваші зимові вихідні! Пер рші в сьогоднішньому списку - Th he Glamour Manifesto. Дравові хл лопці з Венеції з гарячими ім менами Armen, Francesco, Riccardo і Mattia. The Glamour Manifesto, тільки-но з Італії. Зустрічати бурхливими оплесками і з зак коханими очима.

А

зовсім нещодавно відвідали нашу столицю з концертом в затишному “44″. Вони гарантовано зігріють ваші зимові вечори своїм італійським павер попом (каламубрчик) – бо не рухатись чуючи їх ритми неможливо!Мені завжди стрьомно від цього щупальця, який гойдається на вітрі у них на головній сторінці офіційного сайту.

С

тиль: Electronica / Indie / Rock. Ще також часто їм приписують powerpop. Саме це виходить в них, коли вони змішують в одну купу new rave, electroclash, indie та рокопопс. З допомогою Люка Спігаро, раніше відомого роботою з Vanilla Sky, хлопців випустили 5 серпня минулого року свій дебютний альбом «The Glamour Manifesto» з 11 англомовних пісень.

Cайт: theglamourmanifesto.com майспейс: myspace.com/ theglamourmanifesto

27


Soundtrack 4 weekend

алі – ще одні романтичні хлопці Стиль: Альтернатива-кранк-рок. Я б ще додала: very very sweeeeet. Аж до рани прикладай. Слухати за депресії щоб покращити настрій. Або щоб нарешті добряче проплакатись.

28

майспейс: myspace.com/framinghanley

phot oto: to: o .fa fame mema me m ga ma azine ziine n .co. .c co. o.uk k

Для поглиблення депресії F Framing i g Hanley H l


phot ph otto: o m mar arrrsattacks.co a r om

озвучь свої вихідні

Для посилення психологічних розладів

photo: o: altp t ress s.c .com om

(D Destroy Rebu uiild Until God d Shows) Shows))

С

творена банда Крейгом Оуенсом (Craig Owens), після того як в 2009 році він залишив Chiodos. Харизми від нього не забереш, а новий гурт відразу почав із кроків по перетворенню себе на культовий. До не претенціозної назви (Зупини Перебудову До Того Як З’явиться Бог) хлопці створили не менш претенціозне інтро до першого кліпу на пісню If You Think This Song Is About You, It Probably Is. Воно скаладається з трьох частини, в яких героям, що слухають цю пісню стає лячно, жахно і взагалі якось не дуже. Власне, вони мають дати зрозуміти глядачам і слухачам, що це – не просто чергова банда, а справжня демонічна сила у плоті та крові. Штибу – готуйтесь, хлопці, зло йде. Харизматичне, чне,, істеричне і миле зло.

29


Сторінка подяки

від редакції з любов’ю

фотографам фотографам: Дмитру Варзару - за яскраві фотографії з концерту AMATORY AMATORY. Керіму Кірілову - за готовність працювати в складних умовах і видавати креатив без упину, за фотосесію з харизмою номера і підтримку. Яні Чижаньковій - за веселі кілька годин креативної фотосесії фотосесі біля траси. А також всім, хто надав зображення для журналу. Якщо ваше зображення використане без вашого дозволу зв’яжіться, будь ласка, з нами. Адреса: geegeemagazine@gmail.com

Особлива подяка Пітеру Хінсу[Peter Hince], персональному фотографу Фредді Меркюрі та гурту Queen, який дозволив використати в журналі фотографію, зроблену ним в Мадриді, 1986 року [5 стр. журналу]

а також: Гурту [AMATORY] за виступ в Києві, що надихає, і персонально Stewart’у - за неймовірні 20 хвилин особистого спілкування. Гурту The Fraiz за музику, що дарує щастя, і за приємні кілька годин роботи разом під час фотосесії. Приїжджайте до Києва ще! Гурту Linkin Park за те, що знову разом з Майком Шинодою, і що повернулись в музику і продовжують творити. Гуртам The Glamour Manifesto, Framing Hanley, D.R.U.G.S. за їх музику. Творіть далі, guys! Гурту Helia - що їдуть в Київ. І за музику, про яку наступного разу.) І, звісно, - Фредді Меркюрі за те, що він був і досі живе в наших серцях. І просто так.

30

p.s.: Fa# - за можливість потрапити на концерт AMATORY. І всім, хто підтримував під час створення цього першого випуску.


очеш ще?

Х

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику

Gee Gee Magazine  

емоційно про музику